Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Atomo sandaraŠiuolaikinės atomistikos pradininkai ir jų indėliai tiriant atomo sandarą. Izaokas Niutonas, Michailas Lomonosovas, Džonas Daltonas, Jozefas fon Fraunhoferis, Džozefas Džonas Tomsonas, Hansas Geigeris, Ernestas Rezerfordas, Maksas Bornas, Maksas Plankas, Nilsas Chendrikas Davidas Boras, Arnoldas Zomerfeldas, Volfgangas Paulis, Ervinas Šriodingeris, Luji de Broilio, Polis Adrienas Morisas Dirakas, Verneris Heizenbergas. Skaityti daugiau
Atomo sandara (10)Atomo sandara. Protono, elektrono, neutrono (branduolio) atradimas. Radioaktyvumas. Alfa spinduliavimas. Beta spinduliavimas. Gama spinduliavimas. Radiacijos taikymas. Pritaikymas. Poveikis organizmui. Fundamentinių dalelių išsidėstymas atome, izotopai. Emisinis spektras. Absorbcijos spektras. Kuo didesnis energijos kvantas, tuo mažesnis bangos ilgis ir dažnesni virpesiai. Kvantinė teorija. Mikrodalelių dualizmas. Šiuolaikinis atomo modelis. Elektronų pasiskirstymo atomo elektroniniame apvalkale taisyklės. Skaityti daugiau
Atomo sandara (4)Reiškiniai, patvirtinantys, kad atomas turi sudėtingą sandarą. Radioaktyvinių spindulių rūšys. Eksperimentiniai dalelių tyrimo metodai. Rezerfordo teorija ir planetinis atomo modelis. Atomo sandara. Boro teorija ir jo postulatai. Neutronas. Atomo branduolių sandara. Branduolinės jėgos. Ryšio energija. Masės defektas. Atomo teorijos vystymasis. Kaip atomas spinduliuoja ir absorbuoja energiją. Skaityti daugiau
Atomo sandara (6)Atomo sandara. Protono, elektrono, neutrono (branduolio) atradimas. Radioaktyvumas. Alfa spinduliavimas. Beta spinduliavimas. Gama spinduliavimas. Radiacijos taikymas. Pritaikymas. Poveikis organizmui. Fundamentinių dalelių išsidėstymas atome, izotopai. Emisinis spektras. Absorbcijos spektras. Kvantinė teorija. Mikrodalelių dualizmas. Šiuolaikinis atomo modelis. Elektronų pasiskirstymo atomo elektroniniame apvalkale taisyklės. Elektroninės formulės. Skaityti daugiau
Atomo sandara (8)Ką aš sužinojau apie atomo sandarą, mokydamasis įvairių dalykų. Įvadas. Elementai sudaryti iš atomų. Šiuolaikinė atominė teorija. Atomai ir elementai. Atomo dydis. Nepatikėsiu kol nepamatysiu? Atomo sandara ir atomo numeris. Periodinė elementų sistema ir atomo sandara. Atomų sandara ir medžiagų savybės. Faktai ir datos. Išvados. Skaityti daugiau
Atomo sandara (9)Reiškiniai, patvirtinantieji, kad atomas turi sudėtingą sandarą. Radioaktyvinių spindulių rūšys. Eksperimentiniai dalelių tyrimo metodai. Rezerfordo teorija ir planetinis atomo modelis. Atomo sandara. Boro teorija ir jo postulatai. Neutronas. Atomo branduolių sandara. Branduolinės jėgos. Ryšio energija. Masės defektas. Atomo teorijos vystymasis. Kaip atomas spinduliuoja ir absorbuoja energiją. Skaityti daugiau
Atomo sudėtis. Cheminės jungtysAtomo sudėtis. Cheminės jungtys. Kvantinis mechaninis atomo modelis. Joninė jungtis. Kovalentinė jungtis. Kompleksiniai junginiai. Koordinacinė jungtis. Metališkoji jungtis. Vandervalsinės jėgos. Vandenilinė jungtis. Metalai. Metalų fizikinės savybės. Metalų cheminės savybės. Metalų rūdos ir metalų gavimo būdai. Pagrindiniai labai grynų medžiagų gavimo būdai. Pirmasis termodinamikos dėsnis. Vidinė energija. Entalpija. Antrasis termodinamikos dėsnis. Entropija. Pagrindiniai termochemijos dėsniai. Pagrindinis termochemijos arba Heso dėsnis. Entropija. Skaityti daugiau
Atomo sudėtis. Cheminės jungtys. Kompleksiniai junginiaiAtomo sudėtis. Cheminės jungtys. Kompleksiniai junginiai. Cheminė termodinamika. Termochemija. Metalai. Metalų cheminės savybės. Metalų fizinės savybės. Polimerai. Polimerų sintezė. Polimerų cheminės savybės. Skaityti daugiau
