Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Lietuvos Respublikos (LR) 1992 metų Konstitucijos bruožaiLietuvių tauta. Lietuvos Respublikos (LR) 1992 metų Konstitucijos rengimas ir priėmimas. Parengiamasis etapas ir pirmieji žingsniai. Politinių jėgų kompromisas ir Konstitucijos priėmimas. Lietuvos Respublikos Konstitucijos forma, struktūra ir turinys. Lietuvos Respublikos Konstitucijos teisinės savybės. Lietuvos Respublikos Konstitucijos tiesioginio taikymo problemos. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) civilinė teisė kaip privatinės teisės šakaĮžanga. Prigimtinė ir pozityvioji teisės. Viešoji ir privatinė teisės. Privatinė ir civilinė teisės. Lietuvos Respublikos (LR) civilinės teisės raida. Civilinės teisės samprata. Civilinės teisės tikslas. Civilinės teisės funkcijos. Lietuvos Respublikos (LR) Civilinės teisės reguliavimo dalykas. Civilinio teisinio reguliavimo metodas. Civilinės teisės principai. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų. Civilinės teisės sistema. Išvados. Schemos. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) civilinė teisė kaip privatinės teisės šaka (2)Įžanga. Prigimtinė ir pozityvioji teisės. Viešoji ir privatinė teisės. Privatinė ir civilinė teisės. Lietuvos Respublikos civilinės teisės raida. Civilinės teisės samprata. Civilinės teisės tikslas. Civilinės teisės funkcijos. Lietuvos Respublikos (LR) Civilinės teisės reguliavimo dalykas. Civilinio teisinio reguliavimo metodas. Civilinės teisės principai. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų. Civilinės teisės sistema. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) darbo biržaĮvadas. Darbo birža. Darbo biržos uždaviniai ir funkcijos. Situacija darbo rinkoje 2009 m. I ketvirtyje. Didėja teritoriniai nedarbo skirtumai. Bedarbių registravimas. Talentų bankas. Senjorų bankas. Nedarbo draudimo išmoka. Aktyvios darbo rinkos programos ir priemonės. Profesinis mokymas. Darbo klubo programa. Viešieji darbai. Darbo rinkoje papildomai remiamų bedarbių užimtumo rėmimo programa. Jaunimo darbo centras. Verslumo skatinimo programa. Atviras klientų informavimas. Vyresnių nei 55 metai amžiaus bedarbių užimtumo rėmimas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) eksportas 2004-2007 metaisĮvadas. Darbe nagrinėsime 2004 – 2007 metų. Lietuvos Respublikos eksportą. Probleminės srities aprašas. Stebinių analizė. Laiko eilutės regresijos modelio įvertinimas. Situacijų modeliavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) finansų sistema ir institucijosLietuvos Respublikos (LR) finansų sistema ir finansinės institucijos bei jų vaidmuo tobulinant verslo aplinką. Įvadas. Darbo tema – Lietuvos Respublikos (LR) finansų sistema ir finansinės institucijos bei jų vaidmuo tobulinant verslo aplinką. Finansų sistema. Finanasų sistemos samprata. Finansų sistemos funkcionavimas. Finansų institucijos. Finansų institucijų klasifikavimas. Nebankinės finansų institucijos. Bankinės finansų institucijos. Finansinių institucijų veikla Lietuvoje. Bankinių finansinių institucijų veikla. Bankų paskolų portfelis. Nebankinių finansinių institucijų veikla. Kredito unijos. Draudimo bendrovės. Lizingo institucijos. Pensijų kaupimo bendrovės. Finansų institucijų vaidmuo tobulinant verslo aplinką. Bankų parama verslui. Situacija nuo 2008 m. Bendras finansinio stabilumo vertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) įstatymai mano gyvenimeĮvadas. Darbo tikslas: susipažinti su Lietuvos Respublikos (LR) įstatymais ir jų pritaikymu asmeniniame gyvenime. Lietuvos respublikos įstatymai mano gyvenime. Lietuvos Respublikos (LR) aukštojo mokslo įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) saugaus eismo automobilių keliais įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) sveikatos draudimo įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) švietimo įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) bibliotekų įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) valstybinės kalbos įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) kūno kultūros ir sporto įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) kino įstatymas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) įstatymai mano gyvenime (2)Įvadas. Darbo tikslas – susipažinti su LR įstatymais ir jų taikymu mano gyvenime. Lietuvos Respublikos įstatymai mano gyvenime. Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas. Lietuvos Respublikos paso įstatymas. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas. Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymas. Lietuvos Respublikos Darbo įstatymų kodeksas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) įstatymų leidybaĮvadas. Teikiamo registruoti projekto reikalavimai. Aplinkybės, kurioms esant įstatymo projektas neteikiamas svarstyti Seime. Pagrindinio komiteto pasirengimas svarstyti įstatymo projektą. 149 straipsnis. Įstatymo projekto svarstymas pagrindinio komiteto posėdyje. Įstatymo projekto svarstymo tvarka. Pataisų ir papildymų dėl įstatymo projekto pateikimas. Įstatymo projekto atskiro straipsnio priėmimas. Pertraukos darymas ir įstatymo pasirašymo sulaikymas. Siūlymas svarstyti skubos tvarka ir ypatingos skubos tvarka. Prezidento "veto" teisė ir grąžinto įstatymo svarstymas. Konstitucinių įstatymų svarstymas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijoje įtvirtintos pilietinės (politinės) asmens teisės ir laisvėsĮžanga. Politinių teisių ir laisvių samprata. Politinės teisės ir laisvės Lietuvoje. Respublikos (LR) Konstitucijoje. Rinkimų teisė. Teisė inicijuoti referendumą. Piliečių įstatymų iniciatyvos teisė. Peticijų teisė. Teisė vienytis į politines partijas. