Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Mokymo organizavimo formosĮvadas. Mokymo organizavimo formų raida. Klasės-pamokos sistema. Belo ir Lonkasterio tarpusavio mokymo sistema. Mokymo organizacijos. Daltono planas. Jenos planas. Trampo planas. Aukštosios mokyklos mokymo organizavimo formos. Pamoka – pagrindinė mokymo organizavimo forma. Pamokos kaip pagrindinės mokymo formos bruožai. Pamokos, kaip pagrindinės mokymo formos, esminiai trūkumai. Kitos mokymo formos. Išvados. Skaityti daugiau
Mokymo organizavimo formų ir būdų naudojimas mokant kariusĮvadas. Mokymas. Karių mokymo formos. Pamoka. Paskaita. Seminaras. Konsultacija. Pratybos. Ekskursija. Taktiniai mokymai. Karių mokymo metodai. Paskaita. Mokomasis pokalbis, kuriam vadovaujama. Rikiuotės metodas. Konkurencijos metodas. Darbo grupėse metodas. Užduočių metodas. Nuotolinio mokymo metodai. Mokymo organizavimo formų naudojimas. Išvados. Skaityti daugiau
Mokymo organizavimo formų raidaIndividualus mokymas. Klasės-pamokos sistema. Belo ir Lanksterio bendro mokymo sistema. Daltono planas. Trampo planas. Mokymo organizavimo formų įvairovė. Pamoka - svarbiausia mokymo forma. Pamokos esmė ir reikšmė. Reikalavimai šiuolaikinei pamokai. Pamokų tipai ir struktūra. Išvados. Skaityti daugiau
Mokymo proceso etapaiĮvadas. Mokymo proceso etapai. Moksleivių parengimas naujai temai mokytis. Žinių perteikimas, jų įvaldymas. Abstraktaus mąstymo grandys. Naujų žinių įtvirtinimas. Moksleivių savarankiškas darbas namie. Moksleivių žinių, mokėjimų, įgūdžių tikrinimas ir vertinimas. Tikrinimas. Vertinimas. Išvada. Skaityti daugiau
Mokymosi motyvacijaMokymosi motyvacijos samprata. Mokymosi motyvų ir konkrečių tikslų funkcijos. Emocijų vaidmuo. Dvi mokymosi motyvacijos pusės. Motyvacijos teorijų įvairovė. Motyvas - interesas. Motyvas – poreikis. Motyvas - tikslas. Motyvas - nuostata. Lietuvos psichologai apie motyvaciją. Motyvų klasifikacijos. Mokymosi motyvų klasifikacijos. Motyvų dinamika, sfera. Mokymosi motyvų veiksmingumas. Mokymosi motyvacijos veiksniai ir žadinimo būdai (kas palaiko teigiamą motyvaciją). Nerimas ir mokymosi motyvacija. Berniukų mokymosi motyvacijos ypatumai. Kaip atpažįstame gabų vaiką. Skaityti daugiau
Mokymosi motyvacija (4)Mokymosi motyvacija. Mokinių motyvacija. Poreikių teorija. Priežasčių aiškinimo (atribucijos) teorija. Pakilumas. Motyvacija ir mokslo pažangumas. Mokymosi aplinka ir motyvacija. Produktyviai mokymosi aplinkai būdinga. Keičiamieji veiksniai ir motyvacija. Susirūpinimo lygis. Emocinis tonas. Sėkmė. Susidomėjimas. Rezultatų sužinojimas. Mokymosi motyvacijos rūšys. Mokymosi motyvacijos teorijų įvairovė. Bihevioristų pažiūra. Geštaltistų pažiūra. Kognityvinės psichologijos pažiūros. Humanistinės psichologijos pažiūra. Naujausia pažiūra. Skaityti daugiau
Mokymosi motyvacija ir ją lemiantys veiksniaiĮvadas. Mokymosi aplinka (ir motyvacija). Pagrindiniai principai būdingi mokymosi aplinkai. Keturi klasės aplinkos aspektai. Klasės aplinkos poveikis. Mokytojo elgesio įtaka mokiniui ir jų tarpusavio santykiai. Klasės įtaka mokiniui. Mokinių motyvacija (ir ją lemiantys veiksniai). Priklausymo motyvacija. Mokinio laimėjimo motyvacija. Bausmės sąvoka. Baimė. Išvados. Skaityti daugiau
Mokymosi motyvacija, skatinimo būdaiĮvadas. Motyvacija, mokymosi motyvacija. Lietuvos psichologų nuomonė apie motyvaciją. Turinio bei dinaminė motyvacija, motyvacijų rūšys. Vidinė motyvacija. Humanistų išskiriamos vidinės motyvacijos rūšys. Išorinė motyvacija. Pagrindinės sąvokos susijusios su motyvacija, motyvaciją žadinančios priemonės. Motyvacijos skatinantys būdai pagal Gage ir Berliner, patarimai mokytojams. Modernaus mokytojo sąvoka, vertinimas susijęs su motyvacija. Skaityti daugiau
