Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Moterų diskriminacijaĮvadas. Darbo tikslas - įrodyti, jog Lietuvoje moterų interesai yra pažeidžiami. Lyčių diskriminacijos teisinė prevencija. Lygių galimybių teisinis reglamentavimas Lietuvoje. Lygių galimybių teisinis reglamentavimas Europos sąjungos (ES) mastu. Nevyriausybinių moterų organizacijų veikla Lietuvoje. Moterų interesų pažeidimas darbo rinkoje. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Moterų padėtis šiuolaikinėje visuomenėjeMoterys ir vyrai visuomenėje, jų padėčių skirtumai. Smurtas prieš moteris. Moteris ir šeima. Skaityti daugiau
Moterų padėtis versleĮvadas. Moterų padėtis versle. Didėjantis moterų vadovių skaičius darbo rinkoje. Moterų verslas. Lygios galimybės versle. Sėkmingos karjeros apibūdinimas. Pasitenkinimą darbu įtakojantys veiksniai. Išvados. Skaityti daugiau
Moterų socialinė-ekonominė padėtis amžių raidojeĮvadas. Moteris – antikiniame pasaulyje. Moters socialinė ekonominė padėtis viduramžiais. Viduramžių dama – namų ekonomė. Moteris – amatininkė. Moters valstietės gyvenimas. Mergaičių auklėjimas viduramžiais. Moters gyvenimas ir visuomenės požiūris į jos vaidmenį renesanso epochoje. Feministinis judėjimas XIX amžiuje – XX amžiaus pradžioje. Moters socialinis ekonominis statusas šiandien. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Moterų teisėsĮvadas. Lygios lyčių galimybės. Moterų teisės ir lygios galimybės Lietuvoje. Lyčių padėties visuomenėje rodikliai. Lyčių nelygybės matavimas. Moterų politinės teisės. Feminizmas. Išvados. Skaityti daugiau
Moterų treniruočių metodikos ypatumaiMoterų organizmo fiziologiniai ypatumai. Fizinių pratimų ir sporto poveikis moterų organizmui. Moterų darbingumas įvairiais mėnesinio ciklo laikotarpiais. Menstruacijų ciklo poveikis moterų darbingumui. Moterų raumenų jėga ir jos ugdymas. Fizinė veikla nėštumo laikotarpiu. Skaityti daugiau
Moterų užimtumo klausimas Lisabonos strategijojeĮvadas. Lisabonos strategija. Moterų užimtumas. Lietuvoje moterų užimtumas. Moterų užimtumo klausimas Lisabonos strategijoje. Išvados. Skaityti daugiau
Moterų užimtumo lygis ir užimtumo centraiĮvadas. Darbo tikslas – užimtumo lygį panagrinėti tarp moterų. Lietuvos užimtumo politika. Užimtumo samprata. Valstybės užimtumo politika. Nacionalinė Lisabonos strategijos įgyvendinimo 2008-2010 metų programa. Gyventojų išsilavinimas. Užimtos ir bedarbės moterys pagal išsilavinimą. Vyresnių gyventojų mokymasis. Moterų užimtumo lygio samprata. Moterų užimtumo lygio tendencijos. Moterys verslininkės. Profesijų pasiskirstymas tarp lyčių. Moterų nedarbo lygio samprata. Moterų darbo užmokestis. Moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumas. Moterų užimtumo centrai. ES veiksmai moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimui. Europos Sąjungos (ES) parama. Distancinio mokymo programa. Išvados. PowerPoint pristatymas (18 skaidrių). Skaityti daugiau
