Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Lietuvos Respublikos biudžetasĮvadas. Valstybės biudžetas ir jo asignavimas. Biudžeto raida ir principai. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžetas. Lietuvos valstybės biudžeto pajamos asignavimo skirstymas. Asignavimo valdytojų teisės ir atsakomybė. Nacionalinis biudžetas. Nacionalinio biudžeto esmė, vaidmuo ir sudarymo principai. Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinio biudžeto funkcionavimas. Biudžeto sistema. Biudžetinės įstaigos. Biudžeto sudarymo bendrieji principai ir biudžeto tvirtinimas Lietuvoje. Biudžeto sudarymo bendrieji principai. Kaip turėtų atrodyti biudžetas. Biudžeto tvirtinimas Lietuvoje. 2007 metų Lietuvos biudžetas, Europos sąjungos (ES) lėšos. Europos Sąjungos (ES) lėšos Lietuvos biudžete. Valstybės biudžetas 2007 metais. Lietuvos Respublikos 2007 metų I ketvirčio valstybės biudžeto vykdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos respublikos biudžetinė sandaraBiudžeto raida ir principai. Lietuvos Respublikos (LR) biudžeto sandara. Lietuvos Respublikos (LR) Valstybės biudžetas. Savivaldybių biudžetai. Biudžetų vykdymas ir kontrolė. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos biudžeto vykdymasĮvadas. Lietuvos Respublikos biudžeto vykdymo proceso ypatumai. Lietuvos Respublikos biudžeto vykdymo kontrolė ir atskaitomybė. Lietuvos Respublikos biudžeto vykdymo teisinis reguliavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos civilinė teisė, kaip privatinės teisės šaka (2)Įvadas. Civilinės teisės samprata. Civilinės teisės principai. Civilinės teisės šaltiniai. Civilinės teisės subjektai. Civilinės teisės reguliavimo dalykas. Civilinio teisinio reguliavimo metodas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos civilinės saugos ir gelbėjimo sistemaĮvadas. Lietuvos Respublikos civilinės saugos ir gelbėjimo sistema. Civilinės saugos departamento funkcijos ir struktūra. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento funkcijos ir struktūra. Vidinė komunikacija departamentuose. Išorinė departamentų komunikacija. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento struktūros tobulinimo ir komunikacijos gerinimo perspektyvos. Priedai (schemos). Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos gyventojų apsauga radiacinės avarijos IAE atvejuĮvadas. Lietuvoje ekstremalias situacijas gali sukelti. Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos tikslas. Lietuvos Respublikos gyventojų apsauga radiacinės avarijos IAE atveju. Kaip paruošti maisto atsargas. Kaip pasiruošti paprasčiausias kvėpavimo organų apsaugos priemones. Kaip atlikti jodo profilaktiką. Stabiliojo jodo preparatų vienkartinė paros dozė. Jeigu gautas nurodymas likti namuose. Jei prireiktų evakuotis. Būtiniausių daiktų sąrašas. Ūkininkams. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos įmonių rūšysĮvadas. Akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės. Bendrijos. Kooperatinė bendrovė. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos Konstitucijų lyginamoji analizėĮvadas. Lyginamoji dviejų Konstitucijų analizė. Lietuvos ir Rusijos Federacijos Respublikos. Bendra Rusijos Federacijos Konstitucinės sistemos charakteristika. Valdžių pasidalijimas. Žmogaus ir piliečio teisės ir laisvės. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos įsipareigojimai tarptautinėms organizacijoms ir užsienio valstybėmsĮvadas. Lietuvos integracija į Europos sąjungą. Europos sąjunga – kas tai? Istorijos pradžia. Europos sąjunga šiandien. Tikslai. Principai. Ypatumai. Valstybės narės. Kas yra Europos sąjungos valstybės narės? Institucijos. Piliečių teisės. Teisės aktai. Kokiais kriterijais remiantis priimamos naujos valstybės? Europos sąjunga padeda. Euras. Europos sąjungos programos vykdomos Lietuvoje – PHARE. Apie Lietuvos įstojimą į Europos sąjungą. Lietuvos įnašas į biudžetą ir gaunamos išmokos. Kiek kainuoja Lietuvos pasirengimas narystei Europos sąjungoje? Kaip bus mokama pensija, Lietuvai tapus Europos sąjungos nare? Ar galėsime laisvai dirbti Europos sąjungoje? Europos sąjunga ir Lietuvos jaunimas. Aukštasis mokslas. Eurošalininkai ir europriešininkai. Išvados. Narystės Europos sąjungoje kriterijai. Derybų dėl narystės Europos sąjungoje objektas. Apie derybas dėl narystės Europos sąjungoje. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos įstatymai mano gyvenimeĮvadas. Lietuvos respublikos įstatymai mano gyvenime. Lietuvos respublikos profesinės sveikatos priežiūros įstatymas. Lietuvos respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas. Lietuvos respublikos darbo kodeksas. Lietuvos respublikos vyriausybės nutarimas dėl sveikatos būklės. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymas. Nutarimas dėl nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai. Lietuvos respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymas. Lietuvos respublikos draudimo įstatymas. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas. Lietuvos respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas. Lietuvos respublikos gyventojų registro įstatymas. Lietuvos respublikos pilietybės įstatymas. Lietuvos respublikos paso įstatymas. Lietuvos respublikos asmens tapatybės kortelės įstatymas. Lietuvos respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas. Lietuvos respublikos aukštojo mokslo įstatymas. Lietuvos respublikos pašto įstatymas. Lietuvos respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymas. Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos įstatymai mano gyvenime (11)Valstybės pagrindų referatas. Įvadas. Pilietybės įstatymai. Lietuvos respublikos paso įstatymas. Lietuvos respublikos asmens tapatybės kortelės įstatymas. Mokesčių įstatymai. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas. Socialinės apsaugos įstatymai. Lietuvos Respublikos (LR) valstybinio socialinio draudimo įstatymas. Lietuvos respublikos sveikatos draudimo įstatymas. Transporto įstatymas. Kelių eismo taisyklės. Lietuvos respublikos darbo kodeksas. Medicinos įstatymai. Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas. Triukšmo valdymo įstatymas. Lietuvos respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas. Civilinis kodeksas. Fizinio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta. Specifinės fizinių asmenų civilinės teisės ir jų įgyvendinimas. Nuosavybės teisės įgijimo ir praradimo pagrindai. Turizmo paslaugų teikimas. Banko sąskaita. Lietuvos respublikos kelių transporto kodeksas. Transporto lengvatų įstatymas. Mokslo įstatymai. Lietuvos respublikos švietimo įstatymas. Aukštojo mokslo įstatymas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos įstatymai mano gyvenime (2)Įvadas. Lietuvos Respublikos įstatymai mano gyvenime. Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas. Lietuvos Respublikos paso įstatymas. Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės įstatymas. Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymas. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas. Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymas. Lietuvos Respublikos Darbo įstatymų kodeksas. Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymas. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas. Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymas. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymas. Lietuvos Respublikos pašto įstatymas. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos įstatymai mano gyvenime (3)Įvadas. Lietuvos respublikos įstatymai mano gyvenime. Prezidentas. Lietuvos Respublikos Prezidento įstatymas. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymas. Seimas. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymas. Lietuvos Respublikos Seimo statutas. Lietuvos Respublikos Seimo nario priesaikos įstatymas. Lietuvos Respublikos Seimo nuolatinio atstovo Europos Sąjungoje įstatymas. Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo įstatymas. Lietuvos Respublikos pilietybės. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas. Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas. Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų garantijų įstatymas. Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymas. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas. Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas. Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymas. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas. Lietuvos Respublikos pensijų sistemos reformos įstatymas. Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos įstatymai mano gyvenime (4)Įvadas. Lietuvos respublikos įstatymai mano gyvenime. Lietuvos respublikos aukštojo mokslo įstatymas. Lietuvos respublikos asmens tapatybės kortelės įstatymas. Lietuvos respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas. Lietuvos respublikos pilietybės įstatymas. Lietuvos respublikos darbo kodeksas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos įstatymai mano gyvenime (8)Įvadas. Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymas. 3 straipsnis. Teisė įgyti aukštąjį išsilavinimą Lietuvos Respublikos Aukštojo mokslo įstatymas. VI Skirsnis. 39 straipsnis. Studijų tipai, pakopos ir formos. Lietuvos Respublikos Aukštojo mokslo įstatymas. VII Skirsnis. 49 straipsnis. Studentų teisės ir pareigos. Lietuvos Respublikos paso įstatymas. Lietuvos Respublikos Pilietybės įstatymas. Lietuvos Respublikos Valstybinės kalbos įstatymas. IX skirsnis. Valstybinės kalbos taisyklingumas. Lietuvos Respublikos pinigų įstatymas. 7 straipsnis. Susidėvėję ir sugadinti pinigai. Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymas. 3 straipsnis. Šio įstatymo draudžiami veiksmai. Lietuvos Respublikos Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio darbo įstatymas. Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos įstatymai mūsų gyvenime (5)Įvadas. Lietuvos Respublikos (LR) įstatymai mūsų gyvenime. Lietuvos Respublikos (LR) pilietybės įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) paso įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) gyventojų registro įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) aukštojo mokslo įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) sveikatos sistemos įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) draudimo įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) visuomenės informavimo įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) vartotojų teisių gynimo įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) saugaus eismo automobilių keliais įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) aplinkos apsaugos įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) medžioklės įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) alkoholio kontrolės įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) turizmo įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) valstybinės kalbos įstatymas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos įstatymai, reglamentuojantys verslą LietuvojeSantrauka. Įmonės sąvoka ir statusas. Nerezidentiškumas. Verslo teisėtumas. Ofšorinis verslas ir Lietuvos įstatymai. Smulkaus ir vidutinio verslo įstatymai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos respublikos įstojimo į NATO reikšmėNATO istorija. Lietuvos pasirengimas stojimui į NATO. Lietuvos veikla tapus NATO nare. Dalyvavimas NATO operacijose. Oro erdvės saugumas. NATO svarba šiandien. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos išmokos vaikamsLietuvos Respublikos išmokos vaikams. Išmokų skyrimas ir mokėjimas. Išmokų mokėjimo terminai. Išmokų neprimokėjimas, permokėjimas ir išskaitymas iš jų. Informacijos teikimas. Savivaldybių administracijų sprendimų apskundimas. Socialinių rizikos šeimų išmokos. Savivaldybių administracijų teisės. Išmokų gavėjų pareigos. Išvados. Išmokų gavėjų skaičius 2004 metais. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos KonstitucijaĮvadas. Konstitucijos rengimo ir priėmimo istorija. Konstitucijos struktūra (sudedamosios dalys). Konstitucijos teisinės savybės. Pagrindiniai konstitucijos bruožai. Konstitucijos funkcijos. Konstitucijos reikšmė ir išskirtinumas. Konstitucijos taikymo problemos. Išvados. Skaityti daugiau
......