Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Laisvalaikio organizavimasĮvadas. Moksleivių laisvalaikis. Projektas "moksleivių laisvalaikio organizavimas". Projekto tikslas. Projekto uždaviniai. Dalyviai. Numatomi rezultatai. Resursai. Projekto vadovai ir vykdytojai. Projekto trukmė ir vykdymo etapai. Praktinė projekto veikla. Pirmasis etapas – teorinis pasirengimas. Antrasis etapas – praktinė veikla. Trečiasis etapas – vertinimas ir projekto tęstinumas. Išvados. Skaityti daugiau
Laisvalaikio organizavimas su rizikos grupės vaikaisĮvadas. Darbo tikslas – aptarti kaip organizuojamas laisvalaikis rizikos grupės vaikams. Rizikos grupės priskyrimas. Svarbiausi vaikų dienos centrų tikslai organizuojant vaikų laisvalaikį. Kaip skatinti vaiką veikti? Užduočių, skirtų formuoti pagalbos ieškojimo įgūdžius, pavyzdžiai. Kiti renginiai. Prevencinių renginių organizavimas. Darbo formos, kurias galima taikyti organizuojant fizinės, emocinės ir seksualinės prievartos prevenciją. Kiti užsiėmimai. Ką reikėtu žinoti vedant užsiėmimus vaikams. Išvados. Skaityti daugiau
Laisvalaikio organizavimo projektasLaisvalaikis - opi pedagoginė problema. Projekto idėja. Projekto vykdymo trukmė. Projekto vieta. Projekto organizatoriai. Projekto dalyviai. Projekto įgyvendinimo etapai. Detali užsiėmimų programa. Finansavimas. Rėmėjai. Numatomi rezultatai. Skaityti daugiau
Laisvalaikio prekių ir paslaugų rinkų Lietuvoje ir Indijoje palyginimasĮvadas. Indija ir Lietuva. Bendrai apie ekonomiką. Indija. Lietuva. Laisvalaikio prekės ir paslaugos. Indija. Kriketas. Filmai. Naktinis gyvenimas. Kitos prekės ir paslaugos. Lietuva. Krepšinis. Kaimo turizmas. Naktinis gyvenimas. Kitos prekės. Išvados. Skaityti daugiau
Laisvalaikio raida LietuvojeĮvadas. Laisvalaikio samprata. Ankstyvoji Lietuva. Viduramžiai. Muzika XV – XVI amžiuje. XVI - XVII amžių Lietuvos bajorai ir jų laisvalaikis. Renesanso epocha Lietuvoje. XX amžius ir Lietuva. Dabartinis laisvalaikis. Laisvalaikio kelionės. Išvados. Skaityti daugiau
Laisvalaikio samprata viduramžiaisĮvadas. Laisvalaikio samprata Viduramžiais. Rekreacijos formos Viduramžiais. Piligrimai ir jų laiko suvokimas. Kryžiaus žygių įtaka viduramžio laiko sampratos kitimui. Išvados. Skaityti daugiau
Laisvalaikis (2)Kas yra laisvalaikis? Kam reikalingas laisvalaikis? Laisvalaikio ištakos. Laiko skirstymas. Laisvalaikio ypatybės. Rekreacija laisvalaikyje. Kūryba laisvalaikyje. Laisvalaikis darželyje. Laisvalaikis mokykloje. Paauglio laisvalaikis. Laisvalaikis, pradedant savarankišką gyvenimą. Laisvalaikis poroje. Laisvalaikis šeimoje su vaikais. Laisvalaikis poroje be vaikų (50-ies metų). Laisvalaikis 80-ies metų ir daugiau. Organizuotas ir neorganizuotas laisvalaikis. Vakarėlio organizavimas. Į ką atkreipti dėmesį parenkant vakarėlio temą? Vakarėlio visuma - kaip įgyvendinti temą? Kam patikėti vakarėlio organizavimą? Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Laisvalaikis ir jo praleidimas. Rekreacinės aplinkos tyrimas Akropolio prekybos – pramogų centre ir Vilniaus Žirmūnų rajone: pasiūla ir poreikisLaisvalaikio praleidimas Akropolio prekybos ir pramogų centre. Tyrimo tikslas. Kodėl suaugę žmonės lankosi Akropolyje? Kokia suaugusių žmonių ir vaikų mėgstamiausia laisvalaikio praleidimo vieta Akropolyje? Kaip dažnai ir su kuo lankosi Akropolyje, kiek laiko vidutiniškai praleidžia ir kiek pinigų išleidžia pramogaudami Akropolio prekybos – pramogų centre? Išvados. Rekreacinės aplinkos tyrimas Vilniaus Žirmūnų rajone: pasiūla ir poreikis. Įvadas. Turinys. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Laisvalaikis ir jo raidaĮvadas. Laisvalaikis. Laisvalaikio samprata. Laisvalaikio kultūra. Laisvalaikio raida. 1. Laisvalaikis antikos epochoje. Laisvalaikis viduramžiais. Laisvalaikis naujaisiais laikais. Lietuva. Lietuvos šventės ir papročiai. Žiemos šventės. Pavasario šventės. Vasaros šventės. Rudens šventės. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Laisvalaikis senovės GraikijojeLaisvalaikio organizavimo referatas. Įvadas. Tikslas yra išanalizuoti populiariausius graikų laisvalaikio praleidimo būdus bei formas. Laisvalaikio samprata. Senovės graikų pasaulis. Achajų gyvensena – Mikėnų kultūra (XV-XIII amžius Pr. Kr.). Tamsieji laikai (XII-IX amžius pr. Kr.). Archaika (VIII-VI amžius pr. Kr.). Klasika (V-IV amžius pr. Kr.). Graikų tautiniai mentaliteto bruožai. Graikų laisvalaikio praleidimo būdai ir formos. Paprastų ir turtingųjų graikų diena. Antikos šventės. Fizinė kultūra graikų gyvenime. Išvados. Skaityti daugiau
