Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

MS Excel diagramų tvarkymas"Excel" dokumentų grafinis apipavidalinimas. Kaip naudotis diagramų meistru (Charts Wizard)? Kaip keisti ir papildyti diagramą? Kaip pakeisti diagramos elementų proporcijas, didumą ir vietą. Kaip duomenų sekas pavaizduoti kitomis spalvomis arba spalvas pakeisti brūkšniavimu. Kaip papildyti informaciją apie duomenų sekas. Kaip pakeisti grafiko tipą. Kaip pakeisti diagramos ir jos ašių pavadinimus ir dar daugiau. Kada ir kaip naudoti pagalbines koordinačių ašis ir mišriąją diagramą. Trimačių (3D) diagramų tvarkymo specifika. Lentelės pagrindinio meniu komanda Data. Lentelės pagrindinio meniu komanda Window. Diagramų pagrindinio meniu komanda View. Diagramų pagrindinio meniu komanda Insert. Darbas iliustruotas lentelėmis, grafikais. Skaityti daugiau
MS Excel formulės ir funkcijosFormulės sandara. Formulėse naudojami operatoriai. Vykdomų operacijų eiliškumas. Svarbesnės operacijų vartojimo ypatybės: stulpelių adresai (nuorodos), skaičiavimas, formulės, sumavimas, atimtis, kiti aritmetiniai veiksmai, funkcijos, funkcijos sintaksė, funkcijų taikymas, dažniausiai naudojamos funkcijos, loginės funkcijos, matematinės ir trigonometrinės funkcijos. Duomenų bazės funkcijos. Išvados. Skaityti daugiau
MS Excel formulės ir funkcijos (2)Įžanga. Excel formulės. Excel funkcijos. Svarbiausių Excel Funkcijų aprašymai. Skaityti daugiau
MS Excel ir MS Access taikymas ekonomikos ir vadybos mokslų studijoseTaikomosios informatikos referatas. Įvadas. MS EXCEL. Formulės ir funkcijos. Kai kurios dažniausiai vartojamos funkcijos. Formulių ir funkcijų naudojimas MS Excel programoje. Duomenų vaizdavimas diagramomis. Diagramų tipai. MS ACCESS. Duomenų bazės lentelės turinio pavyzdys. Išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
MS Excel: diagramų kūrimasĮvadas. Diagramos kūrimas. Diagramos braižymas. Svarbiausios diagramos dalys. Diagramų vediklis. Diagramos redagavimas. Diagramos tvarkymas. Diagramos tipo keitimas. Duomenų sekų redagavimas. Diagramos dalių nustatymas. Diagramos pavadinimas. Diagramos pavadinimo redagavimas. Papildomų ašių įterpimas. Diagramos papildymas duomenimis. Diagramų rūšys. Išvados. Lentelių ir paveikslėlių automatinis sąrašas. Dalykinė rodyklė. Skaityti daugiau
Ms Excel. Bendra apžvalgaĮvadas. Pavadinimo juosta. Puslapių skirtukai. Knygos darbo lapo įterpimas. Knygos darbo lapo naikinimas. Knygos darbo lapo pavadinimo pakeitimas. Knygos darbo lapo paslėpimas. Meniu juosta. Įrankių juostos. Veiksmai su eilutėmis ir stulpeliais. Žymėjimas. Stulpelio pločio keitimas. Eilutės aukščio keitimas. Eilutės ar stulpelio šalinimas. Eilutės ar stulpelio įterpimas. Eilutės ar stulpelio paslėpimas. Automatinis duomenų suvedimas. Vienodų duomenų įvedimas. Duomenų sekų įvedimas. Kitoks duomenų sekų įvedimas. Dažnai naudojamų sąrašų kūrimas. Diagramos. Funkcijos ir formulės. Ląstelių koordinatės (adresai, nuorodos). Formulės rašymas eilutėje. Formulės rašymas. Pagrindiniai aritmetiniai veiksmai. Funkcijos. Formulių kopijavimas. Išvados. Skaityti daugiau
