Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

NATO (3)NATO: Politiniai tikslai ir pagrindiniai uždaviniai. NATO transformacija. NATO politinės ir karinės struktūros. NATO finansavimas. Naujos pajėgų struktūros. Ginklų kontrolė. NATO plėtimasis. NATO šiandien. NATO Jugoslavijoje. Konferencija "NATO po 50 metų: naujas senasis Aljansas" Skaityti daugiau
NATO (5)Referatas anglų kalba apie NATO istoriją ir dabartį: From the history of NATO, The Fundamental Role of NATO, Common Values, Transatlantic Partnership, Collective Defence, Peace and Stability, Democracy and Human Rights, NATO and Russia, NATO's Future. Skaityti daugiau
NATO (6)Eikim į NATO! Lietuva ir NATO. Ar pritariate tezei "Lietuva be NATO"– Lietuva be ateities? NATO – Lietuvos vizija. Kam mums reikalinga NATO? Skaityti daugiau
NATO (7)Trumpa NATO istorija. Ką Lietuva įsipareigojo, stodama į NATO. Kaip NATO veikia. Šiaurės Atlanto taryba. Nuo ko mus saugo NATO? Skeptikai. Skaityti daugiau
NATO (8)Įvadas. Kas yra NATO? Datos ir pagrindiniai faktai. NATO struktūra. NATO šiandien. Lietuvos kelias į NATO. Išvados. Skaityti daugiau
NATO funkcijų kaitaPagrindiniai NATO strateginės koncepcijos raidos laikotarpiai. Šaltojo karo laikotarpis (1949-1990). Detente (įtampos mažinimo) laikotarpis. Laikotarpis po šaltojo karo (nuo 1991 metų iki dabar). Skaityti daugiau
NATO. Lietuvos kelias į NATO.Įvadas. Dėstymas. Trumpa istorija. Tikslai ir įsipareigojimai. Svarbiausi NATO tikslai. Po Šaltojo karo atsiradusios naujos grėsmės, su kuriomis NATO pasirengusi kovoti. Aljanso narių tarpusavio įsipareigojimai. NATO, kaip gynybinio Aljanso, veikimo pagrindą sudaro 5-asis Šiaurės Atlanto sutarties straipsnis. Politinė ir ekonominė sritys. Gynybos ir kariniai klausimai. Ištekliai. Saugumas. Teisė. Procesas. Lietuva ir NATO. Veiksmų chronologija. Lietuvos pasirengimas NATO. Išvada. Skaityti daugiau
NatrisIstorija. Paplitimas gamtoje. Gavimas. Fizinės savybės. Cheminės savybės. Natrio panaudojimas. Natrio junginiai, jų gavimas, savybės ir panaudojimas. Tai įdomu 25 Skaityti daugiau
Natris (2)Natris. Istorija. Natrio paplitimas gamtoje. Gavimas. Gavimo būdai. Terminės redukcijos procesai. Natrio gavimas elektrolizės būdu. Natrio chlorido elektrolizės procesai. Natrio fizinės savybės. Temperatūrinės priklausomybės. Cheminės savybės. Reakcija su vandeniu. Reakcija su deguonimi. Reakcija su vandeniliu. Reakcijos su halogenais. Reakcijos su amoniaku. Kitos reakcijos. Kai kurios reakcijos su organiniais junginiais. Natrio panaudojimas. Natrio junginiai, jų gavimas, savybės ir panaudojimas. Natrio hidridas. Natrio oksidas, peroksidas. Natrio hidroksidas. Natrio chloridas. Natrio karbonatas. Natrio hidrokarbonatas. Natrio cianidas. Natrio sulfatas. Natrio hidrosulfatas. Natrio sulfitas. Natrio tiosulfatas. Natrio nitratas. Kiti junginiai. Skaityti daugiau
Natris (3)Istorija. Paplitimas gamtoje. Natrio gavimas: Gavimo būdai, Terminės redukcijos procesai, Natrio gavimas elektrolizės būdu, Natrio chlorido elektrolizės procesai. Fizinės savybės: Temperatūrinės priklausomybės. Cheminės savybės: Reakcija su vandeni, Reakcija su deguonimi, Reakcija su vandeniliu, Reakcijos su halogenais, Reakcijos su amoniaku, Kitos reakcijos, Kai kurios reakcijos su organiniais junginiais. Natrio panaudojimas. Natrio junginiai, jų gavimas, savybės ir panaudojimas: Junginiai, Natrio hidridas, Natrio oksidas, peroksidas, Natrio hidroksidas, Natrio chloridas, Natrio karbonatas, Natrio hidrokarbonatas, Natrio cianidas, Natrio sulfatas, Natrio hidrosulfatas, Natrio sulfitas, Natrio tiosulfatas, Natrio nitratas, Kiti junginiai. D. Mendelejevas apie natrį. Neorganinė fotosintezė. Natrio laidai. Natris vandenyje. Natrio žiedas apie Žemę. Natris ir auksas. Natrio butadieninis kaučiukas. Natris ir plovimo priemonės. Darbas iliustruotas paveikslėliais, lentelėmis. Skaityti daugiau
Natris (6)Istorija. Paplitimas gamtoje. Gavimas. Fizikinės savybės. Cheminės savybės. Natrio junginiai, jų gavimas, savybės ir panaudojimas. Natrio panaudojimas. Skaityti daugiau
