Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Lietuvos augalaiĮvadas. Augalijos istorinė raida. Lietuvos augalų aprašymas. Gaubtasėkliai. Plikasėklių augalų įvairovė. Plikasėklių augalų dauginimasis ir reikšmė. Sporiniai indučiai (paparčiai, asiūkliai, patasai). Durpinės samanos. Rudadumbliai ir raudondumbliai augalai. Daugialąsčiai siūliniai žalieji dumbliai. Svetimžemiai augalai. Želdynai mieste ir užmiestyje. Reikia kvalifikuotų kraštovaizdžio architektų. Pirmenybė – vietiniams augalams. Augalijos apsauga. Rūgščiųjų lietų poveikis miškams. Realus ateities modelis. Augalų mityba ir maisto medžiagų balanso problemos. Teks auginti augalus bioenergijai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos augalai raudonojoje knygojeĮžanga. Lietuvos Raudonoji knyga. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos auginamų slyvų veislių vertinimasĮvadas. Darbo tikslas: įvertinti rūšis ir jų savybes. Slyvų apdulkinimas. Slyvų veislių skirstymas pagal apdulkinimą. Vaismedžių savybės. Poskiepis ir kamieno aukštis. Dirva ir vieta. Dauginimas. Augimas ir augumas. Žydėjimo laikas. Slyvų veislės. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos aukštojo mokslo integracija į Europos erdvesĮvadas. Integracijos sąvoka. Švietimo, mokslo ir studijų politika. Lietuvos švietimo ir mokslo politika. Mokslo ir studijų sistemos problemos. Europos sąjungos švietimo politika (pavyzdys). Lietuvos studentų galimybės studijuoti užsienyje. Lietuvos universitetų perspektyvos organizuojant tarptautines studijas. Dėmesys užsienio lietuviams. Tarptautinių ryšių plėtros perspektyvos. Europinės studijų institucijos. Europos koledžas. Centrinis Europos universitetas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos aukštojo mokslo reformaĮvadas. Darbo tikslas: Apžvelgti ir įvertinti aukštojo mokslo reformą Lietuvoje. Aukštojo mokslo reformos apžvalga. Reformos būtinumas. Reformos žingsniai 2009-2011 metais. Valstybės finansavimas. Aukštojo mokslo reformos įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos aukštojo mokslo uždaviniai spartinant ekonomikos augimo tempusPrograma Erasmus. Tarptautinių ryšių komitetas. LSS narystė įvairiose organizacijose. Aukštojo mokslo uždaviniai spartinant ekonomikos augimo tempus. Skaityti daugiau
Lietuvos baidarių ir kanojų istorijaBaidarių ir kanojų irklavimo priešistorė. Baidarės. Kanojos. Baidarių ir kanojų sporto istorija. Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo istorija. Datos. Čempionai. Skaityti daugiau
Lietuvos baletasĮvadas. Baleto meno raida Lietuvoje. Lietuvos baleto gimimas. O. Dubeneckienė-Kalpokienė. P. Petrovo kūrybinė veikla. Pirmasis baleto spektaklis Lietuvoje. Pirmieji atlikėjai. Jadvyga Jovaišaitė-Olekienė. Olga Malėjinaitė. Bronius Kelbauskas. Marija Juozapaitytė. Lietuvos baletas 4 dešimtmetyje ir pokario metais. B. Kelbausko kūryba. Nacionalinio baleto gimimas. Pasaulinio baleto klasika Lietuvos operos ir baleto teatro (LOBT) scenoje. Baleto solistai. Vilniaus baleto mokykla. Skaityti daugiau
Lietuvos Baltijos pajūrio rekreaciniai ištekliaiRekreaciniai ištekliai. Gamtiniai ištekliai panaudojami rekreacinei veiklai. Gamtinių rekreacinių išteklių suvokimas, išskyrimo ir identifikavimo metodologija. Rekreacinės veiklos formų klasifikacija. Kuršių nerijos paplūdimių ištekliai. Rekreacinės zonos. Rekreacinė veikla (paplūdimiuose) ir rekreacinis teritorijos (su paplūdimiu susietas) potencialas. Skaityti daugiau
Lietuvos bankai ir bankų draudimo sistemosĮvadas. Darbo tikslas - bankų ir draudimo bendrovių funkcijos ir operacijos. Bankai. Centrinis Lietuvos respublikos bankas. Komerciniai bankai. Užsienio bankų skyriai. Finansavimo paslaugos. Apsidraudimo nuo valiutų rizikos priemonės. draudimas. Draudimo istorija. Draudimo bendrovių būdai. Gyvybės draudimas. Tradicinis kaupiamasis gyvybės draudimas. Panaudojimas. Paskolų gavėjų gyvybės draudimas. Ne gyvybės draudimas. Pensijų fondai kaip komercinių bankų ir draudimo bendrovių bendradarbiavimo būdai. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Lietuvos bankai ir kredito unijosĮvadas. Bankai ir kredito unijos: sąvokos ir terminai. Kas yra bankas. Kas yra kredito unija. Kredito unijų kooperatiniai principai. Komerciniai bankai Lietuvoje: veikla ir funkcijos. Komercinių bankų funkcijos. Bankų veiklos apžvalga. Pelningumas ir efektyvumas. Bankų pasiskirstymas pagal užimamą rinkos dalį. Kredito unijų veikla Lietuvoje. Indėliai ir taupomosios sąskaitos. Paskolos. Lietuvos centrinė kredito unija. Kredito unijų vystymasis Lietuvoje. Išvados. Išnašos. Darbas iliustruotas diagramomis. Skaityti daugiau
