Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Lietuvos banko veiklaĮvadas. Lietuvos centrinio banko veikla. Centrinio banko valdymas ir struktūra. Atskaitomybė ir informavimas apie veiklą. Centrinio banko atkūrimas. Lietuvos banko atkūrimas 1990 m. ir veikla iki šių dienų. Lietuvos banko tikslas ir funkcijos. Pinigų išleidimas ir išėmimas iš apyvartos. Pinigų politika. Lietuvos banko pinigų politikos tikslai. Lietuvos banko pinigų politikos priemonių sistema. Privalomųjų atsargų reikalavimai. Užsienio politikos valdymo tikslai ir pagrindiniai užsienio atsargų valdymo principai. Finansinis stabilumas. Kredito įstaigų priežiūra. Bankų veiklos riziką ribojantys normatyvai ir reikalavimai. Iždo agento veikla. Tarpbankinė lėšų pervedimo sistema. Mokėjimo sistema LITAS. Dalyvavimas mokėjimo sistemoje LITAS. Mokėjimo sistemos LITAS veikimo tvarka. Rizikos valdymas. Mokėjimo sistemos LITAS statistika. Tarptautiniai ryšiai. Skaityti daugiau
Lietuvos bankų ir viešojo sektoriaus ryšysĮvadas. Trumpai apie Lietuvos banko istoriją. Lietuvos bankų sistema. Viešasis sektorius. Tarpbankinių lėšų pervedimo sistemų samprata. Piniginių lėšų pervedimo procesas. Lietuvos bankų sistemos ir viešojo sektoriaus ryšys. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos bankų raidaĮvadas. Darbo tikslas – supažindinti su banko raida, palyginti tuometines ir dabar atliekamas bankų funkcijas. Banko sąvoka, jos kilmė. Bankų istorinė apžvalga. Tarpukario Lietuvos bankai. Rusijos įsteigti bankai. Pirmosios Lietuvos kredito bendrovės. Bankai Vokietijos okupacijos metais. Lietuvos įsteigti bankai. Dabartiniai Lietuvos bankai. Bankų funkcijos. Centrinis bankas, jo funkcijos. Pirmųjų ir dabar esančių bankų funkcijų palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos bankų sistema (2)Įvadas. Bankai. Finansinės ataskaitos. Bankų tipai. Centrinis bankas. Komerciniai bankai. Lietuvoje labiausiai pasitikima Hansa banku. Bankų paslaugos. Paskolos. Overdraftas. Garantijos ir laidavimai. Prekybos finansavimas. Apsidraudimo nuo valiutų rizikos priemonės. Lietuvoje laukiama vartojimo kreditų šuolio. Bankų problemos. Banko veiklos aplinka. Privaloma rezervų norma. Grynoji dabartinė vertė. Lietuvos Respublikos (LR) mokėjimų balansas (2005 metų IV ketvirčio ir metų). Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Lietuvos bankų sistema (3)Įvadas. Lietuvos bankų istorija. Šiuolaikinės bankų sistemos struktūra. Lietuvos bankų sistema. Lietuvos bankų sistemos struktūra. Lietuvos bankas. Komerciniai bankai. Finansavimo paslaugos. Paskolos. Overdraftas. Garantijos ir laidavimai. Prekybos finansavimas. Bankų finansinės ir ekonominės veiklos apžvalga. Veikiančių bankų pelningumo rodikliai. Bankų sistemos problemos. Problemų sprendimo būdai. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Lietuvos bankų sistema (4)Įvadas. Banko atsiradimo istorija. Bankai ir jų rūšys Lietuvoje. Bendrieji Lietuvos banko rodikliai. Banko funkcijos. Pagrindiniai Lietuvos banko uždaviniai. Pasaulio bankas. Tarptautinis rekonstrukcijos ir plėtros bankas (TRPB). Tarptautinė finansų korporacija (TFK). Tarptautinė plėtros asociacija (TPA). Daugiašalė investicijų garantijų agentūra. (MIGA). Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos bankų sistema ir kompetencijaĮvadas. Bankų sistema. Lietuvos bankų istorija. Lietuvos centrinio banko istorija. Lietuvos komercinių bankų istorija. Lietuvos bankas. Lietuvos banko tikslas. Lietuvos banko funkcijos. Lietuvos banko valdymas ir struktūra. Lietuvos banko paslaptis. Lietuvos banko finansinė apskaita ir atsakomybė. Lietuvos banko pinigų politika. Lietuvos banko paskolos. Indėliai. Komerciniai bankai. Komercinio banko tikslai. Komercinio banko funkcijos. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos bankų sistema, jos kūrimasis ir raida nuo 1990 metųĮvadas. Lietuvos bankų sistemos esmė. Bankininkystės raida Lietuvoje nuo 1990 metų. Lietuvos bankų sistemos teisinės bazės kūrimas. Savų pinigų sistemos kūrimas ir lito įvedimas. Pinigų politikos priemonių sistemos formavimas. Kredito unijų sukūrimas. Tarptautinių banko operacijų organizavimas. Organizacinės struktūros pertvarkymai. Kredito įstaigų priežiūros sistemos elementai. Bankų steigimas ir licenzijavimas. Lietuvos banko nuolatinės bankų priežiūros metodai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos bankų siūlomi bankiniai produktaiĮvadas. Darbui išsikėliau tikslą. Susipažinti su Lietuvos banku siūlomais produktais. Sąskaitos ir indėliai. Banko sąskaita. Terminuotasis indėlis. Kaupiamasis indėlis. Kreditai. Būsto kreditas. Vartojimo kreditas. Elektroninė bankininkystė. Mokėjimo kortelės. Atsiskaitymai. Vietiniai pinigų pervedimai. Tarptautiniai pinigų pervedimai. Seifai. Individualaus naudojimo seifai. Savitarnos seifai. Valiutos. Lizingas. Vilniaus banko finansinio ir veiklos lizingo palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos bankų teikiamos paslaugosĮvadas. Pagrindinės sąvokos. Verslo klientams teikiamos paslaugos. Sąskaitos. Mokėjimo kortelės. Taupymo paslaugos. Paskolos. Valiutų rinkos paslaugos. Vertybiniai popieriai. Operacijos su grynaisiais pinigais. Operacijos su negrynaisiais pinigais. Čekiai. Dokumentiniai atsiskaitymai. Garantijos ir laidavimai. Kitos paslaugos. Privatiems klientams teikiamos paslaugos. Sąskaitos. Mokėjimo kortelės. Taupymo paslaugos. Paskolos. Vertybiniai popieriai. Operacijos su grynaisiais pinigais. Operacijos su negrynaisiais pinigais. Įmokos už paslaugas. Čekiai. Dokumentiniai atsiskaitymai. Garantijos ir laidavimai. Kitos paslaugos. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos bastioninės pilysĮvadas. Bastioninės pilys. Klaipėdos pilis. Biržų pilis. Kiti gynybiniai įtvirtinimai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos bendrasis produktasĮvadas. Bendrojo vidaus produkto samprata. BVP skaičiavimas. XX Einamojo valiutų kurso metodas. Paritetinės perkamosios galios metodas. Realusis BVP. Nominalus BVP. Bendrojo vidaus produkto kainų indeksai. Bendrojo vidaus produkto nustatymo būdai. Gamybos metodas. Išlaidų apskaitos metodas. Pajamų apskaitos metodas. Bendrasis vidaus produktas 2005m. Vartojimo prekių ir paslaugų kainos. Vartojimo prekių ir paslaugų kainų indeksai 2005 metais. BVP augimo perspektyva. Skaityti daugiau
