Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Nedarbas ir rinkaĮvadas. Nedarbo problemos sprendimo būdai, nedarbo priežastys, sprendimo būdai, visuminės pasiūlos kreivė, jos poslinkių veiksmai - darbo užmokesčio lygis, sąnaudų kaštai, technologijos ir našumo pokyčiai, darbo ir kapitalo pasiūla. Paklausos ir pasiūlos pusiausvyra. Skaityti daugiau
Nedarbas ir užimtumas LietuvojeĮvadas. Bedarbiai ir jų struktūra. Nedarbo lygio statistika. Laisvos darbo vietos. Nedarbo nuostoliai. Ekonominės aplinkos įvertinimas. Politinės aplinkos įvertinimas. Gyventojų užimtumas pagal ekonomines veiklos rūšis. Turistų apgyvendinimo statistika įmonėse. Jaunimo užimtumas. Išvados. Skaityti daugiau
Nedarbas ir užimtumas Lietuvoje (2)Įvadas. Nedarbo tipai. Bedarbių apskaičiavimas. Nedarbo atsiradimo priežastys. Visiško užimtumo samprata. Nedarbo pasekmės. Nedarbo ir visiško užimtumo reguliavimas. Nedarbas Lietuvoje 2005-2006 metais. Išvados. Skaityti daugiau
Nedarbas kaimeĮvadas. Nedarbo kaime statistiniai rodikliai. Nedarbo sąsajos su kitomis socialinėmis problemomis. Institucijos dalyvaujančios šios problemos sprendime. Metodai, kurie taikomi sprendžiant nedarbo problemą. Keletas pagalbos priemonių kaimo bedarbiams kitose šalyse. Išvados. Ką reikėtų daryti. Priedai (1). Skaityti daugiau
Nedarbas LietuvojeApie nedarbą, nedarbo priežastis, nedarbo lygį, bedarbius, bedarbio pašalpą, profesinį mokymą ir perkvalifikavimą, šiandieninę padėtį darbo rinkoje, šalies darbo rinkos rodiklius. Pateiktos išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis, grafikais. Skaityti daugiau
Nedarbas Lietuvoje (10)Pagrindinės nedarbo priežastys. Teritorinis nedarbas. Jaunimo nedarbas. Nedarbo nuostoliai. Gyventojų užimtumas ir nedarbas. Prognozės. Išvados. Skaityti daugiau
Nedarbas Lietuvoje (11)Įvadas. Nedarbo lygio nustatymas. Nedarbo rūšys. Nedarbo nuostoliai. Ilgalaikio nedarbo didėjimo priežastys. Užimtų gyventojų išsilavinimas. Vyrų ir moterų užimtumo lygis pagal amžiaus grupes. Išvados. Skaityti daugiau
Nedarbas Lietuvoje (12)Įvadas. Nedarbo samprata. Nedarbo formos. Tekamasis (laikinasis), struktūrinis, ciklinis, paslėptinis, sustingęs nedarbas. Natūralus nedarbo lygis. Nedarbo Lietuvoje 1997 – 2004 m. analizė. Nedarbo priežastys ir pasekmės. Išvados. Skaityti daugiau
Nedarbas Lietuvoje (13)Įvadas. Nedarbas, jo priežastys ir raida Lietuvoje. 1 pav. Nedarbo masto schema. 2 pav. Lietuvos darbo rinkos struktūra. Laikinasis nedarbas. Struktūrinis nedarbas. Ciklinis nedarbas. Mikroekonominiai nedarbo nuostoliai. Makroekonominiai nedarbo nuostoliai. Savanoriškas nedarbas. Ilgalaikio nedarbo priežastys. 3 pav. Nedarbo priežastys. Miesto ir kaimo užimti gyventojai pagal išsilavinimą. 4 pav. Gyventojų užimtumas pagal išsilavinimą. Vyrų ir moterų užimtumas pagal amžiaus grupes. 5 pav. Vyrų ir moterų užimtumas pagal amžiaus grupes. Bedarbių apskaita teritorinėse darbo biržose. 6 pav. 2004 m. nedarbo lygis. 