Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos integracija į Europos Sajungą (ES) (4)

  Įvadas. Bendrosios prekybos politikos instituciniai rėmai. Bendroji prekybos politika: tarp efektyvumo ir atskaitomybės. Bendroji prekybos politika: tarp supranacionalinių institucijų ir nacionalinių vyriausybių. Europos Komisija versus Ministrų Taryba. Ministrų Taryba ir nacionalinių vyriausybių įtaka. Bendroji prekybos politika ir interesų grupės. Išvados.
  Politologija, referatas(15 puslapių)
  2006-04-03
 • Lietuvos integracija į Europos Sąjungą (ES) (6)

  Įvadas. Teigiamos pasekmės. Galima išskirti kelias jų grupes. Ekonominės pasekmės. Fiskalinė nauda. Socialinės pasekmės. Politinės pasekmės. Pasekmės saugumui. Neigiami Lietuvos įsijungimo į Europos Sąjungą (ES) aspektai, problemos. Problematikos pristatymas. Skirtingi požiūriai į Ekonominę ir pinigų sąjungą (EPS) bei narystės joje pasekmes. Procedūriniai klausimai. Ekonominiai klausimai. Politiniai klausimai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-10-11
 • Lietuvos integracija į Europos Sąjungą (ES): pasiekimai ir problemos

  Integracijos į Europos Sąjungą įtaka pramonės restruktūrizavimui Lietuvoje. Sąjunga. Transformacija ir integracija. Integracijos poveikis Lietuvos ūkiui. Integracija ir ekonominė politika Lietuvoje. Kam naudinga ir kam nuostolinga integracija į Europos Sąjungą: Baltijos šalių atvejis. Krovinių vežimo kelių transportu politika Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą. Energetika. Išvada.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2005-09-23
 • Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą (ES) ekonominė nauda

  Įvadas. Bendra informacija apie Europos Sąjungos (ES) ekonominę integraciją. Laisvoji prekybos erdvė. Muitų sąjunga. Bendroji rinka. Ekonominė ir pinigų sąjunga. Stojimo į Europos Sąjungą (ES) pasekmių poveikis Lietuvos ūkiui remiantis susistemintų tyrimų rezultatais. Sektorių analizė. Transporto sektorius. Energetikos sektorius. Žemės ūkio sektorius. Aplinkosaugos sektorius. Europos Komisijos bendrojo finansinio pasiūlymo 2004-2006 metams pasekmių įvertinimas. Pinigų srautų tarp Europos Sąjungos (ES) ir Lietuvos įvertinimas. Parama žemės ūkiui. Parama vidaus politikos vystymui. Parama prieš įstojant į Europos Sąjungą (ES) (ISPA, PHARE, SAPARD). Struktūriniai ir Sanglaudos fondai. Struktūrinės paramos įtaka Lietuvos ūkiui. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-12-21
 • Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą (ES) ekonominės pasekmės

  Įvadas. Integracija į Europos Sąjungą (ES). Teigiamos pasekmės. Parama. Pasirengimo narystei programos. Struktūriniai fondai. Bendrojo vidaus produkto pokyčiai. Užsienio prekyba. Nedarbas ir užimtumas. Gyventojų pajamos. Tiesioginės užsienio investicijos. Neigiamos pasekmės. Infliacija. Migracija. Išvados. Priedai (4).
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2007-05-17
 • Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą (ES) nauda

  Europos Sąjungos ekonominė integracija Įvadas. Bendra informacija apie Europos Sąjungos (ES) ekonominę integraciją. Bendroji rinka. Muitų sąjunga. Ekonominė ir pinigų sąjunga. Keturios laisvės: ekonominės integracijos prielaidos. Laisvas darbo jėgos judėjimas. Laisvas paslaugų judėjimas. Laisvas kapitalo judėjimas. Laisvas prekių judėjimas. Išvados. Struktūriniai fondai ir Europos Sąjungos (ES) programos. Įvadas. Struktūriniai fondai. Poveikis Lietuvai. Apie PHARE, ISPA ir SAPARD programas. Kitos programos. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-03
 • Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą (ES) nauda (2)

