Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Komunikacija ir įvaizdžio formavimo priemonės įmonėje "Tele2"Įvadas. Komunikacija ir įvaizdis. Komunikacija. Įvaizdis. Paslaugų teikėjų ir vartotojų komunikacijos priemonės. Pagrindinės komunikacijos priemonės. Sudėtingesnės komunikacijos priemonės. Komunikacijos tikslai skirtingose paslaugų vartojimo fazėse. Prieš vartojimą. Vartojant paslaugas . Po paslaugos vartojimo. Tele2 komunikacija ir įvaizdžio formavimas. Apie Tele2. Tele2 rinka ir konkurencija. Tele2 įvaizdžio formavimas. "Tele2" tikslinė rinka. "Tele2" SWOT analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Komunikacija ir šiuolaikinis verslasĮvadas. Bendravimas ir ryšiai. Organizacijos vadovybė: valdžia ir asmeninė įtaka. Globalios komunikacijos pasekmės. Verslo vertinimo principai. Išvados. Skaityti daugiau
Komunikacija organizacijoje (2)Įvadas. Komunikacijos samprata. Tarpasmeninis komunikavimas. Komunikavimas žodžiu. Komunikavimas raštu. Nežodinis komunikavimas. Komunikavimas organizacijoje. Formalūs mažų grupių tinklai. Gandai. Komunikavimas per kompiuterius. Elektroninis paštas. Intraneto ir ekstraneto ryšiai. Videokonferencijos. Išvados. Skaityti daugiau
Komunikacija organizacijoje (4)Įvadas. Komunikacijos esmė. Informacijos tekėjimo kryptis. Vertikali komunikacija. Horizontali komunikacija. Informacijos tipai. Darbinė informacija. Bendrojo pobūdžio informacija. Komunikacijos lygiai. Organizacinis lygis. Grupinės komunikacijos lygis. Tarpasmeninis komunikacijos lygis. Asmeninis komunikacijos lygis. Išvados. Skaityti daugiau
Komunikacija organizacijoje: vidinė ir išorinėĮvadas. Komunikacijos samprata. Komunikacijos esmė. Komunikacijos procesas. Komunikacijos kliūtys ir jų įveikimo būdai. Komunikacijos funkcijos. Organizacijos samprata. Komunikacijos organizacijoje rūšys. Vidinė komunikacija. Vidinės komunikacijos vadybos poreikis. Vidinės komunikacijos rūšys. Išorinė komunikacija. Ryšiai su visuomene. Išvados. Skaityti daugiau
Komunikacija organizacijos viduje ir išorėjeĮvadas. Komunikacijos vadybos poreikis ir komunikacijos rūšys. Svarbiausios komunikacijos klaidos krizės metu. Komunikacija organizacijos išorėje. Verbalinė ir neverbalinė komunikacija. Išvados. Skaityti daugiau
Komunikacija tarptautiniame versleĮvadas. Komunikacijos samprata. Komunikacijos procesas. Derybos kitose šalyse. Komandos pagalba. Tradicijos ir papročiai. Kalbos įgūdžiai. Įgaliojimų lygis. Kantrybė. Derybų etika. Tyla. Atkaklumas. Holistinis požiūris. Susitarimo reikšmė. Humoras ir jo internacionalumas. Tarptautinių komunikacijų priemonės. Verslo žurnalai ir katalogai. Tiesioginis marketingas. Reklama internete. Prekybos mugės ir parodos. Asmeninis pardavimas. Multikultūrinės komunikacijos versle ypatumai. Verslo susitikimai: pradžia ir eigos įvairovė. Kultūrinių veiksnių įtaka. Bendravimo aplinka derybose. Vertybės ir savo paties įvaizdis derybose. Sprendimų priėmimo ypatumai. Multikultūrinio bendravimo kliūtys. Kalbos vartojimas bendraujant. Bendravimo būdai per susitikimus. Klausymosi įpročiai. Neverbalinė komunikacija derybose ir versle. Neverbalinės komunikacijos formos. Išvados. Skaityti daugiau
Komunikacijos efektyvumas ir kompetencijaĮvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti komunikacijos efektyvumą bei tarpkultūrinę kompetenciją. Komunikacijos samprata. Komunikacija. Pagrindinės sąvokos. Komunikacijos funkcijos. Komunikacijos tikslai. Komunikacijos procesas. Komunikacijos efektyvumas. Komunikacijos efektyvumo svarba. Komunikacijos efektyvumo kriterijai. Komunikacijos efektyvumo barjerai. Efektyvaus komunikavimo klaidos. Efektyvi komunikacija su darbuotojais. Komunikacinė ir tarpkultūrinė kompetencija. Komunikacinės kompetencijos sudedamosios dalys. Tarpkultūrinės kompetencijos samprata. Tarpkultūrinės kompetencijos tikslas. Tarpkultūrinės kompetencijos tyrimas lietuvos organizacijose. Intelektualiniai sugebėjimai ir jų valdymas (1 grupė). Tarpasmeniniai sugebėjimas (2 grupė) ir lankstumas bei prisitaikymas (3 grupė). Dėmesys kitiems (4 grupė). Išvados. Priedas: Anketa (4 psl.). Skaityti daugiau