Laisvalaikis su knygaĮžanga. Tikslas: Išanalizuoti, ar daug 11–12 metų vaikų leidžia laisvalaikį su knyga. Laisvalaikis su knyga – pigus ir neįkainojamas. Knygos praeitis. Knygos dabartis. Anketinės apklausos rezultatai. Knygos ateitis. Išvados. Skaityti daugiau
Laisvas asmenų judėjimas: samprata ir įgyvendinimasĮvadas. Laisvas asmenų judėjimas. Laisvo asmenų judėjimo grupės. Bendra migracijos apžvalga Europos Sąjungoje (ES). Ekonominė migracija. Laisvas asmenų judėjimas kaip socialinis ir kultūrinis reiškinys. Grėsmės pilietinei visuomenei ir intelektualiam tautos potencialui. Ekonominis ir socialinis poveikis. Poveikis valstybės įvaizdžiui ir reputacijai pasaulyje. "Protų nutekėjimas". Dabartinė valstybės institucijų veikla emigracijos klausimu. Išvados. Skaityti daugiau
Laisvas darbo jėgos judėjimas Europos Sąjungoje: ar tikrai jis toks šiandien?Įvadas. Laisvas darbo jėgos judėjimas Europos Sąjungoje: ar tikrai jis toks šiandien? Išvados. Skaityti daugiau
Laisvas darbo jėgos judėjimas ir jo pasekmės Lietuvai tapus Europos sąjungos (ES) nareĮvadas. Kaip įvertinti darbo jėgos judėjimą. Darbo jėgos judėjimo pobūdis. Ketinančių išvykti gyventi į kitą šalį potencialios migracijos kryptys ir priežastys. Ketinančių išvykti gyventi į kitą šalį socialinė-demografinė struktūra palyginti su visų gyventojų. Akademinis judrumas ir akademinių mainų kliuviniai. Kokios migracijos prognozės? Pripažintos ir nepripažintos studijos. Darbo jėgos judėjimo nauda ir kaštai Lietuvai. Darbuotojų įgyjamos ir išsaugojamos socialinės teisės. Išvados. Priedai (5 psl.). Skaityti daugiau
Laisvas prekių judėjimas Europos sąjungoje (ES)Įvadas. Europos sąjunga ir laisvas prekių judėjimas. Prekių judėjimo laisvės tikslas. Tarifinių barjerų panaikinimas. Netarifinių barjerų panaikinimas. Apie diskriminaciją ir kitus apribojimus. Situacija Lietuvos Respublikoje. Muitų sąjunga. Muitinės kontrolė. Importo-eksporto procedūros. Lietuvos narystės Europos Sąjungoje (ES) privalumai ir trūkumai laisvo prekių judėjimo srityje. Dėl laisvo prekių judėjimo ir pasikeitimo informacija apie nacionalines priemones užtikrinimo. Išvados. Skaityti daugiau
Laisvas prekių judėjimas: EBS 23-31 straipsniaiPrekės pagal EBS 23 str. 2 d. Prekės kaip materialaus pavidalo daiktai. Prekės, turinčios valstybių narių kilmę. Trečiųjų šalių prekės. Europos bendrija kaip muitų sąjunga: 23, 25 str. Pagrindiniai muitų sąjungos elementai. Muitų ir lygiaverčio poveikio privalomųjų mokėjimų draudimas: EBS 25 str. Lygiaverčio poveikio privalomieji mokėjimai. Diskriminacinio vidinio apmokestinimo draudimas: EBS 90 str. Kiekybiniai importo apribojimai ir visos lygiaverčio poveikio priemonės: EBS 28 str. Valstybių priemonės. Kiekybiniai importo apribojimai poveikio priemonės. Pateisinami prekybos ribojimo pagrindai. Kliūtys prekių judėjimui: "Cassis de dijon formulė". Eksporto kiekybiniai apribojimai: EBS 29 str. Komercinio pobūdžio valstybės monopolijų pertvarkymas: EBS 31 str. Skaityti daugiau
Laisvas prekių, kapitalo, darbo jėgos judėjimas Europos Sąjungoje (ES)Įvadas. Europos Sąjungos (ES) valstybių narių ekonominė integracija. Laisvas prekių judėjimas. Laisvas asmenų judėjimas. Laisvė teikti paslaugas. Laisvas kapitalo judėjimas. Išvados. Skaityti daugiau
LaisvėĮvadas. Apie laisvę. Laisvės supratimas. Elgesio laisvė, kokia ji? Laisvės įgyvendinimas būtinumo sąlygomis. Laisvės įgyvendinimas laisvės sąlygomis. Savosios laisvės apribojimas. Keleto filosofų mintys apie laisvę. Išvados. Skaityti daugiau
Laisvė (2)Įvadas. Laisvės samprata. Laisvės realumo faktai. Asmens išsilaisvinimas. Lietuvių mąstytojai apie laisvę. Vidinė laisvė. Išvados. Skaityti daugiau
Laisvė (5)Įvadas. Laisvės problema. Laisvė ir tikrovė. Metafizinis, epistemologinis ir antropologinis. Laisvės pagrindai. Dorovės "heteronomija" ir "autonomija". Laisvė ir demokratija. Laisvės ir demokratijos galia. Laisvė kaip esminė demokratijos vertybė. Dialogas ir meilė demokratijoje. Tarp žemės ir dangaus. Trys filosofiniai. Etiudai apie laisvę. Arba – arba. Didysis taip ir didysis ne. Iššūkis ir atsakas. Išvados. Skaityti daugiau
......