Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Mokinių adaptacijos mokykloje sunkumai ir jų priežastys bei sprendimų būdai

  Įvadas. Adaptacijos samprata. Vaiko adaptacijos ypatumai. Adaptacijos ypatumai penktoje klasėje. Adaptacijos ypatumai aukštesnėse klasėse. Adaptacijos problemos ir jų sprendimo būdai. Mokytojų įtakos ir tėvų svarba sėkmingai mokinių adaptacijai.
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2009-02-13
 • Mokinių mokymosi motyvacijos kėlimo problema šiuolaikinėje mokykloje

  Įvadas. Mokymosi motyvacijos kaip nuolatinio mokymosi prielaidos teoriniai pagrindai. Motyvo ir motyvacijos apibrėžtys. Motyvacijos teorijos ir jų reikšmė asmenybės ugdymui. Teigiamo požiūrio į mokymąsi ugdymo ir motyvacijos kėlimo akcentavimas strateginiuose švietimo dokumentuose. Motyvacijos ir teigiamo požiūrio į mokymąsi skatinimo praktiniai aspektai. Šeima ir mokykla kaip moksleivio mokymosi motyvaciją formuojanti mikroaplinka pedagogo darbo požiūriu. Naujasis požiūris į mokymąsi, skatinantis motyvaciją. Naujieji mokymosi metodai. Patarimai mokytojui. Išvados.
  Pedagogika, referatas(26 puslapiai)
  2006-07-17
 • Mokinių motyvacijos skatinimo galimybės pasaulio pažinimo ugdymo procese

  Įvadas. Mokinių skatinimo galimybės pasaulio pašinimo procese. Vaizdinės priemonės. Gamtamokslinis tyrinėjimas. Ugdymo metodų taikymas ir įvairovė. Įvadinė pamokos dalis. Pamokos integravimas. Papildomas gamtamokslinis ugdymas. Ekskursija. Vertinimo įtaka mokinių motyvacijos skatinimui. Kiti veiksniai lemiantys motyvacijos skatinimą (ir mažinimą). Bendradarbiavimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2007-06-14
 • Mokinių muzikiniai gebėjimai ir jų ugdymas II klasėje

  Įvadas. Mokinių muzikiniai gebėjimai ir jų ugdymas pradinėse klasėse. Muzikinių gebėjimų ugdymas II klasėje. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-10
 • Mokinių ritminis ugdymas

  Įvadas. Emilio Žako – Dalkrozo koncepcija. Ritmo pojūčio lavinimo metodika. Ikimokyklinio amžiaus (5-6 m.) ritminės klausos lavinimas. Mokyklinis amžius. Žodžių ir ritmo ryšys.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2008-03-22
 • Mokinių savarankiško darbo formos, planavimas ir kontrolė. Popamokinės veiklos turinys, jos organizavimas

  Įvadas. Mokinių savarankiško darbo formos, planavimas ir kontrolė. Savarankiško darbo samprata. Fizikos uždavinių sprendimas. Laboratoriniai darbai. Mokymasis iš vadovėlio. Darbas su didaktine medžiaga. Kompiuterinės programos. Popamokinės veiklos turinys, jo organizavimas. Būreliai ar moduliai. Fizikos olimpiados. "Fizikos Olimpas". "Fotonas". Viktorinos. Renginiai. Ekskursijos.
  Pedagogika, referatas(20 puslapių)
  2008-05-27
 • Mokinių saviauklos skatinimo būdai ir priemonės

  Įvadas. Terminologijos apibrėžimas. Auklėjimas ir ugdymas. Auklėjimo būdai ir priemonės. Saviaukla ir saviauklos skatinimas. Saviauklos skatinimo būdai ir priemonių analizė. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2009-04-20
 • Mokinių socialinių įgūdžių ugdymas

  Įvadas. Socialinių įgūdžių apibūdinimas. Kai kurių socialinių įgūdžių apibūdinimas. Socialinių įgūdžių lavinimas. Socialinių įgūdžių lavinimo programa Lietuvos pradžios mokykloje. Socialinių įgūdžių lavinimas grupėje. Struktūrinio mokymo komponentai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2007-06-12
 • Mokinių vertinimo sistemos tikslai

  Mokinių vertinimo sistemos tikslai. Ar pažymiai nėra tiesiog farsas, jei visais būdais vertinant mokinius taip dažnai yra daroma klaidų ir vienų mokytojų vertinimas taip skiriasi nuo kitų mokytojų vertinimo? Ar pažymiai ir testavimas trukdo ar padeda mokymuisi? Ar nėra taip, kad pažymiai ir tikrinimo sistemos dažnai sukelia mokinių įtampą ir nerimą, ir dėl to mokiniai pradeda sukčiauti? Viena iš mokinio pasiekimų vertinimo galimybių ("Mokininio pasisekimo knygelė"). Vertinimo uždaviniai.
  Psichologija, referatas(6 puslapiai)
  2005-02-24
 • Mokinių žinių tikrinimas

