Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos valiutos istorija

  Įvadas. Pirmykščiai lietuvių pinigai. Pirmieji metaliniai lietuvių pinigai. Pirmosios Lietuvoje kaldintos monetos. Laisvos Lietuvos pinigai. Pavergtos Lietuvos pinigai. Nepriklausomos Lietuvos pinigai. Sovietinė valiuta Lietuvoje. Nepriklausomybės atkūrimo valiuta. Euras Lietuvoje. Valiutos valdybos modelis Lietuvoje. Išvados. Priedai (5).
  Finansai, referatas(21 puslapis)
  2008-03-10
 • Lietuvos valstybė 1926 – 1939 metais

  Įvadas. Vidaus ir užsienio padėtis Lietuvoje. 1928 metų konstitucija. Žemės įstatymas. Ekonominė krizė. 1938 metų konstitucija. 1938m. Lenkijos ultimatumas Lietuvai. Klaipėdos krašto netekimas. 1939 08 23 Ribentropo – Molotovo pakto slaptasis protokolas. J. Ribentropo – V. Molotovo pakto reikšmė. Lietuvos ir TSRS savitarpio pagalbos sutartis. Kazimieras Grinius. Antanas Smetona. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(13 puslapių)
  2007-03-21
 • Lietuvos valstybė ir lietuvių kalba

  Įvadas. Darbo tikslas: Išnagrinėti Lietuvos valstybės ir lietuvių kalbos priklausomybę istoriniu bei geografiniu atžvilgiu. Lietuvių kalbos kilmė. Lietuvių kalbos kilmė. Panašumai su kitomis kalbomis. Lietuva ir lietuvių kalba viduriniaisiais amžiais. Lietuvos valstybės susikūrimas ir raida viduramžiais. Lietuvių kalba viduriniaisiais amžiais. Lietuva ir lietuvių kalba naujaisiais amžiais. Abiejų tautų respublika. Pirmosios lietuviškos knygos. Lietuva carinės Rusijos sudėtyje. Pirmas pasaulinis karas. Kaizerinės Vokietijos okupacija. Lietuva ir lietuvių kalba naujausiais amžiais. Lietuvos nepriklausomybės paskelbimas. Antrasis pasaulinis karas. Pirmoji sovietinė okupacija. Hitlerinės Vokietijos okupacija. Antroji sovietinė okupacija. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas Lietuvių kalbos tarmės ir bendrinė lietuvių kalba. Tarmės. Bendrinė lietuvių kalba. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(12 puslapių)
  2009-11-02
 • Lietuvos valstybė šiandien. Lietuvos politinė santvarka. Lietuvos valdžia

  Įvadas. Lietuvos respublikos įstatymų leidžiamoji valdžia (Seimas). Lietuvos respublikos įstatymų vykdomoji valdžia. Prezidentas. Nuo Smetonos iki Adamkaus. Vyriausybė. Lietuvos respublikos teisminė valdžia. Lietuvos respublikos konstitucija – pagrindinis valstybės įstatymas. Konstitucinis teismas. Teismai. Prokuratūra. Išvados.
  Politologija, referatas(8 puslapiai)
  2007-02-12
 • Lietuvos valstybės biudžetas

  Lietuvos biudžeto struktūra. Biudžeto procesas. Biudžeto projekto sudarymas. Biudžeto projekto svarstymas ir biudžeto priėmimas. Biudžeto vykdymas ir kontrolė. Nacionalinio biudžeto pajamos. Lietuvos respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų klasifikacija. Lietuvos respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidos bei jų klasifikacija. Biudžeto deficitas ir valstybės skola. 2007 metų biudžeto projektas. Apibendrinimas.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2007-10-26
 • Lietuvos valstybės ekonominė politika bei jos ir tikslai

  Įvadas. Lietuvos valstybės ekonominė politika. Šalies ekonominės plėtros strategija. Lietuvos ekonomikos pranašumai. Trūkumai. Galimybės. Grėsmės. Pagrindiniai ekonominės politikos tikslai. Valstybės vaidmuo ekonominių procesų reguliavimai. Naujosios ekonomikos principai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2007-10-10
 • Lietuvos valstybės istorijos archyvas

  Įvadas. Archyvo atsiradimas ir raida. Fondai. Išvada.
  Lietuvos istorija, referatas(6 puslapiai)
  2006-02-23
 • Lietuvos valstybės istorijos archyvo istorija ir šiuolaikinė būklė

  Įvadas. Trumpa archyvo istorija. Archyvo valdymo struktūra. Fondai. Saugyklos. Pagrindiniai archyvo veiklos bruožai. Projektai 2000-2008 metais. Išvados. Bibliografinių nuorodų sąrašas. Priedai (2).
  Bibliotekininkystė, referatas(14 puslapių)
  2008-10-22
 • Lietuvos valstybės konstitucija

  1938 m. Lietuvos Konstitucija. Prezidentinės Respublikos atkūrimas. Konstitucijos priėmimo prielaidos. Respublikos Prezidento konstitucinis statusas.
  Lietuvos istorija, referatas(9 puslapiai)
  2005-05-18
 • Lietuvos valstybės kovos su bolševikais 1918 – 1919 metais

