Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Mokinių adaptacijos mokykloje sunkumai ir jų priežastys bei sprendimų būdaiĮvadas. Adaptacijos samprata. Vaiko adaptacijos ypatumai. Adaptacijos ypatumai penktoje klasėje. Adaptacijos ypatumai aukštesnėse klasėse. Adaptacijos problemos ir jų sprendimo būdai. Mokytojų įtakos ir tėvų svarba sėkmingai mokinių adaptacijai. Skaityti daugiau
Mokinių mokymosi motyvacijos kėlimo problema šiuolaikinėje mokyklojeĮvadas. Mokymosi motyvacijos kaip nuolatinio mokymosi prielaidos teoriniai pagrindai. Motyvo ir motyvacijos apibrėžtys. Motyvacijos teorijos ir jų reikšmė asmenybės ugdymui. Teigiamo požiūrio į mokymąsi ugdymo ir motyvacijos kėlimo akcentavimas strateginiuose švietimo dokumentuose. Motyvacijos ir teigiamo požiūrio į mokymąsi skatinimo praktiniai aspektai. Šeima ir mokykla kaip moksleivio mokymosi motyvaciją formuojanti mikroaplinka pedagogo darbo požiūriu. Naujasis požiūris į mokymąsi, skatinantis motyvaciją. Naujieji mokymosi metodai. Patarimai mokytojui. Išvados. Skaityti daugiau
Mokinių motyvacijos skatinimo galimybės pasaulio pažinimo ugdymo proceseĮvadas. Mokinių skatinimo galimybės pasaulio pašinimo procese. Vaizdinės priemonės. Gamtamokslinis tyrinėjimas. Ugdymo metodų taikymas ir įvairovė. Įvadinė pamokos dalis. Pamokos integravimas. Papildomas gamtamokslinis ugdymas. Ekskursija. Vertinimo įtaka mokinių motyvacijos skatinimui. Kiti veiksniai lemiantys motyvacijos skatinimą (ir mažinimą). Bendradarbiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Mokinių muzikiniai gebėjimai ir jų ugdymas II klasėjeĮvadas. Mokinių muzikiniai gebėjimai ir jų ugdymas pradinėse klasėse. Muzikinių gebėjimų ugdymas II klasėje. Išvados. Skaityti daugiau
Mokinių ritminis ugdymasĮvadas. Emilio Žako – Dalkrozo koncepcija. Ritmo pojūčio lavinimo metodika. Ikimokyklinio amžiaus (5-6 m.) ritminės klausos lavinimas. Mokyklinis amžius. Žodžių ir ritmo ryšys. Skaityti daugiau
Mokinių savarankiško darbo formos, planavimas ir kontrolė. Popamokinės veiklos turinys, jos organizavimasĮvadas. Mokinių savarankiško darbo formos, planavimas ir kontrolė. Savarankiško darbo samprata. Fizikos uždavinių sprendimas. Laboratoriniai darbai. Mokymasis iš vadovėlio. Darbas su didaktine medžiaga. Kompiuterinės programos. Popamokinės veiklos turinys, jo organizavimas. Būreliai ar moduliai. Fizikos olimpiados. "Fizikos Olimpas". "Fotonas". Viktorinos. Renginiai. Ekskursijos. Skaityti daugiau
Mokinių saviauklos skatinimo būdai ir priemonėsĮvadas. Terminologijos apibrėžimas. Auklėjimas ir ugdymas. Auklėjimo būdai ir priemonės. Saviaukla ir saviauklos skatinimas. Saviauklos skatinimo būdai ir priemonių analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Mokinių socialinių įgūdžių ugdymasĮvadas. Socialinių įgūdžių apibūdinimas. Kai kurių socialinių įgūdžių apibūdinimas. Socialinių įgūdžių lavinimas. Socialinių įgūdžių lavinimo programa Lietuvos pradžios mokykloje. Socialinių įgūdžių lavinimas grupėje. Struktūrinio mokymo komponentai. Išvados. Skaityti daugiau
Mokinių vertinimo sistemos tikslaiMokinių vertinimo sistemos tikslai. Ar pažymiai nėra tiesiog farsas, jei visais būdais vertinant mokinius taip dažnai yra daroma klaidų ir vienų mokytojų vertinimas taip skiriasi nuo kitų mokytojų vertinimo? Ar pažymiai ir testavimas trukdo ar padeda mokymuisi? Ar nėra taip, kad pažymiai ir tikrinimo sistemos dažnai sukelia mokinių įtampą ir nerimą, ir dėl to mokiniai pradeda sukčiauti? Viena iš mokinio pasiekimų vertinimo galimybių ("Mokininio pasisekimo knygelė"). Vertinimo uždaviniai. Skaityti daugiau
