Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Lietuvos eksporto kitimo tendencijos 1999-2007 metaisĮvadas. Teorinė dalis. Užsienio prekybos esmė. Tarptautinės prekybos priežastys. Importo motyvai. Eksporto motyvai. Užsienio prekybos statistika. Analitinė dalis. Pagrindinių statistinių duomenų apžvalga. Eksporto pokyčiai Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą (ES). Eksporto prognozės. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Užsienio prekybos prognozavimas naudojant trendą. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos eksporto kitimo tendencijos prieš ir po įstojimo į Europos Sąjungą (ES)Įvadas. Tikslas. Lietuvos eksporto kitimo tendencijos prieš įstojimą į ES ir po įstojimo. Eksportas. Eksporto politika. Eksportas Lietuvoje prieš įstojant į Europos Sąjungą (ES). Lietuvos eksporto analizė. Lietuvos eksporto struktūra prieš Europos Sąjungą (ES). Lietuviškos kilmės prekių eksportas ir reeksportas. Eksporto ir BVP santykis prieš įstojant į Europos Sąjungą (ES). Eksportas Lietuvoje po įstojimo į Europos Sąjungą (ES). Svarbiausi Lietuvos užsienio prekybos partneriai. Lietuvos eksporto problemos tapus Europos Sąjungos (ES) nare. Eksporto subsidijos. Lietuvos eksporto statistinių duomenų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos elektros energija: tiekimo strategija, plėtra, prognozėsĮvadas. Raida. Ekonomikos raidos prognozės. Energijos poreikių prognozės. Energijos tiekimo strategija. Lietuvos energetikos sistemos 330-110 kv tinklo plėtros schema 2010 m. Lietuvos energetika 2000-2004 metais. Lietuvos, Latvijos ir Estijos 2000-2001 m. energijos balansai. Lietuvos elektros balansų analizė. Vartojimo palyginimai. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas. Specialistų rengimas ir moksliniai tyrimai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos energetika sovietinės okupacijos laikotarpiuŠiame darbe aprašoma Lietuvos energetinė sistema sovietinės okupacijos laikotarpiu. Lietuvos energetika sovietinės okupacijos metais. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos ežeraiĮvadas. Ežero skiriamosios dalys. Ežero maitinimo šaltiniai, pratakumas. Ežero fauna ir flora. Ežero fauna ir flora. Ežerų vandens temperatūra. Ežerų vandens cheminė sudėtis. Ežerų vandens cheminė sudėtis. Didžiausi pasaulio ežerai. Didžiausi Lietuvos ežerai. Dabar besiformuojančios nuosėdos. Ežerotyra. Drūkšiai. Žuvintas. Skaityti daugiau
Lietuvos ežerai (2)Lietuvos ežerai. Didesni ežerai. Vidutinis ežerų plotas. Ežerų dugnas. Lietuvos ežerų žiema. Pakrančių pelkėjimas. Aklinieji ežerai. Ežerų maistingumas. Ežerų pratakumo koeficientas. Ežerų padėtis upių tinklo atžvilgiu. Ežerų pasiskirstymas. Drūkšių ežeras. Sartai. Tauragnas. Dūburio ežeras. Luodžio ežeras. Kretuono ežeras. Rubikių ežeras. Baluošas. Lakajai. Asvejos ežeras. Dusios ežeras. Metelio ežeras. Obelijos ežeras. Žuvintas. Vištytis. Platelių ežeras. Rėkyva. Lūkstas. Krokų Lanka. Širvenos ežeras. Merguvos ežeras. Skaityti daugiau
Lietuvos filosofaiĮvadas. Tautinio sąjūdžio filosofija. Vydūnas. Modernioji filosofija. Stasys Šalkauskis. Antanas Maceina. Išvada. Skaityti daugiau
Lietuvos finansavimo ir investicijų panaudojimas Šiaurės Atlanto aljanseĮvadas. NATO veikimo ir finansavimo principai. Finansiniai Lietuvos integracijos į NATO aspektai. Lietuva ir NATO. NATO narystės kainos klausimai I plėtros etape. NATO plėtros kainos studijų lyginamoji analizė. Lietuvos narystės NATO kaina. Karinių pajėgų plėtra (reforma) ir integracija į NATO. Krašto apsaugos sistemos finansavimas. Krašto apsaugos sistemos išteklių valdymo sistema. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos finansinė sistemaĮvadas. Lietuvos Respublikos biudžetas. Lietuvos Respublikos biudžeto sandara. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamos ir išlaidos. Lietuvos Respublikos mokesčių sistema. Gyventojų pajamų mokestis. Pelno mokestis. Pridėtines vertės mokestis. Akcizų tarifai. Nekilnojamojo turto mokestis. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos finansų maklerių įmonės (FMĮ)Lietuvos finansų maklerių įmonės, jų paskirtis, veikla ir vaidmuo organizuojant viešąją vertybinių popierių apyvartą. Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti finansų maklerių įmonių paskirtį, veiklą bei vaidmenį organizuojant viešąją vertybinių popierių apyvartą. Finansų maklerių įmonės – finansinis tarpininkas. Finansų maklerių įmonės, jų valdymas bei licencijavimas. Finansų maklerių įmonių (FMĮ) veikla bei pareigos. Reguliuojančios institucijos. Fmį vaidmuo, organizuojant viešąją vertybinių popierių apyvartą. Finansų maklerių įmonės (FMĮ) Lietuvoje. Finansų maklerių įmonių (FMĮ) finansinių rodiklių lyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos finansų sistemaĮvadas. Lietuvos finansų struktūra - institucinis aspektas. Lietuvos respublikos biudžetas. Lietuvos respublikos biudžeto sandara. Lietuvos respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamos ir išlaidos. Valstybinis socialinio draudimo fondas Lietuvoje. Lietuvos respublikos mokesčių sistema. Lietuvos respublikos mokesčių klasifikacija pagal mokesčių objektus. Valstybės skola Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos finansų sistema: šiandieninė būsena ir plėtros poreikiai bei galimybėsĮvadas. Lietuvos finansų sistemos struktūra ir jos funkcijos. Finansų sistemos funkcijos. Finansinių institucijų vaidmuo Lietuvos finansų sistemoje. Finansų rinkų tipai. Lietuvos finansų sistemos struktūros raida. Lietuvos finansų sistemos poreikiai bei galimybės. Išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
Lietuvos finansų sistema: šiuolaikinė būsena ir plėtros (tobulinimo) poreikiai ir prioritetinės kryptysLietuvos finansų sistema: šiuolaikinė būsena ir plėtros (tobulinimo) poreikiai ir prioritetinės kryptys. Finansai. Finansų sistema. Lietuvos finansų sistema. Artimiausio laikotarpio finansų sistemos tobulinimo prioritetai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos finansų sistema: šiuolaikinė būsena, plėtros poreikiai ir prioritetinės kryptysĮvadas. Finansų sistema ir jos sudedamosios dalys. Lietuvos finansų sistema ir jos šiuolaikinė būsena. Finansų sektoriaus institucinė struktūra. Finansų sektoriaus priežiūros struktūra. Finansų sektoriaus infrastruktūra. Finansų sistemos tobulinimo poreikiai ir kryptys. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos fiskalinė politikaĮvadas. Fiskalinė politika. Kas tai? Diskretinė fiskalinė politika. Nediskretinė fiskalinė politika. Fiskalinės politikos raida Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos fiskalinė politika ir jos raidaĮvadas. Biudžeto valdymo procesas Lietuvoje. Biudžeto sandaros reformos. Biudžeto valdymo principai. Biudžeto planavimo ir vykdymo procesas. Kontrolė. Biudžeto planavimo ir biudžeto projekto sudarymas (Vyriausybės etapas). Valstybės biudžeto svarstymas ir tvirtinimas Seime. Valstybės biudžeto vykdymas. Valstybės biudžeto įvykdymo kontrolė ir atskaitomybė. Fiskalinės politikos raida Lietuvoje. Fiskalinės politikos raidos etapai ir jų pagrindiniai bruožai. Išvada. Skaityti daugiau
Lietuvos fiskalinės politikos perspektyvosĮvadas. Ribojimai ir pasirinkimo galimybės. Svarbiausios problemos ir ateities perspektyvos. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos gamybos bei prekių ir paslaugų rinkų plėtraĮvadas. Lietuvos pramonės vieta užsienio rinkose. Rusijos rinka. Lietuvos integracija į Europos Sąjungos (ES) rinką. Lietuvos pramonė laisvosios rinkos sąlygomis. Medienos pramonė. Maisto pramonė. Statybos pramonė. Tekstilės ir drabužių siuvimo pramonė. Lietuvos konkurencingumo galimybės. Tarptautiniai gamybiniai vienetai. Strateginių aljansų kūrimas. Užsienio investicijos. Mokslo potencialas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos gamtaGamtos apsauga. Tarša. Upės. Rezervatai. Miškai. Skaityti daugiau
Lietuvos gamtos ištekliaiGamtos ištekliai: Gamtos ištekliai ir gamtos apsauga, Gamtos išteklių klasifikavimas: Realūs ir potencialūs, Išsenkantys ir neišsenkantys. Lietuvos gamtos ištekliai. Skaityti daugiau
......