Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Kurso "Aš ir pasaulis" tikslai ir uždaviniaiPedagoginis referatas apie pasaulio pažinimo pamokas. Mokomieji uždaviniai. Lavinamieji uždaviniai. Auklėjamieji uždaviniai. Socialinio ugdymo tikslai. Gamtamokslinio ugdymo tikslai. Metodinio pasirengimo tikslai. Išvados. Skaityti daugiau
Kuršėnų miesto raidaĮvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti Kuršėnų miesto raidą teoriniu aspektu. Kuršėnų miesto raidos reikšmė nuo seniausių laikų iki mūsų dienų. Kuršėnų miestas ir valsčius 1918–1940 metais. 1918 m. valdžia Kuršėnuose. Kuršėnuose bandoma įkurti tarybų valdžią. Kuršėnai 1919 m. – lietuviškos valdžios atkūrimas. Kuršėnų valsčiaus tvarkymasis 1920 metais. Valsčiaus savivaldybės padėtis 1921–1940 metais. Kuršėnai mūsų dienomis. Kuršėnų miesto seniūnija. Kuršėnų kaimiškoji seniūnija. Išvados. Skaityti daugiau
Kuršių mariosFizinė geografinė padėtis. Dugno reljefo bruožai. Fizinės – geografinės sąlygos. Hidrodinaminis režimas. Hidrobiosas. Žvejai ir laivai. Skaityti daugiau
Kuršių marios (2)Kuršių marios. Dugnas. Ledo danga. Kuršių marių miesteliai. Baltijos jūros ir Kuršių marių vystymosi stadijos. Skaityti daugiau
Kuršių marios ir jų ekosistemaĮvadas. Baltijos jūros priekrantės ekosistemos funkcionavimas. Medžiagos ir energijos srautai bei eutrofikacijos procesai kuršių marių ekosistemoje. Sestonofagų vaidmuo sekliose priekrantės lagūnose. Suspenduotos medžiagos vaidmuo seklios lagūnos ekosistemos funkcionavimui: tyrimai modelių pagalba. Invazinių rūšių funkcinis vaidmuo vandens ekosistemose. Baltijos vanduo šyla ir kyla. Marių pakrantėms kylanti grėsmė. Kuršių marių užterštumas cheminėmis medžiagomis. Vandenų sanitarinė švara. Kaip mažinti taršą Kuršių mariose. Kuršių marių dugnas. Kuršių marių sausuma. Mariose gyvena apie 50 žuvų rūšių. Poilsis Kuršių marių pakrantėje. Išvados. Skaityti daugiau
Kuršių nerijaKuršių nerijos klimatas. Geologija. Baltijos jūros ir Kuršių marių vystymosi stadijos. Žmonių veiklos įtaka kraštovaizdžiui. Šiandieninis kraštovaizdis. Rezervatai. Draustiniai. Skaityti daugiau
Kuršių nerija (3)Kuršių nerija. Gamta. Klimatas. Dirvožemiai. Istorija. Kuršių Nerijos miškai. Uždavinių sprendimas. Išvados. Skaityti daugiau
Kuršių Nerija žalvario amžiujeĮvadas. Kuršių nerijos tyrinėjimai. Žalvario amžius Kuršių nerijoje. Druskos gavyba. Tšcineco kultūra Kuršių nerijoje. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Išnašos. Skaityti daugiau
Kuršių Nerijos ekologinės problemosĮvadas. Istorija apie Kuršių Neriją. Kuršių Nerijos nacionalinis parkas (KNNP). Kuršių Nerijos miškų problemos. " Baisūnas" D-6. Kuršių marių problemos. Gamtos žala. Išvados. Skaityti daugiau
Kuršių nerijos nacionalinis parkasĮvadas. Trumpa istorinė pažintis su Kuršių nerija. Kraštovaizdis. Teritorijos suskirstymas. Kuršių nerijos nacionalinio parko augalijos apžvalga. Bendra augalijos apžvalga. Miško augalijos apžvalga. Krūmokšnių ir krūmų bendrijos. Žolinių bendrijų Kuršių nerijos nacionaliniame parke apžvalga. Pamario augalija. Gyvenvietės. Įvykių ir kitos atmintinos Kuršių nerijos vietos. Skaityti daugiau
