Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Komutavimo įrenginiaiĮvadas. Kirtikliai. Paketiniai perjungikliai. Elektromagnetiniai kontaktoriai. Magnetiniai paleidikliai. Automatiniai jungikliai. Saugikliai. Išvados. Skaityti daugiau
Koncentruotos energijos metodų taikymas apdirbant medžiagasĮvadas. Koncentruotų energijos šaltinių apžvalga. Magnetinis impulsinis laukas ir jo sąveika su deformuojamuoju metalu. Koncentruotos elektros srovės impulsų energija. Koncentruota elektrohidraulinio smūgio energija. Ultragarsiniai šaltiniai. Koncentruota sprogimo energija. Apdirbimas elektroniniais spinduliais. Apdirbimas koncentruota lazerio energija. Apdirbimas didelio slėgio koncentruotos vandens čiurkšle. Koncentruotų energijos šaltinių palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
Koncernų ir konsorciumų steigimo pagrindai, priežastys, veiklos ypatumai Lietuvoje ir užsienyjeĮvadas. Koncerno ir konsorciumo samprata. Koncernų ir konsorciumų steigimo priežastys ir pagrindai. Koncernų ir konsorciumų veiklos ypatumai. Išvados. Skaityti daugiau
KondensatoriaiKondensatoriai. Kondensatorių jungimas. Kondensatoriaus įkrovimas ir iškrovimas. Kondensatorių rūšys. Bendra techninė charakteristika. Skaityti daugiau
Kondensatoriai. Kondensatorių taikymasKondensatoriai ir jų taikymas. Anotacija. Abstract. Įvadas. Darbo tikslai. Kondensatorių klasifikacija. Orinio tipo dielektriko kondensatoriai. Kietojo kūno dielektriko tipo kondensatoriai. Elektrolitinio dielektriko tipas. Kondensatorių jungimo būdai. Kondensatorių parametrai. Kondensatorių ženklinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Kondicionavimo ir vėdinimo sistemų įrangaĮvadas. Kondicionavimo ir vėdinimo sistemų įranga. Kas žinotina projektuojant ir montuojant vėdinimo sistemą. Pagrindiniai reikalavimai oro tiekimo vamzdynui. Sistemos mechanizmas. Įrangos pasirinkimas. Konvektoriai. Anijonų generatoriai. Mobilūs oro kondicionieriai. Vėdinimas žiemą. Buitinių kondicionierių eksploatavimo žiemą ypatumai. Kas gi vyksta kondicionieriaus viduje esant žemoms aplinkos temperatūroms. Statiniuose vėdinimą būtina įrengti dėl šių priežasčių. Vėdinimo sistemos sudedamosios dalys. Rekuperatorių, regeneratorių ir recirkuliacijos panaudojimo galimybės. Plokšteliniai rekuperatoriai. Rotaciniai rekuperatoriai. Atskirų srautų rekuperatoriai. Patikimiausias – ventiliatorius. Skirtingi reikalavimai. Priežiūra ir garantijos. Sandarūs langai ir vėdinimo problemos. Išvados. Skaityti daugiau
Konditerinių gaminių įrengimaiĮvadas. Tešlos paruošimas. Gaminių formavimas. Kepimas. Kepinių dekoravimas. Kepykla. Kepykla-parduotuvė. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Konferencijos organizavimasTema ir darbotvarkė. Konferencijos eiga. Vidinės nuostatos. Įžanga. Pagrindinė dalis. Pabaiga. Išorinė tvarka. Žodžio prašymas. Žodžio prašymo ženklai. Kalbėtojų sąrašo sudarymas. Žodžio prašymo formos. Pasiruošimas konferencijai. Vietos parinkimas. Konferencijos technika. Konferencijos planavimas ir organizavimas. Probleminė konferencija. Tikslo konferencija. Informacinė konferencija. Konferencijos išlaidų sąmata. Skaityti daugiau
Konferencijos organizavimas "Mėsos importo poveikis Lietuvos rinkai"Įvadas. Konferencijos programa. Konferencijos dienotvarkė ir darbotvarkė. Konferencijos aprašymas. Pasiruošimas konferencijai. Konferencijos vadovo pareigybinė instrukcija. Konferencijos scenarijus. Pranešimo pavyzdys. Konferencijos rezultatas. Priėmimo organizavimas. Priėmimo rūšis. Kviečiamųjų asmenų sąrašo sudarymas. Kvietimo maketas. Svečių susodinimo už stalo plano sudarymas. Stalo kortelių pavyzdžiai. Tosto variantas. Konferencijos išlaidų sąmatos sudarymas. Išvados. Skaityti daugiau
