Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Kokybės kaštaiĮvadas. Kokybės apibrėžtis pagal P.Vanagą. Kokybės samprata pagal Casimir, C.Barczyk. Kaip kokybės sąvoką supranta H.Medekšas. Kokybės kaštai. Kiek kainuoja prasta kokybė? Kokybės kaštų struktūra. Kokybės sąnaudų skaičiavimas. Analizės apibendrinimas. Žodynėlis. Skaityti daugiau
Kokybės kaštai (2)Įvadas. Su kokybe susijusių išlaidų analizės poreikis. Prevencijos išlaidos. Įvertinimo išlaidos. Skaityti daugiau
Kokybės kontrolėĮvadas. Produkcijos kokybė. Lietuvos standartizacijos departamentas. Lietuvos standartizacijos institucija. Standartai. Standartizacijos technikos komitetai. Produkcijos sertifikavimas. Tarptautiniai standartai (ISO). Kokybės valdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Kokybės matavimas ir kontrolėĮvadas. Kokybės matavimas. Kokybės duomenų rinkimo būdai. Kokybės duomenų pateikimo būdai. Standartai. ISO 9000 kokybės sistemų principai. Kokybės sistemos diegimas 9 išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
Kokybės rodikliaiĮvadas. Tikslas: Pagaminti kokybišką sijoną, kad jis būtų konkurentabilus rinkoje. Projektinis skyrius. Gaminio aprašymas. Kokybės rodikliai, jų nustatymas ir kontrolė. Gaminio kokybės rodikliai. Gedimai, jų nustatymas, prevencija. Įmonės organizacinė struktūra. Pareigybiniai nuostatai. Proceso elementų aprašymas. Tinklinio grafiko sudarymas "Projektavimui". Išvados. Skaityti daugiau
Kokybės samprata poligrafijoje ir kokybės parametrai poligrafijojeĮvadas. Kokybės sąvoka. Bendra kokybės vertinimo metodika. Technologinės kokybės kontrolės analizė. Spaudos formų gamybos procesų kontrolė. Kontrolinės skalės. 100-procentinis spalvos užnešimo laukelis. Rastro taškų išsiplėtimo kontrolė. Spaudos kontrastingumo kontrolė. Trepingo laukeliai. Pilkumo balanso kontrolė. Slydimo kontrolė. Kokybės kontrolės metodai. Densitometrinis kokybės kontrolės metodas. Optinio tankio matavimas densitometru. Originalų, diapozityvų ir negatyvų optinio tankio matavimas. Densitometrinės kontrolės parametrai. Ištisinio lauko optinis tankis. Rastrinių taškų deformacijos rodiklis. Skiriamoji geba spaudoje. Dažų dengimas vienų kitais. Vaizdas su pertrūkiais ir tepimas. Spalvų balansas. Sąlyginis spaudos kontrastas. Spalvinio tono nukrypimai. Atspaudų defektai. Struktūriniai defektai. Optiniai defektai. Mechaniniai defektai. Grafiniai defektai. Gradaciniai defektai. Procesiniai defektai. Parametrai, formuojantys atspaudo kokybę. Išvados. Skaityti daugiau
Kokybės sistemų auditasĮvadas. Kokybės audito samprata. Kokybės audito ir kokybės technologijos dokumentai. Kokybės audito tikslai. Kokybės audito metodika. Kokybės audito planavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Kokybės standartai ir jų matavimo būdaiĮvadas. Įmonės charakteristika. Technologijos. Apyvarta. Investicijos. Rinkos. Kokybė AB "Snaigė". Akivaizdi nauda. Kokybė tapo neatsiejama įmonės veiklos dalis. Ekologija. Išteklių saugojimas. Gaminio projektavimas ir tobulinimas. Tinkamų medžiagų pasirinkimas. Įmonėje taikomų kokybės standartų apibūdinimas. ISO 9001. ISO 14001. Išvados. Skaityti daugiau
Kokybės standartai: AB "Snaigė"Įvadas. Kokybės standartai. Kokybės standartų šeimos istorijos raida. ISO 9000. Kokybės matavimas. AB "Snaigė" standartai ir kokybės matavimas. Trumpa įmonės charakteristika. Įmonės taikomi ISO standartai ir reikalavimai. Išvados. Skaityti daugiau
