Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Nemuno deltaAnotacija. Įvadas. Nemuno deltos susidarymas. Nemuno deltos reljefo ypatumai. Nemuno deltos upės ir ežerai. Nemuno deltos pelkės. Nemuno deltos dirvožemiai, augalija, gyvūnija. Nemuno deltos gyvenvietės. Nemuno deltos regioninis parkas. Regioninio parko tikslai. Bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis. Gamtinės vertybės. Išvados. Skaityti daugiau
Nemuno Delta Regional ParkDarbas anglų kalba. Values. Visitors. Vocabulary. Skaityti daugiau
Nemuno deltos regioninis parkasTuristinio maršruto į Nemuno deltos regioninį parką aprašymas. Rambyno kalnas. Bitėnų kapinaitės. Juknaičiai. Rusnė. Skirvytėlės kaimas. Uostadvaris. Šilutė. Mingės kaimas. Ventės ragas. Švėkšna. Skaityti daugiau
Nemuno gynybinė sistema XIII amžiaus pabaigoje - XIV amžiaus pradžiojeĮvadas. Nemuno upės gynybinė sistema ir lietuvių pilių sąveika kovoje su kryžiuočiais. Nemuno gynybinės sistemos pilių tinklas. Pagrindinės Ordino veržimosi kryptys į Nemuno gynybinę sistemą. Nemuno gynybinės sistemos žlugimas. Skaityti daugiau
Nemuno gynybinė sistema. Nemuno gynybinės sistemos reikšmė XIII - XIV amžiujePieštvės pilies reikšmė ir kaimyninės vokiečių pilys. Veliuona - Lietuvos gynybos skydas kare su Kryžiuočių ordinu. Bisenės Kolainių ir Medrabos pilys. Kolainių pilis. Medrabos pilis. Išvados. Įvadas. Skaityti daugiau
Nemuno nuotėkio ir ledo reiškinių daugiamečiai svyravimai per pastaruosius 200 metųĮvadas. Nemuno nuotėkio kaita. Ledo režimo kaita. Skaityti daugiau
Nenoras mokytisĮvadas. Mokyklos aplinkos sukūrimas. Motyvacija kaip esminis moksleivio norą / nenorą mokytis lemiantis veiksnys. Nenoro mokytis priežastys. Nenoro mokytis raiška. Mokytojo vaidmenys. Darbo rezultatai. Darbo metodika. Išvados. Priemonių planas problemai spręsti. Skaityti daugiau
Nenugalima jėga (force majeure) kaip atleidimo nuo sutartinės atsakomybės sąlygaĮvadas. Dėstymas. Nenugalimos jėgos samprata. Norminė literatūra, kurioje susiduriama su nenugalimos jėgos sąlyga. Aplinkybės, kurios pripažįstamos kaip nenugalima jėga. Kada galima remtis nenugalima jėga? Nenugalimos jėgos pasekmės. Nenugalimos jėgos aplinkybes liudijančios pažymos. Nenugalimos jėgos, kaip atleidimo nuo sutartinės atsakomybės, konkretūs taikymo atvejai. Išvados. Praktinė užduotis. Praktinės užduoties sprendimai. Skaityti daugiau
Neofunkcionalizmo reabilitacijaĮžanga. Neofunkcionalizmo kilmė. Neofunkcionalizmo kritika. Reabilitacijos bandymai. Išvados. Skaityti daugiau
NeogotikaĮvadas. Skiriami du neogotikos raidos etapai. Neogotikos atsiradimas. Neogotikos interjeras. Neogotikinio stiliaus baldai. Išvados. Skaityti daugiau
NeokonservatizmasNekonservatyvizmo samprata. Neokonservatizmo istorinė raida. Pagrindinės neokonservatizmo pakraipos moderniojoje politinėje istorijoje. Neokonservatizmo doktrinos reikšmė pastaraisiais metais. Išvados. Skaityti daugiau
NeolitasĮvadas. Neolitas Lietuvoje. Vėlyvasis neolitas. Etapai. Narvos kultūra. Skaityti daugiau
Neolitas. Nemuno ir Narvos kultūrosNeolitas. Nemuno ir Narvos kultūros. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Neoromantikų kūrybaNeoromantikų kūryba. Salomėja Nėris. Jonas Aistis. Antanas Miškinis. Bernardas Brazdžionis. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Nepamirškim, kad žmogus yra gyvūnasTrumpai apie evoliuciją. Žmonių genties istorija. Žmogaus ir kitų gyvūnų panašumai. Išvados. Skaityti daugiau
Nepilna šeima ir vaikasĮvadas. Nepilnų šeimų atsiradimo priežastys. Nesantuokinio vaiko gimimas. Vieno iš gimdytojų mirtis. Vaikų ugdymo nepilnoje šeimoje sąlygos. Viena su vaikais. Vienišas tėvas. Netikėtai pakirto liga. Motina liko net vizijose. Nenori atitolti nuo sūnų. Vaikai kartais ir pamoko. Vedybų stebuklas dar neįvyko. Išvados. Skaityti daugiau
Nepilnamečių alkoholio vartojimas dėl lengvo prieinamumoĮvadas. Teorinė dalis. Alkoholio vartojimo žala. Vaikų ir paauglių alkoholio vartojimas Lietuvoje. Empirinė dalis. Tyrimo organizavimas ir pravedimas. Tyrimo rezultatai. išvados. Priedas (Anketa). Išnašos. Skaityti daugiau
Nepilnamečių apsaugos nuo jiems žalingos informacijos visuomenės informavimo priemonėse problemos Lietuvoje ir VokietijojeĮvadas. Nepilnamečiai ir visuomenės informavimo priemonės. Nepilnamečių teisinės apsaugos nuo žalingos informacijos problemos Lietuvoje. Nepilnamečių teisinės apsaugos nuo žalingos informacijos problemos Vokietijoje. Priimtos priemonės Lietuvoje nepilnamečiams nuo žalingos informacijos apsaugoti. Priimtos priemonės Vokietijoje nepilnamečiams nuo žalingos informacijos apsaugoti. Kitos visuomenės informavimo priemonių sukeliamos problemos ir jų sprendimo būdai. Išvados. Skaityti daugiau
Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumai ir prevencijaĮvadas. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumai ir prevencija. Nepilnamečių nusikalstamumo bruožai. Baudžiamosios atsakomybės ypatumai. Prevencija. Išvados. Skaityti daugiau
Nepilnamečių globa ir rūpybaĮvadas. Globa ir rūpyba. Globa. Rūpyba. Nepilnamečių globa ir rūpyba. Vaiko globos (rūpybos) tikslas ir uždaviniai. Vaiko globos (rūpybos) nustatymo principai. Vaikų, kuriems reikalinga globa (rūpyba), nustatymas ir apskaita. Vaiko globos (rūpybos) rūšys ir formos. Vaiko laikinoji globa (rūpyba). Vaiko nuolatinė globa (rūpyba). Vaiko globa (rūpyba) šeimoje, šeimynoje, valstybinėse ir nevyriausybinėse globos institucijose. Nepilnamečio globėjo (rūpintojo) pareigos, teisės, atsakomybė. Išvados. Skaityti daugiau
......