Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Monopolija (13)Įvadas. Teorinė dalis. Grynoji monopolija. Natūrali monopolija. Praktinė dalis. Rinkos monopolizavimo veiksniai. Monopolizavimo priežastys. Monopolijos kainodara. Diskriminacija kainoms. Monopolinė kaina. Monopolijos Lietuvoje. "Lietuvos dujos" ir jų monopolinė veikla. "Mažeikių nafta". "Rytų skirstomieji tinklai". Išvados. Skaityti daugiau
Monopolija (14)Įvadas. Monopolinės rinkos savybės. Monopolijos sąvoka. Natūralioji monopolija. Monopolijos paklausos kreivė. Monopolijos pajamos. Monopolinė pusiausvyra ir paklausos elastingumas. Monopolija. Pelno maksimizavimas. Pelno maksivizavimas trumpuoju laikotarpiu. Pelno maksimizavimas ilguoju laikotarpiu. Monopolinės kainodaros ypatybės: diskriminavimas kainomis. Vyriausybinė monopolijų kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Monopolija (3)Įvadas. Gryna monopolija. Monopolizacijos veiksniai. Monopolinė kaina. " Lietuvos energija" ir jos monopolinė veikla. "Mažeikių nafta". Išvados. Grafikai ir lentelės. Skaityti daugiau
Monopolija (4)Įvadas. Truputis istorijos. Gryna monopolija. Monopolizacijos veiksniai. Monopolinė kaina. Monopolijos paklausos kreivė. Monopolijos pajamos. Ryšys tarp bendrųjų pajamų, ribinių pajamų ir paklausos elastingumo. Monopolinės rinkos pusiausvyra. Paklausos elastingumo ir firmos pajamų priklausomybė. Pelno maksimizavimas. Monopolijos neefektyvumas. Monopolijos perteklinis nuostolis. Diskriminacija kainoms. Pirmojo laipsnio kainų diskriminacija. Antrojo laipsnio diskriminacija kainoms. Trečiojo laipsnio diskriminacija kainoms. Išvados. Skaityti daugiau
Monopolija (5)Tobula konkurencija ir monopolija. Valstybinė monopolijų kontrolė. Antimonopoliniai įstatymai. Antimonopolinės tarybos ir Valstybinio arbitražo veikla. Žaidimas pagal didžiųjų taisykles. Siūlomi apribojimai. Didieji apribojimams priešinas. Kaip prekybos tinklai reguliuojami Europoje. Skaityti daugiau
Monopolija (6)Įvadas. Monopolinės tendencijos. Monopolija rinkos ekonomikoje. Monopolijos atsiradimas ir esmė. Monopolinės tendencijos. Monopolijos formos ir rūšys. Monopolija rinkos ekonomikoje. Monopolinė kaina. Kainodara pagal vidutinius kaštus. Vyriausybės subsidija. Diskriminacija kainomis. Monopolinė konkurencija. Monopolija ir efektyvumas. Monopolijų reguliavimas. Monopolijų galios ribojimai. Reguliuojama monopolija. Vyriausybinė monopolijų kontrolė. Antimonopolinė politika. Užsienio antimonopoliniai įstatymai. Valstybinė monopolijų veiklos kontrolė išsivysčiusiose šalyse. Išvados. Skaityti daugiau
Monopolija (8)Įvadas. Monopolijos samprata. Kainų diskriminacija monopolijos sąlygomis. Pelno maksimizavimas. Monopolijos neefektyvumas. Natūralioji monopolija. Monopolijos atsiradimo priežastys. Išvados. Skaityti daugiau
Monopolija (9)Įvadas. Monopolijos formavimosi ypatybės. Pelno maksimizavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Monopolija bei jos socialiniai ir ekonominiai padariniaiĮvadas. Monopolinės rinkos esmė. Įėjimo į monopolinę šaką kliūtys. Monopolijos rūšys ir formos. Monopolijos elgsena. Ekonominiai ir socialiniai monopolijos padariniai. Išvados. Skaityti daugiau
Monopolija ir diskriminacija kainomisĮvadas. Monopolija. Kainų diskriminacija monopolijos sąlygomis. Trejopa kainų diskriminacija. Išvados. Skaityti daugiau
Monopolija ir rinkos monopolizavimo veiksniaiĮvadas. Monopolijos esmė. Monopolija ir efektyvumas. Alokacinis efektyvumas. Technologinis efektyvumas. Kainų diskriminacija. Monopolijos elgsena. Monopolijos Lietuvoje. Grynoji monopolija. Monopolizacijos veiksniai. Monopolinė kaina. Išvados. Skaityti daugiau