MS Excel. Darbo knygos redagavimas. MS Excel. Darbo lapo formatų tvarkymas"Excel" programos langas ir darbo knygos langas. Veiksmai, kuriais keičiamas programos ir dokumento lango pateikimo būdas. Meniu juosta, priemonių juostos, formulės eilutė ir būsenos juosta. Darbo knygos sandara. Darbo knygos vartymas ir judėjimas darbo lapu. Darbo lapo formatų tvarkymas. Formatų paskirtis. Automatiniai formatai. Šriftas. Teksto dėstymas narvelyje. Narvelių dydžio keitimas. Kraštinės ir raštai. Skaičių formatai. Skaityti daugiau
MS Excel. Formulės ir funkcijosSkaičiavimai ir formulės. Kaip EXCEL skaičiuoja? Formulėse naudojami operatoriai. Vykdomų operacijų eiliškumas. Langelių adresai (nuorodos). Nuorodų tipai. 3-D nuorodos. Kas atsitinka, kai perkeliate, kopijuojate, įterpiate ar ištrinate lenteles, į kurias yra 3-D nuorodos. Skaičiavimai. Sumavimas. Atimtis. Kiti aritmetiniai veiksmai. Skaičiavimo rezultatų atnaujinimas. Formulės lentelėje. Excel Funkcijos. Funkcijų grupės. Funkcijos sintaksė. Kaip funkciją įterpti į formulę? Svarbiausios Excel funkcijos. Finansinės (Financial) funkcijos. Datos ir laiko (Date & Time) funkcijos. Matematikos ir trigonometrijos (Math & Trig) funkcijos. Statistikos (Statistical) funkcijos. Paieškos ir koordinačių (Lookup & Reference) funkcijos. Duomenų bazės (Database) funkcijos. Teksto (Text) funkcijos. Loginės (Logical) funkcijos. Informacinės (Information) funkcijos. Skaityti daugiau
MS Excel. Formulės ir funkcijos. Skaičių formataiFormulės. Formulės rašymas eilutėje. Formulių kopijavimas. Narvelių blokų koordinačių tipai. Funkcijos. Funkcijos samprata ir naudojimas. Sudėties funkcija. Vidurkio funkcija. Didžiausioji ir mažiausioji funkcijos reikšmės. Loginės funkcijos. Skaičių formatai. Skaityti daugiau
Ms Excel. Skaičiuoklės sąrašasĮvadas. Pažintis su skaičiuoklė. Pirmosios skaičiuoklės. Skaičiuoklės technologija ir paskirtis. Pagrindinės skaičiuoklės funkcijos. Skaičiuoklių naudojimas. Populiariausia skaičiuoklė. Excel 2000, Excel 2000 XP ir Excel 97 palyginimas. Darbas su Excel programa. Duomenų įvedimas ir redagavimas. Darbas su darbo lapais. Darbo lapų formatavimas. Darbas su duomenų bazėmis (sąrašais). Narvelių adresai (nuorodos). Formulės. Formulėse naudojami operatoriai. Funkcijos. Funkcijos sintaksė. Dažniausiai naudojamos funkcijos. Matematinės ir trigonometrinės funkcijos. Statistinės funkcijos. Duomenų bazės funkcijos. Loginės funkcijos. Tekstinės funkcijos. Klaidos. Diagramos. Spausdinimas. Skaityti daugiau
MS Word. Lentelių sudarymas ir redagavimasĮvadas. Dėstymas. Lentelės sudarymas. Lentelės parametrai. Pagrindiniai veiksmai su eilutėmis, stulpeliais ir langeliais. Išvados. Skaityti daugiau
MS-DOS komandosPagrindinė operacinių sistemų paskirtis. Operacinė sistema MS - DOS. Vidinės MS-DOS komandos. Išorinės MS-DOS komandos. Skaityti daugiau
MuilasĮvadas. Muilo atsiradimo istorija. Muilas cheminiu aspektu. Muilų rūšys. Odos priežiūra. Eksperimentinė dalis. Muilo gamyba. Riebalų muilinimas. Muilo gaminimas iš kaštonų (vikingų muilas). Muilo savybių tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Muitai ir muitų teorijaPagrindiniai importo ir eksporto muitai. Muitų įtaka vartotojams. Faktiškas muitų dydis. Valstybės gaunamos pajamos įvedus muito tarifą. Metodai, leidžiantys nustatyti grynus nacionaliniu nuostolius, įvedus muitą. Argumentai už ir prieš muitus. Argumentai ginantys jaunas ekonomikos šakas. Argumentai, ginantys jaunas valstybes, įvedus tarifą (muitą). Netarifiniai tarptautinės prekybos ribojimo būdai. Skaityti daugiau
