Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Apskaitinė informacija – svarbiausioji ekonominės informacijos rūšis

  Ekonominės informacijos esmė ir jos rūšys. Apskaita – informacijos apibendrinimo sistema. Apskaitos esmė ir jos rūšys. Apskaitinės informacijos formavimas. Apskaitinės informacijos tvarkymas ir apdorojimas. Apskaitinės informacijos perdavimas ir saugojimas. Apskaitinės informacijos vartotojai ir informacijos jiems pateikimas. Reikalavimai apskaitinei informacijai. Apskaitos tobulinimo galimybės. Išvados.
  Apskaita, referatas(21 puslapis)
  2005-12-02
 • Apskaitos dokumentai vieneto sąnaudoms pripažinti UAB "Relaksuos" balanse

  Įvadas. Bendrosios nuorodos. Kasos aparatų kvitai. Keleivinio transporto bilietai. PVM sąskaitos faktūros ir sąskaitos faktūros. Draudimo polisai. Debetiniai ir kreditiniai dokumentai. Dėl kredito įstaigų išrašomų dokumentų. Įmonės "Relaksuos" apskaita.
  Apskaita, referatas(15 puslapių)
  2006-12-01
 • Apskaitos dokumentai vieneto sąnaudoms pripažinti. UAB "Fraska" balansas

  Įvadas. Bendrosios nuorodos. Kasos aparatų kvitai. Keleivinio transporto bilietai. PVM sąskaitos faktūros ir sąskaitos faktūros. Draudimo polisai. Debetiniai ir kreditiniai dokumentai. Dėl kredito įstaigų išrašomų dokumentų. Įmonės "Relaksuos" apskaita.
  Apskaita, referatas(15 puslapių)
  2007-02-14
 • Apskaitos dokumentai: jų klasifikavimas, juridinė galia

  Apskaitos dokumentų klasifikavimas. Apskaitos dokumentų būtinieji rekvizitai ir jų išdėstymas.
  Apskaita, referatas(11 puslapių)
  2007-02-28
 • Apskaitos esmė ir paskirtis

  Įvadas. Apskaitos esmė ir paskirtis. Buhalterinės apskaitos turinys. Apskaitos rūšys. Finansinės ir valdymo apskaitos palyginimas. Matavimai apskaitoje. Matų skirstymas. Apskaitos informacija ir jos vartotojai. Apskaitos informacijos vartotojai. Išvados. Testas.
  Apskaita, referatas(14 puslapių)
  2005-10-22
 • Apskaitos informacijos reglamentacijos būtinumas ir nauda

  Įvadas. Apskaitos modeliai. Anglosaksų apskaitos modelis. Kontinentinės Europos apskaitos modelis. Lotynų Amerikos apskaitos modelis. Islamo apskaitos modelis. Pokomunistinis apskaitos modelis. Tarptautinių apskaitos standartų komitetas (TASK). Europos sąjungos direktyvos. Ketvirtoji Europos Sąjungos (ES) direktyva. Septintoji Europos Sąjungos direktyva. Išvados.
  Apskaita, referatas(12 puslapių)
  2007-03-20
 • Apskaitos ypatumai neribotos civilinės atsakomybės įmonėse

  Įvadas. Bendrieji apskaitos principai. Turtas ir savininkai. Apskaitos dokumentai ir registrai. Kasos operacijos. Atsargos. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo skaičiavimas. Valiutinių operacijų apskaita. Savininko nuosavybės apskaita. Išvados.
  Apskaita, referatas(16 puslapių)
  2006-10-23
 • Apskaitos istorija. Istorinė raida

  Įvadas. Apskaita Mesopotamijoje, 3500 m. pr. Kr. Apskaita Senovės Egipte, Kinijoje, Graikijoje ir Romoje. Viduramžių apskaita. Renesansas Italijoje: dvejybinės apskaitos gimimas. Luka Pačioli ir "Summa". "Summos" svarba. Apskaitos raida kapitalistinėje santvarkoje. Apskaita XX amžiuje ir vėliau. Apskaitos raida iki Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo. Apskaitos raida tarpukario nepriklausomoje. Lietuvoje ir Antrojo pasaulinio karo metais. Apskaitos tvarkymas sovietų valdžios metais. Apskaitos tvarkymas atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę. Išvados.
  Apskaita, referatas(15 puslapių)
  2011-01-24
 • Apskaitos kompiuterizavimas

  Įvadas. Kompiuterizuota apskaita ir jos naudojimo tikslingumas. Skaičiavimo technikos naudojimo raida ekonominei informacijai tvarkyti. Prielaidos naudoti kompiuterius buhalterinei apskaitai tvarkyti. Apskaitos kompiuterizavimo tikslingumo pagrindimas. Kompleksinė kompiuterizuota apskaita ir integruotas informacijos tvarkymas. Kompiuterizuotos buhalterines apskaitos sistemos. Kompiuterizuotos apskaitos diegimo projektas. Išvados.
  Apskaita, referatas(11 puslapių)
  2005-09-24
 • Apskaitos kompiuterizavimas (2)

  Įvadas. Apskaitos kompiuterizavimo reikšmė. Apskaitos kompiuterizavimo problemos. Scala programos pristatymas. Apskaitos kompiuterizavimo tikslingumas. Išvados. Priedai (2)
  Apskaita, referatas(15 puslapių)
  2006-04-05
 • Apskaitos kompiuterizavimas įmonėse

