Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Lietuvos politinių partijų ideologijos: tapatumas ir pragmatizmasĮvadas. Darbo partijos frakcija. Liberalų sąjūdžio frakcija. Liberalų ir centro sąjungos frakcija. Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) frakcija. Naujosios sąjungos frakcija. Tėvynės Sąjungos frakcija. Valstiečių liaudininkų frakcija. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos politinių partijų ištakosĮvadas. Darbo tikslas. Išnagrinėti, detaliau pažvelgti į Lietuvos politinių partijų atsiradimą, jų raidą, permainas skirtingais gyvenimo tarpsniais. Politinės partijos samprata. Politinių partijų funkcijos. Politinių partijų klasifikacija. Lietuvos politinių partijų ištakos (1896 metai-1940 metai). Lietuvos Socialdemokratų partijos istorija. Lietuvių tautininkų sąjunga. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos politinių partijų ištakos (1896-1940)Įvadas. Tikslas: Apžvelgti politinių partijų veiklą Lietuvoje 1896-1940 metais. Politinių partijų esmė. Politinės partijos Lietuvoje. Politinių partijų atsiradimo Lietuvoje prielaidos Lietuvos politinių partijų kūrimosi ypatybės 3 Pirmosios politinės partijos Lietuvoje. Partinės sistemos formavimasis ir raida. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos politinių partijų pozicijos ir opozicijos santykių tyrimaiĮvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti Lietuvos politinių partijų parlamentinės pozicijos ir opozicijos santykių tyrimų būklę, numatant galimas tyrimų kryptis. Politinių partijų tyrimų bendra apžvalga. Pozicijos ir opozicijos sąveikos ypatumai Lietuvos parlamente. Pozicijos ir opozicijos tyrimų kryptys. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos požeminis vanduo ir užterštumasĮvadas. Požeminiai vandenys. Apie požeminio vandens būklę. Ar išseks požeminis vanduo? Ar turėsime XXI amžiuje gero geriamojo vandens? Skaityti daugiau
Lietuvos pramonėLietuvos pramonės rinkos ypatumai. Bendra Lietuvos išgaunamosios ir apdirbamosios pramonės analizė. Aprangos ir tekstilės gamyba. Medienos ir baldų pramonė. Chemijos pramonė. Mašinų įrangos gamyba. Lietuvos pramonės galimybių vertinimas. Baldai. Lietuvos baldai 1900-1939 metais. Lietuvos baldai 1945-1961 metais. Lietuvos baldai 1962-1975 metais. Šių dienų baldai. Skaityti daugiau
Lietuvos pramonė (3)Įvadas. Lietuvos pramonės istorijos apžvalga. Teisės aktai Lietuvoje. Pramonės plėtojimo strategijos. Lietuvos pramonės apžvalga 1990-2003 metais. Pramonės augimo tendencijos. Išgaunamosios ir apdirbamosios pramonės raidos apžvalga. Svarbiausių pramonės gaminių statistinė analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos pramonė (4)Įvadas. Tikslas: apžvelgti Lietuvos pramonės raidos paskutinį penkmetį. Lietuvos pramonės apžvalga. Elektros, dujų ir vandens tiekimas. Pridėtinės vertės pasiskirstymas energetikos sektoriuje 2006 m. Išgaunamoji pramonė. Išgaunamosios pramonės parduotos produkcijos apimtis. Apdirbamoji pramonė. Apdirbamosios pramonės dalis sukurtoje pridėtinėje vertėje 2005m. Investicijų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos prekyba su Europos Sąjunga (ES)Įvadas. Tarptautinės prekybos samprata. Tarptautinės prekybos prielaidos. Tarptautinės prekybos nauda. Tarptautinės prekybos nauda: konkurencijos didėjimas. Tarptautinės prekybos nauda: pagamintų produktų gausumas ir įvairovė. Tarptautinės prekybos nauda: masto ekonomija. Tarptautinės prekybos nauda: lyginamasis pranašumas. Lietuvos užsienio prekybos pradžia. Dabartinė Lietuvos užsienio prekybos situacija. Prekyba su Europos Sąjunga (ES). Lietuvos eksporto ir importo kiekiai į Europos Sąjungą (ES). Struktūra pagal šalis. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Lietuvos prekybos balansasĮvadas. Prekybos balanso apibrėžimas. Tarptautinės prekybos politikos priemonės prekybos subalansavimui. Eksporto subsidijos. Eksporto kreditavimas. Importo apribojimai. Eksporto subsidijų ir importo muitų poveikis. Lietuvos prekybos balansas. Lietuvos Respublikos prekybos balansas 1920-1938 metais. Lietuvos prekybos balansas 1991-1995 metais. Lietuvos prekybos balansas 1996-2001 metais. Lietuvos prekybos balansas su Latvija ir Estija 1996-2001 metais. Lietuvos prekybos balansas 2002-2004 metais. Lietuvos prekybos balansas 2005 metais. Lietuvos užsienio prekyba ir jos subalansuotumas 1991-2004m. (diagramos). Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos prezidentai (3)Sąrašas žmonių, ėjusių Lietuvos Prezidento pareigas. Antano Smetonos biografija, išsilavinimas, politinė veikla. Aleksandro Stulginskio biografija, išsilavinimas, politinė veikla. Kazio Griniaus biografija, išsilavinimas, politinė veikla. Antano Merkio biografija, išsilavinimas, politinė veikla. Algirdo Mykolo Brazausko biografija, išsilavinimas, karjera Tarybų Sąjungos laikais, veikla nepriklausomoje Lietuvoje. Mintys, pomėgiai, knygos. Valdo Adamkaus biografija, išsilavinimas, profesinė karjera, Respublikos Prezidentas, apdovanojimai, Garbės daktaras. Rolando Pakso biografija, išsilavinimas, politinė karjera. Artūro Paulausko biografija, išsilavinimas, politinė karjera. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Lietuvos prezidentas ir SeimasĮvadas. Lietuvos prezidentas ir Seimas. Prezidentinės daugumos modelis. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos pripažinimo problemos tarpukaryjeĮvadas. Lietuvių pastangos atkurti Lietuvos valstybę. Lietuvos geopolitinė padėtis pirmojo pasaulinio karo metais. Tautiniai siekiai virsta politiniais reikalavimais. Lietuvių veikla Rusijoje ir Europoje. Lietuvos valstybės atkūrimas tarpukaryje. Valstybės atkūrimo prielaidos. Sunkumai, iškilę atkuriant valstybę. Politinė situacija ir jos kitimas po nepriklausomybės paskelbimo. Lietuvos pripažinimas tarptautinėje arenoje. Pirmųjų nepriklausomybės metų laimėjimai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos privatizavimo politikos įgyvendinimas (1990-2007)Įvadas. Įgyvendinimo programos ir strategija. Pirmasis privatizavimo etapas. Antrasis privatizavimo etapas. Įgyvendinimo proceso dalyviai ir tikslai. Įgyvendinimo teisinė, politinė aplinka. Privatizavimo politikos problemos. Įgyvendinimo programų ir projektų finansavimas. Įgyvendinimo personalo gebėjimai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos prokurorų etikos kodeksasĮvadas. Lietuvos prokurorų etikos kodeksas. Įvadinis žodis. Santykiai su vadovybe ir darbuotojais. Dalyvavimas priimant sprendimus. Interesų konfliktai. Veiklos įvertinimo formos. Skatinimas laikytis etiško elgesio standartų. Poveikio priemonių taikymas. Etiketo reikalavimai. Konfidencialumas. Informavimas. Dokumentavimas. Dovanos. Santykiai su vartotojais. Santykiai su valdžia. Santykiai su visuomene ir viešieji santykiai. Spaudos konferencijos organizavimas pristatant naują Lietuvos prokurorų etikos kodeksą. Skaityti daugiau
Lietuvos raudonoji knygaĮvadas. Gyvūnai. Žinduoliai. Stumbras. Paukščiai. Juodasis gandras. Ropliai ir varliagyviai. Lygiažvynis žaltys. Žuvys. Jūrinė nėgė. Moliuskai. Pleištinė geldutė. Vabzdžiai. Juodasis apolonas. Vėžiagyviai. Ilgauodegis kalanas. Dėlės. Medicininė dėlė. Gaubtasėkliai. Paprastoji vandens lelija. Plikasėkliai. Europinis kukmedis. Sporiniai induočiai. Miškinis spyglainis. Samanos. Minkštasis kiminas. Maurabragiai. Rykštinis maurabragis. Grybai ir kerpės. Raudonkepuris baravykas. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Lietuvos raudonoji knyga (2)Įvadas. Tarptautinė raudonoji knyga. Baltijos šalių raudonoji knyga. Lietuvos raudonoji knyga. Lietuvos raudonosios knygos tvarkymo nuostatai. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Lietuvos Raudonoji knyga: pievose ir smėlynuose augantys augalaiAugalai. Augalų skyriai ir jų ypatybės. Saugomos augalų rūšys. Smėlynuose augantys saugomi augalai. Lietuvoje esančios smėlynuose augančių retų augalų radimvietės. Pievose augantys saugomi augalai. Lietuvoje esančios pievose augančių retų augalų radimvietės. Skaityti daugiau
Lietuvos regionų sociogeografinė padėtisĮvadas. Lietuvos regionų sociogeografinė padėtis. Lietuvos regionų sociogeografinių veiksnių ypatumai. Rytų Aukštaitijos sociogeografinių veiksniai. Vidurio Lietuvos sociogeografiniai veiksniai. Šiaurės Lietuvos sociogeografiniai veiksniai. Suvalkijos sociogeografiniai veiksniai. Dzūkijos sociogeografiniai veiksniai. Kalvotosios Žemaitijos sociogeografiniai veiksniai. Lietuvos pajūrio sociogeografiniai veiksniai. Skaityti daugiau
Lietuvos renesanso ir baroko literatūraEugenijos Ulčinaitės "Lietuvos renesanso ir baroko literatūra" kultūrinė - istoriografinė analizė. Įvadas. Pagal H. White teksto analizavimo schemą. Monografijoje atskleisti baroko ir renesanso literatūros pagrindiniai bruožai. Pagal Joyse Appleby, Lynnhunt knygą "tiesos sakymas apie istoriją". Faktų išdėstymas momografijoje. Išvados. Skaityti daugiau
......