Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Mokesčių administravimas LietuvojeĮvadas. Mokesčių administravimas Lietuvoje. Pagrindinės Mokesčių administravimo įstatymo sąvokos. Mokesčius administruojančios institucijos. Mokesčių mokėtojų ir mokesčių administratorių pareigos bei teisės. Mokesčių administravimo sistemos reforma integruojantis į Europos Sąjungą (ES). Kaip Lietuvos mokesčių mokėtojai vykdo savo pareigas? Mokesčių administravimas užsienio šalyse. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Mokesčių administravimas Lietuvoje (2)Įvadas. Mokesčių administravimo Lietuvoje esmė ir kryptys. Mokesčių administravimo įstatymo esmė. Centrinio mokesčių administratoriaus funkcijos. Mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo bendradarbiavimas. Valstybinės Mokesčių Inspekcijos administruojami mokesčiai. Išvados. Skaityti daugiau
Mokesčių administravimo samprataĮvadas. Mokesčių administravimo samprata. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Valstybinės mokesčių inspekcijos tarnautojo elgesio kodeksas. Valstybinės mokesčių inspekcijos tarnautojo etikos principai. Mokesčių administratoriaus teisės. Mokesčių administratoriaus pareigos. Mokesčių administravimo įstatymo naujovės. Mokesčio administratoriaus pareigūno patekimas į mokesčio mokėtojo patalpas. Susitarimas dėl mokesčio dydžio. Permokos įskaitymas ir grąžinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Mokesčių audito referatas: apmokestinamojo pelno apskaičiavimo tvarkaProblemomis, su kuriomis susiduriama apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną. Išvados. Skaityti daugiau
Mokesčių grobstymasBaudžiamoji atsakomybė. Per pirmąjį pusmetį finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba išaiškino 23 milijonus litų nuslėptų mokesčių. FNTT akiratyje. Mokesčių nemokėjimo metodai ir prevencija. Išvados. Skaityti daugiau
Mokesčių harmonizavimas Europos SąjungojeĮvadas. Europos Sąjungos tikslai ir veiklos principai. Mokesčių sistemos harmonizavimo Europos Sąjungoje tikslai. Mokesčių harmonizavimo Europos Sąjungoje įtaka Lietuvai. Išvados. Skaityti daugiau
Mokesčių harmonizavimo Europos sąjungoje prielaidosĮvadas. Mokesčių harmonizavimo Europos sąjungoje prielaidos. Mokesčių harmonizavimo požiūriai. Mokesčių harmonizavimo Europos sąjungoje esmė. Netiesioginių mokesčių harmonizavimas. Pardavimų mokesčiai (PVM). Akcizo mokesčiai. Išvados. Skaityti daugiau
Mokesčių įstatymų taikymo principaiMokesčių įstatymų taikymo principai. Teisingumo principas. Administracinio paprastumo principas. Mokestinių įplaukų produktyvumas. Elastingumo principas. Mokesčių sistemos sudarymo principai. Mokesčių mokėtojų lygybės principas. Teisingumo ir visuotinio privalomumo principas. Apmokestinimo aiškumo principas. Turinio viršenybės prieš formą principas. Mokesčio apskaičiavimas taikant turinio viršenybės prieš formą principą. Mokestis pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą gali būti apskaičiuojamas. Skaityti daugiau
Mokesčių istorinė raida ir funkcijosĮvadas. Bendroji mokesčių rinka. Nepriklausomos Lietuvos mokesčių sistema ir jos ypatumai. Lietuvos mokesčių sistema Sovietų Sąjungos sudėtyje. Dabartinė mokesčių sistema. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Mokesčių kilmė, vaidmuo, raidaĮvadas. Istorinė mokesčių apžvalga. Mokesčių turinys. Apmokestinimo principai, riba. Mokesčių sistemos formavimo principai. Mokesčių rūšys, klasifikacija. Valstybinė mokesčių sistema. Uždaviniai. Išvados. Skaityti daugiau
Mokesčių Lietuvoje lygis Europos Sąjungos (ES) konteksteĮvadas. Mokesčių sistemos ypatumai. Mokesčių turinys. Mokesčių rūšys. Mokesčių administravimas. Europos sąjungos valstybių narių ir Lietuvos mokesčių palyginimas. Tiesioginiai mokesčiai. Pajamų mokestis. Netiesioginiai mokesčiai. Pridėtinės vertės mokestis. Socialinės įmokos. Išvados. Priedai (3). Darbas iliustruotas grafikais ir lentelėmis. Skaityti daugiau
