Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Komercijos vadyba (2)

  Įvadas. Vadyba. Vadybos darbo proceso operacijos arba vadybos ciklo elementai. Vadyba kaip fenomenas. Vadyba kaip prekė. Kai kurie pagrindiniai šiandien dominuojantys požiūriai į vadybą leidžia apibūdinti ir įvardinti tokias jos turinio struktūros paradigmas. Autorių sampratos "vadyba" palyginimas. Mano samprata. Komercija. Autorių sampratos "komercija" palyginimas. Mano termino "komercijos vadyba" samprata.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2007-11-13
 • Komercijos vadybos samprata

  Vadybos samprata. Vadybos sąvoka. Vadybos reikšmės aspektai. Komercijos samprata. Pagrindiniai komercijos atašė uždaviniai. Komercijos vadybos samprata.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2007-03-01
 • Komercinė paslaptis ir jos apsauga

  Įvadas. Komercinės paslapties sąvoka ir jos apsaugos svarba įmonei. Komercinės paslapties apsauga. Komercinė paslaptis ir telekomunikacijos. Konfidencialumo sutartis. Atsakomybė už komercinių paslapčių atskleidimą. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(21 puslapis)
  2007-04-23
 • Komercinė paslaptis ir jos sauga

  Įvadas. Komercinės paslapties samprata. Kokia informacija gali būti laikoma komercine paslaptimi? Komercinė paslaptis ir ūkio subjektų konkurencija. Apsaugos būdai. Personalo formavimas. Komercinės paslapties įforminimas. Apsauga teismo procese. Komercinės paslapties gynimo būdai. Civilinė atsakomybė. Drausminė atsakomybė. Administracinė atsakomybė. Baudžiamojo atsakomybė. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2007-02-21
 • Komercinės paslapties teisinė apsauga

  Įžanga. Komercinės paslapties samprata. Komercinės paslapties teisinė apsauga. Komercinės paslapties apsaugos teisiniai pagrindai Lietuvoje. Komercinės paslapties teisinė apsauga firmoje. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(13 puslapių)
  2008-11-18
 • Komercinės sutarties pagal Lietuvos Respublikos (LR) Civilinio Kodekso (CK) normų reikalavimus parengimas ir sutarties teisinė analizė

  Darbo planas. Įvadas. Dėstomoji dalis. Sutarties forma. Sutarties rūšys. Pirkimo-pardavimo sutarties turinys ir esminės sąlygos. Sutarties kaina. Sutarties šalys. Sandorių subjektai ir įgaliotiniai. Apmokėjimo tvarka, vieta ir terminas. Prekių tiekimas ir garantijos. Force majeure. Sutarties galiojimas. Baigiamosios nuostatos. Pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų teisinė analizė. Išvados. Dokumentai. Sutartis (pirkimo-pardavimo). Juridiniai sutarties šalių adresai ir rekvizitai. Priedai (1).
  Komercinė teisė, referatas(22 puslapiai)
  2008-01-18
 • Komercinės teisės samprata, principai, objektas

  Įvadas. Komercinės teisės samprata. Komercijos sąvoka. Komercinės teisės sąvoka. Komercinė teisė kaip civilinės teisės dalis. Komercinės teisės principai. Subjektų lygiateisiškumo principas. Nuosavybės neliečiamumo principas. Sutarties laisvės principas. Nesikišimo į privačius santykius principas. Komercinės teisės objektas. Pinigai. Vertybiniai popieriai. Akcija. Obligacija. Čekis. Vekselis. Konasamentas. Indėlių liudijimas (sertifikatas). Valstybės skolinis įsipareigojimas. Žemės sklypas ir kiti ištekliai. Įmonės ir turiniai kompleksai. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(15 puslapių)
  2008-12-07
 • Komerciniai bankai

  Bendra teorinė ir praktinė medžiaga apie komercinius bankus, jų veiklos tikslai bei principai. Lietuvoje veikiančių komercinių bankų (10) apžvalga, Komercinio banko sąvoka.
  Finansai, referatas(21 puslapis)
  2005-02-25
 • Komerciniai bankai (3)

  Įvadas. Tikslas: išanalizuoti komercinių bankų veiklą. Komerciniai bankai. Bankų atsiradimas ir funkcijos. Komercinio banko sąvoka. Trumpa Lietuvos komercinių bankų raida. Lietuvos komerciniai bankai. Akcinė bendrovė SEB bankas. Akcinė bendrovė "Swedbank". Akcinė bendrovė bankas "Snoras". Akcinė bendrovė Ūkio bankas. Akcinė bendrovė DNB NORD bankas. Akcinė bendrovė Šiaulių bankas. Akcinė bendrovė Medicinos bankas. Akcinė bendrovė "Parex" bankas. Akcinė bendrovė bankas "Finasta". Išvados.
  Finansai, referatas(21 puslapis)
  2010-04-02
 • Komerciniai bankai ir funkcijos

  Įvadas. Komercinių bankų kūrimasis. Komerciniai bankai ir jų veikla. Bankų funkcijos ir operacijos. Komercinių bankų antrinės įmonės. Komercinių bankų priežiūra. Išvados. Išnašos.
  Finansai, referatas(18 puslapių)
  2008-05-13
 • Komerciniai bankai ir įmonių kreditavimas. Faktoringas