Kokybės svarba kultūrinėje organizacijojeĮvadas. Kokybė kas tai? Kokybės vadyba. Visuotinės kokybės vadybos veikla. Planavimas. Valdymas. Užtikrinimas. Kokybės gerinimas. Kokybės politika organizacijose. Kokybės politiką apimantys elementai. Trumpai apie Zuzi Records. Zuzi Records kokybės politika. Kokybė – ZUZI RECORDS veiklos prioritetas . Kokybės politika. Kokybės politikos tikslai ir uždaviniai. Pagrindiniai kokybės politikos principai. Zuzi Records direktorius Ž. Žvagulio įsipareigojimai. Kokybės sistema. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Kokybės vadyba (10)Įvadas. Kokybės vadybos sistemos analizė. Procesai. Procesinis požiūris. Kokybės vadybos sistema. Vadovybės atsakomybė. Vadovybės vertinamoji analizė. Matavimas, vertinamoji analizė ir gerinimas. Nacionalinis akreditacijos biuras. Biuro uždaviniai ir funkcijos. Išvados. Skaityti daugiau
Kokybės vadyba (13)Įvadas. Kas yra kokybė? Kokybės vadyba. Visuotinės kokybės vadybos apibrėžimas. Pagrindiniai tradicinės vadybos ir VKV principų skirtumai. Visuotinės kokybės vadybos komponentai. Išvados. Skaityti daugiau
Kokybės vadyba (14)Įvadas. Visuotinė kokybės vadyba. Edvardsas W. Demingas ir jo 14 kokybės vadybos principų. Įmonės kokybės įvertinimas pagal 14 E. Demingo principų. Įmonės charakteristika. Įmonės kokybės įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Kokybės vadyba (19)Įvadas. Kokybė ir tarptautinė prekyba. Kokybės reikšmė tarptautinėje prekyboje. Kokybės gerinimas. Kokybė ir inovacijos. Kokybės raidos tendencijos XXI amžiuje. Išvados. Skaityti daugiau
Kokybės vadyba (20)Įvadas. Sertifikavimo objektai. Su sertifikavimu susijusios sąvokos. Sertifikavimo problemos. Sertifikavimo rūšys ir jų tipai. Ženklo sąvoka ir funkcijos. Reikalavimai ženklui. Pasirinktos prekės ženklo apibūdinimas. Marškinių priežiūros instrukcija. AB "Audimas" įmonės visuotinės ir tradicinės kokybės taikymo analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Kokybės vadyba (21)Įvadas. Darbo tikslai: Išnagrinėti standartizavimo raidą Lietuvoje, apibūdinti standartizacijos objektus, standartų rūšis. Sudaryti ir apibūdinti prekybos įmonės kokybės sistemos organizacinę struktūrą. Standartizavimo raida Lietuvoje. Standartizacijos objektai. Standartų rūšys. Prekių ydos (defektai). Prekių pavyzdžiai su aiškiai matomomis ydomis. UAB "Samolina" įmonės kokybės sistemos. Organizacinė struktūra. Išvados. Skaityti daugiau
Kokybės vadyba (9)Įvadas. Kokybės samprata. Kokybės matavimo tikslai ir kliūtys. Kokybės matavimas organizacijoje. Gaminio kokybės matavimas. Proceso kokybės matavimas. Paslaugų kokybės matavimas. Organizacijos kokybės matavimas. Auditas. Išvados. Skaityti daugiau
Kokybės vadyba: AB "Vakarų laivų gamykla"Įvadas. Vadovybės apsisprendimas. Kokybės tobulinimo grupės. Matavimas. Kokybės kaina. Kokybės supratimas, žinojimas. Koreguojantys veiksmai. Nulis defektų planavimas. Darbuotojų lavinimas. Nulis defektų diena. Tikslo suformulavimas. Klaidų priežasčių pašalinimas. Pripažinimas. Kokybės tarybos. Atlik vėl viską iš naujo. Išvados. Skaityti daugiau
Kokybės vadyba: AB-F "Viti"Kas yra ISO? ISO 9000 privalumai. Privalumai įmonei. Privalumai darbuotojams. Privalumai vartotojams. Įvadas. Kokybės apibrėžtis ir kokybės standartų kūrimas. Naujosios ir senosios standartų serijos skirtumai. ISO 9000 kokybės vadybos sistemų sertifikavimas. Akcinės bendrovės – firmos "Viti" charakteristika. Kokybės politika. Išvados. Skaityti daugiau
Kokybės vadyba: UAB "Panevėžio Aurida"Įvadas. Kokybės vadyba ir ISO 9000 serijos standartai. Visuotinės kokybės vadybos samprata. Kokybės vadybos sistemos ir ISO standartai. Reikalavimai kokybės vadybos sistemoms ir jų tikslai. ISO 9000 kokybės vadybos sistemų principai. Visuotinės kokybės vadybą sąlygojantys veiksniai. Kokybės matavimas. Kokybės sąnaudos. Kokybės sistemos diegimo ypatumai UAB "Panevėžio Aurida". UAB "Panevėžio Aurida" charakteristika. Kokybės sistemos diegimo prielaidos, priežastys ir etapai įmonėje. Kokybės sąnaudų paskaičiavimas ir analizė. Kokybės vadybos sistemos nauda verslui, klientui, įmonės darbuotojams. Nauda verslui. Nauda klientams. Nauda įmonės darbuotojams. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
......