Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Lietuvos delegacijos į Prancūziją vizitų vadybaĮvadas. Trumpas Prancūzijos aprašymas. Tarptautinis verslas su Prancūzija ir kultūra. Derybos. Kultūra. Laiko naudojimo savitumai. Prancūzijos žmonių religijos, elgsenos ir manierų ypatumai. Bendravimo būdai. Tinkamos ir netinkamos temos. Tonas, garsumas, kalbėsena. Tylos intarpai. Fiziniai gestai ir veido išraiška. Mostai ir skaičiavimas. Laikysena ir fizinis artumas. Žvilgsniai. Emocijos. Elgesys viešose vietose. Vaikščiojimas ir stovėjimas eilėse. Oro uostuose, geležinkelio stotyse, parduotuvėse. Autobusai, metro, taksi, automobiliai. Arbatpinigiai. Punktualumas. Dovanų bei suvenyrų parinkimas ir įteikimas. Aprangos reikalavimai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos delegacijos į Rusiją vizito vadybaLietuvos delegacijos į Rusiją vizito vadyba. Rusija. Trumpas šalies aprašymas. Tarptautinio verslo su Rusija ir kultūros ryšys. Laiko naudojimo savitumai. Bendravimo būdai. Elgesys viešose vietose. Dovanų bei suvenyrų parinkimas bei įteikimas. Aprangos reikalavimai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos delegacijos į Suomiją vizitų vadybaSuomijos kultūros savitumų ir nacionalinių ypatumų aprašymas. Trumpas šalies aprašymas. Suomijos ryšiai su Lietuva. Kelios pastabos apie Suomiją ir suomius. Suomių savybės. Politika ir valdžia. Religija ir demokratija. Pagrindinės kultūros kryptys. Vadovo vaidmuo. Kaip geriausia žmonėms bendrauti. Požiūris į laiką. Kaip visuomenei geriausiai bendrauti su pasauliu. Kalba ir pagrindiniai posakiai. Pagarbūs kreipiniai į vyrus, moteris, vaikus. Supažindinimas. Fizinis sveikinimosi stilius. Bendravimo būdas. Tinkamos ir netinkamos temos. Tonas, garsumas, kalbėsena. Tylos intarpai. Fiziniai gestai ir veido išraiška. Mostai ir skaičiavimas. Laikysena ir fizinis artumas. Žvilgsniai. Emocijos. Elgesys viešose vietose. Arbatpinigiai. Punktualumas. Valgiai ir gėrimai. Valgymo laikas ir būdingas maistas. Regioniniai skirtumai. Gėrimai ir tostai. Elgesys prie stalo. Susodinimas. Pakartotinės porcijos. Namuose, restorane, darbe. Dovanos. Apranga. Skaityti daugiau
Lietuvos demografinė verslo aplinkaSantrauka. Demografinė aplinka. Gyventojų skaičiaus kitimo tendencijos. Gyventojų amžiaus struktūros pokyčiai. Permainos šeimoje. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Lietuvos demokratijos modelio paieškaĮvadas. Demokratijos koncepcijos reikšmė politinių filosofų veikaluose ir šiandien pasaulyje. Lietuvos demokratijos ir ją įtakojančių veiksnių vertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos didieji akmenysAkmenų istorija. Lietuvos akmenys. Didžiausi Lietuvos akmenys. Barstyčių akmuo. Puntukas. Akmenės akmuo. Skaityti daugiau
Lietuvos didysis kunigaikštis GediminasGedimino kilmė. Gedimino santykiai su vokiečiais. Gedimino santykiai su lenkais. Gediminas ir rusų šiaurės vakarų valstybės. Gedimino santykiai su totoriais. Lietuvos valstybės valdymo sistema. Gediminas kaip politinis veikėjas. Gedimino mirtis. Gedimino valdymo reikšmė. Reikšmingiausi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) pasiekimai Gedimino valdymo laikotarpiu. Skaityti daugiau
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK) XIV amžiaus II pusėje: politinės krizės brendimasSituacija Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) po Gedimino mirties. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK) valdant Algirdui ir Kęstučiui. Valstybės valdymo struktūros nusistovėjimas. Esminiai konfliktų ir karų arealai. Derybos dėl krikšto. Jogailos ir Kęstučio konfliktas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) brandžiojo baroko sakralinė architektūraĮvadas. Tikslas – atskleisti būdingiausius Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) brandžiojo baroko sakralinės architektūros bruožus ir aprašyti du didžiausius šio architektūros stiliaus šedevrus. Baroko epocha. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) Baroko sakralinė architektūra. Šv. Petro ir Povilo bažnyčia. Pažaislio vienuolyno ansamblis. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) dvaro ir didikų kultūra. Jos ypatumaiĮvadas. Kalba ir kilmė. Švietimas. Spauda, spaustuvės, bibliotekos. Architektūra. Dailė. Menas ir teatras. Radvilų giminė. Mikalojus Radvila Juodasis. Mikalojus Radvila Rudasis. Skaityti daugiau
