Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Mokytojų profesinis rengimas Lietuvoje bei Vakarų Europos šalyseĮvadas. Tikslas yra aptarti mokytojų profesinį rengimą Lietuvoje bei palyginti su Vakarų Europos šalių mokytojų rengimu. Mokytojų profesinis rengimas Lietuvoje. dabartinės situacijos analizė. Esamos pedagogų rengimo sistemos trūkumai. Mokytojų profesinį rengimą reglamentuojantys teisės aktai. Darnaus švietimo vystymosi principai ir kompetencijos mokytojų profesinio rengimo aspektu. Mokymosi visą gyvenimą imperatyvas. Mokymosi visą gyvenimą samprata (nuolatinis švietimas ir nuolatinis mokymasis). Mokytojo profesijos pedagoginės kompetencijos. Mokytojų profesinis rengimas vakarų Europos šalyse. Prancūzija. Latvija. Skaityti daugiau
Mokytojų rengimas. Mokymosi visą gyvenimą edukologinės dimensijosMokytojų rengimo įvairiose užsienio šalyse. Vokietija. Prancūzija. Latvija. Mokymosi visą gyvenimą imperatyvas. Mokymosi visą gyvenimą samprata (nuolatinis švietimas ir nuolatinis mokymasis). Mokymosi visą gyvenimą idėjos raida ir apimtis įvairiose užsienio šalyse. Skaityti daugiau
Mokomoji slaugymo istorijaPaciento gyvenimo anamnezė. Paciento nusiskundimai. Paciento ligos anamnezė. Laboratorinių bei klinikinių tyrimų rezultatų aiškinimas. Teorinis ligos aprašymas. Gyvybinių veiklų vertinimas, slaugos planas. Skaityti daugiau
Mokslas ir aplinkos apsaugaĮvadas. Mokslas ir aplinkos apsauga. Išvados. Skaityti daugiau
Mokslas ir filosofijaĮvadas. Mokslo ir filosofijos santykis. Filosofijos ir realiųjų mokslų santykis. Filosofija ir formalieji mokslai. K. R. Popperio mokslo filosofija. T. Kuhno mokslo samprata. P. Feyerabendo mokslo filosofijos charakteristika. Filosofija kaip mokslas ir švietimas. Išvados. Skaityti daugiau
Mokslas ir filosofija (2)Filosofijos ir mokslo skirtumai. Filosofijos ir mokslo santykis. Filosofija ir specialieji mokslai. Specialiųjų mokslų klasifikacija. Išvados. Skaityti daugiau
Mokslas ir kultūraĮvadas. Mokslo samprata, jo klasifikacija, raida. Kultūros samprata. Mokslo ir kultūros ryšys. Išvados. Skaityti daugiau
Mokslas ir menasĮvadas. Tobulumas ir etalonai. Mokslinė - techninė revoliucija ir menas. Mokslas meno studijose ir lietuvių nacionalinio meno savitumas. Išvados. Skaityti daugiau
Mokslas ir moralėĮvadas. Darbo tikslas: aprašyti mokslo ir moralės santykį, prieštaravimus šiuolaikinėje visuomenėje, apibūdinant ir nustatant jų ryšį per pasaulines problemas. Mokslo samprata. Moralės samprata. Mokslo ir moralės santykis. Klonavimas. Eutanazija. Dirbtinis apvaisinimas. Politikos, moralės ir religijos sąsajos. Išvados. Skaityti daugiau
Moksleiviai prieš rūkymąĮvadas. Rūkymas. Rūkymo priežastys. Rūkymo sukeliamos ligos. Pasyvus rūkymas. Ekonominė rūkymo žala. Tabakas. Nikotinas. Metame rūkyti. Faktai. Anketų apibendrinimas. Mokinių sukurti posakiai ir ketureiliai apie rūkymo žalą. Skaityti daugiau
Moksleivio kūno priežiūraĮvadas. Odos priežiūra. Dantų priežiūra. Drabužiai. Avalynė. Kojų priežiūra. Plaukų priežiūra. Išvados. Skaityti daugiau
Moksleivio teisių ir pareigų ugdymas sociologiniu-pedagoginiu aspektu Lietuvoje ir VokietijojeĮžanga. Teisių ir pareigų aiškinimas Vokietijos bendruomenėje. Reinaldo Eichholzo aiškinimas vaikų teisių gerbimo klausimais. Teisių ir pareigos harmonija ("Deutsche Allgemeine"). Vaiko pozicija teisių ir pareigų kontekste. Reglamentuotos vaikų ir tėvų teisės ir pareigos. Situacija mokyklose teisių ir pareigų klausimais. Lietuvos Respublikos (LR) Švietimo įstatyme esančios moksleivių ir tėvų teisės ir pareigos. Šiaulių miesto X mokyklos reglamentuotos moksleivių ir tėvų teisės bei pareigos. Darbo ir esamos situacijos, teisių ir pareigų ugdymo srityje, analizė. Frankfurto (Vokietija) bendrojo lavinimo pagrindinės mokyklos reglamentuotos moksleivių ir tėvų teisės ir pareigos. Analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Moksleivių judėjimo aparato sutrikimai ir jų profilaktikaĮvadas. Fizinių pratimų poveikis augančiam organizmui. Vaikų sveikatos grupės, sveikatos lygis ir indeksas. Moksleivio savistaba. Moksleivių sveikatinimas. Judėjimo aparato sutrikimai: stuburo ligos. Taisyklingos sėdėsenos požymiai. Ne taisyklinga sėdėsena. Pasekmės. Pratimai taisyklingai laikysenai ugdyti. Išvados. Skaityti daugiau
