Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Lietaus įtakos įvertinimas palydoviniuose ryšiuoseĮvadas. Kas yra lietaus slopinimas. Palydovinio signalo slopinimo priežastys. Drėgmės įtaka slopinimui. Signalo slopinimo trukmė. Palydovinio signalo susidūrimas su lietaus slopinimu. Orų modeliai ir imtuvo antenos kėlimo kampas. Keletas sprendimų kaip išvengti slopinimo. Palydovinio ryšio privalumai ir trūkumai. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Lietuva — Europos sąjungos narėĮžanga. Šis tas apie Europos Sąjungą. Europos sąjunga šiandien. Tikslai. Piliečių teisės. Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą reikšmė. Kalbant apie teigiamas pasekmes, galima išskirti kelias jų grupes. Pliusai. Socialinės pasekmės. Minusai. Pabaiga. Skaityti daugiau
Lietuva — NATO narė, finansavimo ir investicijų panaudojimo problemosĮvadas. NATO veikla ir finansiniai ištekliai. Lietuva ir NATO. NATO narystės kainos klausimai. NATO plėtros kainos analizė. Lietuvos narystės NATO kaina. Krašto apsaugos finansavimas. Krašto apsaugos išteklių valdymo sistema. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuva 1991-01-13Įžanga. Įvykių kronika. Žuvę už Lietuvos laisvę. Skaityti daugiau
Lietuva Antrajame pasauliniame kareSovietų Sąjunga okupuoja Lietuvą. Savitarpio pagalbos sutartys. Birželio ultimatumas ir Lietuvos okupacija. Lietuvos sovietizacija. Lietuva vokiečių okupacijos metais. Nacių okupacinis režimas. Teroras ir holokaustas. Rezistencija. Lietuviai rusų ir vokiečių kariuomenėse. Skaityti daugiau
Lietuva carinės Rusijos sudėtyje. Lietuvių kalbos puoselėtojaiĮvadas. XIX amžiaus Lietuve. Lietuvių kalbos puoselėtojai. Jonas Jablonskis. Vincas Kudirka. Jonas Basanavičius. Simonas Daukantas. Jurgis Pabrėža. Laurynas Ivinskis. Adomas Mickevičius. Dionizas poška. Simonas Stankevičius. Motiejus valančius. Liudvikas Rėza. Antanas Baranauskas. Spaudos draudimas ir knygnešiai. Knygnešių organizatoriai. Labai pasižymėję knygnešiai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuva Europos politikoje (1795 – 1815)Įvadas. Emigrantų legionai Prancūzijos respublikos globoje. Prancūzijos revoliucija sujudino Lietuvos patriotus. Brolių Ciecierskių suokalbis. Lenkų kariai – legionininkai įsikuria Italijoje. Legionai savo tikslo nepasiekė. Rusijos šalininkų politiniai planai. Rusijos vyriausybė Lietuvoje įsteigia gubernijas. Rusijos imperatorės Jekaterinos II reformos Lietuvoje. Pavlo I vykdomos pertvarkos Lietuvoje. Lietuvos gyvenimas, valdant Aleksandrui I. Socialiniai santykiai Lietuvoje, prijungus ją prie Rusijos. Napoleono armija Lenkijoje ir Lietuvos Užnemunėje. Tilžės taika. Napoleono politika Lietuvoje ir Lenkijoje dėl valstybės atkūrimo. Napoleonas įkuria atskirą Lietuvos vyriausybę. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuva Europos Sąjungoje (ES)Europos Sąjungos (ES) kūrimo istorija. Naujų Europos Sąjungos (ES) narių priėmimo ir dalyvavimo joje teisinės sąlygos. Europos sutartis ir jos reikšmė teisinei Lietuvos integracijai į Europos Sąjungą (ES). Išvados. Skaityti daugiau
Lietuva Europos Sąjungoje (ES)— teigiamos ir neigiamos pusėsĮvadas. Šiuolaikinė plėtros samprata. "Plėtra". Ekonominė plėtros nauda Lietuvai ir kitoms Europos sąjungos narėms. Socialinė nauda Lietuvai. Politinė buvimo Europos sąjungoje nauda. Galimybė įsijungti į Europos pinigų sąjungą. Europos sąjunga (ES)- saugumo ir stabilumo užtikrinimas. Lietuvos ekonomikos augimas. Infliacija. Nedarbas. Verslo atstovų požiūris į Europos sąjungos plėtros pasekmes. Pirminis Lietuvos integracijos į Europos sąjunga pasekmių įvertinimas. Kodėl svarbu įvertinti integracijos pasekmes? Išvados. Skaityti daugiau
