Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Logistikos misija ir svarbiausieji tikslaiĮvadas. Įmonės tikslai. Tikslų formavimas. Logistikos tikslai. Pagrindinis tikslas. Strateginiai ir operatyviniai tikslai. Logistikos paslaugos (veiklos tikslai). Logistikos kaštai (kaštų tikslai). Pavieniai ir sričių tikslai. Išvados. Skaityti daugiau
Logistikos misija ir tikslaiĮvadas. Logistikos tikslia. Veiklos tikslai. Kaštų tikslai. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Logistikos organizacijos struktūra: vertinimo aspektaiĮvadas. Organizacijos struktūra ir jos samprata. Logistikos esmė ir vaidmuo verslo sistemoje. Organizacijos struktūrų diagramų atsiradimo istorija. Organizacinės struktūros sudarymas. Logistikos įmonių valdymo struktūros. Trumpas nagrinėjamos organizacijos aprašymas. Įmonės organizacinė struktūra. Išvados. Skaityti daugiau
Logistikos pagrindaiLogistikos pagrindai. Logistikos sąvokos. Įvairūs logistikos uždaviniai. Logistikos sistemoms klientų keliamų reikalavimų praktinio įgyvendinimo galimybės. Logistikos apibrėžimas. Pagrindiniai logistikos raidos etapai. Logistikos tikslai ir uždaviniai. Logistikos veiklos rūšys. Pagrindinės logistikos pritaikymo sritys. Logistikos operacijos ir logistikos sąnaudos. Logistikos strategija ir veiklos tobulinimo būdai. Logistikos valdymo elementai. Logistikos valdymas. Skaityti daugiau
Logistikos paslaugosĮvadas. Logistikos paslaugos ir jų lygis. Klientų aptarnavimas. Klientų aptarnavimo elementai. Priešsandoriniai elementai. Sandorio elementai. Posandoriniai elementai. Logistinio aptarnavimo poveikis klientui. Klientų logistinio aptarnavimo poreikių nustatymas. Klientų aptarnavimo problemos ir jų šalinimo kryptys. Užsakymai. Užsakymo ciklas. Užsakymų tvarkymo sistema. Naujausių informacinių technologijų taikymas. Išvados. Skaityti daugiau
Logistikos perspektyvos LietuvojeĮvadas. Pagrindinis darbo tikslas - išsiaiškinti, kokios logistikos perspektyvos Lietuvoje. Logistikos samprata. Logistikos perspektyvos. Išvados. Skaityti daugiau
Logistikos planavimasĮvadas. Reikšmė. Principai. Planų rūšys. Planavimo kriterijai. Hierarchijos pakopų planavimas. Sričių planavimas. Integracijos laipsnio planavimas. Duomenų padėties planavimas. Turinio planavimas. Laikotarpio planavimas. Strateginis ir operatyvinis logistikos planavimas. Strateginis logistikos planavimas. Operatyvinis logistikos planavimas. Tarptautinės logistikos paslaugų planavimo esmė ir tikslai. Išvados. Skaityti daugiau
Logistikos planavimas ir valdymasĮvadas. Logistikos planavimo reikšmė. Logistikos planavimo principai. Planų rūšys. Pasirengimas planuoti. Planavimo reguliavimas. Strateginis logistikos planavimas. Operatyvinis logistikos planavimas. Efektyvi logistika. Tarptautinės logistikos organizavimas. Planuojant logistiką, pravartu žinoti. Išvados. Skaityti daugiau
Logistikos prasmė ir veiklos sritisVerslo organizavimo referatas. Įvadas. Darbo tikslas: remiantis teoriniais literatūros šaltiniais, moksline ir konferencijų medžiaga atskleisti logistikos prasmę ir pagrindinės jos veiklos sritis. Logistikos samprata. Logistikos veiklos etapai. Transporto sistemos organizavimas. Aprūpinimo organizavimas. Sandėliai ir sandėliavimas. Kokybės kontrolės organizavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Logistikos reikšmė ir ateities perspektyvosĮvadas. Logistikos samprata ir reikšmė. Logistikos traktuočių apžvalga. Logistikos reikšmingumas verslui ir ekonomikai. Logistikos perspektyvos ateityje. Logistinio valdymo tendencijos. Logistikos specialisto veiklos perspektyvos. AB "Daisotra" logistinės veiklos perspektyvos ateityje. Įmonės, kaip transporto logistikos bendrovės, charakteristika. AB "Daisotra" logistinės veiklos perspektyvų tyrimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Logistikos reikšmė prekybojeĮvadas. Logistikos apibrėžimas. Logistikos vaidmuo organizacijose. Bendrųjų sąnaudų koncepcija ir pagrindinės logistikos operacijos. Logistikos pritaikymo sritys ir uždaviniai. Logistikos operacijos ir logistikos sąnaudos. Logistikos strategija ir veiklos tobulinimo būdai. Logistikos veiklos gerinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Logistikos reikšmė ūkio sistemojeLogistikos reikšmė ūkio sistemoje. Logistikos samprata. Logistikos uždaviniai. Pagrindinės logistikos operacijos. Klientų keliami reikalavimai logistikos sistemoms. Logistikos valdymo koncepcija. Logistikos valdymo koncepcija. Skaityti daugiau
