Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Lietuvos Respublikos teismaiTeismų veiklos principai, teisingumo vykdymas, lygybė prieš įstatymą, nekaltumo prezumcija, teisėjų ir teismų nepriklausomumas, teisė į teisminę gynybą, teismo proceso kalba, teisė į gynybą ir teisinę pagalbą, teismo proceso viešumas, techninių priemonių naudojimas teisme, bendrosios kompetencijos teismai, Lietuvos teismų struktūra ir teisėjų skyrimas, Lietuvos teismų kompetencija, administraciniai teismai. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos teismai (3)Įvadas. Konstitucinis Teismas. Bendrosios kompetencijos teismai. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Lietuvos apeliacinis teismas. Apygardos teismai. Apylinkės teismas. Administraciniai teismai. Apygardos administracinis teismas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Teisėjų atleidimas ir pašalinimas iš pareigų. Teismų savivalda. Išvada. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos teismai (4)Įvadas. Teismų veiklos principai. Teisingumo vykdymas. Lygybė prieš įstatymą. Nekaltumo prezumpcija. Teisėjų ir teismų nepriklausomumas. Teisė į teisminę gynybą. Teismo proceso kalba. Teisė į gynybą ir teisinę pagalbą. Teismo proceso viešumas. Techninių priemonių naudojimas teisme. Bendrosios kompetencijos teismai. Lietuvos Respublikos (LR) teismų struktūra ir teisėjų skyrimas. Lietuvos Respublikos (LR) teismų kompetencija. Administraciniai teismai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos teismų sistema (2)Įvadas. Lietuvos Respublikos teismų sistema ir jų kompetencija. Teisėjų statusas. Pagrindiniai teismų veiklos principai. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos teismų sistema ir jų jurisdikcijaĮvadas. Istorinė Lietuvos Teismų sistemos raida. Tarpukario Lietuvos teismų sistema. Lietuvos teismų sistema sovietmečiu. Dabartinė Lietuvos Respublikos Teismų sistema. Teismų jurisdikcija. Apylinkės Teismo jurisdikcija. Apygardos Teismo jurisdikcija. Apeliacinio Teismo jurisdikcija. Aukščiausiojo Teismo jurisdikcija. Specializuotų Teismų jurisdikcija. Apygardos administracinio teismo jurisdikcija. Vyriausiojo administracinio teismo jurisdikcija. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos teismų sistema ir jų kaita (1918 - 1940 metais)Įvadas. Lietuvos teismų sistema ir jos raida. Bendrosios kompetencijos teismai. Klaipėdos krašto teismai. Ypatingieji teismai. Laikinojo Lietuvos teismų ir jų darbo sutvarkymo įstatymo pakeitimas. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos teismų sistema ir jų paskirtisĮvadas. Tarpukario Lietuvos teismų sistema. Apeliaciniai Rūmai. Teismų sistema po Nepriklausomybės atkūrimo. Administraciniai Teismai. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Lietuvos apeliacinis teismas. Apygardų teismai. Apylinkių teismai. Konstitucinis teismas. Nacionalinė teismų administracija. Teismų taryba. Komisijų (darbo grupių) veikla. Teisėjų garbės teismo veikla. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos respublikos valstybės biudžeto analizė 1999 - 2001 metaisLietuvos Respublikos valstybės biudžeto pajamos 1999-2001 metais ir jų analizė. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pajamos 1999–2001 metais ir jų vertikali analizė. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pajamos 1999–2001 metais ir jų horizontali analizė. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaidos 1999-2001 metais pagal valstybės funkcijas ir jų analizė. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaidos 1999-2001 metais pagal valstybės funkcijas ir jų vertikali analizė. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaidos 1999-2001 metais pagal valstybės funkcijas ir jų horizontali analizė. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto deficitas 1999-2001 metais. Fiskalinės prognozės 2005 – 2007 metams. