Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Matematikos vaidmuo moksliniame pažinimeĮžanga. Dėstymas. Kas yra mokslas? Filosofijos ir mokslo specializacijų skirtumai. Filosofijos ir mokslo metodai. Mokslinio pažinimo metodai. Kuhno mokslinio pažinimo samprata. Mokslas ir metodas pagal A. Šliogerį. Matematikos vaidmuo moksliniame pažinime. Ekonomikos mokslo metodas. Išvados. Skaityti daugiau
Matematinė vadybos mokyklaĮvadas. Tikslas - pristatyti ir išanalizuoti matematinę (kitaip dar vadinamą kiekybinę, naująją) vadybos mokyklą. Matematinės vadybos mokyklos ištakos. Pradininkai. Džonas fon Neimanas. L. Kantorovičius. Hermanas Minkovskis. Norbertas Vineris. Herbertas Aleksandras-Saimonas. Vytautas Andrius Graičiūnas. Matematikos vadybos mokykla. Sprendimų teorija. Matematinė teorija. Matematiniai metodai vadyboje. Sprendimų pasirinkimo kriterijai. Matematiniai modeliai. Išvados. Skaityti daugiau
Matematinės, trigonometrinės ir statistinės funkcijosFunkcijos. Funkcijos struktūra. Matematinių, trigonometrinių ir statistinių funkcijų sąrašas. Kaip įsijungus Microsoft Excel rasti norimą funkciją? Dažniau naudojamos matematinės ir trigonometrinės funkcijos. ABS. ACOS. ASIN. ATAN. CEILING. COMBIN5. COS. DEGREES. EVEN. EXP. FACT. INT. LN. LOG. MDETERM. MOD. ROMAN. ODD. PI. POWER. PRODUCT. RADIANS. ROUND. SIGN. SIN. SQRT. SUM. SUMIF. SUMSQ. TAN. TRUNC. Dažniau naudojamos statistinė funkcijos. AVEDEV. BINOMDIST. COUNT. COUNTBLANK. INTERCEPT. LARGE. MEDIAN. MODE. SMALL. STDEV. VAR. AVERAGE. MAX. MIN. Skaityti daugiau
Materialinė atsakomybėĮvadas. Materialinės atsakomybės atsiradimo pagrindas bei sąlygos. Pagrindinės materialinės atsakomybės rūšys. Ribota materialinė atsakomybė. Visiška materialinė atsakomybė. Atlygintinos žalos dydžio nustatymas, padarytos žalos išieškojimo tvarka. Išvados. Skaityti daugiau
Materialinė atsakomybė (2)Sąvokos. Darbuotojų materialinės atsakomybės atsiradimo pagrindas ir sąlygos. Materialinės atsakomybės rūšys. Žalos atlyginimas. Darbuotojo materialinė atsakomybė Darbo ir Civiliniame Kodeksuose. Išvados. Skaityti daugiau
Materialinė atsakomybė (4)Materialinės atsakomybės sąlygos. Žala. Žala sveikatai. Neturtinė žala. Atsakomybės dėl žalos atlyginimo apribojimas. Neteisėta veika. Priežastinis ryšys. Kaltė. Pažeidėjas ir nukentėjusioji šalis teisės pažeidimo metu yra susiję darbo santykiais. Žalos atsiradimas susijęs su darbo veikla. Išvados. Skaityti daugiau
Materialinė atsakomybė (5)Įvadas. Materialinės atsakomybės samprata. Darbdavio materialinė atsakomybė. Darbdavio materialinė atsakomybė, kai darbuotojas sužalojamas, ar miršta, arba suserga profesine liga. Darbdavio materialinė atsakomybė, kai žala padaroma sugadinant, sunaikinant, arba prarandant darbuotojo turtą. Darbdavio materialinė atsakomybė, kai kitokiu būdu pažeidžiami darbuotojo ar kitų asmenų turtiniai interesai. Darbdavio materialinė atsakomybė, kai darbuotojui padaroma neturtinė žala. Darbuotojo materialinė atsakomybė. Išvados. Skaityti daugiau