  Įvadas. Apskaitos kompiuterizavimas įmonėse. Kompiuteriai ir internetas įmonėse. Išvados.
  Apskaita, referatas(9 puslapiai)
  2007-02-02
 • Apskaitos kompiuterizavimas: privalumai ir galimos problemos

  Įvadas. Buhalterinės apskaitos sistemos. Jų pasirinkimą įtakojantys veiksniai. Apskaitos kompiuterizavimo privalumai. Apskaitos kompiuterizavimo nauda skaičiais. Galimos problemos. Išvados.
  Programos, referatas(7 puslapiai)
  2008-05-27
 • Apskaitos kompiuterizavimo esmė

  Įvadas. Tikslas atskleisti apskaitos kompiuterizavimo esmę ir parodyti jos privalumus. Apskaitos duomenų automatizuotas tvarkymas. Automatizuotos apskaitos efektyvumas. Apskaitos automatizavimo efektyvumo didinimas. Išvados.
  Apskaita, referatas(10 puslapių)
  2008-02-12
 • Apskaitos objektai ir verslo organizavimo formos

  Įvadas. Apskaitos objektai. Turtas. Nuosavybė. Verslo organizavimo formos. Valstybės ir vietos savivaldybės. Individualioji (personalinė) įmonė. Ūkinė bendrija. Akcinės bendrovė. Išvados.
  Apskaita, referatas(11 puslapių)
  2007-06-04
 • Apskaitos organizavimas (2)

  Įvadas. Apskaitos organizavimas skirtingų tipų įmonėse. Buhalterinės apskaitos sąskaitos ir dvejybinis įrašas. Buhalterinės apskaitos sąskaitos. Dvejybinis įrašas buhalterinės apskaitos sąskaitose. Sąskaitų planas. Apskaitos proceso nuoseklumas. Išvados.
  Apskaita, referatas(8 puslapiai)
  2007-02-14
 • Apskaitos organizavimas įmonėje

  Įvadas. Bendrieji apskaitos organizavimo principai . Apskaitos tarnyba. Buhalterio pareigos ir atsakomybė. Apskaitos politika. Apskaitos ir atsakomybės reglamentavimas. Tarptautiniai apskaitos standartai ir Europos sąjungos direktyvos. Apskaitos dokumentai, jų rekvizitai ir juridinė galia. Apskaitos registrai. Klaidos apskaitoje ir jų taisymas.
  Apskaita, referatas(12 puslapių)
  2007-03-23
 • Apskaitos organizavimas įmonėje (2)

  Įvadas. Apskaitos politika. Apskaitos tvarkymo sistema. Bendrosios apskaitos nuostatos. Apskaitos dokumentai ir registrai. Verslo ir apskaitos standartai. Apskaitos politikos praktinis valdymas. Išvados.
  Apskaita, referatas(13 puslapių)
  2007-12-04
 • Apskaitos organizavimas viešojo sektoriaus organizacijose ir verslo įmonėje

  Įvadas. Įmonių klasifikacija. Apskaitos politika. Apskaitos politikos objektų palyginimas biudžetinėse įstaigose bei verslo įmonėse. Apskaitos vedimo tvarka. Apskaitos dokumentų saugojimo tvarka. Darbo užmokesčio skaičiavimo ir mokėjimo tvarka. Buhalterinės apskaitos dokumentai. Biudžetinės įstaigos apskaitos dokumentų rūšys. Piniginiai dokumentai. Apskaitos formos ir jų taikymas. Memorialinė-orderinė apskaitos forma. Žurnalinė-orderinė apskaitos forma. Didžioji knyga. Jos pildymo tvarka. Išvados. Priedai (6). Išnašos.
  Apskaita, referatas(35 puslapiai)
  2008-03-21
 • Apskaitos politika

  Įvadas. Apskaitos politikos samprata. Apskaitos politikos reglamentavimas. Apskaitos politikos realizavimas. Apskaitos politikos sudėtinės dalys. Bendroji dalis (apskaitos politikos organizacinis aspektas). Apskaitos technika (apskaitos politikos techninis aspektas). Apskaitos ir mokesčių skaičiavimo metodika (apskaitos politikos metodinis aspektas). Apskaitos politikos atskleidimas. Apskaitos politikos pakeitimas. Apskaitos politikos keitimo atskleidimas finansinėje atskaitomybėje. Apskaitinių įvertinimų keitimas. Apskaitinių įvertinimų pakeitimo atskleidimas finansinėje atskaitomybėje. Išvados.
  Apskaita, referatas(17 puslapių)
  2005-09-06
 • Apskaitos politikos įgyvendinimas metodiniu aspektu

  Įvadas. Apskaitos politikos samprata. Metodiniai apskaitos politikos elementai. Ilgalaikio materialaus turto apskaita. Trumpalaikio turto apskaita. Nuosavo kapitalo apskaita. Dotacijų ir subsidijų apskaita. Įsipareigojimų apskaita. Pajamų ir sąnaudų pripažinimas. Išvados.
  Apskaita, referatas(8 puslapiai)
  2007-02-19
Puslapyje rodyti po