KurtinysKurtinys. Kautynės tarp kurtinių. Rytas tuokvietėje. O seniau tai būdavo... Ar jie visad baikštūs? Kaip jiems padėti? Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Kurtumas ir neprigirdėjimasKurtumas ir neprigirdėjimas. Klausos sutrikimo įtaka kalbos raidai. Gramatinės sandaros ypatumai. Žodyno ypatumai. Neprigirdėjimo diagnostika. Darbas ugdant neprigirdančiųjų kalbą. Išvados. Skaityti daugiau
Kvadratinės funkcijos mokymosi vaizdinė priemonėTrumpa darbo anotacija. Įžanga. Funkcija. Tiesinė funkcija. Kvadratinė funkcija. Kvadratinių lygčių sprendimas. Kvadratinė lygtis. Praktiniai pritaikymai. Skaityti daugiau
Kvalifikacijos kėlimasPenkių etapų mokymo ir tobulinimo procesas. Mokymas darbo vietoje. Praktinės stažuotės. Imitacinis mokymas. Kompiuterizuotas mokymas. Specialios paskirties mokymas. Įmonių pertvarkymas, mokymas bei kvalifikacijos kėlimas. Kvalifikacijos kėlimo strategija. Kvalifikacijos poreikių nustatymas ir realizavimas. Kvalifikacijos kėlimo principai ir metodai. Savarankiško mokymosi organizavimas. Mokymasis kokybės būreliuose. Personalo mokymas. Dualusis vadybos seminaras. Neakivaizdinis ir vakarinis kvalifikacijos kėlimas. Lietuvos kvalifikacijos kėlimo sistemos raidos perspektyvos. Išvados. Skaityti daugiau
Kvalifikacijos kėlimo būtinybė ir strategijosKvalifikacijos kėlimo būtinybė. Kvalifikacijos kėlimo strategijos. Kvalifikacijos kėlimo strategijos įgyvendinimas. Kvalifikacijos kėlimo metodai ir tendencijos. Išvados. Skaityti daugiau
Kvalifikacijos kėlimo poreikis karjeros požiūriuKvalifikacijos kėlimas karjeros požiūriu. Kvalifikacijos kėlimo strategija. Galimybės Lietuvoje kelti kvalifikaciją. AB "Volkswagen" įmonės grupės narės "Škodos" profesinio mokymo schemos pavyzdys. Skaityti daugiau
Kvalifikacijos kėlimo strategijaKvalifikacijos kėlimo būtinybė. Kvalifikacijos kėlimo strategijos. Kvalifikacijos kėlimo strategijos įgyvendinimas. Kvalifikacijos kėlimo metodai ir tendencijos. Išvados. Skaityti daugiau
Kvalifikacijos kėlimo strategija: turizmo agentūra "West Express"Kvalifikacijos kėlimo strategija pagal turizmo agentūros "WEST EXPRESS" pavyzdį. Kvalifikacijos poreikių nustatymas ir realizavimas. Kvalifikacijos kėlimo principai ir metodai. Savarankiško mokymosi organizavimas. Dualusis vadybos seminaras. Skaityti daugiau
Kvantinės šviesos savybėsKvantinės teorijos užuomazga. Optika. Kvantinė optika. Kvantinių šuolių tipai. Savaiminiai ir priverstiniai šuoliai. Fotono hipotezė. Išvados. Skaityti daugiau
Kvapų pagalba ir mažam, ir dideliamAr skirtingi kvapų aromatai turi įtakos žmogaus organizmui? Tikslas. Uždaviniai. Šiuolaikinė tradicinė aromaterapija. Aromaterapija žmogų veikia trimis lygiais. Eteriniai aliejai. Naudingi patarimai. Išskiriamos kelios eterinių aliejų grupės. Kiti eteriniai aliejai. Smilkalai. Skaityti daugiau
......