Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Lietuvos Respublikos Vyriausybė (LRV) (5)Įvadas: vyriausybė ir jos struktūra. Vyriausybė – kas tai? Vyriausybės sudarymo modelis. Kada Vyriausybė turi atsistatydinti? Vyriausybės sudarymas kitose Europos šalyse. Naujoji vyriausybė: jos programa. Pabaiga. Išnašos. Skaityti daugiau
Lietuvos respublikos vyriausybės kompetencijos aspektai nuo 1991 metųĮvadas. Darbo tikslas yra identifikuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kompetencijos aspektus nuo 1991 metų. Laikinojo pagrindinio įstatymo idėjos aspektai. Bendrasis laikinojo pagrindinio įstatymo apibūdinimas. Valstybės valdžios ir valdymo institucijų sistema. Vyriausybės įgaliojimų istorinė raida. Vyriausybės kompetencija Laikinajame pagrindiniame įstatyme. Vyriausybei pavestos galios kaita. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisinė padėtis: formavimo tvarka, kompetencija ir atskaitomybėLietuvos respublikos vyriausybės formavimo tvarka. Lietuvos respublikos vyriausybės kompetencija. Lietuvos respublikos vyriausybės atskaitomybė. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos rezervataiKamanų rezervatas. Fizinės geografinės ypatybės. Biologinė įvairovė. Girutiškio rezervatas. Fizinės geografinės ypatybės. Biologinė įvairovė. Čepkelių valstybinis rezervatas. Fizinės geografinės ypatybės. Biologinė įvairovė. Žuvinto rezervatas. Fizinės geografinės ypatybės. Biologinė įvairovė. Viešvilės rezervatas. Fizinės geografinės ypatybės. Biologinė įvairovė. Skaityti daugiau
Lietuvos rezervatai (3)Rezervatai. Lietuvos rezervatai. Čepkelių valstybinis rezervatas. Fizinės geografinės ypatybės. Biologinė įvairovė. Kamanų valstybinis rezervatas. Fizinės geografinės ypatybės. Biologinė įvairovė. Viešvilės valstybinis rezervatas. Fizinės geografinės ypatybės. Biologinė įvairovė. Skaityti daugiau
Lietuvos rezervatai (4)Įvadas. Čepkelių gamtinis rezervatas. Gyvybė. Rezervato klimatas. Ką galima veikti Čepkelių rezervate? Kamanų gamtinis rezervatas. Gyvybė. Ką galima veikti Kamanų rezervate? Viešvilės gamtinis rezervatas. Gyvybė. Kultūros paveldo objektas. Žuvinto biosferos rezervatas. Gyvybė. Ką galima veikti Žuvinto rezervate? Dubravos rezervatinė apyrubė. Gamta. Gamtos paveldo objektas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos rinkimų sistema ir jos ypatumaiĮvadas. Lietuvos respublikos rinkimų sistema. Referendumas. Referendumų rūšys. Rezultatų nustatymas. Kiti ypatumai. Istorija ir faktai. Respublikos Prezidento rinkimai. Pasyvioji teisė. Rinkimų vykdymas. Istorija ir faktai. Seimo rinkimai. Seimo rinkimų sistema. Pasyvioji teisė. Seimo rinkimų vykdymas. Istorija ir faktai. Palyginimas su kaimynėmis. Savivaldybių tarybų rinkimai. Ypatumai. Istorija ir faktai. Rinkimai į Europos Parlamentą. Ypatumai. Faktai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos romų etnografiniai bruožaiĮžanga. Čigonų etninės grupės. Lyčių hierarchija: vyrai. Lyčių hierarchija: moterys. Šeima. Santuoka. Skyrybos. Mišrios santuokos. Apranga. Gyvenimo būdas. Klajonės. Verslai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos rusaiĮvadas. Nuo senovės iki Pirmojo pasaulinio karo. Lietuvos rusų kultūra. Tarpukario Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos santykiai su Rusijos FederacijaTrumpa priešistorė. Derybos su Rusija dėl SSRS kariuomenės pasitraukimo iš Lietuvos. Vakarų valstybių parama siekiant okupacinės kariuomenės išvedimo iš Baltijos valstybių. Okupacijos palikimas po Rusijos kariuomenės išvedimo. Okupacinės kariuomenės buvimo pėdsakai. Vadinamoji rusakalbių teisių problema Lietuvoje. Skaityti daugiau
Lietuvos saugomos teritorijosKas yra saugomos teritorijos? Saugomų teritorijų samprata. Saugomų teritorijų rūšys. Lietuvos valstybinių parkų žemėlapis. Lietuvos saugomų teritorijų duomenys. Aukštaitijos nacionalinis parkas. Viešvilės valstybinis rezervatas. Lietuvos draustiniai. Varduvos kraštovaizdžio draustinis. Apie saugomas teritorijas. Darbas iliustruotas žemėlapiais, lentelėmis. Skaityti daugiau