Konferencijos organizavimas (2)Įvadas. Konferencijos dienotvarkė. Konferencijos aprašymas. Pasiruošimas konferencijai. Pranešimo pavyzdys Konferencijos planavimas ir organizavimas. Konferencijos vadovo vaidmuo. Galimų nesklandumų numatymas. Konferencijos rezultatas. Priėmimo konferencijos dalyviams organizavimas. Priėmimo rūšis. Kviečiamų asmenų sąrašo sudarymas. Kvietimo maketas. Svečių susodinimo už stalo plano sudarymas. Stalo ir vizitinių kortelių pavyzdžiai. Tostas. Konferencijos išlaidų sąmatos sudarymas. Išvados. Skaityti daugiau
Konferencijos organizavimas: "Amerikietiškų automobilių importo žala naujų automobilių prekybai Lietuvoje" 2005 m.Užduotis. Įvadas. Konferencijos programa. Konferencijos aprašymas. Konferencijos organizavimas. Pasiruošimas konferencijai. Pranešimo pavyzdys. Konferencijos vadovo pareigybinė instrukcija. Konferencijos scenarijus. Konferencijos rezultatas. Priėmimo organizavimas. Priėmimo rūšis. Kviečiamųjų asmenų sąrašo sudarymas. Kvietimo maketas. Svečių susodinimo už stalo plano sudarymas. Stalo kortelių pavyzdžiai. Tosto variantas. Svečių vizito išlaidų sąmatos sudarymas. Išvados. Skaityti daugiau
Konferencijos organizavimas: "Darbo rinkos galimybės"Konferencijos "Darbo rinkos galimybės" organizavimas. Įvadas. Konferencijos darbotvarkė. Konferencijos aprašymas. Pasiruošimas konferencijai. Konferencijos planavimas ir organizavimas. Pranešimo pavyzdys. Konferencijos būsimų rezultatų numatymas. Konferencijos vadovo pareigybinė instrukcija. Priėmimo konferencijos dalyviams organizavimas. Priėmimo rūšis. Kviečiamųjų asmenų sąrašo sudarymas. Kvietimo maketas. Svečių susodinimo už stalo plano sudarymas. Tosto variantas. Konferencijos išlaidų sąmatos sudarymas. Išvados. Skaityti daugiau
Konferencijos organizavimas: "Skurdas Lietuvoje ir žmogaus teisės"Įvadas. Konferencijos pristatymas. Konferencijos programa. Konferencijos aprašymas. Pasiruošimas konferencijai. Konferencijos vadovo pareigybinė instrukcija. Konferencijos scenarijus. Pranešimo pavyzdys pagal konferencijos tematiką. Konferencijos rezultatai. Priėmimo rūšies ir vietos pasirinkimas. Kviečiamųjų asmenų sąrašo sudarymas. Kvietimo maketas. Svečių susodinimo už stalo plano sudarymas. Stalo ir vizitinių kortelių pavyzdžiai. Tosto ar kalbos variantas. Konferencijos išlaidų sąmatos sudarymas. Išvados. Skaityti daugiau
Konferencijų turizmo rinkodaros priemonės ir prioritetaiSąvokų apibrėžimai. Konferencijų turizmas. Rinkodaros priemonės ir prioritetai. Bendrieji rinkodaros prioritetai. Parodos. Konferencijų turizmo skatinimas. Išvados. Skaityti daugiau
KonfliktaiKas yra konfliktas. Konfliktų priežastys. Konfliktų įvairovė. Konfliktų simptomai. Konflikto raida. Konflikto baigties variantai. Konflikto padariniai. Konfliktų valdymas ir sprendimas. Kas yra grupė. Grupių tipai. Neformalių grupių formavimosi priežastys. Neformalių grupių valdymas ir elgesys su neformalia grupe. Grupės organizacijoje. Grupės funkcijos organizacijoje. Išvados. Skaityti daugiau
Konfliktai (10)Konfliktų samprata. Tarpasmeninių ir organizacinių konfliktų skirtumai. Organizacinių konfliktų priežastys. Organizacijos struktūros įtaka konfliktų sudėtingumui. Grupinio socialinio suvokimo įtaka organizaciniams konfliktams. Darbuotojų specializacijos įtaka konfliktams. Organizacinių konfliktų sprendimo strategijos. Vadovo įtaka valdant organizacinius konfliktus. Išvados. Skaityti daugiau
Konfliktai (11)Kada gyvensime be konfliktų? Nekonstruktyvūs konfliktų sprendimo būdai. Konstruktyvus konfliktų sprendimas. Mokykimės klausyti. Išvados. Skaityti daugiau
Konfliktai (12)Konfliktų klasifikacija. Konfliktų priežastys. Destruktyvūs konfliktai. Grupių konfliktai. Konfliktai šeimoje. Konflikte dalyvaujančių asmenybių tipai. Konfliktų sprendimo būdai. Skaityti daugiau
Konfliktai (15)Įvadas. Konfliktų esmė, bei tų tipologija. Konflikto prevencija (konflikto priežastis). Vadovas kaip konflikto priežastis. Konflikto sprendimo algoritmas. Konflikto sprendimo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Konfliktai (17)Įvadas. Konflikto teoriniai aspektai. Konflikto samprata. Konflikto tipai ir sprendimo būdai. Konfliktinė situacija. Konfliktinės situacijos analizės protokolas. Skaityti daugiau
......