Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Namų ūkio sektoriaiĮvadas. Valstybės reguliavimas ir namų ūkių pajamos. Mokesčių peržengiamumo ribos. Valstybė ir namų ūkiai. Valstybes reguliavimas ir namų ūkių pajamos 1993-2002 metais. Nacionalinių išlaidų analizė 1993-2002 metais. 1993-2002 metų namų ūkių pajamų analizė. Nacionalinio biudžeto pajamų struktūra 1993-2002 metais. Valstybes reguliavimas ir namu ūkių pajamos – liberali perspektyva. Valstybės reguliavimo ir namu ūkių santykio keitimosi priežastys. Liberalizmo veiksniai. Išvados. Skaityti daugiau
Namų ūkio šalto vandens sunaudojimas ir prognozavimas: 2004–2007 metaisĮvadas. Darbo tikslas: Šalto vandens suvartojimo prognozė 2008 metams. Probleminės srities aprašas. Stebinių analizė. Modelio įvertinimas. Situacijų modeliavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Namų ūkio tvarkymas vidutinio suaugusiojo amžiujeĮvadas. Gyvenimo pokyčiai vidutinio suaugusiojo amžiuje. Namų ūkio tvarkymas vidutinio suaugusiojo amžiuje. Namų ūkio sąvoka. Namų ūkio tvarkymas vidutinio suaugusio amžiuje. Moters ir vyro vaidmuo namų ūkio tvarkyme. Karjeros pokyčiai ir namų ūkio tvarkymas. Namų ūkio tvarkymas ir laisvalaikis vidutinio suaugusiojo amžiuje. Išvados Skaityti daugiau
Namų ūkių biudžetų statistinių duomenų analizė (12)Įvadas. Grafinė duomenų analizė. Bendra namų ūkių charakteristika. Skurdo rodiklių įvertinimas. Pajamų pasiskirstymo netolygumo matas – gini koeficientas. Namų ūkių pajamų nelygybės grafinė analizė–Lorenco kreivė. Patikrinti ar skiriasi vieno šeimos nario pajamos mieste ir kaime. Ar mieste vieno šeimos nario pajamos didesnės nei kaime? Patikrinti namų ūkių santaupos didėja ar mažėja? Įvertinti išlaidų, pajamų, namų ūkio dydžio koreliaciją ir jos reikšmingumą. Išlaidų tiesinės priklausomybės įvertinimas nuo svarbiausio veiksnio. Vieno šeimos nario išlaidų priklausomybės nuo įvairių faktorių tyrimas. Skaityti daugiau
Namų ūkių pajamos ir išlaidosĮvadas. Namų ūkis – kaip ekonominė sistema. Namų ūkio biudžeto sąvoka. Namų ūkio pajamos. Namų ūkio pajamų samprata. Piniginių namų ūkio pajamų šaltiniai. Namų ūkių pajamų 2005m. Tyrimo rezultatai. Namų ūkio išlaidos. Namų ūkio išlaidų klasifikacija. Namų ūkių išlaidos 2005m. Tyrimo rezultatai. Išvados. Pagrindinės sąvokos. Skaityti daugiau
Namų ūkių pajamos ir išlaidos (2)Įvadas. Namų ūkis - ekonominė sistema. Namų ūkio sistemos charakteristikos. Namų ūkio ekonominė funkcija. Namų ūkio pajamos. Namų ūkio pajamų samprata. Piniginių namų ūkio pajamų šaltiniai. Namų ūkio pajamų paskirstymas. Namų ūkio išlaidos. Namų ūkio išlaidų klasifikacija. Namų ūkio išlaidų rodiklių sistema. Namų ūkio (šeimos) biudžetas. Namų ūkio biudžeto apribojimas. Lietuvos namų ūkių pajamų ir išlaidų formavimas 2004-2005 m. Išvados. Skaityti daugiau
Namų ūkių tyrimasĮvadas. Namų ūkio aprašomoji statistika. Skurdo rodiklių įvertinimas. Išlaidų prikaklausomybės nuo įvairių faktorių tyrimas. Determinacijos koeficiento įvertis. Regresijos koeficiento reikšmingumo tikrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Namų ūkių tyrimas (2)Įvadas. Vartojamos sąvokos. Namų ūkių bendra charakteristika. Namų ūkių pajamų ir išlaidų skaitinės charakteristikos. Statistinių duomenų analizė. Ar skiriasi vieno šeimos nario pajamos mieste ir kaime? Ar vieno namų ūkio vidutines išlaidas tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutinės pajamos? Ar namų ūkių santaupos didėja? Namų ūkių nelygybė ir skurdas. Išvados. Skaityti daugiau
