Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Mokslo tiriamųjų darbų finansavimas Europos Sąjungoje (ES) ir Lietuvoje: tendencijų analizė pagal stadijas, finansavimo šaltinius (fondus), jų paskirtįLėšų skirstymas Lietuvos mokslui. Valstybinio MTEP finansavimo būdai Lietuvoje. Valstybės finansuojamų mokslinių tyrimų programų inicijavimo ir kiti mechanizmai. Strategijos. Lisabonos strategija. Lisabonos strategijos įgyvendinimas. Tarptautinės finansavimo programos. Eureka. Cost. Eurostars. Bonus. Trišalio Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje programa. Dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje Lietuvos ir Prancūzijos integruotos veiklos programa "Žilibertas". Lietuvos Respublikos (LR) ir Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje programa. 6-oji Bendroji programa (6BP). 7-oji Bendroji programa (7BP). Lietuvos galimybės dalyvauti žinių ir inovacijų bendrijoje. Europos Sąjungos (ES) parama (ištrauka iš "Inovacijos"). Investicijos į MTTP EU-27 valstybėse. Penkios šalys sudaro 80% viso Europos GBOARD. Bendrosios vidaus išlaidos moksliniams tyrimams ir plėtrai (GERD) pagal lėšų šaltinį - procentą GERD finansuoja pramonė. Mokslinių tyrimų ir plėtros išlaidos, pagal sektorių veiklą -% BVP. Bendros pasaulinio mokslo tyrimų ir plėtros išlaidos. Viso pasaulio išlaidų MTP dalis. Pasauliniai MTP fondų ištekliai. Darbas iliustruotas lentelėmis. Skaityti daugiau
MoldavijaĮvadas. Moldavijos politinės aplinkos analizė. Valstybės valdymas. Respublikos prezidentas. Parlamentas. Vyriausybė. Moldavijos respublikos įstatyminės-teisinės sistemos analizė. Teisinė sistema. Juridinė bazė užsienio investicijoms 8 Moldavijos socialinės-kultūrinės aplinkos analizė. Demografija. Moldavijos respublikos istorija. Moldavijos respublikos kultūra. Turizmas. Moldavijos ekonominės aplinkos analizė. Moldavijos mokslinės-technologinės aplinkos analizė. Moldavijos gamtinės aplinkos analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Moldovos makroaplinkos analizėĮvadas. Moldovos politinės aplinkos analizė. Valstybės valdymas. Respublikos prezidentas. Parlamentas. Vyriausybė. Moldovos respublikos įstatyminės-teisinės sistemos analizė. Teisinė sistema. Juridinė bazė užsienio investicijoms. Moldovos socialinės-kultūrinės aplinkos analizė. Demografija. Moldovos respublikos istorija. Moldovos respublikos kultūra. Turizmas. Moldovos ekonominės aplinkos analizė. Moldovos mokslinės-technologinės aplinkos analizė. Moldovos gamtinės aplinkos analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Molekulinė elektronikaMolekulinė elektronika. Kodėl molekulinė elektronika? Molekulių krūvio pernašos mechanizmai. Elektrodų efektai. DNR molekulės laidumas. Molekulinės elektronikos grandinės. Molekulinės elektronikos ateitis. Skaityti daugiau
Molekulinės–spindulinės epitaksijos technologijosMolekulinės–spindulinės epitaksijos technologijos. BCF teorija. Dujinių šaltinių MBE ir cheminė–spindulinė epitaksija. Išvados. Skaityti daugiau
Molekulių prasiskverbimas pro plazminę membranąKaip molekulės prasiskverbia pro plazminę membraną. Kaip panaudojama difuzija ir osmosas. Difuzija. Osmosas. Toniškumas. Baltymų nešiklių padedama pernaša. Palengvintoji pernaša. Aktyvioji pernaša. Membraninių pūslelių padedama pernaša. Egzocitozė. Endocitozė. Skaityti daugiau
MolisMolio sudėtis ir savybės. Molio telkiniai Lietuvoj. Molio atmainos. Molio naudojimas. Išvados. Skaityti daugiau
Moliuskai (11)Pagrindinės žinios apie moliuskus. Klasė. Dvigeldžiai (Bivalvija arba Lamellibranchiata). Dvigeldžių moliukų virškinimas ir dauginimasis. Dvigeldžių judėsena. Klasė. Pilvakojai (Gastropoda). Virškinimo sistema. Kvėpavimo sistema. Kraujotakos sistema. Klasė. Galvakojai. Skaityti daugiau
Moliuskai (2)Pagrindinės žinios apie moliuskus. Tipas. Moliuskai (Mollusca). Klasė. Dvigeldžiai (Bivalvija arba Lamellibranchiata). Būrys. Tikrieji plokštėtažiauniai (Eulamellibranchia). Bedantė. Perluotė. Sferinukė. Žirniniukė. Dreisena. Dvigeldžių moliukų virškinimas ir dauginimasis. Dvigeldžių judėsėna. Skaityti daugiau