Lietuvos bendrasis vidaus produktas (2)Lietuvos BVP (įvertintas išlaidų metodu). Rodikliai, apibūdinantys gamybos apimtį šalyje. Rodikliai, apibūdinantys kainų lygį. Rodikliai, apibūdinantys darbo išteklių naudojimo efektyvumą. Bendrojo vidaus produkto nustatymo būdai. Gamybos metodas. Išlaidų apskaitos metodas. Pajamų apskaitos metodas. Lietuvos BVP kitimo tendencijas. Skaityti daugiau
Lietuvos bendrasis vidaus produktas (3)Lietuvos BVP (įvertinimas išlaidų metodu). Įvadas. Teorinė dalis. Bendrasis vidaus produktas. Išlaidų apskaitos metodas. Empirinės medžiagos (rodiklių) analizė. Išvados. Priedai (grafikas ir lentelės). Skaityti daugiau
Lietuvos bendrasis vidaus produktas (4)Lietuvos BVP (įvertintas išlaidų metodu). Įvadas. Teorinė dalis. BVP termino aiškinimas. Išlaidų apskaitos metodas. Empirinės medžiagos (rodiklių) analizė. Ryšys tarp trijų metodų. Prognozė 2006-2009 metams. Išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
Lietuvos bendrasis vidaus produktas (BVP) Europos Sąjungos (ES) šalių konteksteBendro vidaus produkto (BVP) apibrėžimas. Nominalusis ir realusis bendrasis vidaus produktas (BVP). Bendro vidaus produkto (BVP) skaičiavimo metodai. Ekonominis (verslo) ciklas. Lietuvos makroekonomika. Lietuvos Bendro vidaus produkto (BVP) struktūra. Eksportas (prekės ir paslaugos). Investicijos. Darbo jėgos rinka. Makroekonomikos prognozės. Lietuvos ekonomikos rodikliai Europos Sąjungos (ES) kontekste. Priedai (14). Skaityti daugiau
Lietuvos bendrasis vidaus produktas (BVP) Europos Sąjungos (ES) šalių kontekste (2)Bendra Lietuvos apžvalga. Bendrasis vidaus produktas (BVP) apibrėžimas. Nominalusis ir realusis bendrasis vidaus produktas (BVP). Bendro vidaus produkto (BVP) skaičiavimo metodai. Bendra Lietuvos ūkio situacija. Lietuvos makroekonomika. Lietuvos bendro vidaus produkto (BVP) struktūra. Eksportas (prekės ir paslaugos). Investicijos. Darbo jėgos rinka. Lietuvos ekonomikos rodikliai Europos Sąjungos (ES) kontekste. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Lietuvos bendrasis vidaus produktas (BVP) Europos Sąjungos (ES) šalių kontekste (3)Įvadas. Bendrojo vidaus produkto (BVP) apžvalga. Nominalusis ir realusis BVP. Lietuvos BVP struktūra. Lietuvos BVP Europos Sąjungos (ES) šalių kontekste. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Lietuvos bendrasis vidaus produktas (BVP) Europos Sąjungos (ES) šalių kontekste (4)Darbo įvadas. Lietuvos ekonomika. BVP sąvoka. BVP skaičiavimo metodai. Nominalusis ir realusis BVP. 2007 metų BVP pirmasis įvertis. Lietuvos ekonomika Europos Sąjungos (ES) šalių kontekste. Darbo apibendrinimas ir išvados. Informacinių šaltinių sąrašas. Skaityti daugiau
Lietuvos bendrasis vidaus produktas įvertintas išlaidų metoduLietuvos BVP (įvertintas išlaidų metodu). Įvadas. Teorinė dalis. Bendrojo vidaus produkto apibrėžimas. Bendrojo vidaus produkto skaičiavimo būdai. Bendrojo vidaus produkto apskaičiavimo problemos. Praktinė dalis. Bendrojo vidaus produkto kitimas 2000-2006 metais Lietuvoje. Lietuvos bendrojo vidaus produkto išlaidų metodu veikusiomis kainomis. Išvados. Skaityti daugiau
......