Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Lietuvos mokyklinis teatrasMokyklinio teatro pobūdis ir vieta scenos meno raidoje. Dramaturgija. Autoriai. Tematika ir šaltiniai. Idėjiniai motyvai. Žanrinės ir tradicinės dramų ypatybės. Prasmė. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos monetarinė politikaPdf byla. Įvadas. Lietuvos centrinio banko funkcijos. Monetarinės politikos priemonės. Pinigų politikos veikla. Atviros rinkos operacijos apibrėžimas. Vertybiniai popieriai. Lietuvos respublikos vertybiniai popieriai. Atviros rinkos operacijų vykdymas. Atviros rinkos pranašumai. Diskonto norma. Palūkanų normos Lietuvoje 2004 metais. Rezervų politika. Lietuvos bankų privalomosios atsargos. Komercinių bankų privalomosios atsargos Lietuvos banke 2001 06 - 2001 07. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos monetarinės politikos apžvalgaMonetarinė politika. Monetarinės politikos esmė, uždaviniai ir priemonės. Monetarinės politikos privalumai ir trūkumai. Monetarinės politikos apžvalga. Valiutų valdyba. Pagrindiniai skirtumai tarp valiutų valdybos ir centrinio banko sistemų. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos monetarinės politikos ypatumaiLietuvos banko atkūrimas. Lietuvos respublikos monetarinės politikos ypatumai. Lietuvos Centrinio banko veiklos principai. Tikslas. Funkcijos. Valdymas ir struktūra. Atskaitomybė ir informavimas apie veiklą. Užsienio atsargų valdymas. Užsienio atsargų valdymo principai. Iždo agento veikla. Dalyvavimas Vyriausybės vertybinių popierių aukcionuose. Kredito įstaigų priežiūra. Bankų veiklos riziką ribojantys normatyvai ir reikalavimai. Pinigų išleidimas ir išėmimas iš apyvartos. Tarptautiniai ryšiai. Pagrindinio tikslo įgyvendinimas. Skaityti daugiau
Lietuvos muitinėIstorija. Prekės ir procedūros. Deklaracija. Lietuvos Muitinės strategija. Tikslai. Skaityti daugiau
Lietuvos muitų politika integruojantis į Europos Sąjungą (ES)Įvadas. Tarptautinės prekybos ribojimo tikslai ir priežastys. Muitų rūšys ir klasifikacija. Muitų esmė ir funkcijos. Muito tarifo nustatymas. Muitų politikos įtaka. Muitų politikos įtaka vartotojams ir gamintojams. Muitų politikos įtaka bendriems šalies interesams. Trumpa Europos Sąjungos tikslų ir principų apžvalga. Lietuvos užsienio prekybos politika po įstojimo į Europos Sąjungą. Europos Sąjungos išoriniai ekonominiai santykiai. Lietuvos užsienio prekybos rodikliai po įstojimo į Europos Sąjungą. Lietuvos muitų politika po įstojimo į Europos Sąjungą. Prekyba su trečiosiomis šalimis. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos muitų politika ir jos pokyčiai integruojantis į Europos Sąjungą (ES)Įvadas. Muitinės vaidmuo Europos Sąjungoje (ES). Muitų sąjunga ir bendrasis muitų tarifas. Prekybos su trečiosiomis šalimis pokyčiai Lietuvai tapus Europos Sąjungos (ES) nare. Nauji prekybos instrumentai: tarifinės kvotos ir muitų suspendavimas. Kova su nusikalstama veikla. Pagrindinės problemos. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos muitų sistemaĮvadas. Tarptautinės prekybos ribojimo tikslai ir priežastys. Muitų rūšys ir klasifikacija. Muitų esmė ir funkcijos. Muito tarifo nustatymas. Muitų politikos įtaka vartotojams ir gamintojams. Muitų politikos įtaka bendriems šalies interesams. Lietuvos muitų sistema įstojus į Europos Sąjungą. Statistika. Lietuvos Respublikos užsienio prekybos politika. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos muziejų, paveldo objektų patekimo į pasaulio paveldo sąrašą motyvacijos (Trakų ir Kernavės atvejis)Pratarmė. Istorinis kontekstas. Patekimo į pasaulio paveldo sąrašą kriterijai. Kernavės ir trakų patekimo į pasaulio paveldo sąrašą motyvacijos. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Lietuvos nacionalinė kokybės politikaĮvadas. Nacionalinės kokybės politika. Kokybės vizija. Nacionaline kokybės politika siekiama šių pagrindinių tikslų. Pagrindinis Nacionalinės kokybės politikos uždavinys. Politikos principai. Nacionalinės kokybės politikos įtaka šalies konkurencingumui. Nacionalinė kokybės programa. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos nacionalinė standartizacijaĮvadas. Lietuvos nacionalinės standartizacijos tikslai, objektai, principai, standartizacijos lygmenys. Lietuvos kokybės sistemos struktūros koncepcija. Lietuvos nacionalinė kokybės programa. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos nacionalinė vertybinių popierių biržaĮvadas. Istorija. NVPB vystymasis ir VP rinkos raida. NVPB valdymas. NVP biržos paskirtis. Prekybos ir atsiskaitymų sistema. Centrinė rinka. Tiesioginiai sandoriai. Oficialusis prekybos sąrašas. Einamasis prekybos sąrašas. Nelistinguojamų VP sąrašas. Akcijų kurso nustatymas. Išvados. Pasiūlymai Vilniaus vertybinių popierių biržai. Skaityti daugiau
