Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Lietuvos vandenys ir jų klasifikacijaĮvadas. Ežerų klasifikacija. Klasifikacija pagal duburio kilmę. Klasifikacija pagal vandens sudėtį. Klasifikacija pagal vandens balansą. Lietuvos ežerai. Tauragės rajono vandenys. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos vandens ištekliaiĮvadas. Paviršinis vanduo. Lietuvos upės. Ežerai. Požeminiai vandenys. Vandens išteklių naudojimas. Žmogaus veiklos poveikis vandens telkiniams Vandens telkinių apsauga. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Lietuvos vandenų bentosasBentosas. Vandens ekosistemos. Gyvybė vandenyje. Gėlojo vandens ekosistemos. Gėlojo vandens biocenozė. Hidrobiologiniai tyrimai. Biologinės vandens kokybės nustatymas. Jūrų vandens ekosistemos. Baltijos jūros pakrančių ekosistemos. Upių biocenozė. Upių vagų ekologinė terpė. Zoobentosas. Fizikinių veiksnių įtaka upių biocenozei. Substratas. Ežerų biocenozė. Ežerų ekosistemos. Vandens augalai. Vandens augalų juostos. Vandens augalų anatominiai, morfologiniai ir fiziologiniai bruožai. Vandens augalų stiebai. Vandens augalų lapai. Vandens augalų šaknys. Vandens augalų dauginimasis. Išvados. Paveikslai. Skaityti daugiau
Lietuvos veikla Jungtinių Tautų Organizacijoje (JTO) (2)Įvadas. Tikslas – išanalizuoti Lietuvos veiklą Jungtinėse Tautose. Jungtinių tautų organizacija (JTO). Jungtinių tautų organizacijos (JTO) įsteigimas. Jungtinių tautų organizacijos (JTO) struktūra. Jungtinių tautų organizacijos (JTO) tikslai ir principai. Narystė Jungtinių tautų organizacijoje (JTO). Jungtinių tautų (JT) organizacijos Lietuvoje. Jungtinių tautų vystymo programa (JTVP). Jungtinių tautų (JT) vaikų fondas (UNICEF). Jungtinių tautų (JT) vyriausiasis pabėgėlių komisaras (JTVPT). Pasaulio sveikatos organizacija (PSO). Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos verslo įmonių valdymo problemosĮvadas. "Kauno holdingo kompanija". "KHK" veiklos schema. "Vicuros" žlugimas. Bankas "Sekundė". Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos verslo plėtros galimybėsĮvadas. Transportas ir tranzitas. Krovinių srautų analizė. Energetika. Atominė energetika. Atsinaujinantys energijos šaltiniai. Naftos sektorius. Žemės ūkis. mažos ir vidutinės įmonės. Verslo plėtra. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos vertybinių popierių rinkos aktyvumo skatinimo būdaiĮvadas. Vertybinių popierių sąvoka, jų esmė ir rūšys. Akcijos ir rūšys. Akcijos kaina ir dividendai. Obligacijos. Vyriausybės vertybiniai popieriai. Vertybinių popierių rinka Lietuvoje. Vertybinių popierių rinkos kūrimasis – privatizacijos procese. Nacionalinė vertybinių popierių birža. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos vertybinių popierių rinkos ypatumaiĮvadas. Vertybinių popierių rinkos atsiradimas ir jos vieta bendroje rinkos ekonomikos sistemoje. Vertybinių popierių rinkos padėtis tarp kitų rinkų. Vertybinių popierių rinkos atsiradimo istorija. Vertybinių popierių rinka Lietuvoje. Nacionalinės VP biržos (NVPB) įkūrimas ir kiti rinkos dalyviai. Prekybos sistema. Vertybinių popierių registracija. Vertybinių popierių kotiravimas. Lietuvos nacionalinės vertybinių popierių biržos valdymas. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Lietuvos vertybinių popierių rinkos kūrimosi ir plėtros istorijaĮvadas. Vertybinių popierių rinkos atsiradimas ir jos vieta. Vertybinių popierių rinkos atsiradimo istorija. Vertybinių popierių rinkos padėtis tarp kitų rinkų. Lietuvos vertybinių popierių rinkos raida. Vertybinių popierių rinkos plėtros problemos. Vertybinių popierių rinkos plėtros perspektyvos. Vertybinių popierių paskirtis, jų rūšys ir suteikiamos teisės. Akcijos. Obligacijos. Vekseliai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos vidaus ir užsienio prekybaĮvadas. Vidaus ir užsienio prekyba pagal Ūkio ministerijos įstatymus. Vidaus prekyba. Užsienio prekyba. Prekių eksportas ir importas. Prekių eksportas. Prekių importas. Užsienio prekybos deficitas. Informacijos apie vidaus rinką sklaida tarp valstybės institucijų ir verslo organizacijų. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos vidaus vandenys ir Baltijos jūros pakrantėĮvadas. Sausumos vandenys. Upės. Nemunas. Ežerai. Tvenkiniai. Kauno marios. Pelkės. Požeminiai vandenys. Baltijos jūra. Kuršių marios. Draustiniai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos viešojo administravimo modelis elito teorijojeĮvadas. Viešojo administravimo modelis elitarinėje valstybės teorijoje. Lietuvos viešojo administravimo struktūra. Lietuvos viešojo administravimo procesas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos viešojo administravimo problemos ir reformosĮžanga. Kas yra viešojo administravimo reforma? Lietuvos viešosios administracijos transformacijos iki 2004 metų. Viešojo administravimo pokyčių Lietuvoje kryptys ir etapai. Lietuvos viešojo administravimo sistema. Viešosios administracijos legitimacija. Ministerinės atsakomybės doktrina ir Lietuvos administracinė sistema. Ministerinės atsakomybės doktrina įstatymų leidžiamojoje valdžioje. Ministerinė atsakomybės doktrina viešojoje administracijoje. Administracinės atskaitomybės reforma. B. Stone 5 atskaitomybės tipų modelis. Vadybinis atskaitomybės tipas. Teisinės arba pusiau teisinės apžvalgos atskaitomybės tipas. Santykių su suinteresuotomis grupėmis atskaitomybės tipas. Rinkos atskaitomybės tipas. Viešojo administravimo reformos priemonės. Pasekmės administracinės atskaitomybės sistemai vykdomojoje valdžioje. Strateginis valdymas. Valstybės tarnautojų atsakomybės stiprinimas. Vidaus ir išorinis auditas. Saulėlydžio komisijos veikla. Administraciniai teismai. Kovos su korupcija priemonės. Etika valstybės tarnyboje. Seimo kontrolieriai. Atskaitomybė piliečiams. Konsultacijos su suinteresuotomis grupėmis. Apibendrinimas. Naujos parlamentinės kontrolės formos pasirengimo narystei Europos Sąjungos (ES) srityje. Administracinės atskaitomybės raida įstatymų leidžiamojoje valdžioje. Administracinės atskaitomybės kaitą lemiantys veiksniai. Leidžiamosios valdžios mažas suinteresuotumas didinti vyriausybės kontrolę. Nepakankami vykdomosios valdžios pajėgumai vykdant reformas. Atskaitomybės reformos skatinimas: visuomenė ir Europos Sąjunga (ES). Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategija. Viešojo administravimo sektoriaus SSGG (stiprybės, silpnybės, galimybės, grėsmės). Stiprybės. Silpnybės. Galimybės. Grėsmės. Viešojo administravimo sektoriaus vizija ir tikslai. Viešojo administravimo sektoriaus tikslai. Strategijos įgyvendinimas ir priežiūra. Vertinimo kriterijai. Apibendrinimas. Viešojo administravimo plėtros strategijos 2005 metų apžvalga. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Lietuvos Vyriausybės struktūra, formavimas ir funkcionavimasĮvadas. Vyriausybės funkcijos. Vyriausybė ir prezidentas. Išvados. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos virtuvėŽinios apie šalį. Istorija. Politinė sistema. Administracinis suskirstymas. Geografija. Didžiausi atstumai. Miestai. Upės. Lietuvos reljefas. Ekonomika. Demografija. Virtuvės ypatumai. Maisto produktai ir jų apdorojimas. Valgymo režimas ir valgiai. Šventiniai valgiai. Gėrimai. Apie dabartinę mitybą. Receptai. Skaityti daugiau
Lietuvos žalvario amžiaus ypatumaiĮvadas. Periodizacija (istoriografinė apžvalga). Laikotarpio apibūdinimas. Prekyba ir prekybiniai keliai. Ūkinis, visuomeninis ir dvasinis gyvenimas. Pagrindinės žalvario amžiaus kultūros ir jų etninis priklausomumas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos žemės ištekliai, jų struktūraĮvadas. Lietuvos žemės išteklių sudėtis. Lietuvos žemės fondo sudėtis pagal nuosavybę. Lietuvos žemės ištekliai pagal tikslinę žemės naudojimo paskirtį. Lietuvos žemių našumo balai. Lietuvos žemės išteklių struktūra. Lietuvos žemės išteklių naudojimas ir jo pokyčiai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos žemės ūkio naudmenų monitoringasAgrostacionarų monitoringas. Agromonitoringas įvairių dirvožemio rajonų vyraujančiuose dirvožemiuose. Skirtingo tręšimo ir įvairių pesticidų rūšių bei normų ilgalaikiuose stacionariniuose bandymuose monitoringas. Skaityti daugiau
Lietuvos žemės ūkisĮvadas. Valstybinis reguliavimas žemės rinkoje. Žemės ūkio pokyčiai. Nedarbo problemos kaime. Skurdas kaime. Kodėl didėja nedarbas kaime? Ką reikėtų daryti? Kaip padėti ūkininkams? Gamtiniai ištekliai ir klimatinės sąlygos. Ekonominės politikos bruožai. Visuotinis žemės ūkio surašymas. Kokius duomenis reikia surinkti surašymo metu. Įstatyminė bazė. Ūkis ir statistika. Lentelės. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos žemės ūkis 1918 – 1940 metaisLietuvos žemės ūkis iki 1918 metų Karo nuostoliai ir žemės ūkio atkūrimas. Žemės ūkio finansavimas. Žemės ūkio švietimas. Žemės ūkio bankas. Melioracija. Žemės ūkis 1919–1928 metais. Grūdų ūkis. Pieno ūkis. Kiaulių, linų ūkis. Žemės ūkis 1929–1938 metais. Grūdų ūkio likimas. Perėjimas prie gyvulininkystės. Ekonominė krizė. Eksporto sumažėjimas. Kiaulių ūkis. Paukščių ūkis. Linų ūkis. Kviečių plotai. Lietuvos žemės ūkis 1939 – 1940 metais. Skaityti daugiau
......