Namų ūkių vartojimo ir taupymo Lietuvoje kitimo analizėĮvadas. Namų ūkių biudžetų tyrimas. Namų ūkių vartojimo teoriniai aspektai. Namų ūkių vartojimo išlaidų kitimas 1990–2006 metais. 2007 metų namų ūkių vartojimo išlaidų kitimas. Namų ūkių vartojimo išlaidų 2003-2006 metų kitimo analizė. Namų ūkių vartojimo išlaidų pasiskirstymo pagal gyvenamąją vietą 2003-2006 metų komentaras. Skaityti daugiau
Namų vertės nustatymasĮvadas. Vertinamos situacijos aprašymas. Vertinimo objektas. Palyginamieji objektai. Vertinamo turto apžiūrėjimo aktas. Vertinimas palyginamosios vertės metodu. Įvertinimas skaičiuojant vidutines rinkos kainas. Vertinimo pažyma. Išvados. Skaityti daugiau
Namuose teikiamos paslaugos, namų tvarkymas, maisto ruošimasĮvadas. Socialinės paslaugos. Pagalbos namuose paslaugos. Namų tvarkymas. Maisto ruošimas. Išvados. Skaityti daugiau
NanotechnologyIntroduction. Top-Down Nanotechnology. Bottom-Up Nanotechnology. Conclusion. Skaityti daugiau
NanotechnologijaNanotechnologijos sąvoka. Skenuojančio zondo mikroskopai. Nanotechnologijos panaudojimas praktikoje. Nanotechnologijos raida. Situacijos analizė. Nanotechnologijos mokslinių tyrimų ir technologijų plėtra Europoje. Tyrimai, situacijos gerinimai. Ar nanotechnologija pavojinga? Įmonių steigimas ir rizikos kapitalas nanotechnologijoje. Tarptautinis bendradarbiavimas. Situacijos tobulinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Nanotechnologija (2)Įžanga. Nanotechnologija – "mokslas miniatiūroje". Nanotechnologijos raida. Nanomokslas ir nanotechnologijos pasaulyje ir Lietuvoje. Nano raštai. Zetabaitas. Ar nanotechnologija saugi. Nanovamzdelių invazija. Išvados. Skaityti daugiau
Nanotechnologijos (2)Inžinerijos pagrindų referatas. Įvadas. Nanotechnologijų istorija ir raida. Nanotechnologija šiandien. Nanotechnologija mano akimis. Išvados. Skaityti daugiau
Nanotechnologijos elektronikojeSantrauka. Įvadas. Nanovamzdeliai. Nanovamzdelių augimo mechanizmas. Nanovamzdelių gamybos būdai. Elektrolankinis būdas. Lazerinis tirpdymas. Cheminis garų nusodinimas. Numatoma veikla. Skaityti daugiau
Napoleon BonaparteIntroduction. Biographie de Napoléon Bonaparte. Les photos. Conclusion. Skaityti daugiau
Napoleonas – žmogusNapoleono Bonaparto jaunystė. Prancūzų tautos valdovas. Pirmojo konsulo galybė. Imperatorius Napoleonas. Moterys Bonaparto gyvenime. Santykiai su pirmąją žmona Žozefina. Napoleono meilė Marijai Valevskai. Antroji žmona – Marija-Luiza. Didžiojo karvedžio saulėlydis. Napoleonas Elbos saloje. 100 dienų valdymas. Šv. Elenos sala. Paslaptinga imperatoriaus mirtis. Išvados. Priedai (10). Skaityti daugiau
Napoleonas – žmogus (2)Įvadas. Napoleono Bonaparto jaunystė. Napoleono valdymo pradžios charakteristikos bruožai. Bonaparto nesėkmių metai. Moterų reikšmė Napoleono gyvenime. Napoleono santykiai su pirmąja žmona Žozefina. Imperatorius ir jo meilė Marijai Valevskai. Napoleono santykiai su antrąja žmona – Marija Luiza. Bonaparto triukšmingas šimto dienų sugrįžimas. Didysis Napoleono saulėlydis. Išvados. Priedai (6). Skaityti daugiau
Napoleonas Bonapartas (2)Didžiosios Prancūzijos revoliucijos idėjos, Napoleono Bonaparto karai ir politinė europiečių savimonė. "Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija". Prancūzijos konstitucija. revoliucijos fazės. Napoleono karai. Napoleono kodeksas. Burbonai. "Banginio ir liūto kova". Prancūzijos karas su nauja koalicija. Kontinentinė blokada. Briumero 18-oji. Išvados. Skaityti daugiau
......