Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Nelaimingi atsitikimai darbe, jų prevencijaĮvadas. Nelaimingi atsitikimai darbe ir jų klasifikacija. Lengvas nelaimingas atsitikimas. Sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų tyrimas. Nelaimingų atsitikimų priežastys. Išvados. Skaityti daugiau
Nelaimingi atsitikimai ir stichinės nelaimėsĮvadas. Avarijos ir katastrofos. Sprogimai. Stichiniai meteorologiniai reiškiniai. Potvyniai. Kitos galimos ekstremalios situacijos. Naikinimo priemonės. Baltijos šalių seismingumas. Žemės drebėjimai bus stebimi iš kosmoso. Skaityti daugiau
Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas ir apskaitaĮvadas. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas. Nelaimingų atsitikimų apskaita. Skaityti daugiau
Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas ir apskaita (2)Įvadas. Nelaimingų atsitikimų darbe kvalifikacija. Nelaimingų atsitikimų darbe priežastys. Lengvo nelaimingo atsitikimo tyrimas. Sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų darbinis teisinis reguliavimasĮvadas. Nelaimingi atsitikimai darbe. Draudiminiai įvykiai. Nedraudiminiai įvykiai. Nelaimingų atsitikimų darbe nustatymas. Darbdavio materialinė atsakomybė, kai darbuotojas sužalojamas ar miršta arba suserga profesine liga. Garantijos sergantiems ir sužalotiems darbe darbuotojams. Globalus požiūris į darbo gerovę. Prevencinės kultūros stiprinimas. Profesinių pakenkimų prevencijos priemonės Lietuvoje. Profesinių pakenkimų prevencijos priemonių 2005-2005 planas. Forumas "Vieninga Europa – bendrieji saugos ir sveikatos darbe prevencijos principai statybų objektuose". Išvados. Skaityti daugiau
Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų darbinis teisinis reguliavimas (2)Įvadas. Bendrieji nuostatai. Asmens darbingumo netekimas. Atsakomybė už žalą dėl gyvybės atėmimo. Žalos, padarytos sveikatos sužalojimu ar gyvybės atėmimu, atlyginimo asmeniui, apdraustam nuo nelaimingų atsitikimų darbe socialiniu draudimu ypatybės. Išvados. Skaityti daugiau
Nelegalaus darbo samprata, jo kontrolė. Atsakomybė už nelegalų darbąĮvadas. Nelegalaus darbo sąvoka. Nelegalaus darbo kontrolė. Atsakomybė už nelegalų darbą. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Nelegalaus darbo samprata, turinys. Atsakomybė už nelegalų darbą, ją įgyvendinančios institucijosĮžanga. Nelegalaus darbo reiškiniai ir taikytos sankcijos. Nelegalaus darbo reiškinių kontrolės vertinimas. Nelegalaus darbo paplitimas pagal veiklos sektorius. Priedas. Informacija apie nelegalaus darbo apraiškų kontrolę pagal ekonominės veiklos sektorius (2006m.). Išvada. Skaityti daugiau
Nelegali imigracija. Teisinis aspektasĮvadas. Lietuva ir migraciniai procesai. Nelegali migracija. Nelegali imigracija ir migrantų tranzitas per Lietuvą. Prieglobstis. Prieglobsčio procedūros Lietuvos Respublikoje. Išvados. Skaityti daugiau
Nelegalios migracijos Europos sąjungoje ir Lietuvoje ypatumaiMigracijos srautai. Administracinė atsakomybė. Baudžiamoji atsakomybė. Baudžiamosios priemonės. Europos sąjungos koordinavimas. Skaityti daugiau
Nelegalios migracijos fenomenas ir prevencijaĮvadas. Nelegalios migracijos samprata. Nelegalios migracijos problematika. Nelegali migracija Lietuvoje. Nelegalios migracijos kontrolė Europos Sąjungoje (ES). Nelegalios migracijos prevencija Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
NelygiateisiškumasĮvadas. Turinys. Diskriminacija – kas tai? Rasizmas, tautinė neapykanta. Lyties ir lytinės orientacijos diskriminacija, lyčių nelygiavertiškumas. Nuostatų kitimas. Faktai apie lyčių skirtumus. Humanizmas. Apibendrinimas. Apklausos duomenys. Išvados. Skaityti daugiau
