Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Konfliktai (19)Įvadas. Konfliktų esmė. Konfliktų tipai. Konfliktų priežastys. Išvados. Skaityti daugiau
Konfliktai (2)Kas yra konfliktas. Gėris ar blogis? Konfliktų rūšys. Konfliktų priežastys. Konfliktų sprendimas. Skaityti daugiau
Konfliktai (20)Įžanga. Organizacinių konfliktų strategija. Tarpasmeninių konfliktų strategija. Vidinių asmenybės konfliktų sprendimas. Išvados. Skaityti daugiau
Konfliktai (21)Įvadas. Konflikto apibūdinimas. Konfliktų rūšys. Konflikto priežastys. Konflikto signalai. Konfliktų sprendimas. Nekonstruktyvus konflikto sprendimas. Konstruktyvus konflikto sprendimas. Išvados. Skaityti daugiau
Konfliktai (24)Įvadas. Konfliktų samprata. Vidinių asmenybės konfliktų tipai. Tarpasmeninių konfliktų tipai. Konflikto struktūra. Konflikto dinamika. Konflikto sprendimo strategijos. Vaikų tarpusavio kivirčai. Skirtingo amžiaus vaikai savaip sprendžia konfliktus. Vaikų konfliktus kartais kursto tėvų klaidos. Išvados. Skaityti daugiau
Konfliktai (25)Įvadas. Vidinių asmenybės konfliktų tipai. Vidinių asmenybės konfliktų sprendimas. Tarpasmeninių konfliktų tipai. Konflikto dinamika. Netiesioginiai konflikto sprendimo būdai. Konfliktiškų asmenybių tipai. Bendrieji principai ir patarimai sprendžiant konfliktus ir problemas. Išvados. Skaityti daugiau
Konfliktai (26)Įvadas. konfliktai - kas tai. Konflikto sąvoka. Konfliktas – gėris ar blogis. Konfliktų tipologija. Asmeniniai konfliktai. Tarpasmeniniai konfliktai. Asmenybės ir grupės konfliktai. Tarpgrupiniai. Konfliktai pagal J. Edelman bei M.B. Crain. Konfliktų priežastys. Ar bręsta konfliktas. A. Sakalo išskirtos pagrindinės konfliktų priežastys. V. P. Malcevo išskiriamos konfliktų priežastys. Konfliktų sprendimo būdai. Konflikto prevencija. Konflikto pasekmės. Konflikto pasekmės. Išvados. Skaityti daugiau
Konfliktai (28)Įvadas. Konflikto samprata. Konflikto signalai. Konfliktų kilimo priežastys organizacijoje. Dalyvių elgesys. Konflikto sprendimo budai. Netiesioginiai konflikto sprendimo būdai. Nekonstruktyvus konflikto sprendimas, strategijas. Konstruktyvus konflikto sprendimas. Septynių žingsnių planas. Išvados. Konfliktinės situacijos aprašymas. Konflikto sprendimo būdas. Konflikto raidos etapai. Skaityti daugiau
Konfliktai (29)Įvadas. Konfliktų esmė, tipai ir priežastys. Konflikto sprendimas. Konflikto prevencija. Vidinių konfliktų sprendimo būdai. Konfliktai organizacijose. "Garo išleidimas". Nepasitenkinimo konkretizavimas. Sutikimas, kad kaltinimas, priekaištai turi pagrindą. Paaiškinimas, kaip jūs vertinate situaciją. Konflikto sprendimo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Konfliktai (3)Kodėl kyla konfliktai? Konfliktas – patirties versmė. Konfliktų ypatumai. Tylus konfliktas. Konflikto sprendimo būdai. Išvados. Skaityti daugiau
Konfliktai (4)Kas tai yra konfliktas. Konfliktų visuomenėje priežastys ir požiūris į jų svarbą. Konfliktų sprendimo būdai. Septynių žingsnių planas. Kaip išvengti konfliktų kontaktuojant su verslo partneriais. Taktiškiausias ir humaniškiausias konfliktų sprendimo būdas – derybų kelias. Išvados. Skaityti daugiau
