Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Lietuviškos spaudos draudimasSpaudos draudimas 1864 - 1904 metais Lietuvoje. Spauda mokyklose. Pirmosios draudžiamos lietuviškos knygos (leidiniai). "Aušra". Knygnešiai. Motiejus Valančius. Etninių lietuvių tautinis sąjūdis ir moderniosios lietuvių tautos formavimas. Skaityti daugiau
Lietuviškos spaudos draudimas 1864-1904 metaisLietuviškos spaudos draudimas 1864-1904 metais. Įvadas. Įžanga. Draudimo motyvai. Gotiško raidyno uždraudimas. Caro pritarimas. Knygų leidyba. Knygnešiai. Knygų naikinimas. Pabaiga. Skaityti daugiau
Lietuviškos šventėsĮvadas. Žiemos šventės. Adventas. Šv. Barbora. Šv. Mikalojus. Šv. Liucija. Šv. Urbonas. Šv. Tomas. Kūčios. Kalėdos. Nauji metai. Trys karaliai. Šv. Povilas. Užgavėnės. Skaityti daugiau
Lietuviškos vestuvėsĮžanga. Lietuviškos vestuvės: vestuvinis virsmas senovės kultūroje. Vestuvių apeigos. Svarbiausi vestuvių veikėjai. Kiti vestuvių veikėjai. Piršlys. Svočios vaidmuo vestuvėse. Vyriausios pamergės pareigos. Vestuvių atributika. Karvojus - ritualinė vestuvinė duona. Rūtų vainikėlio prasmė. Žiedų reikšmė. Palyginimui-vestuvių ir šeimyninio gyvenimo tradicijos Turkijoje. Išvados. Klausimynas. Atsakymų anketa. Skaityti daugiau
Lietuviškosios raštijos pradžiaĮvadas. Aplinkybės palankios lietuviškoms knygoms atsirasti. Lietuvių raštijos ir literatūros pradžia. Reformacija. Pirmoji lietuviška knyga. Kitos lietuviškos knygos. Lietuvių raštijos degradavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuviškų internetinių svetainių analizėLietuviškieji interneto puslapiai. Internetinių svetainių tipai. Svetainių tipai. Svetainių tipai pagal adresatą. Tekstų siuntimas ir jų tvarkymo problematika. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvių apeiginiai valgiaiVestuvių valgiai. Apeigos su duona lietuvių vestuvėse. Laidotuvių valgiai. Krikštynų valgiai. Skaityti daugiau
Lietuvių bendrinė kalbaĮvadas. Lietuvių bendrinės kalbos susiformavimas, jos plėtotė. Bendrinė kalba (1973). Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvių dievai ir deivėsPratarmė. Įvadas. Aukščiausiasis dievas. Dievų trejybė: Perkūnas, Patrimpas, Pikuolis. Gimimo ir mirties deivės. Namų ir sodybos dievai. Gyvybės ir mirties lunarinės ir vandens sferos deivės ir dievai. Chtoninės dievybės. Baigiamasis žodis. Skaityti daugiau
Lietuvių dramaturgų sukurti istorinių asmenybių charakteriai padeda suprasti savo tautos praeitį ir puoselėtas vertybesSamprotaujamojo tipo rašinys lietuvių kalba. Lietuvių dramaturgus domino istorinės asmenybės-į sudėtingus Lietuvos istorijos laikotarpius ir įvykių sūkurius patekę žmonės. Lietuvių istorinėse dramose aptariamos žmogaus ir valdovo psichologinės prieštaros, pasirinkimo, pasiaukojimo, meilės, tautiškumo, tikėjimo, žmogiškumo temos. Justinas Marcinkevičius, Juozas Grušas, Vincas Krėvė, Balys Sruoga. Skaityti daugiau
Lietuvių emigracijaĮvadas. Migracija. Gyventojų migracija. Migracijos rūšys. Emigracija iš Lietuvos. Emigracijos iš Lietuvos neigiami aspektai. Emigracijos iš Lietuvos teigiami aspektai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvių etnologijaĮvadas. Žemdirbystė. Gyvulininkystė. Bitininkystė. Žvejyba. Medžioklė. Gyvenvietės. Audiniai ir nėriniai. Maistas. Transportas ir susisiekimas. Liaudies medicina. Senovės lietuvių religija ir mitologija. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvių filosofai, jų veikla ir pažiūrosĮvadas. Švietimo filosofija. Vydūnas. Stasys Šalkauskis. Juozas Girnius. Antanas Maceina. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvių gestų kalbaĮvadas. Gestų kalba – rankomis rodoma lietuvių kalba. Gestų kalba – labai konkreti. Gestų kalba- tarptautinė. Gestų kalba buvo sukurta kurtiesiems mokyti. Kaip ir kada atsirado gestų kalba. Bendrinė lietuvių gestų kalba. Gestų apibūdinimas. Gestų kalbos apibūdinimas. Daktilinė kalba (daktilologija). Dabartinė lietuvių gestų kalbos pirštų abėcėlė. Surdopedagogika. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvių identitetas. Ar esame europiečiai?Įvadas. Lietuvos europietiškumo paieškos istorijoje. Europos Sąjungos (ES) įtaka lietuvių identitetui. Europiečiai ir tautiečiai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvių impresionizmasĮvadas. Impresionizmas dailėje. Impresionizmas literatūroje. Impresionizmo raida iki 1917 m. Impresionizmo atgimimas ketvirtajame dešimtmetyje. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvių investicijos užsienyjeĮvadas. Darbo tikslas: aptarti Lietuvos įmonių investicijas užsienyje. Lietuvių investicijos. Investicijos Latvijoje. Lietuvių investicijos NVS (Nepriklausomų valstybių sandraugos) šalyse. Investicijos Kaliningrado srityje. Investicijos Ukrainoje. Perspektyvos Kazachstane. Investicijos kitose šalyse. Investavimo sunkumai. AB "Alita" sunkumai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvių ir olandų šeimų lyginamoji analizėBendra informacija apie valstybes. Olandija. Lietuva. Valstybinės šeimos politikos. Vaikų ugdymas šeimoje. Namų ūkio tvarkymas šeimoje. Švietimo sistema. Šventės. Skaityti daugiau
Lietuvių ir Prancūzų kultūrų skirtumaiĮvadas. Kultūra. Lietuvos kultūra. Prancūzijos kultūra. Lietuvos ir Prancūzijos kultūrų skirtumai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvių išeivijos mokyklų raida ir lituanistinis švietimas Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV)Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) lituanistinio švietimo ištakos ir raida. Lituanistinio švietimo istorijos tyrinėjimai. Lituanistinių mokyklų steigimas. Švietimo taryba. Skaityti daugiau
......