Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Nedarbas (17)Įvadas. Nedarbas kaip socialinė ir ekonominė kategorija. Nedarbo ekonominės ir socialinės pasekmės. Nedaro mažinimo būdai ir galimybės. Išvados. Skaityti daugiau
Nedarbas (18)Įvadas. Nedarbas ir jo mažinimo priemonės. Darbo biržos veikla Jonavoje. 2005-jų metų darbo rinkos prognozė. Darbo vietų išsaugojimo programos, Jonavos darbo klubas. Veiklos tikslai ir uždaviniai 2005 metams Jonavos darbo biržoje. Valstybės parama ir gyventojų užimtumo didinimas. Skaityti daugiau
Nedarbas (19)Įvadas. Nedarbo lygio pokyčiai. Nedarbo įtaka atlyginimams. Nedarbas ir darbuotojo kvalifikacija. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Nedarbas (4)Įvadas. Bedarbiai ir jų struktūra. Nedarbo priežastys. Nedarbo nuostoliai. Išvados. Skaityti daugiau
Nedarbas (5)Įvadas. Nedarbo tipai, lygiai ir pagrindinės nedarbo priežastys. Nedarbo tipai. Nedarbo lygiai. Pagrindinės nedarbo priežastys. Nedarbo mažinimo priemonės. Nedarbo pasekmės ir nuostoliai. Nedarbo ir užimtumo reguliavimas. Pagrindiniai nedarbo rodikliai. Nedarbas Lietuvoje mažėja. Išvados. Skaityti daugiau
Nedarbas (7)Įvadas. Nedarbo tipai. Nedarbo priežastys ir mažinimo priemonės. Nedarbo lygio Lietuvoje apžvalga. Skaityti daugiau
Nedarbas (8)Įvadas. Nedarbas. Nedarbo priežastys. Nedarbo tipai. Nedarbo pasekmės. Lenkijos nedarbingumas. Nedarbo mažinimo priemonės. Išvados. Skaityti daugiau
Nedarbas (9)Įvadas. Nedarbo tipai. Natūralusis nedarbo lygis. Nedarbo priežastys. Nedarbo pasekmės ir nuostoliai. Pagrindiniai nedarbo rodikliai. Išvados. Skaityti daugiau
Nedarbas ir gyventojų užimtumasDarbo rinkos pokyčiai. Nedarbas. Nedarbo priežastys, nuostoliai. Išvados. Skaityti daugiau
Nedarbas ir gyventojų užimtumas (2)Įvadas. Nedarbas. Nedarbo tipai. Darbo rinkos samprata. Darbo jėgos pasiūla. Darbo jėgos paklausa. Visiškas užimtumas. Nelegalus užimtumas. Nedarbo mažinimo politika. Darbo rinkos profesinis mokymas. Viešieji darbai. Panevėžio darbo biržos 1991-2001 metų veiklos analizė. Jaunimo užsiregistravusio per metus, struktūra pagal profesinį pasirengimą. Ką daryti, kad klestėtų Lietuvos ekonomika. Išvados. Skaityti daugiau
Nedarbas ir gyventojų užimtumas (3)Įvadas. Nedarbas ir jo priežastys. Nedarbo tipai ir nuostoliai. Bedarbiai ir jų struktūra. Moterų nedarbas Lietuvoje. Gyventojų užimtumas. Išvados. Skaityti daugiau
Nedarbas ir gyventojų užimtumas (4)Įvadas. Gyventojų užimtumas. Užimtumo ir darbo rinkos politika. Gyventojų užimtumas Lietuvoje: įvertinimas, pagrindiniai bruožai. Užimtumo įvertinimas. Užimtumo tendencijos. Užimtumo pokyčiai ekonominėse veiklose įmonių ataskaitų duomenimis. Darbo rinkos segmentacijos aspektai. Lyčių lygybė. Kiti teisės aktai, sreategijos ir programos. Lygios galimybės. Nediskriminavimas. Nacionalinė antidiskriminacinė 2006-2008 metų programa. Nedarbas. Nedarbo lygis pagal užimtumo tyrimų duomenis. Nedarbo lygis 2000 – 2007 m. Lietuvoje pagal lytį. Aukštesnė bedarbių veikla ir išsilavinimas. Ilgalaikė bedarbystė. Nedarbas Europos sąjungoje ir pasaulyje. Užimtumo rėmimo politika ir institucijos. Nedarbo mažinimo priemonės. Išvados. Skaityti daugiau