Moksleivių pažangos ir pasiekimų vertinimasĮvadas. Moksleivių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata. Moksleivių pažangos ir pasiekimų vertinimo tikslai. Vertinimo nuostatos. Moksleivių mokymosi rezultatų tikrinimo ir vertinimo funkcijos. Vertinimo rūšys. Vertinimo būdai. Vertinimo sistema. Mokytojo vaidmuo. Išvados. Skaityti daugiau
Moksleivių rekreacijos problemosĮvadas. Dėstymas. Jaunimo rekreacinis problemos. Išvados. Skaityti daugiau
Mokslinės literatūros pateikimas raštuĮvadas. Rezultatų pateikimas raštu. Titulinis lapas. Santrauka. Turinys. Įvadas. Metodologija. Rezultatai. Išvados. Priedai. Autoriaus žodis. Padėkos. Rekomendacijos lentelėms sudaryti. Rekomendacijos grafikams sudaryti. Linijų grafikas. Stulpelių grafikas. Apskritimas/Skritulių grafikas. Histogramos. Piktogramos. Schemos. Galimi kiti grafiniai vaizdavimo būdai. Išvados. Skaityti daugiau
Moksliniai darbai apie elektroninę muziką"Mokslinių darbų apie elektroninę muziką apžvalga". Įžanga. Istorinė elektroninės muzikos apžvalga. Elektroninės muzikos rūšys. Elektroninės muzikos suvokimas. Garso tembro skaidymo ir sintezės būdai. P. Shaeffer'io ir D. Smally'io garsinių objektų klasifikacija. Elektroninės muzikos notacija. Elektroninė muzika Edgardo Varèse'o, Karlheinzo Stockhauseno ir kitų kompozitorių kūryboje. Elektroninė muzika Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Moksliniai tyrimaiĮvadas. Kaip mes pažįstame gamtos ir visuomenės reiškinius. Mokslinis tyrimas. Kas tai yra? Mokslinių tyrimų klasifikacijos įvairovė. Moksliniai tyrimai Lietuvos žemės ūkyje. Mokslinių tyrimų Europoje perspektyva. Nacionalinė mokslinių tyrimų strategija. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Moksliniai tyrimai (2)Įvadas. Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra Lietuvos universitetuose. Kaip Lietuvoje finansuojami moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra lyginant su kitomis Europos sąjungos šalimis? Kaip Lietuva panaudoja Europos sąjungos lėšas moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai skatinti? Kokios sąlygos sudaromos universitetų dėstytojams užsiimti moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra? Koks yra Lietuvos studentų ir dėstytojų mobilumas? Koks Lietuvos mokslinės veiklos produktyvumas lyginant su kitomis Europos sąjungos šalimis? Koks tyrėjų finansavimas Lietuvoje lyginant su kitomis naujosiomis Europos sąjungos šalimis? Kokios priemonės padėtų didinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros perspektyvas? Kokie planuojami tolesni žingsniai? Europos moksliniai tyrimai. Europos mokslinių tyrimų erdvė (EMTE). Maksimalus EMTE idėjos panaudojimas. Žmogiškieji ištekliai – esminiai. Europa, palyginti su Japonija ir Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV). Šeštoji bendroji programa smulkiau. Solidus biudžetas – didelės galimybės. Naujais instrumentais finansuojami 6BP projektai. EMTE prikeliama gyvenimui. Kokia Europos mokslinės kompetencijos ateitis? Išvados. Skaityti daugiau
Mokslininkai – socialinės pedagogikos pradininkai LietuvojeĮvadas. Vydūno požiūris į socialinės pedagogikos problemas. Stasio Šalkauskio idėjos ir įtaka socialinės pedagogikos raidai Lietuvoje. Jono Vabalo – Gudaičio socialinės pedagogikos teorija. Jono Laužiko požiūris į socialinę pedagogiką. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
......