Materialinė atsakomybė (6)Įvadas. Dėstomoji dalis. Materialinė atsakomybė. Darbdavio materialinė atsakomybė. Darbdavio materialinė atsakomybė, kai darbuotojas sužalojamas ar miršta arba suserga profesine liga. Darbdavio materialinė atsakomybė, kai žala padaroma sugadinant, sunaikinant arba prarandant darbuotojo turtą. Darbdavio materialinė atsakomybė, kai kitokiu būdu pažeidžiami darbuotojo ar kitų asmenų turtiniai interesai. Darbuotojo materialinė atsakomybė. Išvados. Skaityti daugiau
Materialinė atsakomybė (7)Įvadas. Materialinės atsakomybės samprata. Darbuotojų materialinės atsakomybės atsiradimo sąlygos. Darbuotojų materialinės atsakomybės rūšys. Ribota darbuotojų materialinė atsakomybė. Darbuotojų materialinės atsakomybės ribos. Atvejai, kai gali būti nustatomas mažesnis materialinės atsakomybės dydis arba ji išvis neatsiranda. Atvejai, kai gali būti nustatomas didesnis ribotos materialinės atsakomybės dydis. Darbuotojo padarytos žalos atlyginimo tvarka. Išvados. Skaityti daugiau
Materialinė atsakomybė (8)Įvadas. Sąvoka. Materialinė atsakomybė. Materialinės atsakomybės sąlygos. Žala. Žala sveikatai. Neturtinė žala. Neteisėta veikla. Priežastinis ryšis. Pažeidėjas ir nukentėjusi šalis teisės pažeidimo metu yra susiję darbo santykiais. Žalos atsiradimas susijęs su darbo veikla. Darbuotojų materialinės atsakomybės atsiradimo pagrindas ir sąlygos. Materialinės atsakomybės rūšys. Žalos atlyginimas. Darbuotojo materialinė atsakomybė Darbo ir Civilinio kodekso. Išvados. Skaityti daugiau
Materialinė atsakomybė (9)Įvadas. Darbuotojų materialinės atsakomybės atsiradimo pagrindas ir sąlygos. Pagrindinės materialinės atsakomybės rūšys. Padarytos žalos atlyginimas. Materialinės atsakomybės samprata darbo teisėje. Išvados. Skaityti daugiau
Materialinės atsakomybės logistikoje problemosĮvadas. Mokėjimai. Mokėjimų priemonės. Mokėjimų rūšys ir atsiskaitymų formos. Materialiniai srautai. Materialiniai srautai gamybinėse operacijose. Materialiniai srautai negamybinėse operacijose. Mokėjimų sutrikimai. Išvados. Skaityti daugiau
Materialiniai ištekliai ir jų poreikio nustatymas gamybinėje įmonėjeĮvadas. Žaliavos ir pagalbinės medžiagos. Medžiagų sunaudojimo normos. Normų sudėtis. Medžiagų poreikio normavimas. Materialinių išteklių poreikio pagrindimas. Išvados. Skaityti daugiau
Materialiniai ištekliai ir jų poreikio nustatymas įmonėjeĮvadas. Žaliavos ir pagalbinės medžiagos. Medžiagų sunaudojimo normos. Normų sudėtis. Medžiagų poreikio normavimas. Materialinių išteklių poreikio pagrindimas. Išvados. Skaityti daugiau
Materialinio skatinimo sistema valstybės įmonėje: "Miesto regiono keliai"Materialinio skatinimo sistema valstybės įmonėje: "X miesto regiono keliai". Įvadas. Teorinė dalis. Darbuotojų motyvacija. Darbuotojų motyvavimo būtinumas. Darbuotojų motyvavimo vykdymas. Motyvavimo būdų klasifikacija. Finansinis personalo motyvavimas. Materialinio skatinimo už ir prieš. Kaip vykdomas materialinis skatinimas? Praktinė dalis. Organizacijos aprašymas. Įmonės vadybinė struktūra. Situacijos organizacijoje analizė. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Materialinis ir psichologinis darbuotojų motyvavimasĮvadas. Motyvavimo esmė. Pasitenkinimas darbu. Skatinimo poveikis. Ekonominės skatinimo sistemos. Darbo apmokėjimas. Darbo apmokėjimo veiksniai. Darbo užmokesčio formos. Vienetinė darbo užmokesčio forma. Laikinė darbo užmokesčio forma. Moralinis skatinimas už darbą. Išvados. Skaityti daugiau