Mokinių žinių tikrinimasĮvadas. Tikrinimo rūšys ir funkcijos. Tikrinimo metodai. Trumpalaikiai rašomieji darbai. Diktantas. Testai. Viktorinos. Įskaitos. Rašomieji darbai. Tikrinimo principai. Neformalus vertinimas. Formalus vertinimas. Mokinių mokymosi rezultatų tikrinimo ir vertinimo funkcijos ir skirtumai. Vertinimo sistemos. Išvados. Skaityti daugiau
Mokytojo funkcijos ir vadovavimas klaseiĮvadas. Mokytojo funkcijos. Mokytojo asmenybės įtaka klasei. Vadovavimas klasei. Išvados. Skaityti daugiau
Mokytojo gebėjimas valdyti klasę, jo įtaka akademinei ir psichosocialinei klasės klimato plotmėmsĮvadas. Mokinių sąveikos būdai. Mokytojo asmenybės įtaka klasei. Vadovavimas klasei. Netinkami mokinių elgesio tikslai ir jų korekcija. Skaityti daugiau
Mokytojo idealasĮvadas. Mokytojo asmenybės bruožai. Kas esi, mokytojau? Pavojingos iliuzijos. Mokytojo savybės. Praktiniai patarimai. Išvados. Skaityti daugiau
Mokytojo įvaizdis šiuolaikinėje visuomenėjeĮvadas 1. Įvaizdžio samprata ir jį formuojantys elementai. 2. Mokytojo sąvokos samprata ir mokytojo vaidmenys. 3. Mokytojo dvasinių – kūrybinių savybių svarba jo įvaizdžio formavimuisi. 4. Naujas mokytojo įvaizdis šiuolaikinėje besimokančioje visuomenėje. Išvados Skaityti daugiau
Mokytojo reikšmė ugdymo proceseĮvadas. Dėstymas. Mokytojo asmenybės reikšmė ugdymo procese. Mokytojo pagrindinis darbo tikslas. Savybės. Asmeninis pavyzdys. Išvados. Skaityti daugiau
Mokytojo vaidmuoĮvadas. Mokytojo profesijos specifiškumas. Mokytojo savianalizės orientaciniai klausimai. Mokytojo vaidmuo mokantis bendradarbiaujant. Mokytojo veikla prieš pradedant darbą grupėse. Mokytojo veikla mokiniams dirbant grupėse. Pradinių klasių mokytojų, taikiusių mokymąsi bendradarbiaujant savo klasėse, pastebėti privalumai ir trūkumai. Mokytojo veiksmai skirtingose mokymo ir mokymosi proceso lygių fazėje. Pedagoginės situacijos mokykloje. Įtikinėjimo poveikis. Naudingi konfliktai. Tikras mokytojas. Išvados. Skaityti daugiau
Mokytojo vaidmuo (2)Įvadas. Ką reiškia pats žodis mokytojas? Mokytojas – mokinių rengimo gyvenimui, jų integravimo į visuomenę subjektas. Ugdytojai. Ugdytojų ir ugdytinių bendravimas. Mokytojo vaidmuo. Skaityti daugiau
Mokytojo vaidmuo ugdant elgesio sutrikimus turinčius vaikusĮvadas. Elgesio sutrikimai. Elgesio sutrikimų klasifikacijos problema. Elgesio sutrikimų priežastys. Elgesio sutrikimus turinčių vaikų ypatybės. Mokytojo vaidmuo ugdant elgesio sutrikimus turinčius vaikus. Metodai taikomi ugdant elgesio sutrikimus turinčius vaikus. Išvados. Skaityti daugiau
Mokytojų ir specialistų bendradarbiavimo galimybės ugdant heterogeniškas klasesĮvadas. Mokytojų ir specialistų bendradarbiavimo galimybės ugdant heterogeniškas klases. Mokytojų ir specialistų bendradarbiavimas. Mokytojų ir specialistų bendradarbiavimo galimybės. Komandinio darbo bruožai. Išvados. Skaityti daugiau
Mokytojų problemos su mokiniaisĮvadas. Dėstomoji dalis. Agresyvus paauglys. Silpnavalis paauglys. Demonstratyvus paauglys. Hiperaktyvus vaikas. Kokios priežastys sukelia vaiko nusiteikimą prieš mokslą? Išvados. Skaityti daugiau
......