Lietuvos saugomos teritorijos (2)Įvadas. Draustiniai. Parnidžio kraštovaizdžio draustinis. Rezervatas. Kamanų gamtinis rezervatas. Žuvinto biosferinis rezervatas. Regioniniai parkai. Biržų regioninis parkas. Gražutės regioninis parkas. Nacionaliniai parkai. Aukštaitijos nacionalinis parkas. Apie Trakų istorinį nacionalinį parką. Žemaitijos nacionalinis parkas (ŽNP). Lietuvos saugomos teritorijos. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos saugomos teritorijos (3)Įvadas. Rezervatai. Kamanų rezervatas. Viešvilės rezervatas. Žuvinto biosferos rezervatas. Čepkelių rezervatas. Regioniniai parkai. Saugomi kraštovaizdžio objektai ir gamtos paminklai. Draustiniai. Nacionaliniai parkai. Aukštaitijos nacionalinis parkas. Dzūkijos nacionalinis parkas. Kuršių nerijos nacionalinis parkas. Trakų istorinis nacionalinis parkas. Žemaitijos nacionalinis parkas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos saugomos teritorijos (4)Įvadas. Saugomų teritorijų esmė. Saugomų teritorijų tikslas ir uždaviniai. Saugomų teritorijų funkcijos. Saugomų teritorijų steigimas. Saugomų teritorijų sistema. Saugomų teritorijų sistemos formavimasis Lietuvoje. Saugomų teritorijų klasifikavimas. Saugomų teritorijų ryšys su gamtiniu karkasu. Saugomų teritorijų apsaugos režimas. Saugomų teritorijų apsaugos režimo esmė. Gamtos išteklių nuosavybė saugomose teritorijose. Atskirų saugomų teritorijų tipų apsaugos režimo ypatybės. Gamtinių rezervatų apsaugos režimas. Gamtinių draustinių apsaugos režimas. Saugomų gamtinio kraštovaizdžio objektų apsaugos režimas. Valstybinių parkų apsaugos režimas. Biosferos monitoringo teritorijų apsaugos režimas. Apsaugos zonų režimas. Saugomi gamtos išteklių sklypai. Skaityti daugiau
Lietuvos saugomos teritorijos (5)Įvadas. Tikslas - aptarti pagrindines Lietuvos saugomas teritorijas, jų unikalumą, bei svarbą. Saugomos teritorijos Lietuvoje. Regioniniai parkai. Saugomi kraštovaizdžio objektai ir gamtos paminklai. Nacionaliniai parkai. Aukštaitijos nacionalinis parkas. Dzūkijos nacionalinis parkas. Kuršių nerijos nacionalinis parkas. Nida. Juodkrantė. Pervalka. Preila. Smiltynė. Kopgalis. Trakų istorinis nacionalinis parkas. Svarbiausios gamtos vertybės. Trakų miestas. Salos pilis. Galvės hidrografinis draustinis. Žemaitijos nacionalinis parkas. Draustiniai. Rezervatai. Žuvinto rezervatas. Čepkelių rezervatas. Kamanų rezervatas. Viešvilės rezervatas. Rūšių genofondo apsauga. Lietuvos Raudonoji Knyga. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos savivaldybių veiklos reguliavimas ir kontrolėĮvadas. Savivaldybių veiklą reglamentuojantys dokumentai. Savivaldybių veiklos priežiūra. Savivaldybės kontrolė ir auditas. Savivaldybės biudžeto kontrolė. Vietos savivaldos atsiskaitomumas gyventojams. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos savivaldos ir vietinio valdymo sistema ir ją reglamentuojantys įstatymaiLietuvos savivaldos ir vietinio valdymo sistema ir ją reglamentuojantys įstatymai. Savivaldos įgyvendinimo principai. Savivaldos ištakos Lietuvoje. Skaityti daugiau
Lietuvos savižudybių prevencijos programos 2003-2005 metams efektyvumasLietuvos savižudybių prevencijos programos 2003-2005 metams efektyvumas. Įvadas. Savižudybės Lietuvoje sociologiniu požiūriu. Vyrų ir moterų savižudybės Lietuvoje. Savižudybės mieste ir kaime Lietuvoje. Religijos įtaka savižudybių socialiniam rodikliui Lietuvoje. Savižudybių prevencijos 2003-2005 metų programos rengimo spragos. Prevencijos krypčių pasirinkimas. Savižudybių prevencijos programos įgyvendinimo priemonės. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos socialdemokratija šiandienSocialdemokratinė ideologija. Lietuvos socialdemokratų partijos istorinė apžvalga. Socialdemokratiniai principai šių dienų politinėje erdvėje. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos socialdemokratų partijaĮvadas. Lietuvos socialdemokratų partijos istorinė apžvalga. Lietuvos socialdemokratų programa. Lietuvos socialdemokratų partijos Klaipėdos miesto skyriaus 2007 metų savivaldybės tarybos rinkimų programa. Klaipėdos miesto socialdemokratų rinkimų sąrašas. Partijų mandatai Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
......