  Įvadas. Faktoringo samprata. Faktoringo rūšys. Faktoringo sąlygos ir terminai. Faktoringo įkainiai. Pagrindiniai faktoringo privalumai. Hansa bankas. Nord/Lb bankas. Šiaulių bankas. Išvados.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2007-04-04
 • Komerciniai bankai ir įmonių kreditavimas. Lizingas

  Įvadas. SEB Vilniaus banko lizingo sąlygos. Šiaulių banko lizingo sąlygos. Nordea finance Lithuania banko lizingas. Išvados.
  Finansai, referatas(13 puslapių)
  2007-03-29
 • Komerciniai bankai ir jų paslaugos Europos sąjungoje

  Įvadas. Bankų restruktūrizacijos apibrėžimas ir Vakarų Europos šalių patirties apžvalga. Bankų restruktūrizacija Vakarų Europos šalyse. Aplinkybės ir priežastys, lėmusios bankų restruktūrizavimą. Blogų paskolų restruktūrizavimas. Bankų kapitalizavimas. Valstybinių bankų privatizavimas. Tarptautinių apskaitos standartų įvedimas. Vokietijos federalinio banko veiklos principai. Vokietijos federalinis bankas ir žemių centriniai bankai. Kreditinės veiklos priežiūros federalinė institucija. Vokietijos federalinio banko uždaviniai ir struktūra. Pinigų politikos priemonės. Vengrijos bankų veiklos principai. Bendra Vengrijos bankinė situacija. Vengrijos nacionalinis bankas. Bankininkystės įstatymas. Išvados.
  Bankininkystė, referatas(33 puslapiai)
  2006-05-19
 • Komerciniai bankai ir jų raida Lietuvoje

  Įvadas. Komerciniai bankai. Bankų atsiradimas ir funkcijos. Komercinių banku esmė ir ju raida. Lietuvoje veikentys Komerciniai bankai. Komercinių bankų antrinės įmonės. Kaip prižiūrimi komerciniai bankai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2011-09-15
 • Komerciniai bankai Lietuvoje

  Įvadas. Bankų funkcijos. Komerciniai bankai. Bankų kreditavimo ir kitų operacijų ištekliai. Finansų ir realaus sektoriaus "žvaigždutė" arba "molekulė". Lietuvos bankų aktyvai ir pelnas, 2006 I pusm. Kreditai verslui, rinkos dalys. Kreditai būstui, rinkos dalys proc. Ką siūlo Lietuvos bankai? Bankų rizika. Išvados.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2007-05-29
 • Komerciniai bankai: steigimas ir licencijavimas

  Įvadas. Komercinių bankų steigimas ir priežiūra Lietuvoje. Trumpa komercinių bankų istorija Lietuvoje. Komercinio banko steigimo procedūra. Komercinio banko steigimas. Banko licencijos gavimo tvarka. Banko verslo planas. Operatyvinis veiklos planas. Strateginis veiklos planas. Išvados.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2006-10-12
 • Komerciniai ir valstybiniai bankai ir jų teikiamos paslaugos

  Įvadas. Bankų vaidmuo ir naudingumas visuomenei. Nevienalytis sistemos pobūdis. Valstybiniai bankai. Specifinė valstybinio sektoriaus raida ir vieta. Politinių motyvų dominavimas ūkiniuose sprendimuose. Lietuvoje veikusių valstybinių bankų atliekamos funkcijos. Valstybinių bankų privatizavimas. Komerciniai bankai. Komercinių bankų plėtra Lietuvoje. Užsienio nuosavybė komerciniuose bankuose ir jų dalyvavimas veikloje. Komercinių bankų steigimas bei valdymas. Komercinių bankų veiklos esmė ir turinys. Finansavimas iš bankų. Mobiliosios komercinių bankų paslaugos. Išvados.
  Finansai, referatas(20 puslapių)
  2006-09-18
 • Komerciniai ir valstybiniai bankai, jų teikiamos paslaugos

  Įvadas. Bankų veiklos raida. Pasaulinės bankininkystės raida. Bankų raida Lietuvoje. Bankai ir bankininkystė (jų teikiamos paslaugos). Investavimo forma. Komerciniai bankai. Lietuvos komerciniai bankai. Lietuvos komercinių bankų teikiamos paslaugos. Euro įvedimas. Valstybiniai bankai. Užsienio šalių valstybiniai bankai. Anglijos bankas. Vokietijos bankas. Vengrijos bankas. Užsienio bankų skyriai bei atstovybės Lietuvoje. Lietuvos valstybinis bankas. Lietuvos bankas. Lietuvos banko teikiamos paslaugos. Lietuvos banko valdymas ir struktūra. Lietuvos banko atsiskaitomybė ir informavimas apie veiklą. Išvados.
  Finansai, referatas(18 puslapių)
  2006-04-19
 • Komerciniai laiškai

  Raštai, komerciniai laiškai. Kuo skiriasi raštas ir komercinis laiškas? Dokumentų teksto ypatybės. Kalba ir stilius. Teksto struktūra. Dokumentų keitimo, papildymo ir pripažinimo netekusiais galios rengimo tvarka. Mandagumo raiška.
  Raštvedyba, referatas(4 puslapiai)
  2006-01-03
 • Komerciniai vekseliai

  Įvadas. Vekseliai. Įsakomasis vekselis. Paprastasis vekselis. Mokėjimai, mokėjimo vieta ir parašų galiojimas. Komercinis vekselis. Diskontavimas. Išvados.
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2007-05-21
Puslapyje rodyti po