Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Kristalai ir brangakmeniaiDarbo tikslai. Pratarmė. Savybės. Praktinio darbo aprašymas. Spalvotųjų akmenų aprašymai. Gydomosios brangakmenių savybės. Priedas. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Kristaus simbolių – šviesos, Dovydo žvaigždės, duonos ir kelio – sąsajosMetodologiniai tikėjimo simbolių aprašymo sunkumai. "Aš esu pasaulio šviesa.". Šviesos šaltinis – Saulė. Saulės simbolika. Auksas – kitas dieviškosios šviesos simbolis. "Amžinoji šviesa". Aliejinė lempa. Žvakės. "Aš esu Dovydo atžala ir palikuonis, žėrinti aušrinė žvaigždė". Paskutinis įvaizdis, susijęs su Kristaus, Aušrinės žvaigždės ir šviesos simboliais, yra ugnis. "Aš esu gyvoji duona". "Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas". Reziume. Skaityti daugiau
Kristijonas Donelaitis – grožinės lietuvių literatūros pradininkasKristijonas Donelaitis – grožinės lietuvių literatūros pradininkas. Biografija. Pasakėčios. Poema "Metai". Skaityti daugiau
Kristijonas Donelaitis – lietuvių grožinės literatūros klasikasKristijono Donelaičio biografijos faktai. Poeto asmenybės bruožai. Kristijono Donelaičio rašytinis palikimas. Poema "Metai". Skaityti daugiau
Kristijonas Donelaitis (2)Vaikystė ir mokslo metai. Šeima. Karaliaučiaus kolegijoje ir universitete. Treji metai Stalupėnuose. Tolminkiemio parapijos klebonas. Literatūrinis palikimas. Pasakėčios. "Metai". Moralinės, socialinės ir tautinės nuostatos. Žanras ir kompozicija. Svarbiausi fabulos akcentai. Gamtovaizdžiai. Tautinė ir tarptautinė "Metų" reikšmė. Skaityti daugiau
Kristijonas Donelaitis (5)Kristijono Donelaičio biografija. Kristijono Donelaičio asmenybė, vertybių sistema "Metuose". Kūrybos bruožai. Ištrauka iš "Metų" – "Pavasario linksmybės". Skaityti daugiau
Kristijono Donelaičio gyvenimas ir kūrybaĮžanga. K. Donelaičio gyvenimas ir kūryba. Išvados. Skaityti daugiau
Kristupas KolumbasKristupo Kolumbo gimimas, vaikystė, kilmė. Pirmosios kelionės ir renesanso įtaka K. Kolumbui. Kolumbo ryžtas ir užsispyrimas. Užsibrėžto tikslo siekimas. Svarbiausias įvykis K. Kolumbo gyvenime. Kolumbo mirtis. Išvados. Priedai (5). Skaityti daugiau
Kristus šiapus ir anapusĮvadas. Jėzaus Kristaus istoriškumas. Jėzaus – žmogiškasis gyvenimas. Jėzaus gimimas ir gyvenimas. Jėzaus mokymas ir stebuklai. Kristaus mirtis ir prisikėlimas. Kristus – dievas. Jėzus kaip tarpininkas. Kristus mūsų gyvenime ir krikščionybėje. Išvados. Skaityti daugiau
Krišnaistų religijaKrišnos sąmonės religinės bendruomenė Lietuvoje. Krišnos sąmonės religinės bendruomenės ištakos ir pagrindiniai tikslai. Maldos namai ir religinės apeigos. Tikinčiųjų išvaizda, dienotvarkė. Pagrindiniai tikinčiųjų principai. Maisto gaminimo ypatumai. Vaikų auklėjimas ir lavinimas. Kaip tampama krišnaitu? Netradicinių tikėjimų plėtimo mūsų visuomenėje priežastys. Išvados. Skaityti daugiau
Kritinė analizė: A. Kamiu "Svetimas"Albero Kamiu "Svetimas" kritinė analizė. Kamiu romano "Svetimas" analizė parašyta remiantis psichoanalitine kritika. Įvadas. Psichoanalitinė kritika. Froido teorijos. Jungo teorijos. Kamiu romanas svetimas. Kamiu romano svetimas analizė (psichoanalitinis metodas). Išvados. Skaityti daugiau
Kritinio mąstymas ugdymasĮvadas. Kritinis mąstymas. Mokymas bendradarbiaujant. Gebėjimas kritiškai mąstyti. Išvados. Skaityti daugiau
Kritinio mąstymo ir aktyvių mokymo metodų panaudojimo galimybės tikybos pamokoseĮvadas. Kritinio mąstymo ir aktyvaus mokymosi metodų svarba. Aktyvaus mokymo metodų taikymas tikybos pamokose. Išvados. Skaityti daugiau
Kritinis mąstymas ir aktyvaus mokymosi galimybės tikybos pamokojeĮvadas. Dėstymas. Mąstymas. Sąlygos, būtinos kritiniam mąstymui ugdyti. Mokymo metodai, taikomi kritiniam mąstymui ugdyti. Žadinimo būdai ir priemonės. Prasmės suvokimo pakopos metodai ir būdai. Apmąstymo (refleksijos) pakopoje naudojami metodai. Išvados. Skaityti daugiau
Kritinis racionalizmasĮvadas. Racionalizmo pradmenys. Racionalistinės filosofijos atstovai. Kritinės diskusijos tradicija. Kritinis racionalizmas. Metodo idėja Renė Dekarto darbuose. Išvados. Skaityti daugiau
Kritinių realaus laiko sistemų projektavimasRealaus laiko sistemos. Realaus laiko sistemos modelis. Sistemos elementai. Jutiklio procesas. Sistemos projektavimas. Aparatūros ir programinės įrangos projektavimas. Banginės krosnelės būvio automatas. Realaus laiko valdikliai. Realaus laiko vykdyklių komponentai. Proceso prioritetai. Vykdyklių valdymas. Stebėjimo ir valdymo sistemos. Proceso architektūra. Duomenų surinkimo sistemos. Žiedinis buferis. Programinės įrangos be defektų kūrimas. Skaityti daugiau
Krizės intervencijos modelisĮvadas. Krizės intervencijos modelis. Psichologų, sociologų, psichiatrų krizės samprata. Pagrindiniai krizės bruožai pagal G. Parry. Krizių intervencijos tarnybos. Įžvalgos. Skaityti daugiau
Krizių intervencijos teorijaKrizių intervencijos teorija. Krizių intervencijos teorija socialinio darbo praktikoje. Būsimos krizės prognozavimas. Krizę išgyvenančių žmonių įgalinimo būdai. Skaityti daugiau
KryždirbystėĮvadas. Kryžiai. Koplytstulpiai. Stogastulpiai. Krikštai. Kryžių tipizacija. Kryždirbystės simbolika ir puošybiniai elementai. Dzūkijos kryžiai. Išvados. Skaityti daugiau
KryžiaiĮžanga. Kryžių tyrinėjimai. Kryžių, koplytstulpių ir koplytėlių kilmė ir plėtojimasis. Pagražinimo elementai ir ornamentas. Stogastulpiai. Koplytstulpiai. Kryžmiški kryžiai. Šventųjų skulptūrėlės. Koplytėlės. Liaudies tapyba. Darbas iliustruotas nuotraukomis ir paveikslėliais. Skaityti daugiau
......