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) konstitucinės teisės šaltinių sistemaKonstitucinės teisės šaltinio sąvoka. Konstitucinės teisės šaltinių sistema. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucija- pagrindinis valstybės įstatymas. Konstitucinio Teismo aktai. Konstituciniai Įstatymai. Tarptautinės sutartys. Įstatymai. Seimo statutas. Poįstatyminiai aktai. Fakultatyviniai konstitucinės teisės šaltiniai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinio biudžeto poveikis šalies vystymuisiĮvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinio biudžeto poveikį šalies vystymuisi. Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinio biudžeto samprata. Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinio biudžeto sandara. Lietuvos Respublikos (LR) Valstybės biudžetas. Lietuvos Respublikos (LR) Savivaldybės biudžetas. Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinio biudžeto planavimas, tvirtinimas, vykdymas ir kontrolė. Lietuvos Respublikos (LR)nacionalinio biudžeto pajamos ir išlaidos. Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinio biudžeto pajamos. Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinio biudžeto asignavimai. Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinio biudžeto deficitas. Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinio biudžeto ir šalies gerovės sąveika. Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinio biudžeto deficito poveikis šalies gerovei. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) politinė sistema (2)Įžanga. Lietuvos respublikos politinė sistema. Seimo rinkimai 2000 metais. Naujosios politikos formavimasis . Naujosios politikos egzistavimas. Koalicinės politikos patirtis Lietuvoje. Koalicinės politikos perspektyvos. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) teismų sistema ir raidaTeismų sistema. Bendrosios kompetencijos teismai. Bendrosios kompetencijos teismų struktūra. Apylinkės teismas. Apygardos teismas. Lietuvos apeliacinis teismas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Specializuoti teismai. Specializuotų teismų struktūra. Apygardos administracinis teismas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Teismų raida. Teismų sistema 1918-1933 metais. Teismų kompetencija. Teismų sistema 1933-1940 metais. Teismų kompetencija. Sovietų Lietuvos teismų sistema. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) teismų sistema ir raida (2)Įvadas. XIII-XVIII amžiaus (LDK) teismų sistema ir jų raida. Lietuvos teismų sistema ir jos raida 1918–1940 m. Klaipėdos krašto teismai. Ypatingieji teismai. Dabartinė Lietuvos respublikos teismų sistema ir kompetencija. Bendrosios kompetencijos teismai. Apylinkių teismai. Apygardų teismai. Lietuvos Apeliacinis teismas. Lietuvos Aukščiausiasis teismas. Specialiosios kompetencijos teismai. Apygardų administraciniai teismai. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Konstitucinis Teismas. Valdžių padalinimas ir nepriklausomumo garantijos. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) valdžios sistemaĮvadas. Lietuvos Respublikos (LR) valstybinės valdžios sistema. Lietuvos Respublikos (LR) Seimas. Lietuvos Respublikos (LR) Prezidentas. Lietuvos Respublikos (LR) Vyriausybė. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžetas (3)Įvadas. Valstybės pajamos ir išlaidos. Valstybės biudžeto formavimas ir lėšų naudojimas. Valstybės biudžeto ypatumai. Naudojant biudžeto rezervo lėšas buvo nurodomi šie Vyriausybės prioritetai. Horizontali analizė. Vertikali analizė. Vertikali analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto analizė (2007 -2010 metais)Įvadas. Darbo tikslas: atlikti Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto analizę. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto pajamų analizė 2007–2010 metais. Vertikalioji pajamų analizė. Horizontalioji pajamų analizė. Pajamų analizės komentaras. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto išlaidų pagal funkcijas analizė 2007–2010 metais. Vertikalioji išlaidų analizė. Horizontalioji išlaidų analizė. Išlaidų analizės komentaras. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto subalansavimas 2000–2010 metais ir palyginimas su BVP. 2010 metų devynių mėnesių biudžeto įvykdymas ir problemos. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos 1992 metų Konstitucijos rengimas ir priėmimasĮvadas. Įvykiai lėmę Konstitucijos atsiradimą. Konstitucijos rengimo ir priėmimo procesai. Parengiamasis etapas ir pirmieji žingsniai. Konstitucinių konfrontacijų etapas. Politinių jėgų kompromisas ir Konstitucijos priėmimas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo Teismo kompetencijaĮvadas. Lietuvos respublikos aukščiausiasis teismas. Aukščiausiojo teismo kompetencija ir funkcijos. Lietuvos aukščiausiojo teismo pirmininko ir skyrių pirmininkų įgaliojimai bei kompetencija. Aukščiausiojo teismo aparatas. Tarptautiniai ryšiai. Išvados. Skaityti daugiau
......