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) kariuomenėĮvadas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) kariuomenės organizacija. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) kariuomenės struktūrinės dalys. Etmonas. Generalitetas. Gvardiečiai. Kavalerija. Pėstininkai. Artilerija ir inžinerija. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) kariuomenė ir etmonaiEtmonas. Etmono teismas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) kariuomenė iki Ketverių metų seimo. Kariuomenės organizacija ir jos pokyčiai. Skaityti daugiau
Lietuvos didžiosios kunigaikštystės (LDK) knygos istorija ir poligrafijos atsiradimas mūsų krašteĮvadas. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės (LDK) valstybė, bažnyčios bei kultūros veikėjų knygų rinkiniai. Pranciškus Skorina- Vilniaus spaudos pradininkas. Leidėjai ir spaustuvės. Vilniaus akademijos spaustuvė. Valdovų privilegijos. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) pinigai ir jų politikaLietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) atsiradimas. Pinigai prieš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) įkūrimą. Pinigų politika Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK). Skaityti daugiau
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) rankraštinės knygos menas iki spaudos atsiradimoĮvadas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) rankraštinės knygos istorija. Rankraščių atsiradimo priežastys. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) rankraštinės knygos menas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teismai iki XVI amžiaus vidurio reformųPirmasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK ) teismų formavimosi ir raidos periodas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teismai, susiformavę iki XVI amžiaus vidurio reformų. Lietuvos didžiojo kunigaikščio (LDK) teismas. Ponų tarybos teismas. Vaivados teismas. Vietininko teismas. Tijūno teismas. Komisarų teismas. Maršalkos teismas. Asesorių teismas. Dvaro teismas. Kuopos teismas. Skaityti daugiau
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teismai, veikę iki XVI amžiausLietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teismai, veikę iki XVI amžiaus (16 amžiaus). Įvadas. Pirmasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teismų formavimosi ir raidos periodas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teismai, susiformavę iki XVI amžiaus vidurio reformų. Lietuvos didžiojo kunigaikščio teismas. Ponų tarybos teismas. Vaivados teismas. Vietininko teismas. Tijūno teismas. Komisarų teismas. Maršalkos teismas. Asesorių teismas. Dvaro teismas. Kuopos teismas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) užsienio politika XV - XVI amžiaus pradžioje. Žygimanto Kęstutaičio ir Švitrigailos užsienio politikos ir konfliktų dešimtmetis (1430-1440)Įvadas. Valdžios dalybos Lietuvoje po Vytauto mirties. Švitrigailos atėjimo į sostą versijos. Švitrigailos užsienio politika Lenkijos atžvilgiu. Karo su Lenkija priežastys. Paliaubos ir tolimesnė politinių santykių raida. Švitrigailos nuvertimo iš sosto aplinkybės. Politinių oponentų formavimasis. Žygimanto Kęstutaičio valdymas. Sutartis su Lenkija. Karinis konfliktas su Švitrigaila. Žygimanto užsienio politika po Pabaisko mūšio. Paskutiniai Žygimanto Kęstutaičio valdymo metai (1438-1440). Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) užsienio politikos kryptys XV amžiuje – XVI amžiaus pradžiojeLietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) santykiai su Vokiečių ordinu XV amžiaus pradžioje. Lietuvos ir Lenkijos tarpusavio santykiai XV amžiuje – XVI amžiaus pradžioje. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) bandymas tapti karalyste. Trylikmetis karas ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) pozicija šiame kare. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) santykių pablogėjimas su Krymo totoriais. Skaityti daugiau
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) valstybės aparatasĮžanga. Didysis kunigaikštis ir Ponų taryba. LDK seimas. Centrinės valdymo institucijos. Vietos valdymo institucijos. Išvada. Skaityti daugiau
......