Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Logistikos misija ir svarbiausieji tikslai

  Įvadas. Įmonės tikslai. Tikslų formavimas. Logistikos tikslai. Pagrindinis tikslas. Strateginiai ir operatyviniai tikslai. Logistikos paslaugos (veiklos tikslai). Logistikos kaštai (kaštų tikslai). Pavieniai ir sričių tikslai. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(13 puslapių)
  2007-06-18
 • Logistikos misija ir tikslai

  Įvadas. Logistikos tikslia. Veiklos tikslai. Kaštų tikslai. Apibendrinimas.
  Transportas ir logistika, referatas(12 puslapių)
  2005-12-13
 • Logistikos organizacijos struktūra: vertinimo aspektai

  Įvadas. Organizacijos struktūra ir jos samprata. Logistikos esmė ir vaidmuo verslo sistemoje. Organizacijos struktūrų diagramų atsiradimo istorija. Organizacinės struktūros sudarymas. Logistikos įmonių valdymo struktūros. Trumpas nagrinėjamos organizacijos aprašymas. Įmonės organizacinė struktūra. Išvados.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2009-09-14
 • Logistikos pagrindai

  Logistikos pagrindai. Logistikos sąvokos. Įvairūs logistikos uždaviniai. Logistikos sistemoms klientų keliamų reikalavimų praktinio įgyvendinimo galimybės. Logistikos apibrėžimas. Pagrindiniai logistikos raidos etapai. Logistikos tikslai ir uždaviniai. Logistikos veiklos rūšys. Pagrindinės logistikos pritaikymo sritys. Logistikos operacijos ir logistikos sąnaudos. Logistikos strategija ir veiklos tobulinimo būdai. Logistikos valdymo elementai. Logistikos valdymas.
  Transportas ir logistika, referatas(28 puslapiai)
  2007-02-15
 • Logistikos paslaugos

  Įvadas. Logistikos paslaugos ir jų lygis. Klientų aptarnavimas. Klientų aptarnavimo elementai. Priešsandoriniai elementai. Sandorio elementai. Posandoriniai elementai. Logistinio aptarnavimo poveikis klientui. Klientų logistinio aptarnavimo poreikių nustatymas. Klientų aptarnavimo problemos ir jų šalinimo kryptys. Užsakymai. Užsakymo ciklas. Užsakymų tvarkymo sistema. Naujausių informacinių technologijų taikymas. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(14 puslapių)
  2006-05-02
 • Logistikos perspektyvos Lietuvoje

  Įvadas. Pagrindinis darbo tikslas - išsiaiškinti, kokios logistikos perspektyvos Lietuvoje. Logistikos samprata. Logistikos perspektyvos. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(10 puslapių)
  2010-10-22
 • Logistikos planavimas

  Įvadas. Reikšmė. Principai. Planų rūšys. Planavimo kriterijai. Hierarchijos pakopų planavimas. Sričių planavimas. Integracijos laipsnio planavimas. Duomenų padėties planavimas. Turinio planavimas. Laikotarpio planavimas. Strateginis ir operatyvinis logistikos planavimas. Strateginis logistikos planavimas. Operatyvinis logistikos planavimas. Tarptautinės logistikos paslaugų planavimo esmė ir tikslai. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(13 puslapių)
  2006-04-24
 • Logistikos planavimas ir valdymas

  Įvadas. Logistikos planavimo reikšmė. Logistikos planavimo principai. Planų rūšys. Pasirengimas planuoti. Planavimo reguliavimas. Strateginis logistikos planavimas. Operatyvinis logistikos planavimas. Efektyvi logistika. Tarptautinės logistikos organizavimas. Planuojant logistiką, pravartu žinoti. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(17 puslapių)
  2006-03-21
 • Logistikos prasmė ir veiklos sritis

  Verslo organizavimo referatas. Įvadas. Darbo tikslas: remiantis teoriniais literatūros šaltiniais, moksline ir konferencijų medžiaga atskleisti logistikos prasmę ir pagrindinės jos veiklos sritis. Logistikos samprata. Logistikos veiklos etapai. Transporto sistemos organizavimas. Aprūpinimo organizavimas. Sandėliai ir sandėliavimas. Kokybės kontrolės organizavimas. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(28 puslapiai)
  2010-10-27
 • Logistikos reikšmė ir ateities perspektyvos

  Įvadas. Logistikos samprata ir reikšmė. Logistikos traktuočių apžvalga. Logistikos reikšmingumas verslui ir ekonomikai. Logistikos perspektyvos ateityje. Logistinio valdymo tendencijos. Logistikos specialisto veiklos perspektyvos. AB "Daisotra" logistinės veiklos perspektyvos ateityje. Įmonės, kaip transporto logistikos bendrovės, charakteristika. AB "Daisotra" logistinės veiklos perspektyvų tyrimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Transportas ir logistika, referatas(16 puslapių)
  2006-09-27
 • Logistikos reikšmė prekyboje

  Įvadas. Logistikos apibrėžimas. Logistikos vaidmuo organizacijose. Bendrųjų sąnaudų koncepcija ir pagrindinės logistikos operacijos. Logistikos pritaikymo sritys ir uždaviniai. Logistikos operacijos ir logistikos sąnaudos. Logistikos strategija ir veiklos tobulinimo būdai. Logistikos veiklos gerinimas. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(9 puslapiai)
  2008-11-19
 • Logistikos reikšmė ūkio sistemoje

