Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Lietuva tarptautinių santykių sistemojeĮvadas. Lietuvos vystymasis nuo Žečpospolitos laikų iki Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 1922 m. Šiuolaikiniai tarptautiniai santykiai. Baltijos valstybės ir Lietuva. Lietuva ir NATO. Lietuva ir Europos sąjunga. Lietuva ir Rusija. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuva tarpukario laikotarpiuĮvadas. Nepriklausomybės paskelbimas ir valstybės pripažinimas. Demokratinė (seiminė) Lietuva. Seiminio laikotarpio problemos. Valstybės raida po 1926m. perversmo ir autoritarizmo stiprėjimas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuva XII - XV amžiujeŠaltinių žinios apie lietuvių žemių vidaus gyvenimą. Lietuvių žemių suvienijimas. Mindaugas ir jo karūnavimas. Krėvos sutartis. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) valdymo problema. Jogailos ir Vytauto konfrontacija. Žalgirio mūšis. Gediminaičių valdymo laikotarpis. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Lietuva žinių ekonomikos kūrimo kelyjeĮvadas. Žinių ekonomikos samprata. Žinių ekonomika Lietuvoje. Žinių ekonomikos idėjos skleidėjai Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuva, Latvija ir Estija – panašumai ir skirtumaiĮvadas. Baltijos šalių geografinė padėtis, plotai, gyventojų skaičius, sostinės ir miestai. Baltijos šalių administracinis suskirstymas. Baltijos šalių klimatas, reljefas, gamtiniai ištekliai. Baltijos šalių istorija, politinė sistema, kultūra. Baltijos šalių ekonomika. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuva, Slovėnija, Nigerija - šalių analizė ekonominiu ir energetiniu požiūriuĮvadas. Lietuva. Lietuvos socialinio vystymosi rodikliai. Pramonė. Energijos balansai. Energijos intensyvumas ir ekonomika. Ekonomikos vystymosi rodikliai. Energijos intensyvumas ir jos sunaudojimas. Ekonomikos augimo, energijos naudojimo ir aplinkos teršimo kitimai. Slovėnija. Demografiniai rodikliai. Ekonomika. Pramonė. Energijos balansai. Lietuvos Respublikos ir Slovėnijos ekonominiai santykiai. Nigerija. Žemės ūkis – tradicinis verslas. Ar Nigerija turtinga. Energijos balansas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuviai II Pasaulinio karo metaisĮvadas. Dėstymas. Trėmimai Antrojo pasaulinio karo metais. Pabaiga. Skaityti daugiau
Lietuviai užsienyjeJungtinių Amerikos Valstijų (JAV) lietuviai. Kanados lietuviai. Vokietijos lietuviai. Švedijos lietuviai. Lenkijos lietuviai. Papildoma informacija. Skaityti daugiau
Lietuvybės ir Lietuvos valstybės puoselėjimas Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje (LDK) renesanso veikėjų darbuoseĮvadas. Renesanso epocha. Mintys apie lietuvybės ir Lietuvos valstybės puoselėjimą Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje (LDK) renesanso veikėjų darbuose. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Lietuviška knyga 1795 – 1864 metaisĮvadas. Knygų leidybos bruožai. Cenzūra. Svarbiausi leidybos centrai. Knygų tematika. Knygų prekyba. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuviška knyga 1795 – 1864 metais (2)Įvadas. Svarbiausi leidybos centrai. Knygų tematika. Knygų cenzūra. Spaustuvių veikla. Knygų prekyba. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuviška knyga 1940-1999 metaisĮžanga. Oficialioji spauda tarybinės okupacijos laikotarpiu. Knygos būklė hitlerinės okupacijos metais. Antrosios sovietinės okupacijos metų knyga. Leidyba ir leidėjai. Knygų tematika. Knygų platinimas. Pogrindžio spauda. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuviška spauda 1904-1914 metais1904 metų belaukiant. Spaudą atgavus. Žymiausieji 1904-1914 metų leidiniai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuviškasis romantizmasSąvoka "romantizmas". Romantizmo bruožai Lietuvoje. Romantizmo atstovai, kūriniai, ypatybės. Skaityti daugiau
Lietuviški elektroniniai žodynaiĮvadas. Kompiuterinių žodynų klasifikacija bei sandara. Kompiuteriniai žodynai, skirti teksto apdorojimo programoms. Kirčiuotos raidės. Brūkšnelis, minusas ir brūkšnys. Kompiuterinių programų lietuvinimas. Kompiuteriniai žodynai, patalpinti CD-R ir internete. Kompiuteriniai verstiniai žodynai. Aiškinamieji žodynai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuviški sintezatoriai (Aistis, MBROLA)Įvadas. Trumpa įžanga į kalbos sintezę. Aistis. MBROLA. Lietuviško teksto iš interneto skaitymas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuviškieji biobibliografiniai žodynai: XX amžiaus pabaiga - XXI amžiaus pradžiaĮvadas. Darbo tikslas. Išsiaiškinti aptariamuoju laikotarpiu išleistus lietuviškuosius biobibliografinius žodynus bei atskleisti jų būdingiausius bruožus. Biobibliografija. XX amžiaus pabaigos Lietuviškieji biobibliografiniai žodynai. V. Biržiška "Aleksandrynas". Lietuvių rašytojai. S. Keblienė Tarybinių tautų rašytojai lietuvių kalba 1940–1970. P. Grybauskienė "TSRS tautų literatūra lietuvių kalba, 1971-1985". XXI amžiaus pradžios Lietuviškasis biobibliografininis žodynas. Išvados. Priedai (5). Skaityti daugiau
Lietuviško kovinio meno sistema: "Ėchas"Įvadas. Pirmiausia. Energija – jėga – noras. Sistema A. Užbaikime sistemos A įvaldymą. Sistema B. Sistema C. Širdis – jėga – noras. Metodiniai atsakymai. Parengties – intelektualinis sportas. Skaičiai. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Lietuviškoji socialdemokratų partija (LSDP)Pirmoji - 1896 metų LSDP programa. 1905 metų programa. 1931 metų programa. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuviškos paieškos sistemos ir jų vertinimasĮvadas. Lietuvoje sukurtos paieškos sistemos. "Lithuania-on-Line". "Google" (http://www.google.lt/). "Search.lt" (http://www.search.lt/). "Delfi" (http://www.delfi.lt/). "Litin Net" – Lietuva ir internetas (http://www.litin.net/). "Interneto centras" (http://www.centras.lt/). "Lituanian FTP search" (fttp://www.ftpsearch.lt/). Informacijos vertinimas. Skaityti daugiau
......