Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Asmenybės savianalizėAš ir mano savybės. Asmenybė ir individualumas. Saviaktualizacija. Asmenybės tipologija. Aš vaizdas. Ryšys su aplinka. Emocinės būsenos. Krizių išgyvenimas ir jų įveikimas. Gynybinių mechanizmų nustatymas. Kontrolės lokusas. Gerosios ir blogosios savybės. Aukštesnieji jausmai. Aš ir kiti. Bendravimas. Socialinė percepcija ir komunikacija. Interakcija. Tranzakcijos. Pozicijos socialinėse grupėse. Bendravimas praktikoje. Skaityti daugiau
Asmenybės statusas ir vaidmuo grupėje (2)Įvadas. Asmenybės ir grupės samprata. Asmenybės statusas. Lyderiavimas ir vadovavimas. Konformizmas. Išvados. Skaityti daugiau
Asmenybės struktūra ir jos esminių parametrų charakteristikaAsmenybės samprata: individas, asmenybė. Struktūralizmas. Funkcionalizmas. Bihevioristinės (elgesio) krypties asmenybės teorija. Geštaltpsichologija. Psichodinaminė teorija. Analitinė (neofreudizmo) asmenybės teorija. A. Adlerio individualioji asmenybės teorija. Socialinė kultūrinė asmenybės teorija. E. Eriksono asmenybės raidos teorija. E. Berne transakcinės analizės teorija. Praktinės psichoanalizės teorijos išvados. Kognityvinė psichologija. Humanistinės krypties asmenybės teorija. Bruožų krypties asmenybės teorijos. Išvados. Skaityti daugiau
Asmenybės sutrikimaiStigma ir psichikos sveikata. Sergamumo gretutinėmis ligomis paplitimas gydymo aplinkoje. Asmenybės sutrikimai. Normalus meilės sau kiekis. Narcisizmo tipai ir išraiškos formos. Kernbergo – konflikto modelis. Kohuto – deficito modelis. Kitos teorijos. Būdingiausi narcisistinės asmenybės bruožai. Būdingiausi narcisistinių asmenybių gynybos mechanizmai. Gydymas. Narcisistinės asmenybės gyvenimo ciklas. Skaityti daugiau
Asmenybės tapsmasĮvadas. Asmenybės apibūdinimas. Asmenybės struktūros supratimas. Asmenybės tapsmas. Asmeninė motyvacinė sfera, jos raida. Asmenybės vystymasis. Kas lemia asmenybės tapsmą? Asmenybės statusas grupėje. Kas skatina asmenybę veikti? Asmenybės tikslai, perspektyvos, aspiracijos. Išvados. Skaityti daugiau
Asmenybės teorijaPsichodinaminės krypties asmenybės teorijos. K. Jungo analitinė asmenybės teorija. A. Maslou poreikių hierarchija. K. Horni socialinė kultūrinė asmenybės teorija. A. Adlerio individualioji asmenybės teorija. E. Eriksono asmenybės raidos teorija. E. Berne transakcinės analizės teorija. Bruožų krypties asmenybės teorijos. Bihevioristinės (elgesio) krypties asmenybės teorijos. Kognityvinės (pažinimo) asmenybės teorijos. Lauko teorija. Motyvacijos teorija. Savisuderinamumo teorija. Egzistencinės krypties asmenybės teorijos. Išvados. Skaityti daugiau
Asmenybės teorija (2)Įvadas. Asmenybės samprata psichologijoje. Psichoanalitinės krypties asmenybės teorijos. Bihevioristinės (elgesio) krypties asmenybės teorijos. Kognityvinės (pažinimo) asmenybės teorijos. Išvados. Skaityti daugiau
Asmenybės teorijosAsmenybės sąvoka. Psichodinaminės krypties asmenybės teorijos. Psichodinaminė Z. Froido (S. Freud) asmenybės teorija. Sapnai. Asmenybės vystymasis pagal Froidą. K. G. Jungo analitinė asmenybės teorija. Jungas ir Froidas. Skaityti daugiau
Asmenybės teorijos (2)Įvadas. Asmenybės teorijų analizė. Psichodinaminės krypties asmenybės teorijos. K.G.Jungo analitinė asmenybės teorija. Adlerio individualioji asmenybės teorija. Bihevioristinės (elgesio) krypties asmenybės teorijos. Humanistinės krypties asmenybės teorijos. E.Eriksono asmenybės raidos teorija. Išvados. Skaityti daugiau