  Įvadas. Integracijos į Europos Sąjungą (ES) poveikis. Stojimo į Europos Sąjungą (ES) pasekmių poveikis Lietuvos ūkiui remiantis susistemintų tyrimų rezultatais. Sektorių analizė. Transporto sektorius. Energetikos sektorius. Žemės ūkio sektorius. Aplinkosaugos sektorius. Europos Komisijos bendrojo finansinio pasiūlymo 2004-2006 metams pasekmių įvertinimas. Struktūrinė parama. Pinigų srautų tarp Europos Sąjungos (ES) ir Lietuvos įvertinimas. Parama žemės ūkiui. Parama vidaus politikos vystymui. Parama prieš įstojant į Europos Sąjungą (ES) (ISPA, PHARE, SAPARD). Struktūriniai ir Sanglaudos fondai. Struktūrinės paramos įtaka Lietuvos ūkiui. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-05-22
 • Lietuvos investicijų klimato įvertinimas

  Santrauka. Įžanga. Įmonių apklausos rezultatai. Lietuvos investicinis klimatas tarptautinėje perspektyvoje. Įmonių aplinka, konkurencingumas ir inovacijos. Lietuvos įmonių aplinka. Verslo rėmimo sistema. Lenktyniavimas konkurencingumo srityje – Kaip sekasi Lietuvai? Vejantis Europos Sąjungos (ES) darbo našumą dar laukia tolimas kelias. Ar Lietuvos dėmesys inovacijoms yra pakankamas, kad šalis išliktų konkurencinga? Įmonių įėjimo į rinką ir išėjimo iš jos sąlygos. Įmonių įėjimas į rinką – greitas ir nebrangus, bet reikalaujantis gana nemažo įstatinio kapitalo procesas. Įmonių išėjimas iš rinkos – greitas, bet nelabai efektyvus procesas. Ekonomikos veiksnių rinkos. Finansinių išteklių prieinamumas. Darbo santykių reguliavimas. Žmogiškasis kapitalas. Komercinės paskirties žemės plėtra. Įmonių atsiskaitymai ir skolos grąžinimas – nuolat uždelsiami atsiskaitymai, sklandus įsipareigojimų vykdymo užtikrinimo mechanizmas. Infrastruktūra. Infrastruktūra kaip verslo aplinkos faktorius. Reguliavimo našta, valstybės valdymas ir korupcija. Reguliavimo našta. Valdymas. Korupcija. Atskiri investicinio klimato vertinimo klausimai. Atskiri klausimai: Mokesčių administravimas. Atskiri klausimai: Mokesčių konkurencija ar dempingas? Atskiri klausimai: Integracijos į Europos Sąjungą (ES) poveikis Lietuvos verslo aplinkai. Rekomenduojami veiksmai investicijų klimatui gerinti.
  Makroekonomika, referatas(130 puslapių)
  2006-09-29
 • Lietuvos ir Airijos palyginamoji analizė

  Įvadas. Darbo tikslas: atlikti Lietuvos ir Airijos lyginamąją analizę. Lietuvos ir Airijos geografinis ir administracinis palyginimas. Lietuvos respublika. Airija. Lietuvos ir Airijos subalansuotos plėtros rodikliai. Nedarbo lygis. Infliacija. Bendrasis vidaus produktas. Lietuvos ir Airijos regionų konkurencingumas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(21 puslapis)
  2009-05-20
 • Lietuvos ir Austrijos palyginamoji analizė

  Įvadas. Darbo tikslas – atlikti Lietuvos ir Austrijos lyginamąją analizę. Lietuvos ir Austrijos geografinis ir administracinis palyginimas. Austrijos ir Lietuvos subalansuotų plėtros rodiklių analizė. Bendrasis vidaus produktas (BVP). Infliacija. Nedarbo lygis. Valstybės skola. Kokybiniai rodikliai. GINI koeficientas. Žmogaus socialinės raidos indeksas. Klasteriai. Lietuvos ir Austrijos regioninis konkurencingumas. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(23 puslapiai)
  2009-05-20
 • Lietuvos ir Bulgarijos palyginamoji analizė

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti ir apibūdinti rodiklius, lemiančius Bulgarijos konkurencingumą ir įvertinti ūkio struktūros įtaką regionų mastui. Bendra informacija apie Bulgariją. Švietimas. Demografinė ir socialinė padėtis Bulgarijoje. Ekonomika Bulgarijoje. Ekonominė situacija. Pramonė. Transportas ir susisiekimas. Užsienio prekyba. Lietuvos prekyba su Bulgarija. Turizmas. Bulgarijos regionų problemos ir sprendimas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(15 puslapių)
  2009-05-20
 • Lietuvos ir Estijos švietimo politika