Komunikacijos formų raidaĮvadas. Komunikacija antikos laikais. Komunikacija viduramžių laikais. Komunikacija naujaisiais amžiais. Išvada. Skaityti daugiau
Komunikacijos ir informacijaĮvadas. Komunikacijos ir informacijos žinija. Informacija ir žinios. Komunikacijos ir informacijos mokslai. Žinija. Žinijos kultūriniai aspektai. Kultūra ir naujoji ekonomika. Individas žinijoje. Informacinis ir žinantis žmogus. Įtinklintas žmogus. Savivoka ir subjektas. Virtualybės kultūra. Virtualios bendruomenės. Elektroninis paštas ir elektroninės konferencijos. Interneto pokalbiai. Pasaulinio tinklo puslapiai. Trumposios žinutės. Tapatybė: sąžiningumas ir apgaulė. Virtualu ar realu? Virtuali erdvė ir transcendencija. Hipertekstas – nauja kultūros raiška. Technologijų tironija ir ludizmas. Žiniasklaidos virtualybės. Išvados. Skaityti daugiau
Komunikacijos įvairovėKomunikacijų įvairovė. Komunikacijos elementai ir procesas. Gavėjas. Užkodavimas. Atkodavimas. Tarpasmeninės komunikacijos. Viešosios ir grupinės komunikacijos. Komunikacijų įvairiose organizacijose. Efektingos komunikacijos reikšmė. Išvados. Skaityti daugiau
Komunikacijos priemonės ir jų istorinė raida: raštas, spauda, telegrafas, telefonas, radijasTelegrafas. Telefonas. Radijas. Raštas. Dalykinė rodyklė. Skaityti daugiau
Komunikacijos procesas organizacijojeĮvadas. Komunikacijos samprata. Komunikacijos įgūdžiai. Komunikacijos proceso esmė ir vidinė komunikacija. Komunikacijos perdavimo kanalai ir kryptys. Proceso kanalų barjerai ir trukdžiai. Išvados. Skaityti daugiau
Komunikacijos samprata. Komunikacijos proceso modeliaiĮvadas. Komunikacijos samprata. Komunikacijos procesas. Linijinis komunikacijos proceso modelis. Interakcinis komunikacijos proceso modelis. Interakcinis modelis. Interakcija. Trancakcinis komunikacijos proceso modelis. Intraasmeninės komunikacijos proceso modelis. Išvados. Skaityti daugiau
Komunikacijos studijų mokyklosĮvadas. Proceso mokykla. Pagrindiniai bruožai. Shannono ir Weaverio modelis. Kiti modeliai. Jacobsono modelis. Modelių apibendrinimas. Semiotika – kas tai? Semiotinė mokykla. Pagrindiniai bruožai. Semiotinės mokyklos modeliai. Peirce‘o modelis. Saussure‘o modelis. Signifikacija ir Barthes‘o teorija. Išvados. Skaityti daugiau
Komunikacijos sutrikimaiKomunikacija. Apibrėžimai. Klaidingos nuomonės apie asmenis su komunikacijos sutrikimais. Paplitimas. Veiksmai susiję su vaikystėje. pasireiškiančiais kalbos sutrikimais. Kalbos raida. Kalbos sutrikimai. Kalbos sutrikimų klasifikacija. Sulėtėjusi kalbos raida. Kalbos sutrikimai susiję su trauminiais smegenų sužalojimais. Artikuliacijos sutrikimai. Kalbėjimo sklandumo sutrikimai. Kalbos sutrikimai susiję su neurologiniais pažeidimais. Išvados. Skaityti daugiau
Komunikacijos svarba e-komercijojeĮvadas. Komunikacijos samprata. Komunikacijos proceso modeliai. Pagrindinės komunikacijos sąvokos. Komunikacijos procesas. Efektyvi komunikacija. Komunikacijos svarba e-komercijoje. Kas yra e-komercija, komunikavimas joje. Reklama internete. Elektroninis paštas. Ryšių su visuomene veikla internete. Klientų aptarnavimas internete. Išvados. Skaityti daugiau
Komunikacijos svarba versleĮvadas. Komunikacijų įvairovė. Komunikacijų organizacijose ypatybės. Efektyvios komunikacijos reikšmė. Komunikacijos barjerai. Derybų menas ir strategija. Konferencijos organizavimas ir planavimas. Susirinkimų organizavimas ir planavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Komunikacijos teorija socialiniuose moksluoseĮvadas. Komunikacijos samprata. Masinė komunikacija. Socialiniai mokslai. MK visuomenėje – socialiniuose moksluose. Politinės – ekonominės MK teorijos. Išvados. Skaityti daugiau
Komunikacijų ir etikos analizė: kirpykla IĮ "Svaja"Įvadas. Tikslas: Individualios įmonės "Svaja" komunikacijų ir etikos analizė. Informacinių šaltinių apžvalga. Individualios įmonės valdymo struktūros analizė. Organizacijos vidinės komunikacijos. Išorinių komunikacijų analizė. Įmonės etikos analizė. Išvados. Skaityti daugiau
......