Motiejaus Valančiaus didaktinės knygelėsĮvadas. M. Valančiaus pedagoginių idėjų sistema didaktiniuose kūriniuose. Žmogaus pozicija m. Valančiaus didaktiniuose apsakymuose. Šeimos statusas M. Valančiaus didaktinėje prozoje. Darbo samprata M. Valančiaus didaktiniuose kūriniuose. Žmogaus prigimties poveikis visuotiniam švietimui. Pedagoginio poveikio priemonės. Amžiaus tarpsnių akcentavimas M. Valančiaus didaktiniuose kūriniuose. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Motiejaus Valančiaus kultūrinė veiklaMotiejus Valančius. Jo gyvenimas. Blaivybės sąjūdis. Lietuviškų mokyklų steigimas. Priešinimasis spaudos draudimui. Išvados. Skaityti daugiau
Motiejaus Valančiaus švietėjiška veiklaXIX amžiaus švietimo situacija Lietuvoje. 1803 - 1831 metai. 1831 - 1861 metai. Motiejus Valančius. Motiejaus Valančiaus biografija. M. Valančiaus – švietėjas. M. Valančius ir blaivininkų sąjūdis. Išvados. Skaityti daugiau
Motiejus Kazimieras SarbievijusĮvadas. Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus biografija ir kūryba. Poemos "Nuolanki padėka" trumpa analizė. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Motiejus ValančiusBiografija. Darbai. Religinė politinė publicistika. Hagiografinė proza. Kūryba. Skaityti daugiau
Motiejus Valančius — švietėjasĮvadas. M. Valančiaus epocha. Švietėjiška m. Valančiaus veikla. Išvados. Priedas Skaityti daugiau
Motiejus Valančius (2)Įvadas. Biografija. Veikla. Kūryba. Išvados. Skaityti daugiau
Motiejus Valančius kaip ganytojas ir tautinio identiteto žadintojasĮvadas. Švietėjiško demokratiškumo raiška Valančiaus veikloje iki 1850 m. Kunigų veiklos lituanizacija. Valančiaus veikla liaudies moralinio religinio švietimo baruose. Valančiaus tautinės – religinės veiklos apmatai po 1863 m. Išvados. Skaityti daugiau
Motinystės ir motinystės (tėvystės) pašalpų programų lyginimasĮvadas. Motinystė - kaip socialinė rizika. Socialinės politikos modeliai. Lietuva (Rytų Europa). Vokietija (Vakarų Europa). Graikija (Pietų Europa). Motinystės pašalpų programų lyginimas. Galiojantys teisės pagrindai. Aprėptis. Paslaugų rūšys. Motinystės pašalpos mokėjimo trukmė (prieš ir po gimdymo). Motinystės pašalpos dydis. Tėvystė. Tyrimų duomenys. Sąlygos, kurioms esant vyrai labiau pasinaudotų šia teise. Tėvystės programos Lietuvoje, Vokietijoje ir Graikijoje. Modernūs vyrai išsiplėtusioje Europoje. Reklaminė kampanija. Kodėl vyrams svarbu eiti tėvystės atostogų. Modernus vyras. Ydingas ir atgyvenęs požiūris. Išvados. Skaityti daugiau
Motinos ir vaiko bendravimasGimdymo laikotarpis. Pirmoji valanda ir vėliau. Motinos nuojauta. Santykių su motina reikšmė pirmaisiais kūdikio gyvenimo metais. Bendravimas su savo vaiku. Motinos įtaka vaiko vidinės darnos plėtotei. Tėvų įtaka. Vaikas tampa asmenybe. Tapatybės įgijimas. Padėkite vaikui suprasti, kad jis brangus. Išvados. Skaityti daugiau
MotyvacijaA. Maslov poreikių teorija. D. Makklerendo motyvacijos teorija. F. Gercbergo poreikių teorija. Profesinės motyvacijos teorija. Laukimo teorija. Teisingumo teorija. Porterio–Laulerio motyvacijos modelis. Organizacijos personalo motyvavimo sistema. Išvados. Skaityti daugiau
Motyvacija (10)Įvadas. Darbo našumas ir personalo valdymas. Poreikiai – personalo pažinimo ir motyvavimo pagrindas. Išvados. Skaityti daugiau
......