Materialinių ir finansinių išteklių valdymo sistemaMaterialinių ir finansinių išteklių valdymo sistemos paskirtis. Lėšų šaltiniai. Kapitalo rinkos. Investicijų finansavimo sprendimai. Palūkanų norma ir rizika. Dividendų politikos sprendimai. Koordinavimas ir kontroliavimas. Turto didinimas iki aukščiausio laipsnio. Materialinių ir finansinių išteklių valdymo sistemos esmė ir funkcijos. Koks yra materialinių ir finansinių išteklių valdymo tikslas? Išvados. Skaityti daugiau
Materialinių išteklių analizė, kuriant strateginį planąĮvadas. Darbo tikslas – išnagrinėti materialinių išteklių analizės aspektus, kuriant strateginį planą. Pridėtinė vertė ir strategija. Vertės grandinė ir vertės sistema. Išlaidų mažinimas ir strategija. Baziniai ištekliai. SSGG analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Materialinių vertybių pardavimo operacijų registravimasĮvadas. Darbo tikslas - išsamiai išanalizuoti ir aptarti Materialinių vertybių pardavimo operacijų įregistravimo tvarką, naudojantis AIS "Debetas" programa. Apskaitos informacinės sistemos "Debetas" apibūdinimas. Materialinių vertybių ir paslaugų apskaitos tvarkymo programos apibūdinimas. Materialinių vertybių pardavimo operacijų įregistravimas naudojantis AIS "Debetas". Materialinių vertybių pardavimo dokumentų sąrašo tvarkymas. Materialinių vertybių pardavimo dokumento antraštinių duomenų įrašymas. Duomenų apie parduodamą materialinių vertybių nomenklatūrinį vienetą tvarkymas. Materialinių vertybių ir paslaugų pardavimo dokumentų tvarkymo užbaigimas. Išvados. Skaityti daugiau
Materialūs ir nematerialūs vertybiniai popieriaiAkcijos. Akcininkų asmeninių vertybinių popierių tvarkymas. Paprastos ir privilegijuotos akcijos. Darbuotojų akcijos. Akcijų pasirašymas. Akcijų apmokėjimas. Akcijų perleidimas. Uždarųjų akcinių bendrovių akcijų perleidimo ypatumai. Bendrovės išleistų akcijų negaliojimas ir keitimas. Įstatinio kapitalo didinimas. Obligacijos. Konvertuojamosios obligacijos. Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų įsigijimas pasinaudojant pirmumo teise. Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniai popieriai išleidžiami tarptautinėse finansų rinkose. Pagrindinės vertybinių popierių išleidimo tarptautinėse finansų rinkose ir kitų įsipareigojamųjų skolos dokumentų pasirašymo procedūros. Vertybinių popierių, sandorių pagal kitus įsipareigojamuosius dokumentus ir užsienio paskolų apskaita. Antrinė vertybinių popierių apyvarta. Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniai popieriai. Pagrindinės vertybinių popierių išleidimo sąlygos. Vertybinių popierių apskaita. Pirminė vertybinių popierių apyvarta. Antrinė vertybinių popierių apyvarta. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
......