Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) visuomeninė ir politinė santvarka: A. Volanas "Apie politinę ir pilietinę laisvę" ir Mykolas Lietuvis "Apie totorių, lietuvių ir maskvėnų papročius"Įvadas. Tikslas – išanalizuoti abiejų autorių mintis apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) visuomeninę ir politinę santvarką. Laisvė ir vergija. Teismai ir įstatymų teisingumas. Teisinės valdžios problema. Kilmingųjų sluoksnis ir jų pareigos. Didžioji lietuvių tautos yda - girtavimas. Dvasininkų sluoksnis ir lietuvių tikėjimas. Prabanga. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės numizmatikaĮvadas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) pirmosios monetos XIV amžiaus pabaigoje – XV amžiuje. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) monetos iki Liublino unijos. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) numizmatika po Liublino unijos. Pabaiga. Skaityti daugiau
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teismaiĮvadas. Valdovo teismas kaip aukščiausioji apeliacinė instancija. Vyriausiojo Tribunolo įsteigimas. Tribunolo struktūra ir kompetencija. Žemės teismas ir jo kompetencija. Pilies teismas ir jo kompetencija. Pakamario teismas ir jo kompetencija. Skaityti daugiau
Lietuvos dieniniai drugiai ir jų reikšmėĮvadas. Lietuvos drugių tyrėjai. Bendra drugių charakteristika. Drugių paplitimas. Drugių ir augalų tarpusavio ryšiai. Dieninių drugių vystymosi stadijos. Dieninių drugių sandara. Lietuvos dieninių drugių įvairovė. Storgalviukai. Būriuotojai. Baltukai. Melsviai. Nimfalijos. Drugių ekologinė reikšmė. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos diplomatijos veikla 1940 metų vasarąĮvadas. Egzilinės vyriausybės suformavimas. Diplomatų reakcija į nepriklausomybės praradimą. Diplomatų veikla po 1940 m. nepriklausomybės netekimo. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos diplomatinės atstovybės užsienyjeĮvadas. Darbo tikslas: Išanalizavus mokslinę literatūrą, nustatyti, kokios buvo pirmosios Lietuvos diplomatinės atstovybės užsienyje. Lietuvos nepriklausomybės paskelbimas ir diplomatinės veiklos pradžia. Pirmosios diplomatinės atstovybės užsienyje. Lietuvos diplomatinių atstovybių veikla. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos dirvožemių ir agrocheminių tyrimų raidaĮvadas. Dirvožemių ir agrocheminių tyrimų istoriografija. Dirvožemio ir agrochemijos tyrimai mokslo ir studijų institucijose. Dirvožemio ir agrochemijos tyrimai Žemės ūkio universitete. Dirvožemio ir agrochemijos tyrimai Lietuvos žemdirbystės institute. Dirvožemio tyrimai Lietuvos miškų ir Valstybiniame miškotvarkos institutuose. Valstybinio žemėtvarkos instituto darbai. Dirvožemio biologiniai tyrimai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos dirvožemių klasifikacijaDirvožemis ir jo derlingumas. Dirvožemių klasifikacija. Pagrindiniai dirvožemių klasifikacijos vienetai. Dirvožemio susidarymas. Dirvožemio sudėtis. Dirvodaros procesai. Pagrindiniai Lietuvos dirvožemiai. Nuardyti dirvožemiai. Lietuvos dirvožeminis agronominis rajonavimas. Lietuvos vakarų zona. Lietuvos vidurio zona. Lietuvos rytų zona. Skaityti daugiau
Lietuvos dokumentinių filmų ir fotografijos raida (1945-1991metais)Įvadas. Lietuvos dokumentinių filmų (1945 – 1991m.) raida. Lietuvos dokumentinių filmų (1945 – 1991m.) raida. Lietuvos dokumentinių filmų esminiai bruožai sovietmečiu. Lietuvos fotografijos raida 1945 – 1991 metais. Bendra fotografijos situacija Lietuvoje sovietmečiu. Išeivių, tremtinių ir partizanų fotografija. 7-ojo dešimtmečio karta. Lietuvos fotografijos mokykla. "Nuobodulio" fotografija. Lietuvos dokumentinio filmo ir fotografijos (1945-1991m.) esminiai bruožai. Dokumentinių filmų kūrėjas Audrius Stonys . Fotografas Balys Buračas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos draudimo bendrovių apžvalga, jų funkcijos ir padėtis rinkojeĮvadas. Teisę vykdyti draudimo veiklą turinčios kompanijos. Draudimo brokeriai. Draudimo priežiūros komisija. Draudimo šakos. Draudimo įmonių finansai. Įstatinis kapitalas. Nuosavas kapitalas. Mokumas. Lietuvoje veikiančios draudimo ir pensijų kaupimo bendrovės. Plačiau apie šias draudimo bendroves: "Bonum Publicum". "ERGO Lietuva". "Lietuvos draudimas". "Lindra". "Seesam Lietuva". UAB "Commercial Union Lietuva gyvybės draudimas". Draudimo bendrovių statistiniai duomenys. Išvados. Lentelės. Skaityti daugiau
