Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Lietuvos bendrojo vidaus produkto įvertinimas gamybos metoduBVP apskaičiavimas gamybos metodu. Lietuvos BVP. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Lietuvos beržaiĮvadas. Šeima Beržiniai - Betulaceae Gray. Gentis Beržas - Betula L. Beržai keružiai - nuostabi mūsų krašto retenybė. Liekniniai beržai irgi mena ledynmetį. Karpotasis beržas - Betula pendula Roth. Plaukuotasis beržas - Betula pubescens Ehrh. Maksimovičiaus beržas - Betula maximowiczii Regel. Daūrinis beržas - Betula davurica Pall. Juodasis beržas - Betula nigra L. Kvapusis beržas - Betula lenta L. Gelsvasis beržas - Betula alleghaniensis Britt. Ermano beržas - Betula ermanii Cham. Geležinis beržas - Betula schmidtii Regel. Mandžiūrinis beržas - Betula mandshurica. Popieržievis beržas - Betula. Beržas Crimson Frost - Betula Crimson Frost. Himalajinis beržas - Betula utilis D. Don. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos bibliotekų įstatymaiĮvadas. Lietuvos bibliotekų įstatymai. Bibliotekų sistema. Bibliotekų turtas, jų iškeldinimas, reorganizavimas ir likvidavimas. Bibliotekų fondas. Bibliotekų finansavimas. Atsakomybė už įstatymo pažeidimą. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Lietuvos brangiakailiai žvėrysĮvadas. Voverės. Bebrai. Rudosios lapės. Ilgauodegė šinšila. Nutrijos. Kailių fermos. Skaityti daugiau
Lietuvos centrinio banko perspektyvos Europos SąjungojeĮvadas. Lietuvos centrinio banko perspektyvos Europos sąjungoje. Integracijos samprata. Euras. Bankų priežiūra ekonominėje ir pinigų sąjungoje. Lietuvos Laisvos Rinkos Institutas. Dėl banko nuosavybės. Dėl pagrindinio banko tikslo. Dėl banko funkcijų. Išvada. Skaityti daugiau
Lietuvos centrinio banko raida ir funkcijosIstorija. Lietuvos centrinis bankas. Banko tikslai ir funkcijos. Banko struktūra. Euro įvedimas. Banko nepriklausomybė. Nacionalinė valiuta. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos centrinis bankasLietuvos centrinio banko veiklos principai ir vaidmuo ekonomikoje. Bendra informacija. Tikslas. Funkcijos. Valdymas ir struktūra. Departamentai. Savarankiški skyriai. Lietuvos banko struktūra (schema). Atskaitomybė ir informavimas apie veiklą. Pinigų politika. Užsienio atsargų valdymas. Užsienio atsargų valdymo principai. Iždo agento veikla. Dalyvavimas vyriausybės vertybinių popierių (VVP) aukcionuose. Kredito įstaigų priežiūra. Bankų veiklos riziką ribojantys normatyvai ir reikalavimai. Pinigų išleidimas ir išėmimas iš apyvartos. Tarpbankinė lėšų pervedimo sistema. Tarpbankinė lėšų pervedimo sistema. Dalyvavimas sistemoje TARPBANK. Sistemos TARPBANK veikimo tvarka. Rizikos valdymas. Sistemos TARPBANK rodikliai. Tarptautiniai ryšiai. Pagrindinio tikslo įgyvendinimas. Istorija. Lietuvos banko atkūrimas 1990 metais ir veikla iki šių dienų. Lietuvos bankas 1922-1940 metais. Lietuvos centrinės bankininkystės ištakos. Užsienio centrinių bankų veiklos principai ir vaidmuo ekonomikoje. Centrinio banko vaidmuo ekonomikoje. Pinigų pasiūlos kontrolė. Pinigų ir kapitalo rinkų stabilizavimas. Paskutinis išteklių šaltinis. Mokėjimų mechanizmo palaikymas ir tobulinimas. Centrinio banko tikslai ir veiklos kanalai. Kanalai, kuriais veikia centriniai bankai. Federalinės rezervų sistemos istorija. Federalinės rezervų sistemos sukūrimas. Ankstyvosios federalinės rezervų sistemos struktūra. Federalinės rezervų sistemos tikslai ir politika. Federalinės rezervų sistemos veiklos organizavimas. Federalinės rezervų sistemos valdytojų taryba. Federalinis atvirosios rinkos komitetas ir atvirosios rinkos apskaitos sistema. Federalinės rezervų sistemos bankai. Bankai - federalinės sistemos nariai. Naudota literatūra (šaltiniai). Skaityti daugiau
Lietuvos centrinis bankas (2)Įvadas. Lietuvos centrinio banko raida. Lietuvos centrinio banko veikla. Lietuvos centrinio banko veiklos organizavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos centrinis bankas (3)Įvadas. Centrinis bankas (CB). Bendrieji bruožai. Centrinių bankų (CB) kilmė. Centrinio banko (CB) tikslai ir funkcijos. Pinigų pasiūlos kontrolė. Bankų bankrotų kontrolė. Įprastinės funkcijos. Kiti centrinio banko veiklos aspektai. Lietuvos centrinis bankas. Kas yra Lietuvos bankas. Lietuvos banko tikslai. Lietuvos banko atliekamos funkcijos. Pagrindiniai Lietuvos banko uždaviniai. Lietuvos banko nuolatinės bankų priežiūros metodai. Departamentinė priežiūra. Inspektavimas. Lietuvos banko drausminančios priemonės. Lietuvos banko valdyba. Lietuvos banko valdyba. Departamentai. Savarankiški skyriai. Lietuvos banko vykdoma veikla. Lietuvos banko vaidmuo, Lietuvoje įvedus eurą. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos centrinis bankas ir jo atliekamos funkcijosLietuvos banko veiklos istorija. Lietuvos banko sudėtis ir valdymo struktūra. Lietuvos banko struktūriniai padaliniai. Valdymas ir struktūra. Atskaitomybė ir informavimas apie veiklą. Lietuvos banko atliekamos funkcijos. Pagrindinių funkcijų išskyrimas. Centrinio banko (CB) vykdoma pinigų politika. Lietuvos banko pinigų politikos tikslai. Centrinio banko pinigų politikos priemonės. Rezervų reglamentavimas. Atviros rinkos operacijos. Diskonto norma. Užsienio atsargų valdymas. Kredito įstaigų priežiūra. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos centrinis bankas ir jo funkcijos. Lietuvos banko santykiai su Europos centriniu banku (ECB)Įvadas. Lietuvos bankų istorinė raida. Lietuvos banko statuto priėmimas. Lietuvos banko įsitvirtinimas. Lietuvos bankas. Valdymas ir struktūra. Lietuvos banko funkcijos. Trumpai apie monetarinę politiką. Lietuvos banko santykiai su Europos centriniu banku. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos darbo rinkos ypatumai, jų poveikis personalo vadybaiDarbo rinkos atsiradimas ir evoliucija. Darbo rinkos samprata. Darbo ištekliai. Darbo jėgos paklausa. Darbo rinkos modelis. Darbo rinkos valdymas. Darbo rinkos politikos kryptys. Aktyvios darbo rinkos programos. Pasyvios darbo rinkos politikos priemonės. Darbo užmokesčio formos ir funkcijos. Nedarbo rodikliai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos darbo rinkos politika: užimtumas ir nedarbasĮvadas. Darbo rinkos politikos esmė. Darbo rinkos politikos tikslai. Pagrindiniai darbo rinkos rodikliai. Nedarbo tipai. Užimtumas ir nedarbas Lietuvos darbo rinkoje 2001–2005 metais. Darbo jėgos užimtumo tendencijos. Nedarbas, jo pokyčiai. Neoficialus užimtumas. Užimtumo politiką įgyvendinančių įstaigų pasiekimai. Darbo rinkos potencialas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos darbo rinkos struktūros ypatumai (2)Darbo rinkos samprata . 4 Lietuvos darbo rinkos struktūros teoriniai aspektai 7 Lietuvos darbo rinkos struktūra .. 8 Išvados . Skaityti daugiau
Lietuvos darbo rinkos struktūros ypatumai (3)Įvadas. Darbo tikslas: išsiaiškinti darbo rinkos padėtį Lietuvoje ir pasaulyje. Darbo rinkos teoriniai aspektai. Darbo paklausos ir pasiūlos vertinimas Lietuvos ir Europos mastu. Lietuvos darbo rinkos padėtis. Nedarbo lygis Europos Sąjungoje (ES) ir pasaulyje. Ateities tendencijos. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos darbo statistikaĮvadas. Lietuvos darbo statistikos raida. Tarpukario Lietuvos darbo statistika. Sovietmečio darbo statistika. Darbo statistika šiandien. Darbo užmokesčio ir darbo kainos statistikos raida. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos delegacijos į Argentinos šalį vizitų vadybaArgentinos kultūros savitumų ir nacionalinių ypatumų aprašymas. Argentinos aprašymas. Tarptautinio verslo su Argentinos šalimi ir kultūros ryšys. Laiko naudojimo savitumai. Argentinos žmonių religijos, elgsenos ir manierų ypatumai. Bendravimo būdai. Elgesys viešose vietose. Dovanų bei suvenyrų parinkimas ir įteikimas. Aprangos reikalavimai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos delegacijos į Ispaniją vizitų vadybaĮvadas. Kultūros savitumai ir nacionaliniai ypatumai. Trumpas šalies aprašymas. Tarptautinio verslo ir kultūros ryšys. Laiko naudojimo savitumai. Skirtingos mąstysenos žmonių susitikimų aspektai. Ispanų religijos, elgsenos ir manierų ypatumai. Bendravimo būdai. Elgesys viešose vietose. Dovanų bei suvenyrų parinkimas ir įteikimas. Aprangos reikalavimai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos delegacijos į Japoniją vizitų vadyba ir protokoliniai moterų aprangos reikalavimaiTrumpas Japonijos aprašymas. Trumpas verslo su Japonija ir kultūros ryšys. Laiko naudojimo savitumai. Skirtingos mąstysenos žmonių susitikimų aspektai. Japonų religijos, elgsenos ir manierų ypatumai. Bendravimo būdai. Elgesys viešose vietose. Dovanos. Aprangos reikalavimai. Protokoliniai moterų aprangos reikalavimai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos delegacijos į Norvegiją vizito vadybaĮvadas. Norvegijos kultūros savitumų ir nacionalinių ypatumų aprašymas. Trumpas Norvegijos aprašymas. Laiko naudojimo sistema. Skirtingos mąstysenos žmonių susitikimų aspektai. Norvegijos žmonių religijos, elgsenos ir manierų ypatumai. Bendravimo būdai. Bendravimo būdas ir kalbos vartojimas. Klausymosi įpročiai. Kaip susitarti su norvegais. Elgesys viešose vietose. Dovanų bei suvenyrų parinkimas ir įteikimas. Aprangos reikalavimai. Išvados. Skaityti daugiau
......