7 pav. 2005m. nedarbo lygis. Nedarbo mažinimo priežastys ir priemonės. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Nedarbas Lietuvoje (14)Įvadas. Nedarbo samprata. Nedarbas Lietuvoje: rodiklių analizė. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Nedarbas Lietuvoje (15)Įvadas. Nedarbas. Nedarbo sąvoka. Nedarbo pasekmės. Socialinės pasekmės. Ekonominės pasekmės. Minimalios algos reguliavimo įtaka nedarbui. Psichologinės bedarbystės pasekmės. Nedarbo lygio Lietuvoje apžvalga. Situacija darbo rinkoje 2006 metais. Jaunimo integracijos į darbo rinką problemos. Mokesčių įtaka nedarbui Lietuvoje. Nedarbo lygio analizė pagal amžiaus grupes ir lytį. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis. Skaityti daugiau
Nedarbas Lietuvoje (16)Įvadas. Teorinė analizė. Bedarbių apskaita. Darbo biržose. Statistikos departamente. Nedarbo priežastys. Nedarbo rūšys. Laikinasis. Struktūrinis. Ciklinis. Nedarbo pasekmės ir kaštai. Mikroekonominis nedarbas. Makroekonominis nedarbas. Savanoriškas nedarbas. Poveikiai bedarbių šeimoms. Ilgalaikis nedarbas. Objektyvios priežastys. Subjektyvios priežastys. Miesto ir kaimo užimti gyventojai pagal išsilavinimą. Nedarbo situacija Lietuvoje. Ilgalaikio nedarbo padariniai. Literatūros analizė. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Nedarbas Lietuvoje (17)Nedarbas. Bedarbiai pagal lytį. Ilgalaikis nedarbas. Jaunimo nedarbas ir prevencija. Teritorinė nedarbo diferenciacija. Nedarbas Europos sąjungoje ir Lietuvoje. Darbas iliustruotas grafikais. Skaityti daugiau
Nedarbas Lietuvoje (18)Įvadas. Nedarbo sąvoka. Nedarbo priežastys. Lietuvoje vyraujantis nedarbas. Nedarbo keliama grėsmė. Padėties gerinimo būdai. Statistinių duomenų apžvalga. Išvados. Skaityti daugiau
Nedarbas Lietuvoje (3)Būtinų sąvokų apibrėžimai. Nedarbas. Nedarbo rūšys. Nedarbo priežastys. Nedarbo pasekmės. Nedarbo mažinimas. Padėtis darbo rinkoje šiandien. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis, grafikais. Skaityti daugiau
Nedarbas Lietuvoje (4)Nedarbo lygis mažėja, darbo jėgos ištekliai senka. Nedarbas ir teoriniai gyventojų užimtumo aspektai. Nedarbo tipai. Išvados. Skaityti daugiau
Nedarbas Lietuvoje (6)Įvadas. Nedarbo problemos Lietuvoje. Nedarbo priežastys. Nedarbo rodikliai. Išvados. Skaityti daugiau
Nedarbas Lietuvoje (7)Įvadas. Statistika. Bedarbiai migruoja. Pasiūla neatitinka paklausos. Nedarbo lygio pokyčiai (tyrimų duomenys) 2005 m. Užimtumas. Nedarbas. Ketvirtąjį 2005 m. ketvirtį nedarbo lygis šalyje sumažėjo iki 7,1 procento. Situacijos darbo rinkoje trumpa apžvalga. Darbo jėgos paklausa auga, pasiūla - mažėja. Išvados. Skaityti daugiau
Nedarbas Lietuvoje (8)Įvadas. Nedarbas. Kokie yra išskiriami nedarbo tipai? Nedarbo pasekmės. Visiško nedarbo panaikinimo utopija. Nedarbas Lietuvoje. Skaityti daugiau
Nedarbas Lietuvoje (9)Įvadas. Kas yra bedarbis. Bedarbio pašalpa. Nedarbo Lietuvoje priežastys. Nedarbo sprendimo būdai. Nedarbo sprendimo būdai 2005 metams. Išvados. Skaityti daugiau
......