Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Mobilusis satelitinis ryšysĮvadas. Kas yra mobilus satelitinis ryšys? Mobilaus palydovinio ryšio dažnių juostos. "Žemės padengimas palydovais". Kokiose orbitose skrieja palydovai? LEO orbitos ir palydovai. MEO orbitos ir palydovai. GEO orbitos ir palydovai. LEO, MEO ir GEO orbitų palydovų palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
Modelis: plėšrūnas-aukaTeorinės biologijos darbas. Populiacijų sąveikų dėsningumai. Plėšrūnas – auka modelis. Daugiakomponentinė dinaminė sistema. Chaoso sistemos. Trijų sąveikaujančių populiacijų dinamiškumo tyrimo metodika. Pseudo-aukos metodo formulavimas. Ekologinės sistemos stabilumas ir sudėtingumas. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Modemai ir jų įvairovėĮvadas. Modem – modemas, vertiklis. Modemo sandara. Vidiniai ir išoriniai modemai. Modemo įdiegimas. Problemos įdiegiant modemą. Kabeliniai modemai. Skaityti daugiau
ModemsDarbas anglų kalba apie modemų atsiradimą ir jų istoriją. Skaityti daugiau
Modern means of communicationRašinys anglų kalba. Anglų kalbos kalbėjimo tema: "E-communication". Šiuolaikinė komunikacija. Introduction. Modern means of communication. Letters. Telegram. Phones. Telex. Fax. E-mail. Voice Mail. Pager. Teleconferencing. Audio-conferencing. Video-conferencing. Vocabulary. Skaityti daugiau
Modern means of communication (2)Darbas anglų kalba. Šiuolaikiniai bendravimo būdai. Finding new ways to communicate. Interactive television. Interactive video displays and kiosks. Computer presentations and simulations. Teleconferencing. Vocabulary. Skaityti daugiau
Modernas Rusijoje. MaskvaĮžanga. Moderno idėja. Dėstymas. Moderno stiliaus meistras Rusijoje F. Šechtelis. Išvados. Skaityti daugiau
Modernioji muzikaModernizmo pradžia. Muzikinis modernas. Modernizmo raida. Impresionizmas. Muzikinis impresionizmas. Nenutrūkstama forma. Ekspresionizmas. Muzikinis ekspresionizmas. Futurizmas. Mikrotoninė muzika. Mikrotoninė muzika. Neoklasicizmas. Muzikinis neoklasicizmas. Tautiškumas modernioje muzikoje. Totalitariniai stiliai. Socrealizmas. Socrealistinė muzika. Konkrečioji, elektroninė ir kompiuterinė muzika. Konkrečioji muzika. Elektroninė muzika. Kompiuterinė muzika. Serializmas. Totalinis serializmas. Aleatorika. Grafinė ir veiksmo muzika. Grafinė muzika. Veiksmo muzika. Minimalizmas. Minimalistinė muzika. Postmodernizmas. Postmoderni muzika. Išvados. Skaityti daugiau
Modernios neotomistinės istorijos filosofijos bruožaiApibūdintos šios filosofinės krypties dalys – ontologija, pažinimo teorija, gamtos filosofija, žmogaus filosofija, socialinė filosofija, taip atskleidžiant bei įvertinant neotomistinės filosofijos bruožus. Įžanga. Bendroji metafizika. Pažinimo teorija. Žmogaus samprata. Socialinė doktrina. Išvados. Skaityti daugiau
Modernios valstybės tarnybos kūrimas LietuvojeĮvadas. Modernios valstybės tarnybos samprata. Modernios valstybės tarnybos kūrimas nuo 1990 metų ir ateities perspektyvos. Modernios valstybės tarnybos kūrimas 1990 - 1995 metais. Modernios valstybės tarnybos kūrimas po valdininkų įstatymo priėmimo iki 2002 metų. Modernios valstybės tarnybos kūrimas nuo 2002 metų iki šių dienų. Modernios valstybės tarnybos kūrimas ateityje. Išvados. Skaityti daugiau
Moderniosios verslo organizacijos valdymo struktūros planavimas ir formavimasĮvadas. Verslo organizacijos valdymo struktūros. Planavimo objektai. Išvados. Skaityti daugiau
Modernistinės literatūros apžvalgaModernizmas. Šatrijos Ragana. Kazys Binkis. Jurgis Savickis. Skaityti daugiau
Modernistinis Pirandello teatrasModernizmas. Teatras. Pirandello drama "Šeši personažai ieško autoriaus". Pirandello gyvenimas ir kūryba. Skaityti daugiau
Modernizmas EuropojeModernizmas. Impresionizmas. Postimpresionizmas. Ekspresionizmas. Simbolizmas. Fovizmas. Futurizmas. Kubizmas. Modernizmas ir postmodernizmas menuose. Skaityti daugiau