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų klasifikacijaĮvadas. Valstybės biudžeto pajamos. Pajamos iš mokesčių. Socialinės įmokos. Dotacijos. Kitos pajamos. Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų prisiėmimas. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos valstybės išlaidų ekonomikaĮvadas. Valdžios sektoriaus biudžeto išlaidų politika. Išlaidų politikos tikslai. Išlaidų politikos priemonės. Valstybės išlaidų tipai. Valstybės išlaidos struktūros požiūriu. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentasĮvadas. Saugumo departamento veiklos teisiniai pagrindai. Saugumo departamento uždaviniai. Saugumo departamento funkcijos. Saugumo departamento struktūra. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos valstybės skolaĮvadas. Valstybės skolos samprata ir tikslai. Lietuvos valstybės skola ir jos struktūra. Valstybės skolos priežastys. Lietuvos valstybės skolinimasis. Valstybės skolinimasis pinigų ir kapitalo rinkose. Valstybės skolinimas iš tarptautinių finansinių institucijų. Valstybės garantijų teikimas. 2002m. Valstybės skolinimosi politika. Valstybės skolos pasekmės. Valstybės skolos prognozės. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Lietuvos respublikos valstybės skola (2)Įvadas. Valstybės skolos samprata. Valstybės skola Lietuvoje. Lietuvos valstybės skolos limitas. Europos Sąjungos (ES) kriterijai valstybės skolos atžvilgiu. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos valstybės teisinės savybėsĮvadas. Darbo tikslas. Išnagrinėti ir išanalizuoti Lietuvos Respublikos valstybę teisiniu požiūriu. Valstybė ir teisė – teisinės valstybės pagrindas. Lietuvos respublikos valstybės teisinės savybės. "Valstybė – juridinis asmuo" koncepcija. Valstybės suverenitetas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos valstybės turto valdymo problemos ir tendencijosĮvadas. Valstybės turto fondas. Sąvokos, turto sandara. Privatizavimas. Privatizavimo esmė. Privatizavimo būdai. Privatizavimo būdų trūkumai. Išvados ir pasiūlymai. Privatizavimo problemos Lietuvoje. Valstybės turto valdymo kontrolė. Valstybės auditas. Valstybinių žemių valdymas ir naudojimas. Kitas valstybės materialus turtas. Valstybės piniginės lėšos. Valstybės finansinis turtas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas ir jo sudarymasValstybinio socialinio draudimo sistemos formavimasis Lietuvoje. Dabartinė valstybinio socialinio draudimo sistema Lietuvoje. Valstybinio socialinio draudimo fondo sandaros įstatymas. Lietuvos respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo 2005 metų rodikliai. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijaĮvadas. Vidaus reikalų ministerijos uždaviniai ir funkcijos. Ministerijos vadovybė. Ministerijos administracijos padaliniai. Įstaigos prie ministerijos. Kitos įstaigos. Policija. Migracijos departamentas. Šengeno sutartis. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos vietos savivaldaVietos savivalda. Savivaldybė. Savivaldybėse yra šios institucijos. Savivaldybių tarybos. Meras. Mero pavaduotojai. Kontrolė. Savivaldybės kontrolierius. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos Vyriausybė (LRV)Lietuvos vyriausybės struktūra, Vyriausybės formavimas, Vyriausybės santykiai su Seimu, Respublikos Prezidentu ir visuomene, Vyriausybės veiklos organizavimas, Vyriausybės funkcionavimas. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos Vyriausybė (LRV) (4)Darbo tikslas. Lietuvos Respublikos (LR) Vyriausybė. Vyriausybės sudėtis. Šiandieninės vyriausybės sudėtis. Keturioliktosios Lietuvos respublikos vyriausybės 2006–2008 metų programa. Pasitikėjimo Vyriausybės pirmaeiliai darbai. Vienas iš uždavinių - Euro įvedimas. Išvados. Skaityti daugiau
......