Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Lietuvos tarptautinė prekybaĮvadas. Tarptautinė prekyba. Ekstrastatas ir intrastatas. Eksportas – importas. Lietuvos užsienio prekyba 2005 m. sausio–birželio mėn. Lietuvos užsienio prekyba 2005 m. sausio-spalio mėn. Lietuvos užsienio prekyba 2005 m. sausio–lapkričio mėn. Lietuvos užsienio prekybos pokyčiai. Tarptautinės prekybos apribojimai. Romos sutartis. Lietuvos užsienio prekybos politika ir jos raida. Lietuvos užsienio prekybos politikos vertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos tarptautinė prekyba (2)Įvadas. Dėstymas. Lietuvos tarptautinė prekyba. Eksportas ir importas. Tarptautinės prekybos kliūtys ir priežastys. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Lietuvos tarptautinė prekyba (3)Įvadas. Prekyba. Eksportas ir importas. Lietuvos prekyba 2008-2009 metais. Eksporto ir importo struktūra pagal KN skyrius. Eksporto ir importo struktūra pagal KN skyrius. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos tarptautinės prekybos analizėĮvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti Lietuvos tarptautinę prekybą pasinaudojus įvairiais rodikliais, jų kitimo tendencijomis. Tarptautinė prekyba. Lietuvos tarptautinė prekyba. Lietuvos užsienio prekybos politika. Lietuvos importo ir eksporto struktūra pagal šalių grupes. Užsienio prekybos bendrosios tendencijos. Pagrindinių užsienio prekybos rodiklių kaitos 1995–2008 metais dinamika. Eksporto ir importo rodiklių kitimas ekonominės krizės metu. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos tarptautinės prekybos politikos raidaĮvadas. Darbo tikslas: analizuoti Lietuvos užsienio prekybos politikos raidą Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Užsienio prekybos raidos bruožai. Svarbiausi Lietuvos užsienio prekybos partneriai. Užsienio prekybos bendrosios tendencijos. Eksporto ir importo krypčių kaita. Lietuvos stojimas į Pasaulinė prekybos organizaciją (PPO). Lietuvos integracija į Europos Sąjungą (ES). Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos tarptautinis pripažinimasPirmasis Lietuvos pripažinimo aktas. Siekiant kolektyvinio tarptautinio pripažinimo. Lietuva Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) ir Antantės geopolitiniuose planuose. 1920 metų taikos sutartis su Rusija. Lietuvos tarptautinis pripažinimas. Naujų politinių realijų sąlygomis (po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo). Skaityti daugiau
Lietuvos tarpukario konstitucijosĮvadas. Laikinieji nepriklausomos Lietuvos valstybės konstituciniai aktai. 1922m. Lietuvos valstybės konstitucija. 1928m. Lietuvos valstybės konstitucija. 1938m. Lietuvos valstybės konstitucija. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos tarpukario sportasĮvadas. Krepšinio gimimas Lietuvoje. Kitos sporto šakos. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK). Pirmoji Lietuvos tautinė olimpiada . Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Lietuvos tautinė mažuma - lenkaiTautinė mažumos apibrėžimas. Lenkai, antroji pagal didumą Lietuvos tautinė mažuma. Lietuvos istoriniai santykiai su Lenkija: Liublino Unija, tarpukaris, atgimimas. Surašymo duomenys. Priedas. Skaityti daugiau
Lietuvos tautos istorija, lietuvio charakterio ypatumai, juos lemiantys veiksniaiĮvadas. Lietuvos kraštas. Lietuvis, koks jis yra. Kitų nuomonė apie lietuvį. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos teisės integracija į Europos Sąjungos (ES) teisęVieningos Europos idėja. Hagos kongresas. Europos taryba. Lietuva po nepriklausomybės atkūrimo. Derybos dėl Europos Sutarties. Nacionalinės teisės ir tarptautinės teisės santykis. Būdai, kurių pagalba tarptautinės sutartys gali būti įtrauktos į nacionalinės teisės sistemą. "Baltoji knyga". Bendras reikalavimas nacionalinę teisę derinti su Europos Sąjungos (ES) teise. Viešieji pirkimai. Intelektualinė ir pramoninė nuosavybė. Įmonių teisė. Bankininkystė. Vertybiniai popieriai. Konkurencijos įstatymo projektas. Lietuvos Vyriausybės nutarimas dėl valstybinės pagalbos kontrolės. Teisės aktų vienodinimas. Aplinkosauga. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos teisės raidaĮvadas. Lietuvos teisinės sistemos istorija. Lietuvos konstitucija. I statutas. II statutas. Skaityti daugiau