Atomo sudėtis. Cheminės jungtys. Kompleksiniai junginiai. Cheminės termodinamikos ir termochemijos dėsniai. Metalų cheminės ir fizikinės savybėsAtomo sandara. Elektroninis apvalkalas. Elektronai. Rentgeno spindulių atradimas. Radioaktyvumo atradimas. Boro teorija. Chemines jungtys ir jos ryšys su atomo elektroniniu apvalkalu. Joninė jungtis. Vandenilinė jungtis. Donorinė-akceptorinė jungtis. Kovalentinė jungtis. Koordinacinė jungtis. Metalinė jungtis. Vandervalsinės jungtys. Cheminės termodinamikos ir termochemijos dėsniai. Pagrindinės termodinamikos savybės. Termochemijos dėsniai. Kompleksiniai junginiai. Metalų fizikinės ir cheminės savybės. Metalų fizikinės savybės. Skaityti daugiau
Atomo sudėtis. Cheminės jungtys. Kompleksiniai junginiai. Cheminės termodinamikos ir termochemijos dėsniai. Metalų cheminės ir fizinės savybėsAtomo sudėtis. Cheminės jungtys. Kompleksiniai junginiai. Cheminės termodinamikos dėsniai. Termochemijos dėsniai. Metalų fizikinės ir cheminės savybės. Metalų cheminės savybės. Skaityti daugiau
Atomo sudėtis. Kompleksiniai junginiai. Cheminės termodinamikos ir termochemijos dėsniai. Metalų cheminės ir fizikinės savybės. Cheminės jungtysAtomų struktūra. Radioaktyvumo atradimas. Rentgeno spindulių atradimas. Boro teorija. Cheminės jungtys. Joninė jungtis. Kovalentinė jungtis. Koordinacinė jungtis. Vidinė sfera. Metalinė jungtis. Vandenilinė jungtis. Vandervalsinės jungtys. Kompleksiniai junginiai. Cheminė termodinamika. Termochemijos dėsniai. Metalų fizikinės savybės. Metalų cheminės savybės. Skaityti daugiau
Atomo sudėtis. MetalaiAtomo sudėtis, cheminės jungtys, kompleksiniai junginiai. Valentinių jungčių metodas. Elektronų orbitalių hibridizacija. Nomenklatūra. Branduolinės reakcijos. Cheminė termodinamika ir termochemijos dėsniai. Termochemijos dėsniai. Metalai. Metalų fizikinės savybės. Metalų cheminės savybės. Skaityti daugiau
Atopinis dermatitasAtopinis dermatitas. Epidemiologija. Klasifikacija. Etiologija. Patogenezė. Klinika. Klinikiniai tipai. AD klinikinės formos. Atopinio dermatito diagnostika. Diferencinė diagnostika. Klasikiniai AD diagnostikos kriterijai. Gydymas. Skaityti daugiau
Atopinis dermatitas (2)Įvadas. Atopinio dermatito (AD) paplitimas. Klasifikacija. Klinika. Komplikacijos. Diagnostika. Diferencinė diagnostika. Gydymas. Prognozė. Profilaktika. Patarimai tėvams. Išvados. Skaityti daugiau
Atostogos ir jų rūšysĮvadas. Kasmetinės atostogos ir jų suteikimas. Kasmetinių atostogų apmokėjimas. Piniginė kompensacija už nepanaudotas. Kasmetines atostogas. Tikslinės atostogos ir jų suteikimas. Papildomos atostogų lengvatos. Išvados. Skaityti daugiau
Atostogų samprata ir jų suteikimo tvarkaĮvadas. Atostogų rūšys. Kasmetinės atostogos. Kasmetinės minimaliosios atostogos. Kasmetinės pailgintos atostogos. Kasmetinės papildomos atostogos. Kasmetinių atostogų suteikimo tvarka. Tikslinės atostogos. Nėštumo ir gimdymo atostogos. Atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai. Mokymosi atostogos. Kūrybinės atostogos. Atleidimas nuo darbo valstybinėms arba visuomeninėms pareigoms atlikti. Nemokamos atostogos. Išvados. Skaityti daugiau
Atostogų suteikimo tvarka ir apskaitaĮvadas. Darbo laiko apskaita. Atostogos. Kasmetinės atostogos. Kasmetinės minimalios atostogos. Kasmetinės pailgintos atostogos. Kasmetinės papildomos atostogos. Nedarbingumo atostogos. Darbo stažas kasmetinėms atostogoms gauti. Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimas kasmetinių atostogų metu. Tikslinės atostogos. Atostogos vaikui prižiūrėti iki jam sueis treji metai. Mokymosi atostogos. Nemokamos atostogos dėl šeiminių aplinkybių ir kitų svarbių priežasčių. Kūrybinės atostogos. Atleidimas nuo darbo valstybinėms arba visuomeninėms pareigoms atlikti. Išvados. Skaityti daugiau
Atpasakojimai, jų rūšys ir mokymo metodikaĮvadas. Atpasakojimas, jo rūšys. Mokymo metodika. Atpasakojimas ir kūrybiškumo ugdymas. Išvados. Skaityti daugiau
AtpasakojimasĮvadas. Atpasakojimų rūšys. Atpasakojimo rašymas pradinėse klasėse. Atpasakojimo parengimo schema. Išvados. Skaityti daugiau
Atpasakojimo rašymas pradinėse klasėseĮvadas. Atpasakojimų rūšys. Atpasakojimo rašymas pradinėse klasėse. Atpasakojimo parengimo schema. Išvados. Skaityti daugiau
......