  Logistikos reikšmė ūkio sistemoje. Logistikos samprata. Logistikos uždaviniai. Pagrindinės logistikos operacijos. Klientų keliami reikalavimai logistikos sistemoms. Logistikos valdymo koncepcija. Logistikos valdymo koncepcija.
  Transportas ir logistika, referatas(9 puslapiai)
  2006-02-21
 • Logistikos reikšmė verslo sistemoje

  Įvadas. Logistikos reikšmė ūkio sistemoje. Logistikos atsiradimo prielaidos. Logistikos vaidmuo makroekonomikoje. Logistikos vaidmuo organizacijoje. Logistikos strategija ir veiklos tobulinimo būdai. Logistikos reikšmė Europos Sąjungos (ES) rinkai. Tarptautinė informacinė logistika. Logistikos šiandiena ir ateitis. Logistikos specialisto veiklos perspektyvos. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(13 puslapių)
  2006-01-31
 • Logistikos samprata ir raida

  Įvadas. Logistikos samprata. Logistikos reikšmė. Logistikos vystymosi raida ir ją lemiantys atskiri faktoriai. Logistikos raidos lygiai. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(13 puslapių)
  2007-03-27
 • Logistikos sistema. Integruota logistika

  Logistika – pagrindinis elementas tiekimo grandinėje. Savalaikė logistikos sistema – konkurencinis pranašumas. Materialiniai srautai. Materialiniai srautai gamybinėse operacijose. Materialiniai srautai negamybinėse operacijose. Pardavimų, marketingo ir logistikos integracija. Pirmos pakopos struktūra. Antros pakopos struktūra. Trečios pakopos struktūra. Ketvirtos pakopos struktūra. Penktos pakopos struktūra. Integruotos logistikos kontrolė. Tarpiniai organizacijos projektavimo faktoriai. Centralizacija prieš decentralizacija. Strateginis požiūris prieš operatyvųjį. Linijinis ar personalo valdymas. Valdžios delegavimas. Integruotos logistikos atskyrimas. Integruotos logistikos veiklos valdymas. Just-in-time. Logistikos sistemos elementai. Bendrųjų kaštų skaičiavimas. Logistinės paslaugos. Logistinio aptarnavimo poveikis klientui. Paslaugos lygio nustatymas. Logistikos poveikis kitiems tiekimo grandinės dalyviams. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(30 puslapių)
  2004-10-26
 • Logistikos sistemos analizė, planavimas ir įdiegimas

  Dalinė sisteminė analizė. Pirkėjo pelningumo analizė. Sandėliavimo produktyvumo analizė. Transportavimo kaštų analizė. Konsolidavimo analizė. Tiesioginio produkto pelningumo analizė. Atskaitos taško (etaloninio įvertinimo) metodas. Gamybinių standartų ir normatyvų analizė. Logistikos sistemos planavimas. Tikslų ir apribojimų nustatymas. Kokybės programos. Pasaulinio lygio logistikos programos. Sistemos apribojimai. Duomenų rinkimas. Produktų auditas. Esamų gamybinių pajėgumų auditas. Tiekėjų auditas. Klientų auditas. Tiekimo ir paskirstymo kanalų auditas. Konkurentų auditas. Poveikio aplinkai auditas. Duomenų analizė. Modeliavimas.
  Transportas ir logistika, referatas(16 puslapių)
  2008-03-26
 • Logistikos specialisto veiklos perspektyvos

  Įvadas. Logistikos specialisto veiklos perspektyvos. Logistikos specialisto vaidmuo įmonėje. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(6 puslapiai)
  2006-04-27
 • Logistikos tyrimai įmonėse

  Įvadas. Kodėl yra svarbu sukurti efektyviai veikiančią firmos logistikos sistemą. Logistikos organizacinių struktūrų tipai. Pagrindinės logistikos strategijos. Logistikos koordinacija. Komitetai. Komandos. Darbo grupės ir komitetai praktikoje. Sprendimų priėmimo strategijos, naudojamos kuriant firmos logistikos sistemą. Optimalios logistikos organizacijos komponentai. Kaip sukurti optimalią logistikos organizacinę struktūrą. Logistikos organizacijos efektyvumo įvertinimas. Išvados. Pavyzdžiai.
  Transportas ir logistika, referatas(12 puslapių)
  2007-12-31
 • Logistikos veikla įmonėje

  Įvadas. Logistikos uždaviniai ir funkcijos. Logistikos vystymosi raida ir ją lemiantys atskiri faktoriai. Įmonės veiklos logistika. Logistikos vystymąsi lemiantys faktoriai. Pagrindinė logistikos užduotis. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(10 puslapių)
  2006-11-08
 • Logistikos vystymosi veiksniai

  Logistika. Logistikos plėtros veiksniai. Logistikos raidos etapai ir išsivystymo lygiai. Logistikos koncepcinių požiūrių evoliucija. Logistinės sistemos. Logistikos vystymasis Lietuvoje bendrovės "Movere" pavyzdžiu. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(18 puslapių)
  2005-10-29
Puslapyje rodyti po