Monopolijos esmė ir monopolinės įmonės. Monopolijos reguliavimo apžvalgaEkonomikos teorijos pagrindų referatas. Įvadas. Monopolija. Monopolijos esmė. Įėjimas į monopoliją kliūtys. Monopolijų rūšys. Monopolijos kainodara. Kaina monopolinėje rinkoje. Maksimalios kainos nustatymas. Monopolijos pelno maksimizavimas. Monopolijos reguliavimas. Antimonopolinis reguliavimas. Monopoliją reguliuojanti teisinė aplinka. Mokesčių poveikis monopolistui. Diskriminacija kainoms. Monopolijos Lietuvoje. Trumai apie AB "Lietuvos energija". Elektros energetikos sektoriaus struktūra. Kainos, kurią moką vartotojai, sudėtis. Elektros energijos veiklos reguliavimas Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Monopolijos ir valstybės santykis rinkos ekonomikojeMonopolijos samprata. Monopolijų klasifikacija. Monopolijos ir valstybės santykis. Rinkos reguliavimas. Rinkos reguliavimas Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) ir Lietuvoje. Rinkos reguliavimas: už ir prieš. Išvados. Skaityti daugiau
Monopolijos kainodaraMonopolijos formavimosi ypatybės. Monopolijos pelno maksimizavimas. Kaštų priedo kainodara. Mokesčių poveikis monopolistui. Diskriminacija kainomis. Pirmojo laipsnio diskriminacija kainoms. Antrojo laipsnio diskriminacija kainoms. Trečiojo laipsnio diskriminacija kainoms. Dvejų dalių tarifas. Kainodara esant maksimaliai paklausai. Išvados. Uždavinių sprendimai. Pirmas uždavinys. Antras uždavinys. Trečias uždavinys. Skaityti daugiau
Monopolijos kainos valstybinis reguliavimas: Lietuvos pavyzdžiaiĮvadas. Monopolija ir rinkos monopolizavimo veiksniai. Monopolinės rinkos pusiausvyra. Natūralios monopolijos kainos reguliavimas. Monopolijos kainos reguliavimas Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Monopolijos Lietuvoje. Antimonopolinės ir antikorupcinės politikos įgyvendinimas LietuvojeĮvadas. Monopolinė rinka. Monopolinės rinkos esmė. Įėjimo į monopoliją kliūtys. Monopolijų rūšys. Monopolijos kainodara. Kaina monopolinėje rinkoje. Maksimalios kainos nustatymas. Monopolijos pelno maksimizavimas. Monopolijos Lietuvoje. "Lietuvos geležinkeliai". Įmonės monopolinė veikla. Antimonopolinės politikos esmė. Valstybinis kainų reguliavimas. Antimonopolinę politiką reglamentuojantys teisės aktai. Konkurencijos tarybos veikla. Atsakomybė už konkurencinio įstatymo pažeidimus. Išvados. Skaityti daugiau
Monopolijų kontrolės mechanizmasĮvadas. Monopolijos samprata. Reguliuojama monopolija. Antimonopolinis reguliavimas Lietuvoje. Vyriausybinė monopolijų kontrolė. Valstybinė monopolijų veiklos kontrolė išsivysčiusiose šalyse. Išvados. Skaityti daugiau
Monopolijų veikla ir jos pasekmės LietuvojeĮvadas. Monopolinės rinkos savybės. Kainų diskriminacija. "Vilniaus prekyba". "Lietuvos telekomas". "Lietuvos avialinijos". Istorija. Konkurentai. Nuolaidos. Avialinijų kainodara. Monopolijos nesėkmės. Išvados. Skaityti daugiau
Monopolijų veikla ir jos pasekmės Lietuvoje (2)Įvadas. Monopolijos apibrėžimas. Monopolinės firmos pusiausvyra. Pelno maksimizavimas. Monopolijoje nėra pasiūlos kreivės. Diskriminacija kainomis. Monopolijų reikšmė ūkiui. Išteklių paskirstymas. Monopolijos ir tobulos konkurencijos kaštai. Natūraliųjų monopolijų reguliavimas. Įėjimo į šaką kliūtys. Monopolijos Lietuvoje. Energetika ir "LEO-LT". Ryšių paslaugos "TEO LT". Mažeikių nafta. Išvados. Skaityti daugiau
Monopolijų veikla Lietuvoje ir jų pasekmėsGrynoji monopolija ir monopolizacijos veiksniai, monopolijų veikla Lietuvoje, monopolinių įmonių pavyzdžiai ("Lietuvos energija", "Mažeikių nafta") ir jų veikla. Išvados. Skaityti daugiau
......