Lietuvos nacionaliniai parkaiNacionaliniai parkai, Dzūkijos nacionalinis parkas, Žemaitijos nacionalinis parkas, Trakų nacionalinis parkas, Aukštaitijos nacionalinis parkas, Kuršių nerijos nacionalinis parkas: Saugomi objektai, Kultūros paveldas, Upės, Ežerai, Augalija ir gyvūnija, Pelkės, Parko lankymas. Skaityti daugiau
Lietuvos nacionaliniai parkai (3)Lietuvos nacionaliniai parkai. Nacionalinių parkų paskirtis. Aukštaitijos nacionalinis parkas. Dzūkijos nacionalinis parkas. Žemaitijos nacionalinis parkas. Kuršių nerijos nacionalinis parkas. Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorija. Trakų istorinis nacionalinis parkas. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Lietuvos nacionalinio biudžeto analizė 1998 – 2003 metaisDarbo tikslas – aptarti Lietuvos nacionalinio biudžeto pajamų ir išlaidų pokyčius 1998 – 2003 metų laikotarpyje. Valstybės biudžetas. Nacionalinio biudžeto pajamos. Nacionalinio biudžeto išlaidos. Nacionalinio biudžeto balansas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos nacionalinio teatro raidaĮvadas. Darbo tikslas – apžvelgti Lietuvos nacionalinio teatro vystymąsi pirmosios ir antrosios sovietinės okupacijos laikotarpiu, 1940–1941, 1944–1990 metais. Lietuvos nacionalinio teatro raida. 1940–1941 metų teatrų sezonas. Lietuvos tarybinis teatras antrosios sovietinės okupacijos metais. Sovietmečio teatras Lietuvos visuomenėje. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos naftos eksportasReferatas. Summary. Įvadas. Rentabilios eksportinės naftos kainos nustatymas. Teoriniai sprendimai. Pasaulinės naftos kainos. Brento rinkos apibrėžimas ir prekybos būdai. Datuotas Brentas ir 15 dienų Brentas. Naftos kainų ataskaitos. Skirtumai tarp būsimų ir ateities rinkų. Naftos žaliavos eksportas ir jos kainų nustatymo metodai. Metodai, jų tikslai bei jų nustatymo priemonės. Ekonominė kaina. Standartinės naftos rūšies kainos ekvivalentas ir jos santykis su prekiaujamos naftos kaina. Konkuruojančios lygybės pritaikymai. Brento vieta kainų nustatymo formulėse. Tarptautinė prekyba ir ją skatinantys veiksniai . Eksporto funkcijos ir galimi tarpininkai. Eksporto strategijos sudarymas. Eksporto strategijos sudarymo etapai. Strateginė informacija tarptautinėje prekyboje. Eksperimentinis modeliavimas. Naftos gavyba ir eksportas Lietuvoje. Atrasti telkiniai bei naftos gavyba juose. Naftos gavybą reguliuojantys veiksniai. Geologiniai veiksniai. Įstatyminiai veiksniai. Naftos gavybai taikytini mokesčiai. Pridėtosios vertės mokestis. Mokestis už valstybinius gamtos išteklius. Akcizai. Muitai. Kiti mokesčiai. UAB "Minijos nafta" veiklos analizė. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Įmonės organizacinė struktūra ir valdymas. Gamybinio proceso apibūdinimas. Naftos gavybos ir išgaunamos naftos charakteristikos. Eksporto organizavimas. UAB "Minijos nafta" naftos eksportas. Eksportuojamos produkcijos transportavimo specifika. Rentabilios eksportuojamos naftos kainos modeliavimas. Įmonės parduodamos naftos savikainos nustatymas. Eksportuojamos naftos rentabilios kainos nustatymas. Apsaugos mechanizmų modeliavimas. Rezultatų ekonominis įvertinimas ir prognozė. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos nedarbas 2005 metaisĮvadas. Nedarbo sąvoka. Nedarbo rūšys. Nedarbo priežastys. Nedarbas 2005 metais. Nedarbo mažinimo priemonės. Nedarbo pasekmės. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos nedarbo lygio ekonometrinis modelisĮvadas. Tikslas yra sudaryti Lietuvos nedarbo lygio ekonometrinį modelį. Lietuvos nedarbo lygis. Veiksniai lemiantys nedarbo lygį. Bendroji paklausa migracija. Vidutinis darbo užmokestis. Nedarbo lygio duomenų charakteristikos. Nedarbo lygio duomenų vidurkio, dispersijos ir pasikliautinųjų intervalų skaičiavimas. Nedarbo lygio duomenų transformacija, transformuotų duomenų vidurkio ir dispersijos skaičiavimas. Hipotezių apie vidurkių ir dispersijų lygybes pagal nedarbo lygio ir vidutinio darbo užmokesčio transformuotus duomenis patikrinimas. Koreliacijos koeficiento skaičiavimas. Tiesinės regresijos skaičiavimas. Determinacijos koeficientas prognozavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos nekrikščioniškosios mažumos XIV–XVIII amžiujeĮvadas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) mažumos. Vilnius. Totoriai. Karaimai. Žydai. Išvados. Skaityti daugiau
......