Lietuva Europos Sąjungos (ES) narėĮvadas. Lietuva Europos Sąjungos (ES) narė. Europos Sąjungos (ES) ištakos ir tikslai. Ekonominė Europos Sąjungos (ES) integracija. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuva ir Europos tarybaĮvadas. Europos Taryba. Europos Tarybos institucijos. Ministrų kabinetas. Parlamentinė Asamblėja (PA). Europos vietos ir regionų valdžios kongresas (EVRVK). Sekretoriatas. Lietuvos santykiai su Europos Taryba. Lietuvos įsipareigojimai Europos Tarybai. Lietuvai suteiktos teisės Europos Taryboje. Lietuvos veikla Europos Tarybos Institucijose. Bendradarbiavimas su Europos Tarybos Parlamentine Asamblėja. Bendradarbiavimas su Europos vietos ir regionų valdžių kongresu. Lietuvos pirmininkavimo laikotarpis ET Ministrų Kabinete. Europos Tarybos indėlis skatinant ir plėtojant demokratiją Lietuvoje. Žmogaus teisių apsauga. Tautinių mažumų teisės ir laisvės. Lietuvos žiniasklaida ir Europos Taryba. Bendradarbiavimas savivaldos srityje. Bendradarbiavimas vidaus reikalų srityje. Socialinės apsaugos politika. Švietimas. Aplinkos apsauga. Jaunimo aktyvumas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuva ir jos kaimynėsLietuva. Vardas. Simbolika. Geografija. Politinė sistema. Gyventojai. Sostinė ir didžiausi miestai. Lietuva ir Europos integracija. Latvija. Vardas. Simbolika. Geografija. Politinė sistema. Gyventojai. Sostinė ir didžiausi miestai. Latvija ir Europos integracija. Lenkija. Vardas. Simbolika. Geografija. Politinė sistema. Gyventojai. Sostinė ir didžiausi miestai. Lenkija ir Europos integracija. Kaliningrado sritis. Baltarusija (Gudija). Skaityti daugiau
Lietuva ir NATO (2)Narės. NATO. Tikslas. Kovo 29 – Lietuvos įstojimo į NATO diena. Kas yra NATO? NATO civilinė struktūra. Gynybos planavimo komitetas. Branduolinio planavimo grupė. NATO karinė struktūra. Lietuvos kelias į NATO. NATO valdymas. Skaityti daugiau
Lietuva kelyje žinių ekonomikos linkŽinių ekonomika. Lietuva kelyje žinių ekonomikos link. Pasiūlymai padėti Lietuvai pasiekti žinių ekonomiką. Žinių ekonomikos forumo pasiūlymai dėl Struktūrinių fondų strategijos 2007-2013 metais. Pažangiausios žinių ekonomikos įmonės. Skaityti daugiau
Lietuva Mindaugo laikaisMindaugo pastangomis pavyko apsaugoti lietuvių tautą nuo išnaikinimo. Po Mindaugo mirties valstybė nesubyrėjo. Giminaičių maištas. Lietuvos valstybė tapo sunkiai nugalima. Būsimasis valdovas nugalėjo priešininkus. Ar tikrai Mindaugas buvo puikus karvedys? Ne tik valdovas, bet ir geras politikas. Karalystė padėjo išsaugoti lietuvių tautą. Skaityti daugiau
Lietuva parlamentiniu laikotarpiuLietuva parlamentiniu laikotarpiu. Valstybės konstitucija. Žemės reforma. Savosios valiutos – lito įvedimas. Klaipėdos krašto prijungimas prie Lietuvos. Valstybinis perversmas Lietuvoje. 1926 m. gruodžio 17 d. perversmas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuva po II pasaulinio karo. Partizaninė kova (1945-1953)Partizanai. Kas jie tokie? Partizanų kraštas. Partizanų spauda 1944–1953 m. "Jutis" keliais. Dokumentai, paminklai ir aukos. Dainavos apygarda. Didžiosios Kovos apygarda. Vyčio apygarda. Algimanto apygarda. Vytauto apygarda. Tauro apygarda. Kęstučio apygarda. Prisikėlimo apygarda. Žemaičių apygarda. Lietuvos laisvės kovų paminklai. Partizanų šventė. Skaityti daugiau
Lietuva senovėjeĮvadas. Istoriografija. Klimatas ir gamtos formavimasis. Baltijos teritorijos apgyvendinimas. Ūkis ir materialinė kultūra. Medžioklė. Rankiojimas. Žvejyba. Žemdirbystė. Gyvulininkystė. Visuomenės santykiai. Tikėjimas ir religija. Laidojimo papročiai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuva sovietinės okupacijos metais: prisitaikymas, bendradarbiavimas, pasipriešinimasSovietinės okupacijos laikotarpio lietuvių veikla, logika, situacija šalyje. Kovų, kolaboravimosi priežastys. Skaityti daugiau
Lietuva Sovietų Sąjungos sudėtyje (1940-1990m)Įvadas. Lietuvos ryšiai su kitomis valstybėmis. Komunizmo atsiradimas Rusijoje ir I-oji Lietuvos pažintis su sovietine santvarka. Lietuvos įjungimas į Sovietų Sąjungą. Lietuvos nepriklausomybės atgavimas. Valstybės simbolika. Teisės aktai ir įstatymai. Slaptosios sutartys su Vokietija. Teisės aktai, susieję Lietuvą su SSRS. Sovietinės Lietuvos Konstitucijos. Lietuvos išsilaisvinimas iš SSRS. SSRS kariuomenė Lietuvoje. Valstybės valdymo aparatas ir vadovai. Ekonominė vidaus politika. Lietuvių ryšiai su užsieniu. Pilietinių teisių varžymai. Pasipriešinimo judėjimai ir jų slopinimas. Sovietinio laikotarpio palikimas. Skaityti daugiau
......