Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Nedarbo mažinimo galimybėsĮvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti nedarbo mažinimo galimybes. BEDARBIAI IR JŲ STRUKTŪRA. Nedarbas ir jo priežastys. Nedarbo priežastys. Nedarbo mažinimo priemonės. Nedarbo pasekmės ir nuostoliai. Mikroekonominiai nedarbo nuostoliai. Makroekonominiai nedarbo nuostoliai. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Nedarbo mažinimo priemonėsĮvadas. Teorinė dalis. Nedarbo ir užimtumo reguliavimas. Nedarbo mažinimo priemonės didinančios darbo paklausą. Nedarbo mažinimo priemonės didinančios darbo pasiūlą. Nedarbo politika Lietuvoje. Lietuvos darbo birža. Praktinė dalis. Nedarbo mažinimas praktikoje. Darbdaviai skatinami organizuoti viešuosius darbus. Darbo biržos veikla mažinant nedarbą. Išvados. Skaityti daugiau
Nedarbo mažinimo programosĮvadas. Užimtumo politika Lietuvoje. Lietuvos užimtumo taryba – Lietuvos darbo birža. Veiksmai užimtumo tikslams ir uždaviniams. Darbo vietų kūrimas ir verslumas. Darbo jėgos teritorinis mobilumas. Ilgalaikių bedarbių užimtumo gebėjimų didinimas. Profesinio rengimo tobulinimas. Pasiektų tikslų ir rezultatų apibendrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Nedarbo mažinimo tikslai ir metodaiĮvadas. Užimtumo politika Lietuvoje. Lietuvos užimtumo taryba – Lietuvos darbo birža. Veiksmai užimtumo tikslams ir uždaviniams. Darbo vietų kūrimas ir verslumas. Darbo jėgos teritorinis mobilumas. Ilgalaikių bedarbių užimtumo gebėjimų didinimas. Profesinio rengimo tobulinimas. Pasiektų tikslų ir rezultatų apibendrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Nedarbo pasekmėsĮvadas. Psichologiniai, socialiniai nedarbo aspektai. Psichologinės bedarbystės pasekmės. Bedarbio emocinė būsena. Ekonominės nedarbo pasekmės. Nedarbo lygio. Išvados. Skaityti daugiau
Nedarbo priežastys bei pasekmės LietuvojeĮvadas. Nedarbo samprata. Nedarbo rūšys. Nedarbo priežastys. Nedarbo pasekmės. Nedarbo priežastys bei pasekmės lietuvoje tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Nedarbo priežasčių bei pasekmių tyrimo analizė. Nedarbo mažinimo priemonės. Išvados. Rekomendacijos. Priedai (anketa). Skaityti daugiau
Nedarbo problemaĮvadas. Nedarbas kaip makroekonominė problema. Nedarbo sąvoka. Nedarbo rūšys. Nedarbo problema ir jos dinamika Lietuvoje. Nedarbo priežastys Lietuvoje. Nedarbas religiniu aspektu. Nedarbas teisiniu aspektu. Nedarbas ir verslas. Nedarbo mažinimo priemonės. Statistika. Išvados. Skaityti daugiau
Nedarbo problema ir jos sprendimasĮvadas. Makroekonominiai nedarbo nuostoliai. Ekonominiai nedarbo nuostoliai. Visiškas užimtumas. Nedarbo mažinimo priemonės. Nedarbo mažinimo priemonės didinant darbo pasiūlą. Priemonės, padidinančios darbo jėgos paklausą. Bedarbio pašalpa. Deficitinis Sodros biudžetas. Aktyvi ir pasyvi nedarbo politika. Mikroekonominiai nedarbo nuostoliai. Savanoriškas nedarbas. Išvados. Skaityti daugiau
Nedarbo problema ir jos sprendimo būdaiNedarbas. Darbo rinkos ir švietimo bendradarbiavimo būtinybė. Socialinė rinka. Infliacija. Gyventojai. Gyventojų klasifikacijos schema. Bedarbiai. Nedarbo lygis. Nedarbo masto schema. Tekamasis nedarbas. Struktūrinis nedarbas. Ciklinis nedarbas. Skaityti daugiau
