Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Mokyklos tobulinimas ir efektyvumasMokyklos efektyvumas. Efektyvumo sąvoka ir bendra samprata. Klasės, mokyklos ir sistemos procesų įtaka mokyklos efektyvumui. Mokyklos efektyvumo bruožai. Mokyklos neefektyvumą lemiantys veiksniai. Mokyklos efektyvumo teorijos. Mokyklos tobulinimas. Mokyklos tobulinimo schema. Skaityti daugiau
Mokyklos vadovų pagrindinės funkcijosĮvadas. Vadovavimas mokyklos bendruomenei. Pagrindinės vadovų pareigos. Išvados. Skaityti daugiau
Mokyklos vaidmuo mokinių sveikatos ugdymeĮvadas. Mokyklos vaidmuo mokinių sveikatos ugdyme. Sveikatos samprata. Mokyklos uždaviniai vaikų sveikatos programai įgyvendinti. Sveikatos ugdymo programų mokykloje ypatumai. Universalioji sveikatos ugdymo programa. Mokyklose atsirandančių sveikatos sutrikimų rizika. Išvados. Skaityti daugiau
Mokyklų bibliotekų paslaugų charakteristikaĮvadas. Mokyklų bibliotekų darbo ypatumai. Vartotojų diferencijavimas. Informacinių įgūdžių ugdymas mokyklos bibliotekoje. Bendradarbiavimas su kitomis bibliotekomis. Pedagogų kvalifikacijos kėlimo informacijos teikimas. Išvados. Skaityti daugiau
Mokyklų savivaldų sprendimai ir alternatyvūs būdaiĮžanga. Mokyklų savivalda. Specifinės subjektų grupės: mokinių tėvai ir kiti visuomenės nariai, mokiniai, mokytojai. Alternatyvūs problemų sprendimo būdai. Išvados. Skaityti daugiau
MokymasĮžanga. Apie mokymo apibrėžtį. Mokymo modelis. Kodėl mokyti? Ką duoda VKV mokymas? Kada mokymas būtinas? Kas turėtų būti mokomas? Kas turėtų mokyti? Kaip mokyti VKV? Kiek ir kaip greit? Kitas "kaip": 5 pakopų mokomasis būdas. Praktinis mokymas ir įgaliojimų suteikimas. Keletas išvadų. Skaityti daugiau
Mokymas – pagrindinė mokyklos veiklos sritisĮvadas. Požiūris į žinias. Pamoka – pagrindinė mokymo organizavimo forma. Mokykla – ugdymo institucija. Mokymas – ugdymo priemonė. Išvados. Skaityti daugiau
Mokymasis bendradarbiaujantĮvadas. Mokymosi bendradarbiaujant kontekstas. Įprastinės ir bendradarbiaujančios grupės skirtumai. Mokytojo vaidmuo. Teigiamos tarpusavio priklausomybės stiprinimas. Netradiciniai pamokos metodai, kuriuos galima taikyti per bendradarbiavimo pamoka. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Mokymasis bendradarbiaujant (2)Įvadas. Tikslai. Mokymosi bendradarbiaujant kontekstas. Strategijų grupės. Mokytojo vaidmuo organizuojant pamokas. Išvados. Skaityti daugiau
Mokymasis bendradarbiaujant (3)Įvadas. Bendradarbiavimo samprata. Teoriniai pagrindai. Svarbiausi mokymosi bendradarbiaujant bruožai. Bendradarbiaujanti klasė, mokytojo ir mokinių vaidmenys. Mokymosi bendradarbiaujant modelio taikymas. Išvados. Skaityti daugiau
Mokymasis bendradarbiauti. Mokytojo vaidmuo organizuojant pamokasĮžanga. Mokymasis bendradarbiaujant idėjų raida. Svarbiausi mokymosi bendradarbiaujant elementai. Bendradarbiaujančių ir tradicinių grpių skirtumai. Mokymai bendradarbiaujant: privalumai, trūkumai. Kai kurie mokymo trūkumai. Mokytojų įgūdžiai ir tikslai. Mokytojo pareigos organizuojant pamokas. Išvados. Skaityti daugiau