Mokesčių mokėtojasĮvadas. Mokesčio mokėtojo sampratos esminiai aspektai. Mokesčio mokėtojo teisės ir pareigos. Kiti mokesčio mokėtojo teisinio statuso klausimai. Išvados. Skaityti daugiau
Mokesčių mokėtojų aptarnavimo sąlygosMokesčių mokėtojų aptarnavimo samprata. Mokesčių mokėtojų aptarnavimo sąlygos. Pagrindiniai reikalavimai. Specialieji reikalavimai. Patalpos, kuriose aptarnaujami mokesčių mokėtojai. Individualių konsultacijų vieta. Rengiamų seminarų vieta. Deklaracijų, prašymų ir kitų dokumentų priėmimo vietos. Bendrojo naudojimo patalpos. Darbo laikas. Darbuotojo išvaizda. Mokesčių mokėtojų aptarnavimo sąlygų tobulinimas. Mokesčių mokėtojų aptarnavimo sąlygų kokybės vertinimas. Darbo aplinka. Darbo vieta. Darbo laikas. Darbuotojo išvaizda. Išvados. Skaityti daugiau
Mokesčių politika LietuvojeLietuvos Respublikos (LR) mokesčių sistema. Mokesčiai. Surinktų lėšų paskirstymas po biudžetus (procentais). Lietuvos Respublikos (LR) mokesčių klasifikacija pagal mokesčių objektus. Lietuvos mokesčių klasifikacija pagal mokesčių tarifus ir jų apskaičiavimo būdą. Pelno mokestis. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). Akcizai (akcizų mokestis). Muitai. Žemės mokestis. Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius. Naftos ir dujų išteklių mokestis. Mokesčiai už aplinkos teršimą. Konsulinis mokestis. Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis. Paveldimo turto mokestis. Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos (LR) kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymą. Valstybinio socialinio draudimo įmokos. Privalomo sveikatos draudimo įmokos. Informacija apie sumokėtus mokesčius Lietuvoje 2003 metais ir 2004 metų I ketvirtį. Išvados. Skaityti daugiau
Mokesčių politika Lietuvoje (2)Įvadas. Mokesčiai ir jų funkcijos. Mokesčių rūšys. Fizinių asmenų pajamų mokestis. Juridinių asmenų pelno mokestis. Žyminis mokestis. Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis. Žemės mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Akcizai. Muito mokestis. Statistiniai pastarųjų metų duomenys. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Mokesčių reformos įtaka įmonių veiklos rezultatamsĮvadas. Mokesčių sistema ir įstatymai. Valstybinių mokesčių sistema. Mokesčių įstatymai. Pelno mokestis. Pelno mokesčio pakeitimai. Vieneto turtas. Trumpalaikis turtas. Ilgalaikis turtas. Pagrindiniai pelno mokesčio tarifai. Lengvatiniai pelno mokesčio tarifai. Pridėtinės vertės mokestis. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas. Gyventojų pajamų mokestis. Gyventojų pajamų mokesčio įtaka. Pagrindinis NPD. Individualus NPD. Skaityti daugiau
Mokesčių reikšmėĮvadas. Mokesčių reikšmė ir būtinumas. Mokesčių funkcijos. Mokesčių rūšys. Mokesčių sistemos principai. Mokesčių administravimo samprata. Mokesčius administruojančios institucijos. Apmokestinimo teisinio reglamentavimo ir taikymo principai. Skaityti daugiau
Mokesčių rūšys ir mokestiniai ginčaiĮvadas. Mokestinių ginčų sąvoka. Mokestinių ginčų subjektai. Mokestinių ginčų subjektų teisės. Mokestinių ginčų bylų proceso atnaujinimo galimybės. Mokesčių funkcijos ir savybės. Mokesčių klasifikacija. Dabartinė Lietuvos mokesčių sistema. Išvados. Skaityti daugiau
Mokesčių sistema (2)Įvadas. Mokesčių sistemos samprata. Mokesčių klasifikacija. Mokesčiai ir jų taikymas. Fizinių asmenų pajamų mokestis. Juridinių asmenų pelno mokestis. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). Akcizų mokestis. Įmokos socialiniam draudimui bei sveikatos draudimui. Progresyvinio mokesčio idėja. Europos Sąjungos (ES) mokesčių politika. Išvados. Skaityti daugiau
Mokesčių sistema ir jos įtaka Lietuvos ūkiuiĮvadas. Valstybės pajamų šaltiniai. Mokesčių funkcijos ir savybes. Mokesčių tipai. "Geros" mokesčių sistemos principai. Mokesčių sistemos analizė. Mokesčių (sistemos) elastingumas ir "gyvybiškumas". Mokesčių sistemos potencialas ir mokesčių pastangos. Skaityti daugiau
......