Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Liberalizmo pradžiaĮvadas. Liberalizmo samprata bei bruožai. Liberalizmo sąvoka. Liberalizmo bruožai. Liberalizmo užuomazgos, atsiradimo priežastys bei raida. Liberalizmo užuomazgos. Liberalizmo atsiradimo priežastys. Liberalizmo idėjų atsiradimas. Liberalizmo raida. Liberalizmas Lietuvoje bei liberalizmo šalininkai. Liberalizmas Lietuvoje. Liberalizmo šalininkai. Išvados. Skaityti daugiau
Liberalizmo sąsajos su filosofijos disciplina. Filosofinės liberalizmo ištakosLiberalizmo susiformavimas. Susiformavimo aplinkybės. Pagrindiniai liberalizmo bruožai. Liberalizmas ir filosofija: sąlyčio taškai. Bendri bruožai. Asmens individualumo vertė filosofiniu ir liberalų požiūriu (pagal J. S. Millio "Apie laisvę"). Liberalizmo ir filosofijos panašumai pagal Dž. Loko "Esė apie pilietinę valdžią". Išvados. Skaityti daugiau
Liberalus požiūris valstybės ir ekonomikos valdyme, jo transformavimasĮvadas. Liberalizmo raida. Liberalus požiūris valstybės valdyme. Jo transformavimas. Pliuralizmas. Naujoji dešinė. Elitas. Neopliuralizmas. Liberalizmo tapatinimas su demokratija. Liberalus požiūris ekonomikos valdyme. Jo transformavimas. Liberalizmas ekonomikoje iki XIX amžiaus vidurio. Liberalizmas ekonomikoje nuo XIX amžiaus vidurio. Iki šių dienų. Išvados. Skaityti daugiau
Libertarizmo termino prasmės, sampratos, vartosenosĮvadas. Libertarizmo apibrėžimas ir terminologija. Libertarizmo padėtis politiniame spektre. Libertarizmo santykis su valstybe. Libertarų požiūris į žmogaus teises, laisves ir įstatymus. Privatinė nuosavybė. Libertarizmas ekonomikoje. Libertarizmo įtaka šiandien. Išvados. Skaityti daugiau
Libertaro, teisininko ir kriminologo kaktomuša apibrėžiant nusikaltimą ir bausmęĮžanga. Darbe reprezentuojami 3 žiūros būdai: pozityvistinis, kriminologinis ir libertarinis. Nusikaltimo samprata. Bausmės samprata ir paskirtis. Išvados. Skaityti daugiau
LIBIS posistemės ir bibliografijaPratarmė. LIBIS posistemės bendrojoje struktūroje. LIBIS elektroninių išteklių posistemio apibūdinimas ir kūrimo etapai. LIBIS katalogavimo ir komplektavimo posistemis. LIBIS analizinės bibliografijos posistemis. Suvestinis katalogas. Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos elektroninis katalogas. Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas. Martyno Mažvydo bibliotekos projektas. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Licencijos: rūšys, licencinės sutartys, prekybos principai, licencijų ekonominis įvertinimas, franšizavimasĮvadas. Licencijų rūšys. Licencinės sutartys. Prekybos principai. Ekonominis licencijų įvertinimas. Franšizavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Licencijų rūšys, naudojimosi jomis sąlygosLicencija. Tarptautinių vežimų licencija. Nustatomos šių rūšių licencijos, kurios suteikia teisę. Kelių transporto veiklos licencijos kortelė. Licencijų ir licencijos kortelių išdavimas. Licencijuojamos veiklos kontrolė. Licencijuojamos veiklos kontrolę atlieka. Licencijuojamos kelių transporto veiklos reikalavimai vežėjams. Licencijų registravimas. Licencijų ir licencijos kortelių galiojimo sustabdymas ir panaikinimas. Skaityti daugiau
Lichenoindikacinių metodų taikymas aplinkos būklės indikacijai Lietuvoje ir užsienyjeĮvadas. Kerpės –organizmų grupė. Kerpių sudėtis. Kerpių gniužulų tipai. Kerpių ekologines grupes. Kerpės kaip bioindikatoriai. Kerpių savybės. Miesto zonos pagal kerpes. Veiksniai, turintys įtakos kerpėms. Biotiniai. Abiotiniai. Kerpių nykimo priežastys. Oras – teršalų saugykla. Kerpių paplitimo priklausomybė. Kerpės Lietuvoje. Kerpių augimvietės. Kerpės Lietuvos parkuose. Kerpių zonos pagal gausumą. Išplitimo dėsningumai. Kerpės užsienyje. Kerpės Ochijos valstybėje. Kerpės Kolos pusiasalyje. Išvados. Skaityti daugiau
Lichtenšteinas. Lichtenšteino rodikliaiBendros žinios. Įvadas. Ryšiai su užsienio šalimis. Šalies ekonomika. Valiuta. Infliacija. Nacionalinių sąskaitų rodikliai. Lietuvos ir Lichtenšteino vidutinės metinės infliacijos augimo tempai. Lietuvos ir Lichtenšteino BVP palyginimas. Įmonių skaičius. Socialinė apsauga. Importas. Eksportas. Importo ir eksporto santykis. Žemės ūkis. Užimtumas. Nedarbas. Nedarbo Lietuvoje ir Lichtenšteine palyginimas. Viešieji finansai. Mokesčiai. Išvados. Skaityti daugiau