  Įvadas. Kas tai yra bolševikai, bolševizmas ir bolševikų karinės organizacijos? Kovos prieš rusų bolševikų invaziją. Rusų okupacija ir bolševikinė valdžia Pasvalio krašte. Lietuvos padėtis nepriklausomybės kovų pradžioje. Nepriklausomybės kovų metai. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(10 puslapių)
  2007-04-23
 • Lietuvos valstybės siena, jos nustatymas ir žymėjimas teritorinėje jūroje, vidaus vandenyse ir oro erdvėje

  Įvadas. Valstybės siena, sąvoka ir žymėjimas. Pasienio juostos įrengimas prie "vidinių" sienų. Pasienio juostos įrengimas prie "išorinių" sienų. Išvados. Priedai (6).
  Teisė, referatas(21 puslapis)
  2008-09-08
 • Lietuvos valstybės skola

  Įvadas. Valstybės skola. Lietuvos valstybės skolinimasis. Lietuvos respublikos skolos valdymas. Statistiniai duomenys ir analizė. Išvados. Priedai (3).
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-05-12
 • Lietuvos valstybės skola ir jos kaita

  Įvadas. Bendrieji Lietuvos ekonomikos rezultatai 2008 IV ketvirtis – 2009 II ketvirtis Valstybės skola. Skolos samprata, skolinimosi tikslai bei priežastys. Valstybės skolos klasifikacija. Valstybės skolos struktūra bei kaita. Šalies skolinimosi šaltiniai. Valstybės skolos valdymo rizikos rūšys. Skolos valdymo išlaidos. Valstybės skolos pasekmės. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2009-12-08
 • Lietuvos valstybės skolos

  Įžanga. Lietuvos Respublikos (LR) skolos raida. Lietuvos Respublikos (LR) skolos reglamentavimas. Skolos valdymo politika. Vyriausybės skolinimosi poreikio finansavimas. Valstybės skolos valdytojai ir valdymo organizavimas. Efektyvaus skolos valdymo organizavimas. Valstybės skolos tendencijos, skolos valdymo vertinimas. Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2007-03-13
 • Lietuvos valstybės skolos samprata ir struktūra

  Lietuvos valstybės skolos samprata ir struktūra. Kredito principai. Lietuvos valstybės skolinimosi tikslai. Valstybės skolinimosi šaltiniai. Valstybės skolos poveikis šalies ekonomikai.
  Finansai, referatas(6 puslapiai)
  2007-03-19
 • Lietuvos valstybės užsienio skolos

  Įvadas. Lietuvos valstybės skolinimasis. Faktoriai, veikiantys vyriausybės skolinimosi poreikį. Vyriausybės skolinimosi poreikis. Valstybės biudžeto deficitas arba perteklius Perskolinimas. Skolos refinansavimas. Valstybės skolinimasis pinigų ir kapitalo rinkose. Santykiniai valstybės skolos rodikliai (procentais). Valstybės skolinimosi ir garantijų teikimo pagrindinės nuostatos. Valstybės skolinimasis – už ir prieš. Trumpa 2005 metų centrinės Lietuvos valdžios skolos apžvalga. Centrinės valdžios skola pagal priemones ir pradinę trukmę (tūkst. lt, laikotarpio pabaigai). Centrinės valdžios skola pagal kreditorius (tūkst. lt, laikotarpio pabaigai). Išvados.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2007-04-17
 • Lietuvos valstybingumo teisiniai pagrindai

  Įvadas. Sąlygos Lietuvos valstybingumui atsirasti. Lietuvos valstybingumo raida. Lietuvos valstybingumo pradžia 1916 metais. Tarpukario Lietuvos konstitucijos ir jų reikšmė. Lietuvos valstybingumo atkūrimo konstituciniai aktai, priimti Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos 1990 metų kovo 11 dieną. 1922 metų Lietuvos Respublikos Konstitucijos rengimas. Atskirų konstitucijos projektų ypatumai. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(15 puslapių)
  2008-04-03
 • Lietuvos valstybinio turto privatizavimas

  Įvadas. Privatizavimo tikslai. Valstybinio turto privatizavimo politikos principai. Privatizavimo objektai ir subjektai. Privatizavimo būdai. Pirmas privatizavimo etapas. Antras privatizavimo etapas. Lėšų iš privatizavimo panaudojimas. Privatizavimo vykdymo problemos. Išvados. Priedas (1).
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2007-06-03
 • Lietuvos Valstybinis Jaunimo teatras

  Įžanga. Jaunimo teatras. Teatrui svarbios datos. Išvada.
  Teatras, referatas(6 puslapiai)
  2006-03-07
 • Lietuvos vandenys (2)

  Lietuvos vandenys. Baltijos jūra. Kuršių marios. Upės. Ežerai. Dirbtiniai vandens telkiniai. Tvenkiniai. Vandenų apsauga.
  Lietuvos geografija, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-17
Puslapyje rodyti po