Nelytinis ir lytinis dauginimasisĮvadas. Augalų dauginimasis. Žiedinių augalų dauginimasis. Žiedas. Žiedadulkių patekimas ant purkos. Gametų susiliejimas. Sėklų išplitimas. Gyvūnų dauginimasis. Žmogaus dauginimasis. Vyro lytiniai organai. Moters lytiniai organai. Žmonių vaisingumas. Ląstelių dalijimasis. Prokariotų ląstelių dalijimasis. Eukariotų chromosomos ir ląstelės ciklas. Eukariotų ląstelių dalijimasis. Mejozė ir lytinis dauginimasis. Chromosomų skaičiaus dvigubėjimas. Kaip vyksta mejozė. Mejozės fazės. Mejozės svarba. Biologinis lytinio dauginimosi vaidmuo. Skaityti daugiau
Nematerialinis darbuotojų skatinimasĮvadas. Darbo tikslas – parodyti nematerialinio darbuotojų skatinimo naudą mūsų dienomis. Motyvavimas. Motyvavimo būdų klasifikacija. Šiuolaikinės darbuotojų motyvacijos teorijos. Darbuotojų motyvacija įmonėse. Kuo naudingas motyvavimas? Nematerialinis personalo motyvavimas. Nematerialiniai stimulai. Mišurovos ir Kutelevo skiriamos nepiniginės motyvacijos formos. Sakalo siūlomos nepiniginės motyvacijos formos. Nepiniginiai personalo motyvacijos metodai. Nepiniginio skatinimo būdai. Atlyginimas nėra svarbiau už psichologinį komfortą. Išvados. Skaityti daugiau
Nematerialus skatinimasPagrindiniai apibrėžimai ir teorijos. Skatinimo būdai, kurie palaiko ir didina darbuotojų motyvaciją. Individualizuotas skatinimas. Dalyvavimas. Laimėjimo jausmo palaikymas. Grįžtamasis ryšys. Patogi darbo vieta. Adekvatus darbo krūvis. Santykiai kolektyve. Kiti svarbūs skatinimo veiksniai. Kompanijos pavadinimas. Kompanijos stabilumas. Darbuotojų įvertinimas. Profesionalios karjeros galimybė. Darbuotojų pasveikinimai Gimtadienio proga bei dovanų įteikimas ir švenčių organizavimas. Papildomo mokymo galimybės suteikimas, siuntimas į seminarus, konferencijas, kvalifikacijos pakėlimo kursus. Skaityti daugiau
Nematerialus turtas, jo įvertinimas, apskaitaĮvadas. Nematerialiojo turto pripažinimo kriterijai. Nematerialiojo turto įvertinimas ir apskaita. Išvados. Skaityti daugiau
Nematerialusis kapitalas: intelektualinės nuosavybės aspektasĮvadas. Kapitalas. Kapitalo sąvoka. Kapitalo rūšys. Realusis kapitalas. Finansinis kapitalas. Intelektualinis kapitalas. Intelektualinė nuosavybė. Nematerialusis kapitalas intelektualinės nuosavybės aspektu. Išvados. Skaityti daugiau
NemirtingumasĮvadas. Nemirtingumas (kaip socialinė būtis). Mokslinis žmogaus nemirtingumo supratimas. Apie mirtį. Ką sako Biblija? Požiūris į nemirtingumą. Bėgimas mirties link. Būtis mirties akivaizdoje. Mirties sampratos raida. Skaityti daugiau
Nemodalinės atminties sutrikimaiUgdytinio teigiamos mokymo motyvacijos palaikymas. Ugdytinio negalios apėjimas, taikant specialius mokymo būdus. Nepakankamai išlavėjusių gebėjimų ir pažintinių procesų ugdymas. Mokymo turinio keitimas. Vertinimas. Mokymo pasiekimų individualus vertinimas. Skaityti daugiau
Nemokama teisinė pagalbaSantrauka. Įvadas. Darbo tikslas – pateikti nusikaltimų aukų socialinės ir teisinės apsaugos programos tobulinimo kryptis, konkrečias priemones, leisiančias sudaryti prielaidas teikti paslaugas laiku ir kokybiškai. Teisė. Teisės funkcijos, vertingumas. Teisė ir valstybė. Teisinis reguliavimas, jo struktūra. Teisėtumas ir jo ribos. Teisės pažeidimai, teisinė atsakomybė. Žmogaus teisių samprata. Žmogaus konstitucinės teisės. Teisinės pagalbos. Pirminė ir antrinė teisinės pagalbos, kas tai? Teisinių paslaugų teikimas. Viešoji ir privatinė teisė, interesai, jų gynimas. Nusikaltimų aukų socialinės ir teisinės apsaugos vertinimas. Nusikaltimo aukų informuotumas apie jų teises, jų gynybos būdus ir priemones. Išvados. Skaityti daugiau
......