Modifikuoti organizmaiDarbo tikslai: Supažindinti su genetine modifikacija; Pateikti išsamią informaciją apie genetiškai modifikuotus organizmus ir maistą; Pateikti atliktų apklausų išvadas, apie žmonių supratimą dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir maisto produktų; Atsakyti į pagrindinius žmones dominančius klausimus apie GMO. Genetiškai modifikuoti organizmai ir maistas. Viešasis genetiškai modifikuoto maisto supratimas. Gyvūnai ir augalai. Genetiškai modifikuoti organizmai – teigiamas požiūris. GMO- naujas būdas spręsti senas problemas. Kas yra genetinė modifikacija. Kas yra genetinė inžinerija. Ką pakeičia genetinė modifikacija ir kokia iš jos nauda. Kaip kuriami GMO. Kuo GM skiriasi nuo tradicinio kryžminimo. Ar GM produktai turi būti specialiai ženklinami. Ar sveika valgyti genetiškai modifikuotą maistą. Ar GMO genai "pabėgs" į aplinką, sukurdami nenumatytas pasekmes. Ar žmonės arba gyvūnai valgantys GM maistą tampa GMO. Ar genetinė modifikacija naudojama tik maisto gamyboje. Ar etiška perkelti genus į kitus organizmus. Nuomonių įvairovė. GMO – neigiamas požiūris. GM maisto poveikis sveikatai. Trečiojo pasaulio šalys- GMO taikinys. Kaip GMO gali išplisti natūralioje gamtoje. Grėsmė bio- įvairovei. Kaip išvengti GM maisto. Žodynėlis. Praktinio darbo medžiaga. Praktinio darbo analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Mokėjimo ir atsiskaitymo samprataMokėjimų ir atsiskaitymų grynaisiais pinigais teisinis reguliavimas. Mokėjimo ir atsiskaitymo samprata. Atsiskaitymai grynaisiais pinigais. Elektroniniai kasos aparatai. Kasos darbo organizavimas. Kasos dokumentų įforminimas. Atsiskaitymų grynais pinigais dokumentų blankų registravimas. Mokėjimų ir atsiskaitymų negrynaisiais pinigais teisinis reguliavimas. Čekiai. Vekseliai. Atsiskaitymai mokėjimo pavedimais. Akredityvas. Inkaso. Elektroninės ir kitos mokėjimo priemonės. Išvados. Skaityti daugiau
Mokėjimo kortelės: AB bankas "Snoras"Įvadas. Mokėjimo kortelių rinkos pagrindai ir jų apžvalga. Mokėjimo kortelių atsiradimas ir paplitimas. Paslaugų apžvalga. Skirtumai tarp magnetinių ir mikroprocesorinių kortelių. Lustinių kortelių privalumai. Mokėjimo kortelių grupės, jų klasifikacija. Banko kredito ir debeto kortelės. Naudojimosi bankų mokėjimo kortelėmis privalumai. Priežasčių, lemiančių banko "Snoras" mokėjimo kortelių pasirinkimą, tyrimas. Vietinės mokėjimo kortelės. Banko "Snoras" debeto ir kredito kortelių apžvalga. Kainų fiksavimas ir analizė. Vartotojų tyrimas. Vartotojų elgesio rinkoje tyrimas. Rinkos analizė. Rinkos paklausos įvertinimas. Pardavimų prognozė. "Snoro" išleistų mokėjimo kortelių pasiskirstymas 2001-2004 metais. Konkurentų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Mokėjimo kortelių pardavimų apimties kitimas: AB "Hansabankas"Įvadas. Tyrimo tikslas – mokėjimo kortelių pardavimų rodiklių kitimo analizė. Statistinis tyrimas. Mokėjimo kortelių rinka. Pagal Trendo funkciją apskaičiuojama prognozė 2008 - 2009 metams. MAESTRO mokėjimo kortelių pardavimų apimties kitimo analizė. VISA Electron mokėjimo kortelių pardavimų apimties kitimo analizė. VISA mokėjimo kortelių pardavimų apimties kitimo analizė. Mastercard mokėjimo kortelių pardavimų apimties kitimo analizė. Faktorinės analizės atlikimas. Tarpusavio ryšio analizė. Sezoniškumo indekso skaičiavimas. Prognozė kiekvienam ateinančių metų ketvirčiui. Išvados. Skaityti daugiau
Mokėjimų balansas (3)Įvadas. Nacionalinio mokėjimų balanso struktūra. Prekės. Paslaugos. Pajamos. Einamieji pervedimai. Užsienio prekybos deficito mažinimas. Kapitalo ir finansinė sąskaita. Bendrasis balansas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Mokesčiai - svarbiausias valstybės biudžeto pajamų šaltinisĮvadas. Valstybės biudžeto samprata. Lietuvos Respublikos biudžeto analizė. Mokesčiai. Mokesčių rūšys. PVM. Akcizų įstatymas. Gyventojų pajamų mokestis. Pelno mokestis. Biudžeto pajamų pagal mokesčių rūšis analizė. Išvados. Skaityti daugiau
......