Lietuvos bankasTerminas "bankas". Lietuvos banko įsteigimas ir įkūrimas. Banko pobūdis, uždaviniai ir funkcijos. Lietuvos bankas. Pagrindiniai Lietuvos banko uždaviniai. Lietuvos banko vykdomos funkcijos bei teisės. Banko akcininkai ir valdymas. Operacijos. Banko pinigų ir kredito politika. Banko vaidmuo nepriklausomybės laikais. Inspektavimas. Banko vidaus priežiūros organizavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos bankas (2)Įvadas. Lietuvos Banko veiklos pagrindai. Bendrųjų nuostatų pagrindai. Lietuvos Banko organizavimas ir valdymas. Lietuvos Banko kapitalai, pajamos ir išlaidos. Lietuvos Banko pinigų politika. Užsienio valiutos režimas, tarptautinės atsargos ir operacijos su užsienio kredito įstaigomis. Bankų ir kitų kredito įstaigų licencijavimas bei priežiūra. Lietuvos Banko atskaitomybė ir baigiamosios nuostatos. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Lietuvos bankas ir jo funkcijosĮvadas. LB sukūrimas. LB statutas. LB Įstatymas 1994.12.01. Lito ir užsienio valiutų santykių nustatymo tvarka. LB valdybos nutarimas dėl banko licencijų. Banko veiklos riziką ribojantys normatyvai. LB valdybos nutarimas dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo tvarkos. LB valdybos nutarimas dėl ataskaitos banko turto ir nuosavybės struktūra pagal terminus ir dėl banko likvidumo normatyvo skaičiavimo taisyklių. LB valdybos nutarimas dėl specialiųjų atidėjimų dėl paskolų nuostolių apskaitos ir atvaizdavimo ataskaitose taisyklių. Balansinė ataskaita. Pelno ir nuostolių ataskaita. Specialiųjų atidėjimų sąskaitų ataskaita. LB valdybos nutarimas dėl "bankų finansinės atskaitomybės formų, skirtų publikuoti" patvirtinimo. LB naujo įstatymo projektas. Skaityti daugiau
Lietuvos bankas ir jo konvergencija stojant į Europos Sąjungą (ES)Įvadas. Lietuvos banko įsteigimas. Lietuvos banko tikslai, uždaviniai ir funkcijos. Lietuvos banko pasiruošimas stojimui į Europos Sąjungą (ES). Naujas Lietuvos banko statusas — konvergencijos prielaida ir sąlyga. Lietuvos banko tikslo pasikeitimas. Lietuvos banko vartojamų kategorijų ir terminų suvienodinimas su ECBS. Šalių narių centrinių bankų funkcijų suderinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos bankinės sistemos raidaĮvadas. Nacionalinės bankininkystės pradžia. Perėjimas nuo SSRS bankų sistemos prie nepriklausomos Lietuvos bankų sistemos. Bankų bankrotų banga. Bankų tvirtėjimas ir lygiavimasis į Europos Sąjungą (ES). Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos bankininkystės raidaĮvadas. Šiuolaikinės Lietuvos bankininkystės pradžia 1988 – 1990 m. Komercinių bankų vystymasis 1990 m. ir raida iki 1994 m. Komercinių bankų griūtis 1994 – 1996 m. Tolesnė bankų raida. Lietuvos bankų integracija į Europos Sąjungą. Šiandieninė bankų situacija. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos banko funkcijosLietuvos centrinio banko veikla. Centrinio banko valdymas ir struktūra. Atskaitomybė ir informavimas apie veiklą. Centrinio banko atkūrimas. Lietuvos banko atkūrimas 1990 m. ir veikla iki šių dienų. Lietuvos banko tikslas ir funkcijos. Pinigų išleidimas ir išėmimas iš apyvartos. Pinigų politika. Lietuvos banko pinigų politikos tikslai. Lietuvos banko pinigų politikos priemonių sistema. Privalomųjų atsargų reikalavimai. Užsienio politikos valdymo tikslai ir pagrindiniai užsienio atsargų valdymo principai. Finansinis stabilumas. Kredito įstaigų priežiūra. Bankų veiklos riziką ribojantys normatyvai ir reikalavimai. Iždo agento veikla. Tarpbankinė lėšų pervedimo sistema. Mokėjimo sistema LITAS. Dalyvavimas mokėjimo sistemoje LITAS. Mokėjimo sistemos LITAS veikimo tvarka. Rizikos valdymas. Mokėjimo sistemos LITAS statistika. Tarptautiniai ryšiai. Skaityti daugiau
Lietuvos banko organizacinė struktūraLietuvos banko funkcijos. Valdymas ir struktūra. Atskaitomybė ir informavimas apie veiklą. Skaityti daugiau
Lietuvos banko pinigų politikaDabartinė pinigų politika ir jos tobulinimo veiksniai. Pinigų politikos tikslai ir raidos etapai. Lietuvos banko misija ir pagrindinis tikslas. Pinigų politikos raidos etapai. Lietuvos banko tarpiniai tikslai ir orientyrai. Skaityti daugiau
......