Asmenybės teorijų lyginamoji analizėĮvadas. Froido asmenybės teorija. Jungo ir Froido asmenybės teorijų palyginimas. Adlerio asmenybės teorija ir jos palyginimas su kitų autorių teorijomis. Eriksono teorijos analizė. Fromo humanistinės psichoanalizės palyginimas. Horni asmenybės teorijos palyginimas su kitomis teorijomis. Salivano asmenybės teorija ir jos lyginimas su kitomis teorijomis. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Asmenybės tikslai, perspektyvos, aspiracijosAsmenybė. Individas. Asmenybės vystymosi veiksniai. Išmokimas. Žmogaus ekologija. Skaityti daugiau
Asmenybės tipai. Bendravimo ypatumaiĮvadas. Asmenybės tipai. Asmenybės tipai pagal K. G. Jungą. Asmenybės tipai pagal R. Alekną. Bendravimo ypatumai. Bendravimo struktūra. Asmenybės tipai ir jų bendravimo ypatumai pagal K.G. Jungą. Ekstravertinis tipas (ekstravertas). Intravertinis tipas (intravertai). Asmenybės tipai ir jų bendravimo ypatumai pagal R. Alekną. Vizualikai. Audialai (auditorikai). Kinestetikai. Digitalikas. Išvados. Skaityti daugiau
Asmenybės tipologijaAsmenybės tipologija. Ekstravertinis tipas (ekstravertas). Mąstymas. Ekstravertinis mąstymo tipas. Emocijos. Ekstravertinis emocionalus tipas. Jutimas. Ekstravertinis sensorinis tipas. Intuicija. Ekstravagantinis intuityvusis tipas. Intravertinis tipas. Mąstymas. Intravertinis mąstymo tipas. Emocijos. Intraventinis emocionalus tipas. Jutimas. Intravertinis sensorinis tipas. Intuicija. Intravertinis intuityvus tipas. Neurotinės tendencijos (neurotic trends). Konfliktas tarp jų. Skaityti daugiau
Asmenybės tyrimo ir vertinimo metodaiĮvadas. Duomenų rinkimo būdai. Stebėjimas. Eksperimentas. Pokalbis. Anketos. Kitos metodikos. Populiariausi asmenybės tyrimo metodai. Eksperimentinis tyrimas. Koreliacinis tyrimas. Atskiro atvejo tyrimas. Tyrimo patikimumas. Išvados. Skaityti daugiau
Asmenybės ugdymas ir kūno kultūraĮvadas. Asmenybės ugdymas. Fizinis ugdymas. Asmenybės ugdymas kūno kultūra. Auklėjamasis fizinio ugdymo poveikis. Išvados. Skaityti daugiau
Asmenybės veiklos motyvacijos analizėDarbo tikslas ir uždaviniai. Įvadas. Motyvai. Poreikių hierarchija. A. Maslow poreikių hierarchija. D.C. McClelland poreikių teorija. J. Atkinson siekių motyvacija. F. Herzberg dviejų veiksnių teorija. J. Cannon motyvacijos pusiausvyros teorija. Motyvų konfliktai. Laimėjimų motyvacija. Savo veiklos motyvacijos analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Asmenybės veiklos motyvavimasĮvadas. Poreikiai. Motyvų esmė ir funkcijos. Įsisąmoninti ir neįsisąmoninti motyvai. Motyvacija. Darbo motyvacija. Motyvacija ir personalo valdymas. Motyvavimas. Skaityti daugiau
Asmenybės vystymasisPsichologijos referatas apie asmenybės vystymąsi. Asmenybės samprata, Vertybės, idealai, gyvenimo prasmė, Jaunuolio vertybės ir idealai, Brandaus amžiaus vertybės, Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Asmenybės vystymosi veiksniaiĮvadas. Asmenybės formavimasis. Asmenybės raidos problemos. Asmenybės savęs vertinimas. "Aš" charakteristikos. Asmenybės ryšiai su "aš". Vaiko vystymosi, auklėjimo ir mokymo sąveika. Asmenybės vystymosi veiksniai. Asmenybės vystymosi funkcija. Mokymo ir mokymosi vieningumas. Asmenybės pozicija ir veikla. Visapusiška asmenybė – ugdymo tikslas. Kaip išugdyti tokią asmenybę? Ugdytojo metodai. Žmogaus pažinimo metodas. Kūrybiškumo ugdymas ir vertinimas. Kūrybiškumo vertinimas. Verbalinio kūrybiškumo užduotys. Išvados. Skaityti daugiau
Asmeninė biblioteka (2)Įvadas. Asmeninė biblioteka. Bibliofilai. Abėcėlinės kartotekos–katalogai. Knygų rinkimas. Nuosavybės ženklas. Išvados. Skaityti daugiau
......