  Įvadas. Tikslas: Palyginti Lietuvos ir Estijos valstybių švietimo politiką. Lietuvos švietimo politika. Lietuvos apibūdinimas. Lietuvos švietimo politikos istorinė raida. Švietimo reformų pradžia. Edukacinė komisija. Pirmas mokyklos reformavimo žingsnis. Estijos švietimo politika. Estijos apibūdinimas. Estijos švietimo strategija. Švietimo reformos ir pokyčiai. Estijos švietimo strategija. Lietuvos ir Estijos švietimo sistemos panašumai ir skirtumai. Lietuvos ir Estijos švietimo sistemos panašumai. Lietuvos ir Estijos švietimo sistemos skirtumai. Išvados.
  Politologija, referatas(26 puslapiai)
  2010-04-07
 • Lietuvos ir Europos krepšinio raida antrojo pasaulinio karo metais 1939-1945

  Įvadas. Prieš mūsų erą. 1939 metai. III Europos vyrų krepšinio čempionatas. 1940 metai. 1941 metai. 1942 metai. 1943 metai. 1944 metai. 1945 metai. Lietuvos komandos pirmąkart TSRS čempionate. III Europos vyrų krepšinio pirmenybių galutinė lentelė. Išvada.
  Sportas, referatas(10 puslapių)
  2007-04-18
 • Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) santykiai asociacijos su Europos Sąjunga laikotarpiu (1995-2000)

  Įvadas. Europos Sąjungos (ES) politika Vidurio ir Rytų Europos šalių atžvilgiu. Lietuva ir Europos Sąjunga (ES). Europos (asociacijos) sutartis. Lietuvos ir Europos Sąjungos santykių problemos. Nuo asociacijos iki derybų dėl narystės Europos Sąjungoje (ES). Išvados.
  Politologija, referatas(12 puslapių)
  2007-05-28
 • Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) šalių prekyba

  Įvadas. Darbe nagrinėjama Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) šalių prekybą 2005 metais, lyginama su 2004 metų duomenimis. Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) šalių prekybos pradžia. Prekybos su Europos Sąjungos (ES) šalimis svarba Lietuvai. Prekių judėjimas Europos Sąjungos (ES) rinkoje ir privalomieji reikalavimai importuojamoms prekėms. Bendri duomenys apie Lietuvos prekybą su ES šalimis. Prekių eksportas. Lietuvos eksportas pagal valstybių grupes. Lietuvos eksportas pagal prekių skyrius. Prekių importas. Lietuvos importas pagal valstybių grupes. Lietuvos importas pagal prekių skyrius. Bendri nuostatai apie 2005m. Lietuvos importą ir eksportą. Lietuvos prekybos tendensijos ateinantiems metams. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(12 puslapių)
  2010-04-20
 • Lietuvos ir Europos Sąjungos prekyba

  Įvadas. Užsienio prekybos balansas 1995–2005 m. Užsienio prekybos duomenys. Importas. Eksportas. Svarbiausi eksporto partneriai. Prekių importas pagal šalių grupes. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(11 puslapių)
  2007-04-25
 • Lietuvos ir Europos Sąjungos prekyba (2)

  Įvadas. Tarptautinė prekyba. Prekyba su Europos sąjunga. Išvados. Priedai (2).
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2007-05-23
 • Lietuvos ir Italijos Konstitucijos: jų panašumai ir skirtumai

  Įvadas. Lietuvos konstitucija. Italijos konstitucija. Lyginamoji analizė. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2006-12-13
 • Lietuvos ir Japonijos švietimo politikos lyginamoji analizė

  "Švietimo politikos" rašto darbas. Įvadas. Švietimo politikos samprata. Lietuvos ir Japonijos švietimo strategijų panašumai ir skirtumai. Lietuvos ir Japonijos švietimo politikos tikslai. Lietuvos ir Japonijos švietimo politikos uždaviniai. Lietuvos ir Japonijos švietimo politikos vertybės ir principai. Lietuvos ir Japonijos švietimo politikos taktikos palyginimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2011-06-02
 • Lietuvos ir Jungtinės Karalystės švietimo sistemų politikos ir strategijos palyginimas

  Įvadas. Jungtinės Karalystės švietimo sistema. Lietuvos švietimo sistema. Jungtinės Karalystės švietimo sistemos analizė. Lietuvos švietimo sistemos analizė. Lyginamoji švietimo sistemų analizė.
  Mokslas ir švietimas, referatas(10 puslapių)
  2008-04-03
Puslapyje rodyti po