Mokymosi motyvacijos skatinimasĮvadas. Motyvacija, skatinimo būdai. Mokymosi motyvacija. Motyvacijos stiprinimo būdai. Moksleivių pasirengimas. Mokymas ir kaltė. Įtaka mokymosi rezultatams. Pažymys – geras stimulas mokytis. Išvados. Skaityti daugiau
Mokymosi motyvacijos skatinimas (2)Motyvacijos sąvoka. Mokymosi motyvacija, veiksniai ir žadinimo būdai. Kauzalinė atribucija mokymosi motyvacijoje. Mokytojų požiūrio į moksleivių mokymosi sėkmės (nesėkmės) priežastis įtaka moksleivio mokymuisi. Sėkmės motyvo vaidmuo mokymosi motyvacijoje. Kitų motyvų vaidmuo mokymosi motyvacijoje. Klasės ir aplinkos poveikis mokinių motyvacijai. Psichologinių motyvacijos teorijų reikšmė mokyklos praktikai. Bihevioristinė motyvacijos teorija. D. McClelando poreikių teorija. A. Maslow teorija. Tikslo teorija. Intrinsyvinės teorijos. Apsisprendimo ir pakilumo teorijos. Tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Mokymosi motyvacijos veiksniaiĮvadas. Veiklos motyvacija. Vidinės motyvacijos ugdymas. Mokymosi motyvacijos stiprinimo būdai. Išvados. Skaityti daugiau
Mokymosi negalėsSpecifinių mokymosi negalių samprata. Specifinių mokymosi negalių ir kitų įvairaus pobūdžio mokymosi sunkumų turinčių mokinių skiriamieji požymiai. Moksleiviai, turintys vizualinių procesų sutrikimų. Audiovizualinių ryšių (garso ir vaizdo) sutrikimai. Atminties sutrikimai. Savireguliacijos sutrikimai. Skaityti daugiau
Mokymosi negalės samprataĮvadas. Mokymosi negalės samprata. Girdimojo suvokimo ir kalbinių procesų sutrikimai. Matematikos mokymosi sunkumai ir jų šalinimas. Vizualinių procesų sutrikimai. Perceptinių – motorinių ryšių sutrikimai. Specifiniai atminties sutrikimai. Savireguliacijos sutrikimai. Negabūs, lėčiau bręstantys, ribinio intelekto vaikai. Pagalba mokiniui. Išvados. Skaityti daugiau
Mokymosi sėkmės sąlygų apžvalgaĮvadas. Mokymosi sėkmės sąlygų apžvalga. Mokymosi veiksniai. Fiziologiniai mokymosi veiksniai. Socialiniai mokymosi veiksniai. Pedagoginiai mokymosi veiksniai. Praktinė darbo dalis. Tyrimo tikslas, metodika, ir organizavimas. Mokinių apklausa. Mokytojų apklausa. Išvados. Skaityti daugiau
Mokymosi stiliaiĮvadas. Mokymosi stilius kas tai? Kaip pasirinkti tinkamą mokymosi stilių. Išvados. Skaityti daugiau
Mokymosi visą gyvenimą koncepcija LietuvojeĮvadas. Darbo tikslas – apžvelgti mokymosi visą gyvenimą koncepciją Lietuvoje. Mokymosi visą gyvenimą samprata. Mokymosi visą gyvenimą idėja. Mokymosi visą gyvenimą kontekstas. Istorinės prielaidos. Dabartinių politinių bei ekonominių pokyčių įtaka. Pastarojo meto raida. Mokymosi visą gyvenimą esmė ir paskirtis. Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Mokiniai - mokyklos bendruomenės nariaiĮvadas. Moksleivių problemos. Mokinio statusas. Mokinys kolektyvinių santykių sistemoje. Moksleivių vertybės. Mokinio teisės ir pareigos. Skaityti daugiau
Mokinio ir mokytojo priešprieša ir pastangos būti laisvais žmonėmisĮvadas. Žmogaus savęs vertinimas. Mokykla. Mokinių ir mokytojų santykiai. Mokytojas. Mokytojas autoritetas. Mokytojo išorės savybės ir apsirengimas. Mokytojo kūrybinė asmenybė. Išvados. Skaityti daugiau
Mokinio įvaizdis šiuolaikinėje visuomenėjeĮvadas. Besimokanti visuomenė – šiuolaikinio pasaulio reiškinys. Mokinio vaidmens ir įvaizdžio pokyčiai besikeičiančioje visuomenėje. Moksleivių emocinės ir fizinės sveikatos ypatumai naujomis informacinės visuomenės sąlygomis. Išvados. Skaityti daugiau
Mokinio, turinčio klausos sutrikimą, ugdymo bendrojo lavinimo klasėje ypatumaiĮvadas. Klausos sutrikimai, jų ypatumai. Kurtieji vaikai. Neprigirdintieji. Kurčių vaikų mokymo procesas. Kurčiųjų mokymo procesas. Kurčių vaikų atminties lavinimas. Kurčiųjų vaikų meninis ugdymas. Neprigirdinčių vaikų mokymas. Išvados. Skaityti daugiau
......