Lietuvos teisės raida XVIII amžiujeĮžanga. Lietuvos visuomeninė santvarka XIV – XVI amžiais. Kazimiero teisynas 1468 metais. Pagrindinės valstybės valdžios institucijos XVI – XVIII amžiuje. Valdovo valdžia. Ponų taryba. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) seimas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) iždas XVI amžiaus antrojoje pusėje – XVIII amžiuje. Karo prievolė. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) reformos. 1557 metų Valakų reforma. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) ir Lenkijos karalystės santykių raida Liublino unijos kontekste iki valstybių okupacijos. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) ir 1791 metų gegužės 3 dienos Konstitucija. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos teisės šaltiniai XIII - XVIII amžiuje (3)Įvadas. Teisiniai papročiai. Žemės privilegijos. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) sričių privilegijos. Privilegijos Bažnyčiai. Privilegijos miestams. Raštai, instrukcijos ir nuostatai didžiojo kunigaikščio valsčių ir dvarų urėdams ir gyventojams. Kazimiero teisynas. Lietuvos Statutai. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) seimo ir Abiejų Tautų Respublikos seimo konstitucijos. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos teisėsaugos sistemaĮvadas. Ikiteisminio tyrimo institucijų reikšmė ir sistema. Ikiteisminio tyrimo institucijų kompetencija. Teisėsaugos institucijų vieta valstybės valdymo sistemoj. Praktikos vadovo darbo diena Atliekamos praktikos asmeninis įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos TeismaiTarptautinis Teisingumo Teismas, Teismo sudėtis ir teisėjų rinkimai. Atleidimas. Posėdžiai. Kolegijos. Teisėjų nušalinimas. Ad hoc teisėjai. Pirmininkas. Vicepirmininkas. Teismo sekretorius. Buveinė. Kompetencija ir jurisdikcija ginčų atveju. Priimtinumas. Teismo procesas. Neatvykimas. Skaityti daugiau
Lietuvos teismai 1918 – 1944 metaisLietuvos teismai. Teismų darbas ir sprendimų vykdymas. Klaipėdos krašto teismai. Hipoteka. Okupacijos ir jų padariniai. Ypatingieji teismai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos teismų praktika autorių teisių apsaugos srityjeĮvadas. Autorių teisės. Autorių teisių objektai ir subjektai. Autorių turtinės ir neturtinės teisės. Autorių teisių galiojimo terminai. Autorinės sutartys. Autorių teisių apsaugos ženklas. Autorių teisių gynimas. Neturtinės žalos atlyginimas. Turtinės žalos atlyginimas. Kolektyvinio administravimo asociacija. Lietuvos respublikos įstatymai, kiti teisės aktai ir tarptautinės sutartys autorių teisių apsaugos srityje. Praktinė dalis. Išvada. Priedas (Autorinė sutartis). Skaityti daugiau
Lietuvos tekstilės rinka: AB "Utenos trikotažas"Įvadas. Darbo tikslas – atlikti AB "Utenos trikotažas" eksporto veiklos analizę, išnagrinėti įmonės eksporto poziciją ir nustatyti jos eksporto veiklos plėtros perspektyvas. Situacijos analizė. Lietuvos aprangos ir tekstilės rinka. AB Utenos trikotažas veiklos ypatumai. Lietuvos tekstilės pramonės situacijos rinkose vertinimas. Teorinis sprendimų pagrindimas. Eksporto teoriniai aspektai. Eksporto samprata. Veiksniai įtakojantys eksportą. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos televizija po Nepriklausomybės atgavimoPirmieji nepriklausomos televizijos žingsniai. Reitingai. Politinė situacija. LRT okupacijos metai. Programos. Reitingai. Antrasis nepriklausomos televizijos žingsnis. Reitingai. Politinė situacija. Programų "mozaika". Konkurencijos pradžia. LRT dabar. Programos. Reitingai. Skaityti daugiau
......