Konfliktai (5)Konfliktai. Konfliktų esmė bei jų tipologija. Konfliktų tipų ratas. Vertybių konfliktai. Interesų konfliktai. Struktūriniai konfliktai. Tarpasmeniniai konfliktai. Konfliktas ir bendradarbiavimas organizacijoje. Darbinėje veikloje kylančių konfliktų priežastys. Konfliktų valdymas. Konfliktų procesinis modelis. Organizacijoje kylančių konfliktų sprendimo būdai. Straipsniai. Išvados. Skaityti daugiau
Konfliktai (6)Konfliktas. Konfliktų rūšys. Konfliktų priežastys. Konfliktų sprendimas. Tarpasmeniniai konfliktai. Asmens ir grupės konfliktai. Tarpgrupiniai konfliktai. Išvados. Skaityti daugiau
Konfliktai (7)Konfliktų klasifikacija, priežastys, dėl kurių kyla konfliktai, keturi konflikte dalyvaujančių asmenybių tipai, neišreikštas konfliktas, konfliktų sprendimas, tiesioginiai ir netiesioginiai konfliktų sprendimo būdai, konflikto sprendimo stiliai. Kaip klausyti, kaip kalbėti? Išvados. Skaityti daugiau
Konfliktai (8)Konfliktai. Konfliktų sprendimas. Požiūriai į konfliktus ir jų atsiradimo priežastys. Konfliktų rūšys ir pasekmės. Konfliktai tarp organizacijų. Konfliktų sprendimas. Skaityti daugiau
Konfliktai (9)Kaip kyla konfliktai. Konflikto prigimtis. Vienašaliai ir dvišaliai konfliktai. Asmeniniai ir struktūriniai konfliktai. Keletas bendrų konflikto priežasčių Nesusipratimai. Nesąžiningumas. Aplaidumas. Nuostatos Ypatingas pasitikėjimas savo nuomone ir įsitikinimais. Nesugebėjimas nustatyti tam tikrų ribų. Netinkamas konflikto sprendimas baimė. Slapti kėslai. Keturi konflikte dalyvaujančių asmenybių tipai. Puolantieji – besiginantieji. Taikdariai. Vengiantieji. Siekiantys lygiųjų. Konflikto kontinuumas. Vidinis konfliktas: Tavo santykiai su pačiu savimi atspindi santykius su kitais. Išvados. Skaityti daugiau
Konfliktai darbeOrganizacijos reikšmė žmogaus gyvenime. Savigarba ir darbo santykiai. Konfliktas? Kvieskite tarpininką. Konfliktų valdymas. Konflikto identifikavimas. Konflikto analizė. Konflikto pasekmės. Konflikto priežastys. Konflikto sprendimas. Struktūriniai metodai. asmeniniai konfliktų valdymo būdai. Bendravimo kultūra. Konfliktai kolektyve. Konfliktų iniciatoriai. Stresas. Socialinės paramos poveikis streso procese. Išvados. Pasiūlymai. Darbas iliustruotas lentelėmis, schemomis, diagramomis. Skaityti daugiau
Konfliktai darbe įtakoja prastus darbo rezultatusTaikomųjų tyrimų metodologija. Įvadas. Neteisingo užduočių paskirstymo tarp darbuotojų ir konkurencijos sąsaja su konfliktais darbe. Konfliktus darbe įtakojantys veiksniai bei jų sprendimo būdai. Neteisingo užduočių paskirstymo tarp darbuotojų ir konkurencijos įtaka konfliktams darbe. Konfliktų analizė UAB įmonėje "Lintel". UAB "Lintel" įmonės charakteristika. Respondentų apklausa UAB "Lintel" įmonėje konfliktų darbe analizė. Išvados. Teorinės dalies išvados. Empirinės dalies išvados. Skaityti daugiau
Konfliktai ir jų priežastysĮvadas. Konflikto samprata. Minties apie konfliktus raidos etapai. Tradicinis požiūris. Žmonių santykiais grįstas požiūris. Šiuolaikinis požiūris. Konfliktų tipai. Konfliktų rūšys. Konfliktas tarp individų. Grupių konfliktas. Konfliktų priežastys. Išvados. Skaityti daugiau
Konfliktai ir jų sprendimasĮžanga. Konflikto samprata. Konfliktų priežastys. Konfliktų sprendimo stiliai. Konfliktų signalai. Konstruktyvūs ir dekonstruktyvūs konfliktai. Bendrieji principai ir patarimai sprendžiant konfliktus ir problemas. Skaityti daugiau
......