  Įvadas. Tikrinimo rūšys ir funkcijos. Tikrinimo metodai. Trumpalaikiai rašomieji darbai. Diktantas. Testai. Viktorinos. Įskaitos. Rašomieji darbai. Tikrinimo principai. Neformalus vertinimas. Formalus vertinimas. Mokinių mokymosi rezultatų tikrinimo ir vertinimo funkcijos ir skirtumai. Vertinimo sistemos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2006-10-12
 • Mokytojo funkcijos ir vadovavimas klasei

  Įvadas. Mokytojo funkcijos. Mokytojo asmenybės įtaka klasei. Vadovavimas klasei. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2006-10-13
 • Mokytojo gebėjimas valdyti klasę, jo įtaka akademinei ir psichosocialinei klasės klimato plotmėms

  Įvadas. Mokinių sąveikos būdai. Mokytojo asmenybės įtaka klasei. Vadovavimas klasei. Netinkami mokinių elgesio tikslai ir jų korekcija.
  Socialinė psichologija, referatas(7 puslapiai)
  2005-02-24
 • Mokytojo idealas

  Įvadas. Mokytojo asmenybės bruožai. Kas esi, mokytojau? Pavojingos iliuzijos. Mokytojo savybės. Praktiniai patarimai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2007-10-15
 • Mokytojo įvaizdis šiuolaikinėje visuomenėje

  Įvadas 1. Įvaizdžio samprata ir jį formuojantys elementai. 2. Mokytojo sąvokos samprata ir mokytojo vaidmenys. 3. Mokytojo dvasinių – kūrybinių savybių svarba jo įvaizdžio formavimuisi. 4. Naujas mokytojo įvaizdis šiuolaikinėje besimokančioje visuomenėje. Išvados
  Pedagogika, referatas(15 puslapių)
  2007-02-22
 • Mokytojo reikšmė ugdymo procese

  Įvadas. Dėstymas. Mokytojo asmenybės reikšmė ugdymo procese. Mokytojo pagrindinis darbo tikslas. Savybės. Asmeninis pavyzdys. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2006-03-16
 • Mokytojo vaidmuo

  Įvadas. Mokytojo profesijos specifiškumas. Mokytojo savianalizės orientaciniai klausimai. Mokytojo vaidmuo mokantis bendradarbiaujant. Mokytojo veikla prieš pradedant darbą grupėse. Mokytojo veikla mokiniams dirbant grupėse. Pradinių klasių mokytojų, taikiusių mokymąsi bendradarbiaujant savo klasėse, pastebėti privalumai ir trūkumai. Mokytojo veiksmai skirtingose mokymo ir mokymosi proceso lygių fazėje. Pedagoginės situacijos mokykloje. Įtikinėjimo poveikis. Naudingi konfliktai. Tikras mokytojas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2006-10-12
 • Mokytojo vaidmuo (2)

  Įvadas. Ką reiškia pats žodis mokytojas? Mokytojas – mokinių rengimo gyvenimui, jų integravimo į visuomenę subjektas. Ugdytojai. Ugdytojų ir ugdytinių bendravimas. Mokytojo vaidmuo.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2007-09-26
 • Mokytojo vaidmuo ugdant elgesio sutrikimus turinčius vaikus

  Įvadas. Elgesio sutrikimai. Elgesio sutrikimų klasifikacijos problema. Elgesio sutrikimų priežastys. Elgesio sutrikimus turinčių vaikų ypatybės. Mokytojo vaidmuo ugdant elgesio sutrikimus turinčius vaikus. Metodai taikomi ugdant elgesio sutrikimus turinčius vaikus. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(18 puslapių)
  2006-03-03
 • Mokytojų ir specialistų bendradarbiavimo galimybės ugdant heterogeniškas klases

  Įvadas. Mokytojų ir specialistų bendradarbiavimo galimybės ugdant heterogeniškas klases. Mokytojų ir specialistų bendradarbiavimas. Mokytojų ir specialistų bendradarbiavimo galimybės. Komandinio darbo bruožai. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2007-01-16
 • Mokytojų problemos su mokiniais

  Įvadas. Dėstomoji dalis. Agresyvus paauglys. Silpnavalis paauglys. Demonstratyvus paauglys. Hiperaktyvus vaikas. Kokios priežastys sukelia vaiko nusiteikimą prieš mokslą? Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2006-02-22
Puslapyje rodyti po