Logistikos reikšmė verslo sistemojeĮvadas. Logistikos reikšmė ūkio sistemoje. Logistikos atsiradimo prielaidos. Logistikos vaidmuo makroekonomikoje. Logistikos vaidmuo organizacijoje. Logistikos strategija ir veiklos tobulinimo būdai. Logistikos reikšmė Europos Sąjungos (ES) rinkai. Tarptautinė informacinė logistika. Logistikos šiandiena ir ateitis. Logistikos specialisto veiklos perspektyvos. Išvados. Skaityti daugiau
Logistikos samprata ir raidaĮvadas. Logistikos samprata. Logistikos reikšmė. Logistikos vystymosi raida ir ją lemiantys atskiri faktoriai. Logistikos raidos lygiai. Išvados. Skaityti daugiau
Logistikos sistema. Integruota logistikaLogistika – pagrindinis elementas tiekimo grandinėje. Savalaikė logistikos sistema – konkurencinis pranašumas. Materialiniai srautai. Materialiniai srautai gamybinėse operacijose. Materialiniai srautai negamybinėse operacijose. Pardavimų, marketingo ir logistikos integracija. Pirmos pakopos struktūra. Antros pakopos struktūra. Trečios pakopos struktūra. Ketvirtos pakopos struktūra. Penktos pakopos struktūra. Integruotos logistikos kontrolė. Tarpiniai organizacijos projektavimo faktoriai. Centralizacija prieš decentralizacija. Strateginis požiūris prieš operatyvųjį. Linijinis ar personalo valdymas. Valdžios delegavimas. Integruotos logistikos atskyrimas. Integruotos logistikos veiklos valdymas. Just-in-time. Logistikos sistemos elementai. Bendrųjų kaštų skaičiavimas. Logistinės paslaugos. Logistinio aptarnavimo poveikis klientui. Paslaugos lygio nustatymas. Logistikos poveikis kitiems tiekimo grandinės dalyviams. Išvados. Skaityti daugiau
Logistikos sistemos analizė, planavimas ir įdiegimasDalinė sisteminė analizė. Pirkėjo pelningumo analizė. Sandėliavimo produktyvumo analizė. Transportavimo kaštų analizė. Konsolidavimo analizė. Tiesioginio produkto pelningumo analizė. Atskaitos taško (etaloninio įvertinimo) metodas. Gamybinių standartų ir normatyvų analizė. Logistikos sistemos planavimas. Tikslų ir apribojimų nustatymas. Kokybės programos. Pasaulinio lygio logistikos programos. Sistemos apribojimai. Duomenų rinkimas. Produktų auditas. Esamų gamybinių pajėgumų auditas. Tiekėjų auditas. Klientų auditas. Tiekimo ir paskirstymo kanalų auditas. Konkurentų auditas. Poveikio aplinkai auditas. Duomenų analizė. Modeliavimas. Skaityti daugiau
Logistikos specialisto veiklos perspektyvosĮvadas. Logistikos specialisto veiklos perspektyvos. Logistikos specialisto vaidmuo įmonėje. Išvados. Skaityti daugiau
Logistikos tyrimai įmonėseĮvadas. Kodėl yra svarbu sukurti efektyviai veikiančią firmos logistikos sistemą. Logistikos organizacinių struktūrų tipai. Pagrindinės logistikos strategijos. Logistikos koordinacija. Komitetai. Komandos. Darbo grupės ir komitetai praktikoje. Sprendimų priėmimo strategijos, naudojamos kuriant firmos logistikos sistemą. Optimalios logistikos organizacijos komponentai. Kaip sukurti optimalią logistikos organizacinę struktūrą. Logistikos organizacijos efektyvumo įvertinimas. Išvados. Pavyzdžiai. Skaityti daugiau
Logistikos veikla įmonėjeĮvadas. Logistikos uždaviniai ir funkcijos. Logistikos vystymosi raida ir ją lemiantys atskiri faktoriai. Įmonės veiklos logistika. Logistikos vystymąsi lemiantys faktoriai. Pagrindinė logistikos užduotis. Išvados. Skaityti daugiau
Logistikos vystymosi veiksniaiLogistika. Logistikos plėtros veiksniai. Logistikos raidos etapai ir išsivystymo lygiai. Logistikos koncepcinių požiūrių evoliucija. Logistinės sistemos. Logistikos vystymasis Lietuvoje bendrovės "Movere" pavyzdžiu. Išvados. Skaityti daugiau
......