Lyčių aspektas turizmo industrijojeĮvadas. Pagrindinis tikslas – išanalizuoti lyčių aspektus turizme. Lytis ir darbas turizmo industrijoje. Darbo laikas ir atlyginimas. Lyties įtaka užimamoms pareigoms. Lyčių stereotipai dirbant turizme. Lytis kaip seksualinis objektas turizmo industrijoje. Moteris kaip turizmo objektas. Vyras kaip turizmo objektas. Sekso turizmas Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Lyčių lygios galimybės. Moterų padėtis visuomenėjeDarbo tikslai, uždaviniai, metodai. Įvadas. Feministinis judėjimas. Kas yra lyčių lygybė. Moterys ir religija. Moterų organizacijos. Dirbančios moterys šiuolaikinėje visuomenėje. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Lyčių nelygybė įvairiose visuomenės gyvenimo srityseĮvadas. Moterų kaip žmonių pagrindinės teisės apskritai. Šias teises atitinkantys "Žmogaus Teisių Deklaracijos" straipsniai. Kas tai – visuomenė, kur egzistuoja lygios vyrų ir moterų teisės? Lyčių nelygybė ir jos analizė istorijos raidoje iš feminizmo perspektyvos; feminizmo indėlis į sociologiją. Problemos su ankstyvąja socialine teorija. "Ignoruojama moteris". Biologija. Nelygybės. Lyčių nelygybė šiandien. Kam reikia panaikinti moterų diskriminaciją ir suteikti joms daugiau galios? Ryšys su Nacionaliniu Vystymusi. Politinių partijų vaidmuo sprendžiant šią problemą. Moterų diskriminacija įvairiose srityse ir būdai tai pakeisti. Išvados. Skaityti daugiau
Lyčių skirtumai (2)Įvadas. Lyčių skirtumai. Lyčių intelektinės veiklos skirtumai. Lyčių asmenybės skirtumai. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Lyčių socializacijos skirtumaiSocialiniai ryšiai ir šeima. Lyčių nelygybė socializacijos kontekste. Skaityti daugiau
Lyčių stereotipų (per)kūrimas reklamoje, masinėje kultūrojeĮvadas. Žiniasklaidos santykis su lyties įvaizdžiu . Lyčių hierarchija. Sportas. Karo tarnyba. Pilietinės priedermės. Vyriška/moteriška televizija. Išvados. Skaityti daugiau
Lyčių vaidmenys. FeminizmasLyčių nelygybės koncepcijos. Funkcionalizmo požiūriai. R.W. Connellis: lyčių tvarka. Lyčių hierarchija. Vertinimas. Feminizmo požiūriai. Liberalusis feminizmas. Radikalusis feminizmas. Juodaodžių feminizmas. Skaityti daugiau
LyderiaiĮvadas. Lyderiavimo ypatumai. Lyderių veiklos funkcijos. Lyderių tipai. Pagal lyderio santykiavimo su grupės nariais pobūdį, K. Levinas išskyrė tris lyderių tipus. Autokratas. Demokratas. Liberalusis. Vadovas turėtų atsižvelgti į tris jėgų grupes. Lyderiavimo teorijose skiriami tam tikri lyderių tipai pagal tai, kaip jie jais tapo. Transakciniai lyderiai. Transformaciniai lyderiai. Lyderių bruožai. Ieškant įvertinamų lyderiavimo bruožu, remiamasi dviem požiūriais. 7 būdingiausi lyderio bruožai. Vadovai piešia aiškų, bet labai siaurą lyderio portretą. Lyderystės teorijos. Lyderiavimas atsitiktinumų požiūriu. P. Hersey ir K.H. Blanchardo situacinis lyderiavimo modelis. F.E. Fiedlerio situacinis modelis. Bihevioristinė lyderiavimo teorija. R. Tonnenbaumas ir AV.H. Schmidtas – vieni pirmųjų teoretikų. Skaityti daugiau
LyderiavimasDarbo tikslas - nurodyti vadovo lyderystės raiškos sąsajas su organizacijos veiklos kokybe. Lyderiavimo samprata. Lyderiavimo ypatumai. Lyderių veiklos funkcijos. Lyderių tipai. Lyderių bruožai. Vadovo lyderystės raiškos sąsaja su organizacijos veiklos kokybe, šią problemą analizuojant lyderiavimo teorijų aspektu. Bihevioristinė lyderiavimo teorija. Lyderiavimas atsitiktinumų požiūriu. Charizmatinis lyderiavimas. Skaityti daugiau
Lyderiavimas (3)Įvadas. Lyderiavimo samprata. Lyderiavimo ypatumai. Lyderių veiklos funkcijos. Lyderių tipai. Lyderių bruožai. Vadovo lyderystės raiškos sąsaja su organizacijos veiklos kokybe, šią problemą analizuojant lyderiavimo teorijų aspektu. Bihevioristinė lyderiavimo teorija. Lyderiavimas atsitiktinumų požiūriu. Charizmatinis lyderiavimas. Skaityti daugiau
......