Natris ir jo reikšmė mūsų sveikataiIstorija. Paplitimas gamtoje. Gavimas. Fizinės savybės. Cheminės savybės. Natrio reikšmė mūsų sveikatai. Kaip nitratai veikia mūsų organizmą. Tai įdomu. Skaityti daugiau
Natūrali gyventojų kaita Prienų rajone 2003–2007 metaisĮvadas. Tikslas – išanalizuoti Prienų rajono natūralią gyventojų kaitą 2003–2007 metais ir palyginti Prienų rajono rodiklių lygius ir jų pokyčius su visos Lietuvos bei Jonavos, Kėdainių ir Kaišiadorių rajonų natūralios gyventojų kaitos rodikliais. Natūralios gyventojų kaitos rodiklių nustatymo metodika. Rezultatai. Gimstamumas. Mirtingumas. Natūralus prieaugis. Vaikų iki 1 metų mirtingumas. Santuokos. Ištuokos. Išvados. Skaityti daugiau
Natūralios gyventojų kaitos įvertinimas Vilkaviškio rajone 2000-2004 metaisDarbo tikslas – įvertinti natūralią gyventojų kaitą Vilkaviškio rajone 2000-2004 metais. Gimstamumo grafikas. Mirtingumo grafikas. Natūralaus prieaugio grafikas. Santuokų grafikas. Ištuokų grafikas. Kūdikių iki 1 metų mirtingumo grafikas. Išvados. Skaityti daugiau
Natūralios kalbos apdorojimasĮvadas. Kas yra natūralios kalbos apdorojimas (NLP)? Natūralios kalbos apdorojimas. Kai kurios problemos kurios padaro natūralios kalbos apdorojimą sunkesnį. Statistinis natūralios kalbos apdorojimas. Taip pat į natūralios kalbos apdorojimą įeina. Įgyvendinimas. Stanfordo Natūralios kalbos apdorojimo tyrinėjimai. Skaičiavimo semantika. Gramatinis nagrinėjimas ir žymėjimas. Daugiakalbės natūralios kalbos apdorojimas. Kiti. Išvada. Skaityti daugiau
Natūralios kalbos apdorojimas (Natural language processing)Mašina vertėja (Machine translation). "Amalgam". Duomenų bazės prieiga (Database Access). Informacijos paieška (Information retrieval). Teksto klasifikavimas (Text categorization). Iškleisti informaciją iš teksto (extracting data from text). Skaityti daugiau
Natūralios kalbos technologijosĮvadas. Kalbos atpažinimas ir supratimas. Kalbos atpažinimo parametrai. Kalbos atpažinimo sistemos struktūra. Leksikinės ir semantinės sistemos. Kalbos atpažinimo sistemų taikymas. Kalbos sintezė. Sintezės kokybės vertinimo kriterijai. Kalbos sintezatoriaus sąvoka. Sintezės proceso sudedamosios dalys. Kalbos signalo formavimo metodų klasifikacija. Konkatenacinė sintezė. Formantinė sintezė. Kiti sintezės metodai. Sintezuotos kalbos kokybės įvertinimas. Balso technologijų panaudojimo sferos. Skaityti daugiau
Natūralių kontracepcijos metodų privalumai ir trūkumaiNatūralūs (biologiniai) metodai. Periodinis susilaikymas. Kalendorinis metodas. Temperatūrinis metodas. Gleivių stebėjimo metodas. Simptoterminis metodas. Laktacinė amenorėja. Lytinis susilaikymas. Nutrauktas lytinis aktas. Oralinis seksas. Mitai. Skaityti daugiau
Natūralių parkų sistemos JaponijojeĮvadas. Gamtos parkų sistemos Japonijoje. Aplinkos ministerija, Japonija. Gamtos parkų sistema. Gamtos parkų tikslai. Gamtos parkų istorija. Gamtos parkų ypatybės. Lankytojai ir panaudojimas. Apsauga ir valdymas. Apsaugos priemonės. Landšafto apsaugos sutartis. Grąžinimo darbai. Žaliojo darbuotojo programa. Nuosavų automobilių reguliavimas. Ypatingas privačios žemės pirkimų organizavimas. Pramogų tobulinimas. Interpretacija (aiškinimas). Nacionalinių parkų biudžetai. Valdymo sistemos. Vyriausioji valdyba (centras). Regioninės aplinkos reikalų įstaigos. Parkų eiguliai ir pagalbiniai tvarkytojai. Bendravimas su vietinėmis valdžiomis. Partnerystė (bendradarbiavimas). Parko savanorių veiklos. Gamtos parko Vadovo sistema. Gamtos Parkų fondas. Tarybos posėdžiai. Regioninės administracijos steigimo fondai. Artimiausios temos. Gamtos atkūrimo projektai. Kraštovaizdžio apsauga. Gyvūnijos apsauga. Invazinės rūšys. Žmonių atliekos alpinėse aplinkose. Žemėlapis. Natūralių parkų plotų kitimas. Vaizdai iš nacionalinių parkų. Nacionaliniai parkai: sąrašas. Išvados Skaityti daugiau
Natūralus gyventojų judėjimas EuropojeDarbo tikslas, uždaviniai. Įvadas. Gyventojų skaičiaus kaitos bruožai. Gyventojų kaita 1970–2000 metais. Gimstamumas/mirtingumas. Natūralaus gyventojų judėjimo kaita. Kiti natūralų gyventojų prieaugį veikiantys rodikliai. Išvados. Skaityti daugiau
......