Mokymasis ir laisvalaikisĮvadas. Temos tikslas: aptarti mokymosi ir laisvalaikio ypatumus, gebėjimą suderinti mokymąsi su laisvalaikiu. Mokymasis. Ugdymo supratimas Vakarų Europoje ir Jungtinėse Valstijose. Mokymosi tikslas ir uždaviniai. Vertybių sistema kaip ugdymo turinio paradigma. Laisvalaikis. Išvados. Skaityti daugiau
Mokymasis visą gyvenimąĮvadas. Darbo tikslas – paanalizuoti mokymosi visą gyvenimą įgyvendinimą Lietuvoje. Mokymasis visą gyvenimą Lietuvoje. Mokymosi visą gyvenimą samprata. Mokymosi visą gyvenimą esmė ir paskirtis. Mokymosi visą gyvenimą perspektyva ir galimybės Lietuvoje. Mokymąsi visą gyvenimą užtikrinantys dokumentai. Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategija. Mokymosi visą gyvenimą memorandumas. Išvados. Skaityti daugiau
Mokymasis. Šiuolaikinės mokymosi sampratosKaip suprantamas mokymasis. Mokymosi pasaulis. Skirtingi požiūriai į mokymąsi. Šiuolaikinės mokymosi sampratos. Koks mokymasis yra geras. Mokymasis yra aktyvus konstravimo procesas. Mokymasis yra sukauptų žinių siejimas. Mokymasis yra bendradarbiavimas. Mokymasis yra savitvarka. Mokymasis turi tikslą. Mokymasis yra susijęs su kontekstu ir aplinkybėmis. Įtaka mokymo praktikai. Šiuolaikinė mokymosi samprata. Skaityti daugiau
Mokymo ir mokymosi organizavimo formosMokymo formos: samprata, įvairovė, istorinė raida. Pamoka – pagrindinė mokymo forma. Reikalavimai šiuolaikinei pamokai. Kitos įvairios mokymo formos. Skaityti daugiau
Mokymo ir mokymosi tikslaiĮžanga. Mokymas ir mokymasis psichologiniu aspektu. Mokymasis bendradarbiaujant. Mokomės mokyti. Išvados. Skaityti daugiau
Mokymo ir mokymosi vaikų darželyje specifikaIkimokyklinio ugdymo samprata ir tikslai. Sėkmingo ugdymo pagrindai. Ugdytojų santykis su vaiku. Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas. Pasaulio pažinimo būdai (gimtoji kalba, pažinimas stebint, tyrinėjant, išgyvenant, vertinant, žaidimas ir darbo pradmenys, menas). Skaityti daugiau
Mokymo metodaiMokymo metodai. Mokymo metodų klasifikacija. Kūrybiniai mokymo metodai. Euristiniai mokymo metodai. Išvados. Skaityti daugiau
Mokymo metodai fizinėje veiklojeĮvadas. Mokymo metodai. Vaizdiniai mokymo metodai. Žodiniai mokymo metodai. Praktiniai mokymo metodai. Mokymo metodų tarpusavio ryšys. Išvados. Skaityti daugiau
Mokymo metodai, orientuoti į besimokantįjįĮvadas. Metodo apibrėžtis. Užduotys. Kompiuterinis mokymasis. Mokymasis pagal sutartis. Programuotas mokymasis. Individualus mokymasis. Savimoka (mokymasis vadovaujant pačiam sau, savivada). Frontaliniai mokymo(si) metodai. Pagrindinės sąvokos ir jų reikšmės. Frontaliniai mokymo(si) metodai. Paskaita. Demonstravimas. Diskusija. Mentoriaus vadovavimas. Tjutoriaus vadovavimas. Darbas su prižiūrėtoju. Darbas su grupės tjutoriumi. Darbas su praktikos tjutoriumi. Išvados. Skaityti daugiau
......