Muitinė ir jos veiklaMuitinė ir jos veikla. Prekių deklaravimas ir dokumentų įforminimas. Bendrojo administracinio dokumento eksporto rinkinys. Bendrojo administracinio dokumento tranzito rinkinys. Bendrojo administracinio dokumento importo rinkinys. Prekių deklaravimas elektroniniu būdu. Prekių muitinis tikrinimas. Skaityti daugiau
Muitinės dokumentaiĮvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti, kokie dokumentai naudojami muitinės procedūrų metu. Transportuotojo ir muitinės sąveika. Muitinės procedūros. Muitinės dokumentai. Išvados. Skaityti daugiau
Muitinės informacinė sistemaĮžanga. Pagrindinė dalis. Muitinės informacinės sistemos istorija. Muitinės informacinės sistemos svarba ir struktūra. Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos informacinių sistemų suderinamumas. Elektroninė muitinė - viena Europos Sąjungos (ES) narystės sąlygų. Muitinės informacinė sistema pakeis muitinės veidą. Išvados. Skaityti daugiau
Muitinės korporatyvinio tinklo projektasUžduotis: Muitinės tinklo (korporatyvinis) projektavimas. Tinklą sudaro penki pastatai, esantys skirtinguose didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Naudojami potinkliai: Fast Ethernet, Token Ring. Tinklą sudaro 66 kompiuteriai. Tame tinkle yra 7 potinkliai. Potinklių adresavimui naudosiu C IP adresų klasę. Darbo aprašymas. Bendrieji nuostatai. Darbo grupės. Pastatų išdėstymas. Pirmojo ir penktojo pastato schema. Pirmojo ir penktojo pastato pirmojo aukšto fizinė schema. Pirmojo ir penktojo pastato antrojo aukšto fizinė schema. Antrojo pastato schema. Trečiojo ir ketvirtojo pastato schema. Pastatų vertikali schema. Potinklių standartai. Fast Ethernet. Token Ring. Muitinės bendra tinklo loginė schema. Bendra tinklo įranga. Kompiuterio IP ir kaukių lentelė. Išvados ir apibendrinimas. Skaityti daugiau
Muitinės procedūrosMuitines ir muitai, tranzitas, eksportas, importas. Išvados. Skaityti daugiau
Muitinės sandėlių steigimo ir veiklos taisyklėsĮvadas. Bendrosios nuostatos. Muitinės sandėlių tipai. Muitinės sandėlio steigimas. Muitinės sandėlio veikla ir jos priežiūra. Muitinės sandėlio veiklos apribojimas, sustabdymas ir nutraukimas. Prekių laikymo muitinės sandėliuose reikalavimai. Bendrosios muitinio sandėliavimo procedūros taikymo nuostatos. Muitinės sandėlyje laikomų prekių apskaita. Įprastinės prekių tvarkymo operacijos. Laikinasis prekių išgabenimas iš muitinės sandėlio. Prekių perkėlimas iš vieno muitinės sandėlio į kitą. Muitinio sandėliavimo procedūros užbaigimas. Laikinojo [vežimo perdirbti ir muitinės prižiūrimo perdirbimo muitinės procedūrų atlikimas muitinės sandėliuose. Baigiamosios nuostatos. Importo ir eksporto terminalų (laikinojo prekių saugojimo sandėlių) steigimo ir veiklos taisyklės. Bendrosios nuostatos. Reikalavimai terminalo teritorijai. Leidimo steigti terminalą išdavimas. Terminalo veiklos pradžia. Terminalo veikla. Terminalo priežiūra. Prekių laikymo terminale reikalavimai. Terminalo veiklos apribojimas, sustabdymas arba nutraukimas ir šių veiksmų pasekmės. Baigiamosios nuostatos. Skaityti daugiau
......