Nedarbas ir gyventojų užimtumas: ekonominiai ir socialiniai nuostoliai, užimtumo perspektyvos, globalizacija ir migracijaĮvadas. Užimtumo ir nedarbo samprata. Nedarbo ekonominiai, socialiniai nuostoliai ir psichologinės pasekmės. Užimtumo ir nedarbo lygio Lietuvoje apžvalga. Nacionalinė užimtumo politika. Lietuvos darbo jėgos užimtumo vietinėje ir tarptautinėje darbo rinkose perspektyvos. Tarptautinė darbo rinka globalizacijos ir migracijos sąlygomis. Europos Sąjungos (ES) užimtumo politika. Įsidarbinimo galimybių barometras 2007 metais. Išvados. Skaityti daugiau
Nedarbas ir infliacijaInfliacijos dilemos sprendimo metodai. Nedarbo tipai. Natūralaus nedarbo lygio mažinimo būdai. Netikėta infliacija. Kas laimi ir kas praranda netikėtos infliacijos atveju? Vartotojų kainų indeksai. Bedarbiai amžiaus grupėmis. Bedarbių išsilavinimas. Gamintojų ir vartotojų vidutiniai metiniai kainų indeksai. Gyventojų užimtumas. Gyventojų užimtumo priemonių finansavimas. Skaityti daugiau
Nedarbas ir infliacija (3)Pagrindinės makroekonomikos problemos: infliacija ir nedarbas. Nedarbas. Darbo jėgos ir nedarbo sąvokos. Nedarbo priežastys, natūralus nedarbo lygis. Visiškas užimtumas- svarbiausias politikos tikslas. Infliacija. Infliacijos priežastys. Infliacija ir nedarbas. Infliacijos pasekmės. Vyriausybės antiinfliacinė politika. Uždavinys: Baikite pildyti lentelę. Kokią gamybos apimtį pasirinktumėte, esant šioms produkto kainoms. Skaityti daugiau
Nedarbas ir infliacija (4)Įvadas. Bedarbiai ir jų struktūra. Nedarbo priežastys. Nedarbo nuostoliai. Infliacija. Infliacijos esmė. Infliacijos matavimas. Infliacijos priežastys. Infliacija Lietuvoje per pastaruosius tris metus. Infliacija ir nedarbas. Phillips'o kreivė. Pasaulio ekonominė aplinka. Pasaulio ekonomika neabejotinai atsigauna. Visgi įsibėgėjančio augimo tikimybė kelia abejonių. Pasaulinė infliacija augs dėl augančios Azijos ekonomikos. Ekonomikos augimas, infliacija ir nedarbas. Išvados. Skaityti daugiau
Nedarbas ir jo mažinimo priemonės LietuvojeĮvadas. Nedarbo skaičiavimas ir jo dinamika Lietuvoje. Nedarbo sąvoka. Nedarbo lygis Lietuvoje 1995 – 2005 m. Nedarbo priežastys Lietuvoje. Nedarbo mažinimo priemonės. Užimtumo politika Europos Sąjungoje. Nedarbo mažinimo priemonės Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Nedarbas ir jo priežastys Europos Sąjungoje (ES)Įvadas. Nedarbas. Nedarbo tipai. Nedarbo nuostoliai. Europos Sąjunga (ES) atveria naujas galimybes. Nedarbo priežastys Europos Sąjungoje (ES). Socialinė darbotvarkė. Būtiniausi standartai – visiems. Galimybė keliauti ir dirbti visoje Europoje. Techninė pagalba. Faktai ir skaičiai Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) darbo rinkose. Europos užimtumo tarnybų tinklas. Europos užimtumo tarnybų tinklas Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Nedarbas ir nedarbo priežastys (2)"Nedarbas ir jo priežastys". Įvadas. Nedarbas ir jo priežastys. Natūralusis nedarbo lygis. Darbo jėgos ir nedarbo sąvokos. Nedarbo priežastys. Nedarbo tipai. Nedarbo pasekmės ir nuostoliai. Pagrindiniai nedarbo rodikliai. Nedarbo trukmė. Nedarbo lygio Lietuvoje apžvalga 2005 m. lapkričio mėn. Priedai. Išvados. Skaityti daugiau
Nedarbas ir nedarbo rūšys"Nedarbas ir jo rūšys". Įvadas. Visiškas užimtumas. Laikinasis nedarbas. Struktūrinis nedarbas. Ciklinis nedarbas. Mikroekonominiai nedarbo nuostoliai. Makroekonominiai nedarbo nuostoliai. Savanoriškas nedarbas. Skaityti daugiau
......