Moliuskai (3)Trumpai apie moliuskus. Kirmeliniai moliuskai. Monoplakoforiniai. Chitonai. Pilvakojai. Plokščiakojai. Dvigeldžiai. Galvakojai. Skaityti daugiau
Moliuskai (6)Trumpai apie moliuskus. Kirmeliniai moliuskai. Monoplakoforiniai. Chitonai. Pilvakojai. Priekiažiauniai; Galažiauniai; Plautiniai; Plokščiakojai; Dvigeldžiai; Galvakojai: Dvižiauniai; Keturžiauniai. Skaityti daugiau
Moliuskai (7)Pagrindinės žinios apie moliuskus. Tipas. Moliuskai (mollusca). Klasė. Dvigeldžiai (Bivalvija arba Lamellibranchiata). Būrys. Tikrieji plokštėtažiauniai (Eulamellibranchia). Dvigeldžių moliukų virškinimas ir dauginimasis. Dvigeldžių judėsena. Skaityti daugiau
Moliuskai (9)Kilmė ir evoliucija. Kriauklė ir mantija. Judėjimas ir gyvenimo būdas. Mityba. Virškinimo sistema. Kraujotakos sistema. Nervų sistema. Jutimo organai. Šalinimo sistema. Lytinė sistema. Vystymasis. Klasė Bivalvia - dvigeldžiai. Kriauklė, mantija ir koja. Dvigeldžių mitybos evoliucija. Virškinimas. Dvigeldžių adaptacijos. Komensalai ir parazitai. Kraujo apytaka ir kvėpavimas. Šalinimas. Nervų sistema ir jutimo organai. Dauginimasis. Vystymasis. Augimas ir gyvenimo trukmė. Kriauklė. Judėjimas. Dujų apykaita. Mityba. Šalinimas. Kraujotakos sistema. Nervų sistema. Akys. Dauginimasis. Vystymasis. Skaityti daugiau
Monarchijos sąvoka ir jos prasmėMonarchijos sąvoka ir jos prasmė. Absoliutinė monarchija. Konstitucinė monarchija. Absoliutinės monarchijos Europoje pavyzdys Vatikanas. Konstitucinė monarchija Danijoje. Skaityti daugiau
Monarchinė valstybės valdymo formaĮžanga. Monarchija anksčiau. Monarchija. Kas tai? Absoliutinė monarchija. Konstitucinė monarchija. Marokas, kaip dualistinė konstitucinė monarchija. Parlamentinė konstitucinė monarchija. Išvados. Skaityti daugiau
Monetarinė politikaĮvadas. Monetarinės politikos tikslai. Pavojai. Kelio užkirtimas finansinei panikai. Stabilios palūkanų normos. Ribojamosios politikos naštos padalijimas. Užsienio investitorių pasitikėjimo išlaikymas. Konfliktai tarp tikslų. Ką FRS turėtų daryti? Ką FRS daro? Pinigų ir iždo politikos koordinavimas. Valstybės biudžeto ribotumas. Monetarinės politikos priemonės. Išvados. Skaityti daugiau
Monetarinė politika (10)Įvadas. Monetarinės ekonomikos sąvoka. Miltonas Friedmanas — žymiausias monetaristas. Monerarinės ekonomikos vystymosi bruožai ir etapai. Monetarizmo privalumai ir trūkumai. Išvados. Skaityti daugiau
Monetarinė politika (2)Įvadas. I skyrius. Monetarinė politika, jos įgyvendinimo principai ir priemonės. I poskyris. Monetarinės politikos įgyvendinimas. Monetarinė politika. Monetarinės politikos įgyvendinimo priemonės. Atviros rinkos operacijos. Valstybinių popierių pirkimas. Valstybinių popierių pardavimas. Komercinių bankų diskonto politika. Diskonto norma. Centrinio banko pinigų diskonto normos reguliavimo įtaka ekonomikai. Diskonto langas. Rezervų normos politika. Reikalavimai rezervams. Privalomųjų rezervų norma. Monetarinės politikos tikslai. Stabdančioji ir skatinančioji monetarinė politika. Monetarinės politikos privalumai. Greita ir lanksti. Izoliuota nuo politikos. Monetarizmas. Monetarinei politikai būdingi ir saviti ribotumai. Ciklinis asimetriškumas. Pinigų apyvartos greičio pakitimai. Investicijų tipas. Pinigų ir palūkanų normos sistema. "Monetarinė politika", "Respublika", 1993. Išvados. Skaityti daugiau
Monetarinė politika (4)Įvadas. Monetarinės politikos tikslai. Finansinė panika, kaip ją sustabdyti? Palūkanų normos. Ribojamosios politikos naštos padalijimas. Užsienio investitorių pasitikėjimo išlaikymas. Tikslai ir konfliktai tarp jų. Pinigų ir iždo politikos koordinavimas. Monetarinės politikos priemonės. Išvados. Skaityti daugiau
Monetarinė politika (5)Įvadas. Monetarinės politikos priemonės. Atviros rinkos operacijos. Vertybinių popierių pirkimas. Vertybinių popierių pardavimas. Atvirosios rinkos pranašumai. Komercinių bankų diskontavimas. Rezervo norma. Išvados. Skaityti daugiau
......