Nedarbo problema jaunystės amžiaus tarpsnyje (18 – 29 metų)Įvadas. Jaunimo integracijos į darbo rinką ypatumai. Švietimo sistemos vaidmuo jaunimo integracijos į darbo rinką procese. Jaunimo integracijos į darbo rinką priemonių sistema. Bendrojo lavinimo tobulinimas. Profesinio informavimo, orientavimo ir konsultavimo tobulinimas. Pirminio ir tęstinio profesinio mokymo tobulinimas. Priežastys, trukdančios įgyti profesiją ar tobulinti kvalifikaciją. Jaunimo verslumo plėtra. Aktyvių darbo rinkos politikos priemonių tobulinimas. Kompleksinis jaunimo įdarbinimo tobulinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Nedarbo problema LietuvojeNedarbas. Nedarbo priežastys. Nedarbo statistika Lietuvoje. Darbo jėgos pasiūla Lietuvoje didėja, o paklausa – mažėja. Nedarbo rūšys. Nedarbą didinančios priežastys. Nedarbą mažinančios priemonės Lietuvoje. Dabartinė padėtis darbo rinkoje Lietuvoje. Darbo rinkos Lietuvoje tendencijos 2007 metais. Ekonominės nedarbo pasekmės Lietuvoje. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais. Skaityti daugiau
Nedarbo problemos sprendimai klasikinėje ir keinsistinėje teorijojeĮvadas. Klasikinė ekonomikos teorija. Pusiausvyra visiško užimtumo sąlygomis. Klasikinis depresijos aiškinimas ekonomikos teorija. Keinsistinė ekonomikos teorija. Paprastoji keinsistinė visuminės pasiūlos kreivė. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Nedarbo psichologiniai aspektaiĮvadas. Tyrimo tikslas. Teoriškai išnagrinėti ir empyriškai pagrįsti žmogaus psichologines problemos, kurias sukelia nedarbas. Teorinė dalis. Nedarbo reguliavimas. Kaip atsiranda psichologiniai sveikatos sutrikimai. Nedarbo ir psichologinių problemų ryšys. Empirinė dalis. Tyrimo etapai. Išvados. Skaityti daugiau
Nedarbo rūšys ir visiškas užimtumasĮvadas. Nedarbas. Tekamasis nedarbas. Struktūrinis nedarbas. Ciklinis nedarbas. Visiškas užimtumas. Nedarbo ir užimtumo analizė. Jaunimo užimtumas. Vyrų ir moterų užimtumas. Nedarbo analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Nedarbo sąvokaĮvadas. Bedarbio sąvoka. Nedarbo kategorijos. Pagrindinės nedarbo priežastys Lietuvoje. Nedarbas asmeniniame lygmenyje. Pokyčiai Lietuvos darbo rinkoje nuo 200-2004. Didelė darbo jėgos paklausa. Padėtis darbo rinkoje 2005. Besiregistruojančių darbo biržose skaičius. Nedarbo lygis pagal teritorijas. Darbo rinkos (užimtumo) politika. Didėjantis užimtumas (darbas). Nedarbo socialinio draudimo išmoka. Išvados. Skaityti daugiau
Nedarbo sukeliamos socialinės ir ekonominės pasekmės LietuvojeĮvadas. Literatūros šaltinių analizė. Nedarbo lygis ir jo veiksniai. Socialinės ekonominės nedarbo pasekmės. Didinančios darbo pasiūlą nedarbo mažinimo priemonės. Didinančios darbo paklausą nedarbo mažinimo priemonės. Išvados. Priedai (6 lentelės). Skaityti daugiau
Nedemokratiniai politiniai režimaiĮvadas. Valstybės valdymo forma. Politinio režimo sąvoka. Jo reikšmė apibūdinant valstybę. Nedemokratiniai politiniai režimai. Autoritariniai (autokratiniai) režimai. Totalitarinis režimas. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Nedrausmingo mokinių elgesio priežastysĮvadas. Drausmės palaikymo problemos. Nedrausmingo mokinių elgesio priežastys. Nuobodulys. Motyvacijos mokytis trukumas. Susidomėjimo mokomaisiais dalykais trūkumas. Specialieji poreikiai. Klasės draugų spaudimas.Savikontrolės stoka. Emociniai ir elgesio sunkumai. Dėmesio sutrikimas. Mokymosi sunkumai. Nedrausmingai besielgiančių mokinių tikslai. Mokytojo savybių įtaka drausmės problemoms klasėje. Drausmės palaikymo galimybės. Drausmės palaikymo klasėje būdai. Drausmės modeliai. Išvados. Skaityti daugiau
Neefektyvaus pokalbio tarp grupės draugų požymiaiĮvadas. Kalbėtojas. Jo požymiai. Klausytojas. Jo požymiai. Kalbėjimas ir sklandaus kalbėjimo veiksniai. Pašnekovas ir prisitaikymas prie jo. Akių kontakto reikšmė. Kas gali lemti neefektyvią kalbą. Kokie neefektyvaus bendravimo požymiai. Išvados. Skaityti daugiau
Neetiška reklamaĮvadas. Neetiška reklama. Vartotojus klaidinanti reklama. Religijos normas pažeidžianti reklama. Padorumo normas pažeidžianti reklama. Nuomonė. Baimę ir paniką sukelianti neetiška reklama. Lyginamoji reklama. Aplinkos apsauga. Lyties diskriminacija. Gyvūnų diskriminacija. Nepadorios reklamos. Išvados. Skaityti daugiau
......