Lietuvos draudimo įmonių turto draudimo palyginimasĮvadas. Namų turto draudimas. Draudimo objektai. Draudimo vieta. Draudiminiai ir nedraudiminiai įvykiai. Draudimo suma ir draudimo įmoka. Draudimo sutarties sudarymas ir galiojimo terminai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos draudimo rinkos tendencijos 2009 metaisĮvadas. Darbo tikslas: išnagrinėti Lietuvos draudimo rinkos tendencijas 2009 m. Bendra Lietuvos draudimo rinkos apžvalga. Pagrindiniai Lietuvos draudimo rinką įtakojantys veiksniai. Lietuvos draudimo rinkos tendencijos 2009 m. Gyvybės draudimo rinka. Ne gyvybės draudimo rinka. Draudimo tarpininkavimo veikla. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos ekologinė būklėĮvadas. Lietuvos ekologinė būklė. Oro būklė ir tarša. Vandens telkinių būklė ir tarša. Dirvožemių būklė ir tarša. Tarša senais pesticidais. Atliekų tvarkymo ir perdirbimo problema. Miškų būklės kaita. Rūšių nykimas ir biologinės įvairovės mažėjimas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos ekologinė būklė (2)Įvadas. Oro būklė ir tarša. Vandens ekologinė būklė. Dirvožemių būklė. Ekologinė žemdirbystė. Miškų ekologinė būklė. Atliekų tvarkymo ir perdirbimo problema. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos ekonomika (2)Įvadas. Pirmieji atsigavimo ženklai. Lietuvos ūkio raida 1993 metų sausio – gruodžio mėnesiais. Pramonė. Žemės ūkis. Statyba. Kainos. Vidaus prekyba. Lietuvos ekonomika: 1994-ieji buvo finansinių skandalų ir draudimų metai. Lietuvos ūkis 1995 metais. Lietuvos Respublikos 1996-1998 m. makroekonominiai rodikliai. Pramonei — ūkio vairą. 1999-2000 metų ūkio prognozės ir palyginimai. Lietuvos makroekonominė situacija. Ūkio apibūdinimas 1999-2000 metais. Pagrindiniai ūkio rodikliai. Užsienio prekyba. 2000-ųjų metų pirmojo pusmečio apžvalga. Bendrasis vidaus produktas (BVP). Vartotojų kainos. Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainos. Elektros gamyba ir vartojimas. Naftos ūkis. Dujų tiekimas. Lietuva grįžta į ekonomikos augimo kelią. Augimo veiksniai. Sektorių varžybos. Maža perkamoji galia. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos ekonomika (3)Įvadas. Lietuva. Pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Šalies bendras vidaus produktas (BVP). Nedarbo lygis. Infliacija. Pagrindiniai Lietuvos ekonominiai rodikliai. Pinigų srautų vertės kitimas laike. Lietuvos tarptautinės prekybos politika. Lietuva – Pasaulinės prekybos organizacijos (PPO) narė. Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) ekonominiai ryšiai ir prekybos sąlygos. Pagrindiniai užsienio prekybos rodikliai. Lietuviškos kilmės prekių eksportas. Importo komponentai pagal prekių paskirtį. Svarbiausi 2004 metų užsienio prekybos partneriai. Išvados. Priedai (4). Skaityti daugiau
Lietuvos ekonomika ir jos rinkos reguliavimas bei kontrolėĮvadas. Ekonominė aplinka. Lietuvos ekonominė aplinka. Valstybės vaidmuo. Valstybinė monopolijų kontrolė. Rinka ir valstybinis reguliavimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Lietuvos ekonomika: nedarbasĮvadas. Pagrindiniai nedarbo rodikliai, nedarbo trukmė, nedarbo priežastys, nedarbo pasekmės. Bedarbiai, bedarbio pašalpa. Šiandieninė padėtis darbo rinkoje. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos ekonomika. Makroekonominiai rodikliaiPirmieji atsigavimo ženklai. Lietuvos ūkio raida 1993 metų sausio – gruodžio mėnesiais. Pramonė. Žemės ūkis. Statyba. Kainos. Vidaus prekyba. Lietuvos ekonomika: 1994-ieji buvo finansinių skandalų ir draudimų metai. Lietuvos ūkis 1995 metais. Žemės ūkio produkcija. Transportas. Prekyba. Statyba. Nedarbas. Gyventojai. Lietuvos respublikos 1996-1998 m. Makroekonominiai rodikliai. Pramonei – ūkio vairą. 1999-2000 metų ūkio prognozės ir palyginimas. Lietuvos makroekonominė situacija. Ūkio apibūdinimas 1999-2000 metais. Pagrindiniai ūkio rodikliai. Užsienio prekyba. 2000-ųjų metų pirmojo pusmečio apžvalga. Bendrasis vidaus produktas (BVP). Vartotojų kainos. Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainos. Elektros gamyba ir vartojimas. Naftos ūkis. Dujų tiekimas. Lietuva grįžta į ekonomikos augimo kelią. Augimo veiksniai. Sektorių varžybos. Maža perkamoji galia. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos ekonomikos augimas: raida, išorinė aplinka ir perspektyvosTeoriniai – metodologiniai aspektai. Ekonomikos augimas: esmė, veiksniai, modeliai. Proporcingas ekonomikos augimas ir makroekonominis stabilumas. Skaityti daugiau
......